KOERIER d iBSNSBi DE TILBURG |h fl Parkeergarage onder Koningsplein krijgt snel een andere exploitatie Sk la e int. Olof- wegraces e SPARIDANS~LOOS 44 k showroom np<? 27 maart 50 Herstelwerkzaamheden niet ingrijpend 98. 25. Hi-Fi-Studio IAMIN VAN DAL 15. den e k e I •S ;is O Volopvrolijk Pasen bij Jamin. Nieuwe tarieven moeten nog worden bestudeerd DE MEESTERSLAGER B.V. BflW WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.020 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. fik ■V Prijsuitreiking kroegendweiltocht Stichting J3lol~wegraceó” Hilvarenbeek i 7 maart OPENHUIS I bij Primeur in Goirle 4067 (3 lijnen) “I n 6 3 liter Spar afwasmiddel voor slechts 98 cent meer of be Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 'an OATS® INTERIEURVERZORGING Bezoek onze in Nu»? duur wel heerlijk. L K««/ Zchijven/ Interieur - advi/eur/ Opmerkelijke Van Dal-prijzen Donderdag 3 maart 1977 20e jaargang Nr. 1004 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 een nader ie binnen de GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD-BRABANT en 6 uur. Tilbi Tel. 52-56. Mortel- Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur HUIS VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren en honderden COUPONS Bergstraat Tel. O' Deze koopaanbieding is uitsluitend geldig in uw ambachtelijke Spar Super M.w. BOXTEL TARTINISTRAAT, TILBURG geldig van 2 vm 5 maart y bent van Harte Welkom tilburg lis 19,90 CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Circuit Beekse Bergen Aanvang 12.00 uur Burc (Bij' pleit etc.'(2) Ambachtelijke Spar Super M.v. Boxtel presenteert- «Koop(je) bij de Spar is een Super bij de Koop» Bij aankoop van f 25,- vers vlees uit onze ambachtelijke slagerij, ontvangt U kunstnijverheid verlichting jurg. I. 013-683911. f 10,25 f 7,50 f 13,75 f 10,25 hond f 1,75 )ek 1 6,50 f 7,95 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 - bruidsfotograaf Nico de Beer - mode adviseur J. Tuerlings KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten t 37, Goirle 113-341217 Besterdring 87-89. Tel.013-431489 's maandags gesloten. op zaterdag en zondag 5 maart telkens van 13 tot 171 Alle prijzen en maten «Eigen technische dienst» «Echte Service» en<Scherp in prijs» DENISSEN A T S U N jrg. Jansenstr. ij Burg. v.d. •in), voor de nieuwe exploita- nitief wordt vastgesteld >ndig onderzoek zal wor de werkelijke par- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u owv j. jBij 250 gram dropmèdaljons^^^k ’n eierdopje kado-Q «s (§^Huur uw nieuwe <Skala kleuren-TV voor extra lage r lente-prijs. Bel (013) 42 2011 *3 365dagen service per jaar. i op de -rdag 3 maart "“"en uur de prijsuitreil de kroegend is een veertiende voor twee perse nog een aantal prijzen, waarom een TV, een da etc. etc. De Prins en de Raad van XI zullen de prijsuitreiking bijwonen. Vanzelf- GEOPEND: DE GROOTSTE PRUIKEN SPECIAALZAAK VAN ZUID-NEDERLAND. Jan Swinkels heet U van harte welkom en zal op deskundige wijze Uw pruiken en haarwerken verzorgen en advizeren. Korvelseweg 131 (voorheen Nieuwlandstr. 37) Tel. 434585 min ind met de door de B.P. ter- in de parkeergarage geleden onder de hieronder om- irwaarden medewerking ïrleend aan de totstand- ie navolgende benzine- ir tot vijftien okto- .bobank Tilburg georganiseerd" '’est met een vol de steden. nabij Tel. 421 het noodzakelijk dat in het bezit zijn van een c$4rtistique ARABIA COPCO uit voorraad leverbaar! besterdring 60/tel.435173 PRIMA PRIJZEN PLAN Deel 1 Fleedwood Mac: Rumours Peter Gabriel: idem Al Stewart: Year of the cat Abba: Arrival Pink Floyd: Animals Evita (2) Stevie Wonder: Songs Neil Diamond: Live (2) Status Quo: Live (2) in verbar zake var verliezen schreven voor\ zal worden ver koming van de verkooppunten: 1. Heikantlaan; 2. Gorinchemsebaan; 3. Kempenbaah (oostzijde); 4. een benzinestation op overeen te komen locatie noordoostelijke wegenstructuur; 5. Gorinchemsebaan (westzijde). Zonder twijfel zal het Tilburgse publiek met grote belangstelling de verwikke- ?en vólgen in het nieuwe bedrijf in bestaan van de. ondergrondse ga- het laatste bedrijf zal het in elk wel niet zijn. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 sprekend is m prijswinnaars in het bezit zijn ïn volledig afgestempelde kaart. TEL. 320157 TILBURG De slager waar u het meeste voordeel krijgt en kersvers geslacht en exportkwaliteit. Ook vullen wij uw diepvriezer. Bestellingen van f 75 en meer worden gratis panklaar thuisbezorgd. kg hele magere braadlappen f 11,00 kg fricar kg varkensbraadstuk mager f 9,75 kg varke kg magere speklappen e kg Duitse braadworst kg botermalse biefstuk kg snitsels kant en klaar kg hachee De Meesterslager B.V. het slachthuis langs he Geopend van 8 tot 1Ü dag gesloten. Informeer ook eens naar onze diepvriespakketten. Het scheelt U guldens. Kom of bestel tijdig, dit voorkomt teleurstelling. Nog ander tarief Onderzoekingen door een onafhanke lijk ingenieursbureau hebben uitgewe zen dat de constructie en de techni sche installaties als degelijk moeten worden beschou wdzij hetdat er toch wel «schoonheidsfoutjes» zijn vast gesteld, met name lekkages en roest- verscbijnselen, waarvan het wegne men geen urgente zaak is. BenW stellen uitdrukkelijk, dat na dere studie, van de tariefstelling zal men leiden tot een heel ander tarief 1 het h er genoemde, maar nu staat in elk geval vast, dat het huidige dagta- rief niet kan worden gehandhaafd. Raadsleden zullen misschien opmer ken, dat blijkbaar toch nog geen on derzoek is gedaan naar de werkelijke parkeerbehoeften. In ons vorige arti kel wierpen wij op. dat er eigenlijk drie verschillende tariefgroepen zouden moeten zijn: voor korte dagparkeer- ders, voor lange dagparkeerders, met name zakenlieden en andere mensen, hun auto de hele dag in de garage m staan, en nacht- en weekeind- parkeerders, Als de parkeergarage 's avonds om 24 u. dicht gaat, en om 8 uur 's morgens pas weer open zullen met name de flatbewoners er weinig mee opschieten en die zouden er toch ook wel van gediend willen zijn. Het is Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg j N.S.-plein >1904 b.g.g. 320439. In Y^S^lind PLATO, PIUSPLEIN 65 |thoröJ5 SH I JIOSE Eü. I HTechnicsdYP I sony I (tó PIONEER IN DE SPORTHAL TE HAAREN (3 km van Oisterwijk) Enkele weken geleden schreven wij over het voornemen van de gemeente te hopen, dat v< om de ondergrondse parkeergarage onder het Koningsplein over te ne- tievorm definit men, waarbij wij een aantal kanttekeningen maakten, die bij verschillende eerst een 8rort- lezers weer andere vragen opwierpen. BenW hebben nu een raadsvoorstel ^en aa? naar ingediend, waarin zij hun voornemen nader toelichten; en tevens aan de eer e oe en raad verzoeken dit voorstel aan te nemen. De overname zal dan plaatsvin- Verkooppu den op 31 maart a.s. voor een prijs van f 2.500.000,-, waarna meteen Het voorstel te veranderingen zullen worden aangebracht in de exploitatiemethoden. Er zal nieuwe apparatuur worden aangeschaft, waardoor een uur- of tijdta- riefstelsel kan worden ingevoerd inplaats van het nu bestaande dagstelsel. Verder zal er een verbindingstunnel worden aangelegd tussen de garage en de voetgangerstunnel onder de Paleisring, die nog altijd onj ligt. Dat zijn echter maatregelen op langere termijn. Benï voornemens om meteen na 31 maart voorlopige maatregelen te nemen om zo snel mogelijk te komen tot een definitieve exploitatie - opzet. Voorlopig moet de reeds aanwezige muntapparatuur gehandhaafd blijven, waardoor zolang een tarief van f 1,- per dag van kracht blijft. Wel zal meteen het aantal uren van openstellir" worden uitgebreid van 8 - Ook voor de 10e (lustrum!) editie van de internationale Olof-f zondag 27 maart a.s. voert de Tilburgse f' werking met de stichting Olof-wegraces fietsendealers Bouckaert (Bredaseweg 8 (Spoorlaan 54), Van lersel (Enschotsestr, straat 19 of Offenbachstraat 8"' £"-”' zaken kan men gratis een prachtige pos.v gen. Wie zo’n poster voor het raam har tige prijzen. Lees daarvoor de Tilburgse prijzen liegen er niet om: De hoofdprijs personen naar de Grand Prix van Engeland op aangeboden door Arke Reizen. De Tilburgse Koerier v<r~ een EXTRA PRIJS aan toe een weekend geheel verzorgd naar de T.T.-races van Assen. Als troostprijzen zijn er 161 eretribune van de internationale Olof-wegraces op zondag 27 maart a.s. op het circuit De Beekse Bergen. Maar.... de hoofdprijs kan alleen gewonnen worden door iemand die een poster van de Olof-races voor het raam heeft hangen. Dus haal zo’n prachtige affiche bij een van de hierboven genoemde zaken en hang de affiche voor het raam. PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten «■’•'''indo - kenspoelet f 5,50 kg bieflappen f 5,25 kg riblappen f 18,75 kg kopvlees voor uwhe f 10,50 kg gerookt mager spe„ f 7,50 kg droge varkensworst TeL 320157. Lovense Kanaaldijk 135, achter langs het kanaal. tot 18 uur. Zaterdag om 14 uur gesloten. Maandag de ganse Dinsdag middag kwam onze fotograaf langs de bushalte aan de Paleisring en knipte daar deze vier dames die het schijnbaar niet zo leuk vonden om op de bus 'te wachten. Daarom kan de omcirkelde dame de volgende prijzen op ons kantoor komen halen, f 10,van de Koerier, waardebon f 5,— van Gijzen - Optiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van ’t Riethuisje Den Uil, Antoniusstraat, waar debon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropican bar, L* v. Veghelstraat; waardebon v an een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.vf 15,van de Meesterslager. Lovense Kanaaldijk; waardebon van 'n koude schotel t.w.v. f 5,van cafetaria 't Nacht uiltje, L. v. Veghelstraat; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo. Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesproduk- ten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon vanf 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15en waardebon!' 10, van de Winkeliersver. de Hasseltstraat. De winnares van verleden week, mevr. Sterke van de Bosscheweg heeft haar prijzen al ontvangen. Foto Van Aarle ing,'met name van maandag tot en met zaterdag "°ó'de ove uur" genoemde De eerste werkzaamheden zullen be staan uit een grondige schoonmaak beurt; vet- en olievrij maken van de vloer, reinigen van de zeer vervuilde toiletten, nazien en herstellen van de lichtinstallatie, aanbrengen van brand- blusapparaten en van een alarminstal- 'latie. Deze voorlopige werkzaamheden zullen een krediet vergen van I 100.000,-. H Op de duur zullen de tarieven worden M berekend op 25 ct per halfuur waarvan de opbrengst wordt berekend op f kunt 290.000.- per jaar. en daar blijft dan na dan afdracht van B.T.W. f 250.000.-over. H De exploitatie zal naar berekening van de gemeente op minimaal f 305.000.- neerkomen, waarbij dan wordt uitge- H gaan van de gedachte, dat de garage H zal worden aangemerkt als W.g.W. - H object, zodat het toezichthoudend personeel in W.S.W. - verband kan H [worden aangesteld, zodat slechts 2 M van de loonkosten voor rekening van H de gemeente komen. De garage is voor H [2,5 miljoen een koopje vindt de ge- die 1 H meen te. Er zou.in de binnenstad toch latei H in elk geval zo'n voorziening moeten Romen en als er nu een parkeergarage 1 met een capaciteit van 400 wagens H moest worden gebouwd, dan zou clit B minstens f 6.700.000.- moeten kosten. B De BP geeft er dan wel dik op toe. e Koerier weer een aktie in samen s en de Tilburgse motor- en brom- 85), Flipsen (Paleisring 7), Hoes Cnschotsestraat 264), Van Loon (Oppenhem- 80) en Spijkers (Leo XllI-straat 60). Bij die achtige poster voor de Olof-wegraces verkrij- mgt, kan meedingen naar de prach- ?se Koerier van 10 maart a.s. En de js is een reis van 4 dagen voor 2 het Silverstonecircuit, k'oegt daar zelf nog gd voor 2 personen 15 kaarten voor de m junten Het voorstel tot overname van de on dergrondse parkeergarage van de BP gaat vergezeld van een ander voorstel, waarin wordt gestelddat de gemeente medewerking zal verlenen aan een ne- -e garage en genta| benzineverkooppunten, waar- igebruikt daar onder een tweetal dubbelzijdige. iW zijn echter Hiervan zijn de stations aan de Don- genseweg, Kempenbaan (westzijde), Corellistraat en Piusstraat gereali- |jnge seerd, terwijl het station aan de Ring- het L. baan Zuid onlangs in uitvoering is ge- rage; nr,m»n jn het kader van de realisering geval verige in het contract van 1968 genoemde benzineverkooppunten zijn wij, onder voorbehoud van instem ming van uw raad, met de B.P. over eengekomen, dat van gemeentewege Voorlichtingsavond najaarsreis Rabobank In de periode van vijf tol ber wordt door de Rab< een zeer aparte reis j haar Wenen en Boedapesl ledig programma in beidi Maandagavond 7 maart wordt door dw Rabobank in het Tilburgse hoofdkan toor in de Tivolistraat een voorlich tingsbijeenkomst over deze reis ge houden. Er zullen een aantal dia's ver toond worden en verder bestaat er vol op gelegenheid alle informatie te ver krijgen. Deze avond is gratis. Voor in formatie en reservering: tel.: 013- 427234. Bij Old Fashion op donderdag 3 negen van de Heuvel wordt 's avonds om prijsuitreiking gehouden endweiltocht. Hoofdprijs .daagse reis naar Spanje rsonen. Verder zijn er' al andere waardevolle mder een naaimachine, dames- of herenrijwiel

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1