DE KOERIER kalter kalter 1 I m SPARIDANS-LOOS J HEI GE5WTEÜ1 IHIIIS H. DE ZEEUW ME»— Nota van Stichting Samenlevingsopbouw gecoördineerd welzijnswerk O Boutique 20% korting op uw montuur Gijzen Optiek «Kansarme groepen» kunnen alleen beter worden via JAMIN^ F W c^Lrtistique ARAB7! A COPCO t voorraad leverbaar! Beekse Bergen bracht in 1976 een uitstekend resultaat WIJ BEWIJZEN Volopvrolijk Pasen bij Jamin. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. SH Besterdplein 37 .al [- J Hilvarenbeek Verzamelaars Vereniging Tilburg ZONDAG 23 JANUARI Kinderkleding elke wo. van 2.15 tol 6 u. en elke zaterdag van 9 tot 12 u. Nu deze week laatste voorgewassen spijkerbroeken alle maten tl. 25,— io;o;o: uit DATS® DAMES- EN HERENKLEDING I 1 Kee/ Zchljven/ Interieur - advl/eur/ Donderdag 31 maart 1977 21e jaargang Nr. 1008 wij zijn nog niet klaar, maar ope nen toch kom gerust even binnen en bezich tig onze collectie o.a Er is voor ieder een leuke attractie nicole fifty fassion bou-boudima pous foi en spijkerkleding HET IS ER BIJ INTERNATIONALE MUNTENBEURS ’rade van dit welz wordt gesteld, Lev is Wrangler Donovan Club de France Mustang Jansenstr. 52-56. 3urg. v.d. Mortel- OVERHEMDEN JEANS JACKETS JURKEN ROKKEN T-SHIRT OVERGOOIERS IN ÜENIM KHAKY ARMY GREEN WIT-ZWART ER GEBEURT HEEL WAT BIJ en jtrle Restaurant Strandbad Beekse Bergen. Zaal open: 9.00 tot 17.00 uur. Gratis busvervoer v.a. wasknijper-station. 9.00 - 10.00 - 11.00 uur enz. .is easy life internationale jeans modes Moude markt? tilburgav JULIANAPARK 26 - TILBURG GROOTSTE ANTIEKBEURS VAN NOORD-BRABANT in de sporthal te Haaren (3 km van Oisterwijk) op zaterdag en zondag 2 en 3 april Telkens van 13.00 - 17.00 uur. nis ir» INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg 5 HEREN-EN JONGENSKLEDING Heuvelstr. 36, Tilburg Tel. 013-422212 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.020 ex. DIR. J.fl.G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 De argui hebben het haar niet alieei effectuering van I zodair te betr treven. ital jaren g de^achter ■’sgroe- uung van een her- <ien van kunstnijverheid verlichting van 29 maart t/m 9 april Tijdens onze verbouwingsopruiming geven wij 10-20-30 en 40% korting op alle artikelen. TelTÓ^^247^?;D^*Mt1aehUfr^fchou^uwlng. Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaats. 35 jaar vertrouwde adres >r Tilburg en omgeving Burg. J (Bij Bt plein), Tilburg. Tel. 013-683911. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ovór DENISSEN 'A T S U N ETIWOOD -B Zie pag. 26 en Persoonlijke bediening bij keuze van Uw montuur DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK 0- Wij maken er dit Jaar een ^3 GROOTSE PAASSHOWgs MET SPECIALE ia I AANBIEDINGEN.., M I Kijk vooral in onze etalages MM a 4Öij25()gi_ i Niet duur wel heerlijk GRANDIOZE SMALLE PIJP ±69. in blue denim army denim van tart 1977 pagina 26' gekomen. Dit il attracties in gebreid en ook het iatie biedt. ie figuur ksjn aan Gijzen - Optiek, Koestraat; plein; waardebon van ’n fles de, Goirkestraat; een iebon voor een koude of plant t.w.v. f 7,50 van debon voor een jaarabon- en diepvriesprodukten, automatiek ’t Stoofje, Indien de zomer 1977 in voldoende mate goed weer zal brengen, verwacht het bestuur dat ook dit jaar tot goede resultaten kan worden ge’ temeer omdat het aantal het strandpark is uitgc safaripark meer varia ■rl BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 p p pp Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 besterdnng 60/tel.435173 e s DAT WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN Blouses die overal 32,95 kosten, daar betaalt U bij ons maar fl. 19,95 voor. Heren- en damesblousons overal voor de prijs van 49,95, bij ons voor fl. 29,85 ZO OOK MET SPIJKERBROEKEN, ROKKEN EN JURKEN overal rond de 70-80 gulden, bij ons al vanaf fl. 25, (T-shirts vanaf fl. 2,75) (VERKOOP BOVEN DE FABRIEK) ROBBESOM tricotage-industrie B.V. Diepenstraat 116-a-b (bij Korvelplein) LET OP: ALLEEN GEOPEND ELKE ZATERDAG VAN 7 TOT 7 UUR PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 j Het betere adres voor Perzische tapijten j SBS--sfe fekse Bergen» jrgaan op ba- ■'ippelijke re- Iburg partici- i de gemeente Pe Stichting Samenlevingsopbouw en Sociaal Kultureel Werk te Tilburg, S.S.K., heeft een rapport samengesteld, waarin een aantal suggesties worden gedaan met het oog op coördinatie en integratie van dit werk over heel de stad. Het werk richt zich speciaal op die.buurten, een negental, waar veel zogenaamd kansarme mensen wonen, die zich kenmerken door geringe scholing, een zwakke economische positie met vaak laag inkomen, slechte huisvesting in een onaantrekkelijk woonmilieu, een onvolledig zegge begrip voor het voorzieningen-pakket, dat de maatschappij aanbiédt, een blijvt vervreemding van de rest van de samenleving, waardoor zij geen moge lijkheid hebben deel te nemen aan de beslissingen, die over hen worden genomen, en dit alles met als resultaat een laag aanzien bij andere bevol kingsgroepen, zodat de kans om als evenwaardig stadsgenoot op het werk of in het algemeen verkeer aanvaard te worden gering is. Het is duidelijk, dat deze groep mensen een aangewezen object zijn voor «sociaal werk», waarmee zich dan met name de S.S.K. zich belast. felling gevolg was van de te -leid van deze mensen om aan de grote samenleving op even waardige manier deel te nemen. Prak tisch werk door de .S.S.K. heeft echter uitgewezen, dat voor een belangrijk deel deze achterstelling eerder het ge volg is van het stigma,, dat de rest var. samenleving op deze mensen drukt en waartegen ook een normaal mens niet zou kunnen opleven. «Deze mensen krijgen moeilijk een hui elders in de stad, omdat ze «van daar 'komen. Inspraakprocedures worden gevoerd met een taalgebruik, waar deze mensen geen respons op hebben, zodat hun wensen niet worden teerd en dus ook niet ingewillige I kinderen wórden op de scholen o I lekeurig gediscrimineerd en verliezen I zodoende hun belangstelling om te F,aan leren. Deze mensen worden, als Pleom bijstand vragen, makkelijk voor «profiteurs» uitgemaakt of voor «werkschuw» als ze om bijstand vra- H gen door buitenstaanders, niet door de functionarissen van de sociale i dienst, want die weten wel beter r waardoor zij zich automatisch van an dere mensen distanciëren. Deze om standigheden, waar geen mens bewust aan meewerkt, houden de achterstand op hetzelfde niveau als altijd, zodat van een natuurlijke integratie geen sprake kan zijn. Geen effect Er wordt, heet het, ie mensen geda; in aan subsi - en ïn niet In het rapport ontwikkelt de S.S.K. een deze Stichting. De S.S.K. was tot aantal denkbeelden, die een stroomlij- dusver voornamelijk een instelling die ning en integratie van dit welzijnswerk zich richtte op werk in club- en buurt- nastreven. Zo wordt gesteld, dat een huizen, waardoor de achtergestelde tiental jaren geleden nog werd geloofd, groep eigenlijk nog duidelijker op het dat de^achterstélling van deze bevol- éigen milieu werd teruggeworpen, kingsgroep het gevolg was van de te Het opbouwwerk van de S.S.K. moet geringe begaafdheid van deze mensen nauwer betrokken worden bij andere meer over de hele samenleving ge spreide takken van welzijnswerk. Om enige orde te brengen in de vele, vaak elkaar beconcurrerende of naast el- t ge- kaar werkende instellingen, is er, aldus in de het rapportbehoefte aan een stedelijke organisatie waaronder alle sociaal- cultureel werk wordt ondergeschikt. Particulier karakter :n Het rapportdat voor tal ir lezenswaardigis.endat: ..vl oord zelf, dat een oppervlakte heeft van 430 ha, omvat een safaripark met 500 Afrikaanse dieren, een strandpark met een vijver van 70 ha en voorts een camping. Bovendien ALLES MET ONBEPERKTE DRAAGGARANTIE, dat kunnen wij als ENIGE TILBURGSE tricotage-indust waarmaken De Cirkelfoto van deze week werd gemaakt eind vorige week op de markt op het Koningsplein. De omcirkeldc ons bureau de volgende prijzen komen afhalen f 10,van de Koerier, waardebon f 5van C“ waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; wa wijn naar keuze van Tropicanbar, L. v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphidf brunswijkerworst ruim 1 meter Inag t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waarde! schotel t.w.v. f 5,van cafetaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat; waardebon voor een boeket cr Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlesestraat; waarde nement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- afhaalcentrum Ad Bertens, Ring^.Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnaar van verleden week, de heer J.J. Smits, uit de Abdij van Averbodestraat, heeft zijn prijzen al ontvangen. Foto van Aarle. lajaar van mooie zomer yan vorig jaar en vooral d «Beekse het fraaie weer tijdens de weekends, rindeieren gelegd. Het de voornaamste reden gewee$t van het ■r het gehele jaar steeg hogere bezoekcijfer zomede van een 1.182.000 in 1975 tot langere verblijfsduur in het oord. Een in 1976 waardoor in dat jaar uitzondering hierop vormde de hitte st werd gemaakt van golf in juni toen evenals elders het bezoek tegenviel. Daarnaast bracht de grotere bekendheid van het oord een vermeerdering van bezoek waarvan het contingent buitenlanders ongeveer 20^ bedroeg. Het strand park met zijn talrijke attracties zorgde voor een gevarieerd recreatie-aanbod terwijl het safaripark met ruim 700.000 bezoekers sterk in trek bleef. Alle bedrijfsonderdelen hebben ren dabel gedraaid. Het recreatie-oord «Beek is een publiekrechtelijk or„ sis van de wet gemeenschaf geling. De gemeente Tilbu peert hierin voor 15/16 en o<. IjSsgg Hilvarenbeek voor 1/16. De investeringen tot nu toe belopen een bedrag van 18 miljoen waarop in- middels 5 miljoen is afgeschreven, zo- dat aan boekwaarde 13 miljoen res- teert. Hete k 4 Bij.250 gram ouderwets snoep imenten, die de S.S.K. aanvoert echter een dubbele zin, omdat sn gaat om een grotere het welzijnswerk als inig maar ook om het in dit proces etrekken van een bevolkingsgroep, die zonder zulk een coördinatie om zo te >gen van nature in haar isolement zal _..Jven hangen en zonder dat iemand eigenlijk «iets verkeerds doet steeds meer achterop raken. Een overweging te meer dus om de vorming van één stedelijk welzijnsorgaan snel en met kracht door te voeren. De goede zomer en het milde na 1976 hebben het recreatieoord Bergen geen windeieren bezoekcijfer over namelijk van 1. 1.416.000 in 1 een winst f 614.000,—. Naar de mening van het bestuur is de il van instanties dig is, en dat zonder twijfel een verstrekkende werking zal heb- geno- ben, noemt vervolgens een groot aan- gd. De tal nuttige gevolgen van een dergelijke lolen onwil- organisatie, maar gaat toch ook niet i voorbij aan de moeilijkheden,, waar- mee het tot stand komen ervan zal- gepaard gaan. Sterk wordt de nadruk gelegd op het belang van het particu- lier karakter van dit stedeljjk orgaan en tevens wordt gepleit voor een zo groot mogelijke uitwerking in klein- schalig verband, waarop alle onderde len van deze organisatie zouden moe ten'opereren. Tot zover het rapport. Deze vraag naar coördinatie van alle welzijns- en I maatschappelijk werk in de stad onder één integrerend orgaan bestaat ook op andere terreinen en er zijn ook pogin gen gaande om zulk een orgaan van de grond te krijgen. ---«toch erg veel voor deze mensen gedaan», er gaan grote bedragen aan subsidies naar toe voor vormings- en opbouwwerk, maar die hebben niet het effect, dat ervan verwacht wordt. Het rapport pleit er voor dat deze samenlevingsgroep dui delijker in staat wordt gesteld om, zij het onder begeleiding, mee te doen aan het groter maatschappelijk verband en de situaties daartoe dienen door de opbouworganen geschapen te wor den. Wat neerkomt op verruiming het werk van de S.S.K. en op e structurering van het optrede

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1