KOERIER DE kalter kalter 10 "janssEns Werkgelegenheid in Tilburg blijft zorgelijke ontwikkeling vertonen SPARIDANS-LOOS I1’ lts iks JTW' Samen 3302; bruynzeel maakt parket van blijvende waarde ^2 vpsrzsn* II Vraag naar arbeidsplaatsen komende jaren stijgende JU 20% korting op uw montuur Si easy life internationale jeans modes oude markt? tilburg^M weekend- aktie 795r- Gijzen Optiek 98r- 295 /HONDERDEN GULDENS KORTING VAN DE BURGEMEESTER. o^Lrtistique Bruynzeel S;buwta913 vloérenwinkel „m De tiende Olof-wegraces beginnen S’i WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Donderdag 24 maart 1977 5552 21e jaargang Nr. 1007 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. zal blijven stijgen naarmate de jongere ge- Er in en eruit Heuvelstr. 36, Tilburg Tel. 013-422212 F 1 y islappen bruynzeel L iStickting jQ(o}~wegraceó” OATS® 4 HET IS ER BIJ Koerier, inden om ïweld los voor de Je papier Verder ir met 155 pi kg kg kg kg kg kg nijverheid waarmee naam als indus verliezen. ER GEBEURT HEEL WAT BIJ 't Is niet 1 te geloven Voor slechts Max. 10 stuks OVERHEMDEN JEANS JACKETS JURKEN ROKKEN T-SHIRT OVERGOOIERS IN DENIM KHAKY ARMY GREEN WIT-ZWART van 29 maart Vm 9 april Tijdens onze verbouwingsopruiming geven wij SHIRAZ tafelkleden Uitzoeken. 160x110 Nu: 295- DE MEESTERSLAGER B.V. Tel. 320157 Grote INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 HAMADAN Salontapij*-- zoeken. 2. i Nu: 795- UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.020 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 52-56. Mortel- Nu volop ve van f 75, 10-20-30 en 40% korting op alle artikelen. vers Hollands vlees t - en meer worden gr DENISSEN A T S U N HELE KUIKEN- BOUTEN^^ VERSTEEGS WILDPALEIS Hasseltstraat 295 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ove* en Persoonlijke bediening bij keuze van Uw montuur Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 BOCHARA ?60 x 60, uitzoeken Zeer fijn geknoopt. Nu: 98- Wie de Tilburgse bevolkingsstatistiek regelmatig volgt, zal vaststellen, dat het aantal inwoners de laatste jaren terug loopt, en enig nadenken kan leiden tot de gevolgtrekking, dat dit de eerst-komende jaren nog wel zo zal blijven. Voor een deel is dit wegtrekken zeker te wijten aan de minder gunstige werkgelegenheidsvoor- waarden, die onze stad biedt. Het teruglo pen van het bevolkingstal is intussen geen reden om te denken, dat daarom ook de behoefte aan arbeidsplaatsen in de naaste toekomst zal teruglopen. Niet alleen is het voor een stad van belang haar bevolking op peil te houden en dus ook te zorgen voor de voorzieningen, die daarvoor gewenst zijn, maar ook leert de statistiek, dat het aantal Tilburgers dat in aanmerking komt voor arbeidsplaatsen de eerste twintig jaar nog Zithoek Fiorentina, 1-2-3-komb. kompleet met salontafel en kast. 2.724r Eethoek Roma, uitschuiftafel met bijpassende stoelen. 578r Tijdelijk 2.950,- Ff SANDERS MEUBELSTAD DAAR VIND JE T WEL OOSTERHOUT Oosterhout-Zuid, Benei uxweg (aan de autosnelweg Gorinchem-Breda, naast Albert’s Corner),, tel. 01620-30155. Open van negen uur tot half zes (ook maandag). Vrijdagavond tot negen uur. ^^Huur uw nieuwe KSkala kleuren-TV voor extra lage r lente-prijs. Bel (013) 422011 Jj Skala, k 365dagen service per jaar. neiatie opgroeit. Met name wat de wer kende jongeren aangaat is te vrezen, dat er een steeds groter percentage werkloze jon geren zal komen, als de ontwikkeling zich in dezelfde lijn doorzet. Er is nog een re den, waarom Tilburg zich nog nadrukke lijker zal moeten toeleggen op het scheppen van arbeidsplaatsen: het aantal personen, dat van de andere gemeenten in het stads gewest naar Tilburg pendelt om hier te komen werken heeft de duidelijke neiging tot stijgen. Dit is ongetwijfeld voor een groot deel te verklaren uit het feit, dat hoe langer hoe meer Tilburgers de laatste jaren buitenaf zijn gaan wonen, terwijl zij hun werk in Tilburg behielden; hun gezichtsbe- stedingen worden dus voor een belangrijk deel in de buitengemeenten gedaan terwijl zij hun salaris in Tilburg verdienen. Voor de stad is dit allerminst gunstig. ARABIA COpCO uit voorraad leverbaar! besterdnng 60/tel.435173 hachée varkenspoelet malse fricando magere varkens braadworst bieflappen kg magere braadlappen f 6,75 f 10,50 f 8,95 f 6,50 f 1,75 f 1,80 verpakt DE MEESTERSLAGER B.V., Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthuis in de voormalige TKT - fabriek. Geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Tel. 320157. Zaterdags om 14.00 uur geslo ten. Maandag de gehele dag. Kom of bestel tijdig dit voorkomtteleurstelling. Informeer naar onze diepvriespakketten, het scheelt U vele guldens. DE PRIJSWINNAARS (in willekeurige volgorde) M. van Deursen, Kartuizerstraat 13, Tilburg, Corné Se- bregts, Jachthoornstraat 1, Tilburg, Wil v.d. Bosch, Var- kensmarkt 7A, Hilvarenbeek, C. Verspaandonk, Maternus- straat 3, Driessen W. van Boxtel, Emmastraat 40, Goirle, J. van Helvoort, Prinses Margrietstraat 16, Oisterwijk, me vrouw Bierens, Heinsiusstraat 34, Tilburg, J. Remeijsen Jr, Hoogvensestraat 192, Tilburg, Ben Appels, Europalaan 112, Tilburg, J. Spiegels, Mahlerstraat 267, Tilburg. De voorverkoop van plaatsen voor de Olofraces vindt plaats bij de VW’s van Tilburg en Hilvarenbeek en bij de Beekse Bergen. Kinderen betalen tl. 4,staanplaatsen kosten 12,50, achtertribune fl. 16,50 en hoofdtribune fl. 19.00. Aandeel van nijverheid liep weer terug De groei van de dienstenverlenende sec tor zal in de komende jaren de werkge legenheid in onze stad wel voornamelijk aan te vullen krijgen, terwijl gevreesd moet worden, dat het aandeel van de nog verder zal teruglopen, Tilburg haar traditionele istriestad dreigt te zullen en emeentesecretarie t «Bedrijvigheid gemeente Til- lezen, dat de jaren zich vrijwel zet. Men kan zeg- maatregelen waren allemaal nog erger *-"■-chrale tegen de allerscherpste prijs. Bestellingen gratis thuisbezorgd. f 7 50 he,e varkensschouder pan- f 7 klaar gemaakt 5 kg f 9 50 k9 schnitsel kant en klaar f 8 75 k9 zacpte varkensworst f 5 50 k9 9erookt ma9er spek f 13 75 k9 koPvlees voor uw hond f 11— k9 vuile pens 1 k9 per stuk Til Dl 1OT vrijdag van 9.00-18.00 uur en Kr. zaterdag van 10.00-17.00 uur. maart 1977 pagina 1 De Cirkelfoto van deze week werd gemaakt in de Jhr. Van Santenstraat. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen: f 10,van de Koerier, waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropican bar, L. v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense kanaaldijk; waardebon voor een koude schotel t.w.v. f 5,van cafetaria ’t Nachtuiltje, L. v. Veghelstraat; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10, van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Konings plein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ring. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnares van verleden week, Sabine Sleven van de Hoevenseweg heeft haar prijzen al ontvangen. poto v. Aarle PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 JMI M 4 Veldhovenring 2, Tilburg, tel. 013-420504 In het door de afdeling onderzoek statistiek van de gem samengesteld overzicht en werkgelegenheid in de I burg in 1976kan men trend van de laatste j- onverminderd doorzet I gen: «Als er geen genomen zou het allemaal nog e zijn!maar dat is toch maar een schi 1 troost. I Kleding, textiel, leder en schoenen die in ver weg schijnende jaren het leeu- I wedeel van de werkgelegenheid ver- I vertegenwoordigdenbeslaan nog maar I 24 van de nijverheid (terwijl dit in I 1975 nog 27,5% was)in totaal liep het I aantal arbeidsplaatsen in deze bedrijfs- I takken met 907 terug. Ook in andere I bedrijfsklassen, bouwmaterialen, aardewerk- en .glas, metaalprodukten I machines en elektrotechniek alsmede I in openbare nutsbedrijven liep de I werkgelegenheid terug. Er waren I maar een paar bedrijfsklassen waar I meer werkgelegenheid kwam: tran- I sportmiddelen, rubber en kunststof en I in het bijzonder de papier en papier- I warenindustrie. Verder nam ook de I bouwnijverheid met 155 plaatsen toe. Dienstensector I Er was natuurlijk ook aanwas van werkgelegenheidin feite nam het aan- tal arbeidsplaatsen in onze stad in 1976 I toemaar niet voldoende om tegemoet I te komen aan de behoefte. De sterkste I stijging vertoonden de bedrijfstakken I bank- en verzekeringswezen en zake- I lijke en overige dienstenverlening: I met 1278 plaatsen, een stijging vooral I voortkomend uit autonome ontwikke- I ling van die bedrijven: hun activiteit I neemt toe en daarom stijgt dus de be- I hoefte aan personeel. Deze ontwikke- I ling zal ook wel doorzetten in de ko- mende jaren, maar dit betekent wel, I dat de bekwaamheden, die het be- I drijfsleven van de bevolking vraagt op I een heel ander vlak te liggen als dat I waarin de bevolking is opgegroeid. I In 1976bleken 11.312 of 20% van alle I werkzame personen buiten Tilburg te I wonen, tegenover 45.260 of 80 in I Tilburg. Van de 11.312 pendelaars wa- I ren er 7.774 of 68,7 woonachtig in Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. plein), Aanstaande zondag om twaalf uur barst het motorgei op de Beekse Bergen, waar dan het startschot valt tiende Olofraces. Tienduizenden mensen uit heel Nederland, België en Duitsland worden verwacht om getuigen te zijn van dit evenement, dat in tien jaar een reputatie opbouwde die tot ver over de grenzen bekend is. Een sterk rennersveld met klinkende namen vanwege hun hoge prestaties begint in de loop van zaterdag aan de trainingsronden om zondag voor veel prestaties te kunnen zorgen. In samenwerking met de Stichting Olofwegraces, de Tilburgse motor- en bromfietsdealers en Arje Reizen werd in de Til burgse Koerier een prijsvraag georganiseerd. In onze vorige editie stond een foto afgedrukt met daarop de deelnemende motor- en bromfietshandelaren. Het waren Bouckaert (Bre- daseweg 85), Flipsen (Paleisring 7), Hoes (Spoorlaan 54), Van lersel (Enschotsestraat 264), Van Loon (Oppenheimerstraat 19 en Offenbachstraat 80) en Spijkers (Leo XIII straat 60). Hieronder volgen de namen van de prijswinnaars, die allen vóór zondag twee plaatsbewijzen voor de eretribune zullen ontvangen. Uit deze tien wordt aanstaande zondag op het circuit een trekking gehouden voor de eerste en de tweede prijs. De eerste prijs is een driedaagse vliegreis voor twee personen naar de Grand Prix van Engeland op het Silversto- necircuit, aangeboden door Arke Reizen. De tweede prijs is een weekend, geheel verzorgd voor twee personen naar de TT-races van Assen, aangeboden door De Tilburgse Naar verwachting zal de prijsuitreiking plaatsvii ongeveer kwart voor twaalf. Hieruit blijkt, dat Tilburg werkgele- „__iheid biedt aan een groot aantal mensen, die in feite niet - Tilburgers —ju en dat dit aantal kennelijk nog stijgt. Aan de gegevens van dit over zicht is niet af te lezen, hoe groot het aantal Tilburgers is, dat buiten de stad werkt en hier woont. Het is ook moei- lijker deze gegevens te verzamelen, maar de veronderstelling is gewettigd, j_x j- .x.-x__in(je penciel kleiner is dan de pendel, waarmee Til den, arbeids- :r dat de ba- Tilburg. Tel. 013-683911. een van de overige gemeenten van het stadsgewest, 2.682 of 23,7 in overig Noord-Brabant, 442 of 3,9 in ove rige gemeenten in Nederland en 414 of. genl 3,7 in het buitenland (België). De in Tilburg werkzame mannen ble- zijn ken voor een groter deel (22,2 bui- stijg ten hun werkgemeente woonachtig te zijn dan de in Tilburg werkende vrou wen (15,1 Overigens betekenen deze cijfers een toename ten opzichte van 1975 toen 20,2 van de werkzame mannen en 12,8 van de werkzame dat de uitgaan vrouwen buiten Tilburg woonachtig de inkomende r was. De totale inkomende pendel be- Iburg dan, om zo te zegge stond uit 8.677 mannen en 2.635 vrou- plaatsen exporteert zonder wen. lans in evenwicht is.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1