DE d TILBURG KOERIER ft SPARIEANS-LOOS 2 J Olof wegraces e int.Olof-wegraces PRIJSVRAAG gen showroom 27 maart Skala NIET LEZEN... 295.J F"’: Werkgroep «De Schans» dringt aan op actie OE MEESTERSLAGER B.V. vernieuwing door verkiezingen snelheid geboden l\ VAN DAL JAM IN Wijkraad Heikant-Quirijnstok is wel toe aan Hl PIET KERKHOF Volopvrolijk Pasen bij Jamin. kinderschoen met voetkorrektor voor bijna gratis prijs cKINGi<M SALADES 21 36,- 48,- art 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Het betere adres voor Tel. 320157, Lovense Kanaaldijk 135, anaal. achter het Hilvarenbeek jnderwijl ir staat. Piet Kerkhof zegt: Foto v. Aarle maars vindt l in ons nummer van volgende 45,- 50,- H. de ZEEUW DATSUN] Bezoek onze in Alle prijzen en maten Niet duur wd heerlijk Kee/ Zchijven/ Interieur - advi/eur/ Opmerkelijke Van Dal-prijzen 1977 zien, net 'n □ij Sfeer 3urs Donderdag 17 maart 1977 21e jaargang Nr. 1006 PERZISCHE TAPIJTEN i braadlappen iworst f 8,95 kg f 7,50 kg f 11,00 kg f 5,50 kg f 13,75 kg f 7,75 kg VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren en honderden COUPONS I. 44,95) tuks voor fl. SAFARI LOOK ARMY STYLE Hoe je het ook wilt noemen, het is er nu PANTALONS jeansstyle OVERHEMDEN T-SHIRTS ROKKEN JURKEN OVERGOOIERS en nog veel meer. Dus tot ziens. INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg ■utuen. Jachter er aar aderin Voor méér informatie: KING SALADES B.V. tocht om te komen tot iiepn wraleer het operatief Circuit Beekse Bergen Aanvang 12.00 uur UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V Oplage 68.020 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 >pte ipijten De Meesterslager B.V. 1 slachthuis langs het kar Robbesom-Tricotage- Industrie b.v. DIEPENSTRAAT 116 a-b, TILBURG (ZIJSTRAAT BIJ KORVELPLEIN) - Tel. 425401 PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoof Perzische taf Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg nabij N.S.-plein Tel. 421904 b.g.g. 320439. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur ^^d-luur uw nieuwe <Skala kleuren-TV voor extra lage lente-prijs. Bel (013) 42 2011 365dagen service per jaar. MEUBELSHOW Massief eiken meubelen Klassieke en moderne meubelen Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. plein), 20% KORTING op Uw montuur krijgt u overal. Persoonlijke bediening bij Uw keuze van MONTUUR alleen bij GIJZEN- OPTIEK Koestraat 138. Tel. 425197 TILBURG 52-56. Mortel- jetkorrektor todellen. KINDERKLEDING BREDASEWEG 89 elke wo. en za. vertrekt de april grote met de I» een van’ onze vele ,au,euils. ..-^x^Hïwaliteits- aanbieding in 1 leerdiezn weergaf i niet heeft. J too.- y DENISSEN A T S U N Tilburg. LbjölP^, Tel. 013-683911. kunstnijverheid verlichting ■W wry I van echtheid - Nleuwstraat 172 /.auwlaan) achter Schouwburgrlng 124754 - 013-671590 irkeerruimte aanwezig. Geopend van 8 tot 18.00 uur. Zaterdags na 14.00 uur gesloten, s Maandags de gehele dag gesloten. Informeer naar onze diepvriespakketten. Het scheelt U vele guldens. Kom of bestel tijdig dit voorkomt teleurstelling. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 AFD. VERKOOP Tel. (013) 423712 Oerlesestraat 68 Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Wijkraden zijn veelal stichtingen, wat wil zeg~:~, -J stuur plegen samen te stellen, wat weer betekent, dat de wijkbewoners dus verkiezinge op de samenstelling van de wijkraad weinig invloed kunnen uitoefenen. Dit het bestuur kan aanleiding zijn tot onenigheid tussen wijkraad en wijkbewoners, laatste dan doorgaans aan het kortste eind trekken. In veel j~t dan ook de vraag of deze gang van zaken wel in overeen- is met de democratische beginselen, volgens welke een wijk Volop vers Hollands vlees tegen groothandelsprijzen. Bestellingen van f 75 en meer worden gratis thuis bezorgd. Keuze uit meer dan 1.000en Alle tapijten met certificaat van echtheid Tilburg - N (hoek Trou Ruime par earner van meubelen nnenkast, s'r Imte in PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 'nfrlag koopawmd o^Lrtistique ARAB7! A COPCO uit voorraad leverbaar! besterdnng 60/tel.435173 *iii I1 TERLENKA DAMES- EN HERENPANTALONS (Winkelprijs 59,95 - 69,95) ISES, ROKKEN, MILITARY-BLOUSES, RUITBLOUSES, ETC J VAN EEN DAMESBLOUSE VOOR FL. 15,75 (winkelprijs fl. maten 23-25 37,50 maten 26-30 42,50 maten 31-36 kg magere varkenslappen kg hachee kg hele magere kg Duitse braadv kg bieflappen kg schenkel Exposeren wij in onze 4.000 m2 meubeltoonzalen. VRIJ ENTREE Als de schoolarts vo£ adviseert. Diverse moa™ Alle kleuren. 3 maanden garantie, maten 31 -36 -jrtf' Winkelprijs Piet Kerkhofprijs maten 19-22 aten, pick-up, radio, loemt U maar op. En een meeneemprijs maar QQ OTE KEUS W IN FAUTEUILS J Ook voor deze tiende Olof - wegraces voert de Tilburgse Koerier weer een aktie in samenwerking met de Stichting Olof - wegraces en de Tilburgse motor- en bromfietsendealers Bouckaert (Bredaseweg 85), Flipsen (Paleisring 7), Hoes (Spoorlaan 54), Van lersel (En schotsestraat 264), Van Loon (Oppenheimerstraat 19 en Offenbach- straat 80) en Spijkers (Leo XIILstraat 60). Bij die zaken kan men gratis een prachtige poster van de Olof - wegraces krijgen. De belangstelling is echter zeer groot, haast is dus geboden. i Bij 'n roombotercake I n eierdopje easy life internationale jeans modes ■■oude markt 7 tilburg^M ★- KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten MEUBELDROOM Alleen KOESTRAAT 144,TILBURG Tel. 422975 b.g.g. 420345 C.N.V. BELASTINGZITTING Op dinsdag 22 maart a.s. zal van 19.0C tot 21.00 uur in de Kon. Harmonie. Stationsstraat 26, voor leden van hel C.N.V. gelegenheid zijn hun belansting- aangifte onder deskundige leiding in te vullen. De kosten bedragen 5, VESTEN, BLOUSES WAT DACHT U V™ 29,95) Goedkoopste in Tilburg DAMES- EN HERENKLEDING (elke zaterdag van 7-7 uur) Tijdens de genoemde bijeenkomst wer den als hoofdbezwaren aangevoerd, dat het bestuur van de wijkraad niet werd gekozen, maar dat, als er vacatures kwamen, de zittende bestuursleden de gaten opvulden met personen 'van eigen keus. Verder werd afkeuring geuit over het feit, dat wijkraad zich te veel be perkte tot op zichzelf staande evenemen ten (braderie, carnavalswagens, kinder carnaval, zeepkistenrace), die op zich wel veel belangstelling ondervinden, maar waarbij de sociaal-culturele ge richtheid erg weinig accenten krijgt. Dan was er aanmerking op de statuten van de wijkraad de wijkbewoners hebben geen gelegenheid mee te beslis sen, want het bestutn kan zelf beslissen en dan moet de raad naar beslissing van het bestuur handelen. Dpze bezwaren leiden eigenlijk vanzelf tot het hoofd bezwaar. dat de wijkraad de wijkbe woners geen duidelijk inzicht geeft in zijn plannen, dat er niet voldoende pu- bliciteit over de besluitvorming is, en dat er dus ook geen communicatie met de wijkbewoners kan bestaan. Weinig anders Bij die bijeenkomst werd-dit allemaal ook wel ingezien en het bestuur zei toe, dat er gewerkt zou worden aan meer duidelijkheid, aan overzichtelijkere planning, waarbij de bewoners dan ook betrokken zouden worden, aan meer publiciteit van de gedachtengang van de wijkraad. Zo werd er aangekondigd. dat de bestuursvergaderingen van de wijkraad voortaan tevoren aangekon digd zouden worden en dat deze verga deringen dan ook openbaar zouden L zijn. Dit bleek niet door te voeren de vergaderingen van BenW van de ge meente zijn ook niet openbaar en daarom verdween dit voornemen ook i weer met de stille trom. De voorzitter had eveneens toegezegd dat er meer publiciteit zou komen, maar aldus de i werkgroep, daar is ook niets van te rechtgekomen. NIEUW VAN ‘KING HM SALADES ^1 KERSVERS EN LEKKER VuJ ASPERGES CHAMPIGNON - SALADE IN BÉARNAISESAUS. EIERSALADE (VAN VERSE EIEREN) IN HOLLANDAISESAUS. KERSVERS EN LEKKER Op ambachtelijke wijze bereid, zonder kleurstof, kunstmatige zoetstof, kunstvlees, synthetische smaakmakers snitsels kant en klaar f 10,50 rungsgehakt f 7,50 fricando f 10,25 varkensbraadstuk f 9,50 kopvlees voor uw hond f 1,75 gerookt mager spek f 6,50 Als U op ’n ander 25,- tot 50,- meer wilt betalen OC QE (winkelprijs fl. SPIJKERBROEKEN 40,03 2 stc T-SHIRTS, POLO'S, OVERPULLI’S 2,75, 4,75, 10,75 etc. Jeze komplete slaap-1 donker essen bestaat 1 112-persoons ledikant,! itmeubel met3-delige j ndirekte verlichting I ast. Maak nu van and voor een Zondag 27 maart (lustrum I) editie vs van de Beekse Bergen, programma van 50 to Voor de races, die niet alleen de opening van het internationale seizoen in Nederland vormen, maar dit jaar feitelijk ook de eerste grote internationale wedstrijd op Europese bodem zijn, bestaat een overweldigende belangstelling. Diverse coureurs, die op de startlij nen van de 200 mijls races in Daytona of die tot de deelnemers van de Grand Prix in Venezuela (20 maart) behoren, willen rechtstreeks uit Amerika overvliegen naar de Olof-races. En uit Tilburg bonte rijderskaravaan dan weer naar Imola, waar op 3 races op het programma staan. Hoewel de onderhandelingen buitenlandse vedetten nog volop aan de gang zijn, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de 10e internationale Olof - wegraces sterker bezet zullen zijn dan ooit tevoren. eggen, dat zij hun eigen be- Dan wérd op 1 november gevraagd om ;nt, dat de wijkbewoners dus verkiezingen voor de wijkraad, waarbij het bestuur,’met groot optimisme, 15 november als de verkiezingsdag aan- waarbij de laatste’ dan doorgaans aan het kortste eind trekken. In veel ^S' °°k plaatsen rijst dan ook de vraag of deze gang van zaken wel in overeen- datUm eerst werf verschoven naarhalf stemming is met de democratische beginselen, volgens welke een wijk januari en vervolgens naar half maart, geleid en bestuurd moet worden. wat onderwijl dan ook weer verleden Deze dagen is dat actueel, nu een werkgroep zich heeft opgemaakt om de tijd is. wijkraad Heikant-Quirijnstok ter verantwoording te roepen over het ge- Verkiezingen voerde beleid. Tegen dat beleid bestaat ernstige kritiek, maar het belang- De werkgroep, die zitting heeft in «De rijkste bezwaar is het ontbreken van openheid en duidelijkheid in het Schans», waar belangstellenden er dus functioneren van de raad. contact mee kunnen zoeken, bereidt nu Op 1 november 1.1. is er een bijeenkomst geweest in .De Schans», waarbij dan tocl1 de verkiezingen voor en zal concrete vragen op de wijkraad werden afgevuurd. Er werd toen afgespro- eroP Jtaan’ dat defe ’n elk geva* *n de ken, dat er naar wegen zou worden gezocht om te komen tot openbare ,w5etL hel” van deze maantl worden verkiezingen van de raad, maar dit schijnt een studieproject te zijn, dat grpn°puden' vra!rJS,We| Y'e he! j dienen van de kandidatenlijsten zal re- nog langdurig zal moeten worden doorgenomen vooraleer het operatief ge|en en wie de organisaJtie van het wor“t- stemmentellen zal verzorgen. Maar het eerste wat een nieuw bestuur te doen zal krijgen is zonder twijfel voor zien in de lacunes die de democratische samenstelling van de statuten van het wijkraadsbestuur onmogelijk maken. Laat de wijkbevolking zich dus met de werkgroep in verbinding stellen, zodat er een behoorlijke kiescommissie kan worden samengesteld. En nu de prijsvraag De Tilburgse motor- en bromfietshandelaren hebben de Olof - Wegraces van meet af a’an gesteund. Zij mogen eens één keer in het zonnetje gezet worden en daarom staan zij vandaag op de voorpagina van De Tilburgse Koerier. Deze week waren zij allemaal even bij De Koerier om op de foto gezet te worden maar Toon Hoes kon niet, want hij had belangrijker bezigheden. Hij verbleef in Daytona. Hij heeft toch nog een plaatsje op de foto gekregen Onze vraag luidt noem ons de namen van de heren (allen motor- en bromfietshandelaren uit Tilburg) die op de foto voorkomen. Schrijf hun namen (in de volgorde van links naar rechts) op een briefkaart en zorg ervoor, dat wij die uiterlijk dinsdagavond 22 maart in ons bezit hebben op het adres NS-Plein 14. De trekking viridt nog in de loop van de dinsdagavond plaats en wordt gepubliceerd in onze editie van volgende week donderdag. De prijswinnaars zestien in getal ontvangen allen een kaart voor de eretribune. Tijdens de races, op 27 maart zullen de eerste en de tweede prijswinnaar worden bekend gemaakt. De eerste prijs is een driedaagse vliegreis voor twee perso nen naar de Grand Prix van Engeland op het Silverstonecircuit, aangeboden door Arke-reizen. De tweede prijs is een weekend, geheel verzorgd voor twee personen naar de TT-races van Asen, aangeboden door de Tilburgse Koerier. Prijswinnaars dienen allen een poster van de Olof-Wegraces voor het raam te hebben hangen. Veel sukses. De prijswinnaars vindt U in ons nummer van volgende week. valt om twaalf uur de startvlag voor de tiende can de internationale Olof - wegraces op het circuit rgen. Alle internationale soloklassen staan op het 50 tot en met 750 cc.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1