KOERIER TILBURG wa Vastenactie 1977 Tilburg gaat geven voor hulp de ontwikkelingslanden aan Grandioze aktie Olof-wegraces e int. Olof-wegraces e SPARIDANS-LOOS Skala bruynzeel maakt parket van blijvende waarde I showroom 27 maart WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT GEMEENTE TILBURG VAN DAL ^Artistique de kado-boetiekvoorU! VECKS /KMT TICUMER. Tilburg (Ö^I^CLEERDin I AMIN Volopvrolijk Pasen bij Jamin. s DE MEESTERSLAGER B.V. 5 Oplage 67.950 ex. Donderdag 24 februari 1977 20e jaargang Nr. 1003 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. «WERELD MOET JE MEEMAKEN SAMEN BOUWEN» Dit jaar moet in totaal 175.000 gulden bij elkaar komen Tilburg gaat Vastenactie 1 bruynzeel B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldln nl. Antwoordnr. 190 - Goirle Z^VSPEC'N Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 DATSÜNj Bezoek onze Alle prijzen en maten I Energiebedrijven Tilburg stroomonderbreking Opmerkelijke Van Dal-prijzen UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 j ken- dings- litma- besterdnng 60/tel.435173 van van ~en al Larie) VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren en honderden COUPONS INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg februari 1977 paginal ■de pa- Ko- ne- lang t.w.v. Nachtuiltje, I Hasselstraat; waardebon f liotheek. Koningsplein; wat Circuit Beekse Bergen Aanvang 12.00 uur Niet duur wel heerlijk sbied omsloten door het Wilhelminapark, Smids- lat i.v.m. irziening 'orst islappen een :ment -iling KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten ïtariaa, i het wedst .omen. De voornaar I dat het formaa* werken dient te: PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgr Perzist ^^Huur uw nieuwe KSkala kleuren-TV voor extra lage r lente-prijs. Bel (013) 42 2011 365 dagen service per jaar. :cten over l nikken wij can, want ooi et 24.000 t.o.z. var 52-56. Mortel- Voor Chili Tilburg NoorJ O. eind, Hoefstraat, gaan meewerken vang Chili. In Chili ligt ook het project dat de rochies van ’t Zand, Heuvel, 1 ningshoeve en Sacrament op zich men, nl. leidersvorming voor de ge meenschapsopbouw. Op zaterdag 26 februari 1977 zal tussen 8.00 uur en 10.00 uur v.m. in het gebied omsloten door het Wilhelminapark, pad en Goirkestraat, alsmede de Lambert de Wijsstrat werkzaamheden aan het elektriciteitsnet de stroomvoor gedurende enkele minuten onderbroken zijn. iguur kan aan ons' on t.w.v. f 5,- van P.v. Amelsfoort, van een saunabad Lovense voor een /an de )urg» a ’n derde 100.- en DENISSEN A T S U N i> vjwirle gaan samen Binnenstad en de pa- Lidwina en Trouw- iek bouwen te Belém Tilburg. lUJElL Tel. 013-683911. jeknoopte iche tapijten Schouwburgring 13 Tilburg Tel.: 013-423585 Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. L K .Bij lliterpak roomijs ’n eierdopje Grote Paaswedstrijd. Maak een schilderij van paashaas. Haal gauw een gratis wedstrijdkaart en win een mooie prijs. Bij n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag bélt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of - eventueel crematie van u om I dit zelf- bekende laid wor- s bezorgd verschillende lullen daar nader )k radio en t.v. zul- del tijdens de vasten aandacht besteden I de Vastenaktie. 3 r» Noord-Oost (Besterd, Groes- x.\,w.otraat, Loven) en Pius X meewerken aan de sociale op en begeleiding van meisjes in was in de orde van wereld- en maatschap- pijverbetering weinig effectief, zij moet in onze tijd worden aangevuld door gericht heid op anderen. Het passieve «vasten» van vroeger moet worden vervangen door de «vastenactie» van nu, waarbij de eigen persoon en het eigen bezit worden ingé bracht in het geheel van allemaal-samen en in de opbouw van een betere wereld. Daar zijn telkens andere motto’s voor; dit jaar luidt dit «Wereld moet je meema ken». Daar komen drie dingen aan te pas ervaren hoeveel leed er in de wereld is en dat ook werkelijk meevoelen; vervolgens aan de gang gaan om er iets aan te doen; tenslotte dat iets doen uitbreiden tot samen iets doen. Vandaar de uitbreiding van het motto «WERELD MOET JE MEEMA KEN SAMEN BOUWEN». Vroeger kwam na carnaval Aswoens dag; we haalden een askruisje na de ene maskerade kwam de andere. En dan kwa men er veertig dagen van «versterving», de volwassenen mochten niet zoveel eten als ze wilden, de kinderen mochten niet snoepen. Onze tijd heeft afgerekend met dat «moe ten en mogen» en daarbij gaat met het kind ook wel eens het badwater het raam uit ongeacht of iets nu moest of mocht, ver sterven kon toch wel eens nuttig zijn en de mensen tot nadenken stemmen. Er moet nu iets anders wij moeten niet alleen be perkt blijven tot zelfdenken maar wij moe ten ook dóén en dat doen moet gericht zijn w op anderen. Dat moet niet van iémand, dat moet gewoon zomaar, in het algemeen. De vroegere «versterving», die alleen ge richt was op eigen persoonlijke zieleheil, nabij Tel. 421 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN, WILMCcwilNAPARK 127 West (Goirke, Gasthhuisring. hun schouders koming van godsdienstig viteiten in I Wandelt Zan-*-1- is de «Fotoprijs van Tilburg (f 150,-). t thema is dit jaar «De Kruiken- Naast rkt als facet van de bezige, levin- f 150,-, e binnenstad». prijs -al om deze fotoprijs worden ge- f 50,- De f, tusse derht PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg J N.S.-pleln 11904 b.g.g. 320439. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur Weer net als in voorj Olof-wegraces, die Beekse Berg»" van de Tilburgse dealers uit Tilburg Hang zo’n prachtige i mee aan de grote prijsvraag, worden afgedrukt. De blitse al gearriveerd in Tilburg. I prachtige affiche van de Oio1 weg 85; Flipsen, straat 264; Van kers, Leo XlII-strs Tilburgse Koerier stok, Montfort) en Tilburg Noord- Hasselt, Theresia, Vredeskerk) zetten onder de tot-stand- n een centrum voor sociale ige en alfabetiserende akti- Fié de Pato in Columbia. lbos zet een kerk-kliniek weg in imbia. rgaande jaren zal er in het kader van de internationale dit jaar op 27 maart worden verreden op circuit De ergen, een spektakulaire aktie worden gehouden voor de lezers Iburgse Koerier. In samenwerking met 6 motor- en bromfiets- >urg zal er weer een postercampagne worden gehouden, ehtige affiche van de Olof-wegraces voor het raam en doe die in de Tilburgse Koerier van 10 maart zal posters voor de Olof-wegraces zijn intussen Bij de volgende zaken kunt U gratis een iof-wegraces verkrijgen: Bouckaert, Bredase- ■n, Paleisring 7; Hoes, Spoorlaan 54; Van lersel, Enschotse- in Loon, Oppenheimstraat 19 of Offenbachstraat 80; kers, Leo XHI-straat 60. Haal zo’n poster en let op de prijsvraag r van 10 maart a. Tilburg gaat zich in het kader van de Vastenactie 1977 wijden aan de aan de ontwikkelingslanden. Wij nen de behoeften van de ontwikkel: landen niet, en wij kunnen niet ui ken, wat goed voor hen is. Dat moeten ze zelf doen. Wij van onze kant moeten onze middelen, onze wetenschap en onze techniek ter beschikking stellen. I zonder er iets voor terug te vragen. Dat I is eigenlijk niets bijzonders, want de i middelen en goederen van de wereld I zijn voor iedereen, wij moeten er alleen I aan meewerken dat ze evenredig wor- I den verdeeld. Wij hebben teveel, I daarom moet een deel van wat wij heb- I ben naar ginds toe. Organisatie Elke parochie en Kerk regelt standig. Men werkt met de I vastenzakjes die soms opgehai den, soms in de kerk of elders moeten worden. De parochie-krantjes zul'* over informeren. Ooi len ti Wereldwijd Vorigjaar bracht het dekenaat Tilburg Goirle ruim 156.OOOgulden bijeen voor I een aantal projecten over heel de we- I reld. Dit jaar mikken wij op 175.000 I gulden. Dat kan, want ook vorigjaar I stegen wij met 24.000 t.o.z. van 1975 Broekhoven en Fatima gaan en drink watervoorzieningen in India aanleggen Petrus en Paulus, S. Maarten en Marg. Maria zullen zorgen voor de salarië ring van de maatschappelijke werkers en adviseurs ten bate van de landbouw en visvang Indonesië. De parochie Maranatha is bezig met een project in Vietnam. De ^reformeerde Kerk neemt deel aan Tting ««an semi-internate^ ikliniek in Brazilië. De’ Kerk gaat de mensen 'in ■ces verkrijgei Spoorlaan 54; traat 19 of pf il zo'n poster en let i.s. Tijdens het Big-Bandfestival in de Stadsschouwburg maakte onze fotograaf deze cirkelfoto. De omcirkelde lig bureau de volgende prijzen komen halen de Koerier, waardebon f 5,- van Gijzen-Optiek, Koestraat, kasbor ’t Riethuisje Den Uil, Antoniusstraat, waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. F Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropican bar, L.v. Veghelstraat; waardebon van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,- van de Meesterslager, Kanaaldijk; waardebon van ’n koude schotel t.w.v. f 5,- van cafétaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat; waardebon boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasselstraat; waardebon f 10,- van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, i ijs- èh diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad. Bertens. Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,-1 automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnares van verleden week, mevr. Hagen uit de Koebergstraat heeft haar prijzer ontvangen. poto Van Aar Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. plein), i de maatschappelijk! seurs ten bate van de 1 tgst op de Sulu-eilanden in J. De - bezig met een Gereformeerds de oprichting an semi-internate-*en e e, een polikliniek in Brazilië De Kriiikeiimarkt organiseert fotowedstrijd vormde Kerk gaat de mensen M 0 West-lrian helpen met het bouwen van Inzet is de «Fotoprijs van Tilburg Er kan worden ingezonden in zowel huizen. 1977» (f 150,-). zwart-wit als in kleur. Het thema is dit jaar <«De Kruiken- Naast de «Fotoprijs van Tilbt markt als facet van de bezige, levin- f 150,-. zijn er nog’n tweede en'r dige binnenstad». prijs te winnen van resp. f 1( Er zal om deze fotoprijs worden ge- f 50.-. streden in 2 kategorieën, nl. De foto’s kunnen worden ingeleverd a) amateurs tussen 15 april en 15 mei. Men heeft b) professionals derhalve gelegenheid oo of rond de De kombinatie van kriteria die de jury kruikenmarkt zijn shots te maken op 5 evenals vorigjaar bij haarbeoor- maart. 2, 9, 16, 23, en 30 april en op deling zal hanteren zijn 7 mei. 1originaliteit 2. fraaiheid Een expositie van alle ingezonden 3. techniek foto’s zal vanzelfsprekend bp de kruikenmarkt worden gehouden op 28 mei. Van te voren zal de uitslag van de wedstrijd ook via de pers worden bekend gemaakt. De foto’s dienen (dus uiterlijk op 7 mei) te worden ingeleverd bij het se- kretariaat van de Stichting Kruiken markt, Poststraat 8, Tilburg. Bij dit sekretariaat is tevens exemplaar van het wedstrijdregler te bekomen. De voornaamste bepaling is wel dat het formaat van de ingele verde werken dient te zijn 18x24 cm. TEL. 320157 TILBURG De slager met het verste vlees en het meeste voordeel. Volop vers geslacht Hollands vlees speciaal voor uw diepvriezer. Bestellingen van 75,— en meer worden gratis panklaar bezorgd. kg mager soepvlees 10,50 kg mager spek 5,50 kg fricando 10,25 kg bieflappen 13,75 kg hachee 7,50 kg snitsels kant en klaar 10,50 kg Duitse braadworst 5,25 kg botermals biefstuk 18,75 kg magere varkenslappen 9,75 kg varkenspoelet 7,50 kg riblappen 10,50 kg varkensbraadstuk mager 9,90 kg braadlappen 11,00 kg kopvlees voor uw hond 1,75 kg rundgehakt 7,25 kg droge varkensworst 7,95 De Meesterslager B.V. Tel. 013-320157. Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur. Zaterdags om 14.00 uur gesloten. Maandags de gehele dag gesloten. Informeer eens naar onze diepvries - pakketten. Het scheelt u vele guldens. Kom of bestel tijdig. Dit voorkomt teleurstelling. en intussen zijn onze lonen gecompen seerd aan de prijzen. Wat gaan we met zijn allen aanpakken De parochies van Goirle met de parochie Binror rochies Korvel, I laan een poliklinic in Brazilië. Tilburg - Noord (Heikant. Quirijn-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1