DE 1 opening van laaiend carnavalfeest KOERIER Ést lil! <J Kielenbal grandioze Karnavals kermis en RIJ-INSTRUCTEURS i 1 SPARIDANS-LOOS CENTRUM VOOR BÉTER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg AMIN 35.-J Garage Brink £00 2.19 J 19-20-21 en 22 februari showroom Carnavalssfeer is eerst en vooral een zaak van het grote publiek h L* VOOR ’T EERST MET ARTISTEN Open straten en open huizen gevraagd is 666 4.58 VAN DAL DE MEESTERSLAGER B.V. rbus Nesquik3^66 2.391 kokosmakaronen 2 pakken Nesquik bij de kokosmakaronen. sas.-- ari 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. 3 taat. Dit jaar gaat het weer naar de 6000 bezoekers ivonc s tegen de scherpste dagprijs ook voor uw diepvrie zer worden gratis panklaar thuisbezorgd. onderhoud en reparatie van CITROËN- automobielen van jn n Hilvarenbeek GOIRKESTRAAT EN N.S.-PLEIN INTERIEURVERZORGING DATSUN] Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 Bezoek onze In Alle prijzen en maten age Geen ke stijler Kee/ /chljvenz Interieur - advizeurz ’s Maondags mee Paose en Pinkstere MOETE we dicht.. s Maondags mee KARNAVAL ZEMME dicht.! Jao kom is etkes Opmerkelijke Van Dal-prijzen oelen: tast, Donderdag 17 februari 1977 20e jaargang Nr. 1002 Tilburg. Tel. 013-683911. e ior de 5 van VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters In 300 kleuren en honderden COUPONS Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur Eerste Tilburgse Rij- en Verkeersschool Ad Smeulders Noordhoekring 71, Tilburg, tel. 426010 77 zien. ’n Sfeer Alleen Samen Op is op. Aanbieding geldt van 17-2 t/m 23-2^^ TEL. 320157 TILBURG een ui gek moet i vier UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 67.950 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Niet duur wel heerlijk. I KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten Schaderegeling en herstellen. L.P.G. inbouw. kunstnijverheid verlichting Volop vers geslacht Hollands vlees 1 zer. Bestellingen van f 75,— en me BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 LOVENSESTRAAT 10, TILBURG. TEL. 42.56.55 b.g.g. 33.27.29. de toe- t een reis ie Costa wel een zeer trop het pu- et Tilburgse en dat is door het officiële leem te kopen. Het kost f 2,50, DENISSEN A T S U N Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafer eventueel crematie van u ov Burg. J (Bij Bi plein), Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg nabij N.S.-plein Tel. 421904 b.q.g. 320439. PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten r pick-up, radio, U maar op. En’ meeneemprijs 69.- KEUS i i fauteuils) beper- van I vooral in dant >urg, veel i café is en lat de feest- F Dit is een van’ onze vele fauteuils. Een kwaliteits- aanbieding inj die z’n weergal niet heeft. X y omplete slaap- I >r essen bestaat rsoons ledikant, iel met3-delige j cte verlichting J aak nu van )or een - kg kopvlees voor uw hond kg gerookt mager spek kg gerookte varkensworst Elf Toine van Loon, prinsenadju- t Ton Groels, schrèver Nico Claassen, centenbaas Rain Steures, wasboer en sportzaken Herman Hopmans, Busjesman Toon Beukers, kruidendokter Ton Venmans, naai meisje Bart Stovers, wagenmeester Lex Lemmens, jeugdzaken Jan Ven mans, grote versierder Ton Schrie- vers, verzorging hofkapel Sjef van zich Acker. tak- Voor de inwendige mens zorgt de chef .i.ig du pap Ton Nouwens. Wij vragen met spoed enkele RIJ-INSTRUCTEURS in vaste dienst en voor de avonduren. Zonder de benodigde papieren hoeft U zich niet aan te melden. Handen vol Intussen hoeven deze overwegingen niet te doen vergeten, dat ook de offi ciële figuren hun handen vol hebben, niet alleen tijdens de feestdagen, maar ook bij de voorbereidingen, die, zoals bekpnd,het hele jaar duren. Als we het «Prinsenboek» zo eens doorneuzen zien we, dat de Prins Jan den Irste en zijn Raad van Elf al wekenlang ge- ma; traind werden zowel op sportterreinen uit als in turnzalen om goed in conditie te komen. De samenstelling van het raadsteam is voorzitter van de Raad o^ïrtistique ARABIA COpCO uit voorraad leverbaar! besterdnng 60/tel.435173 Jansenstr. 52-56. Jurg. v.d. Mortel- kg fijne riblappen kg varkensnitsels kant-en-klaar kg hacheevlees kg magere varkenslappen kg schenkel met veel vlees kg rundgehakt kg botermalse biefstuk kg mager soepvlees PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 100 bezoeken Volgens goed gebruik gaat Prins Jan I met zijn raad en zijn lijfwacht en zijn hofkapel ook dit jaar weer met de grote BB A-bus op stap om ongeveer 100 be- pilsje zoeken af te leggen. Het gezelschap t alle- komt dan in bejaardentehuizen, zie kenhuizen, verpleegtehuizen en te huizen voor geestelijk gehandicapten. Er komt natuurlijk het traditionele be zoek aan «’t Hoge Veer» en aan Pius- oord. Dan zijn er de bezoeken aan de kinderfeesten. Een zwaar program mapunt vormen de inspectievisites aan de carnavalsverenigingen. Dit al les dan nog gezien naast de andere of ficiële optredens bij intocht, optocht en kindertochten in centrum en noord, maakt wel duidelijk, dat men om deel uit te maken van het hoge gezelschap van goede huize moet komen en over een stevig uithoudingsvermogen moet beschikken. Er is nóg een manier, en voor de hand liggende, waar bliek kan meewerken aan het carnaval, stadsembh maar men steunt daarmee de Carna- ervoor dat intocht, optocht en rji gratis aan het publiek kunnen worden aangeboden en er prij zen voor uitreiken. Dus nóg maar eens een motto bij de optocht geen man op de keiband zonder stadsembleem. elf zal Prins Jan 1 rijn aanwezigf id overvlof de brievenbus is OPEN. <de Koerier» Carnaval dient zich ook niet te ken tot het stamcafé. Er zijn, het nieuwere deel van Tilbt buurten, waar helemaal geen i ook daar is het van belang, dal vreugde op straat blijkt. Een goed motto zou dan ook zijn «’t Akkedeert naa goed, doe de deur mar van ’t slot!» Zet de huizen voor elkaar open en laat omwonenden ook samen carnaval vie- vers, ren. Speciaal de kinderen zullen zich Acker, vlug in zo’n straatfeest, dat vaak mak kelijk onder invloed van de stemmini van het moment laat improviseren, thuis voelen en er uit halen, wat er in zit. En naar aanleiding daarvan kun nen dan volwassenen ook als ze elkaar eigenlijk niet kennen eens tegen elkaar zeggen «Kom, we kun nen bij ons binnen wel efkes een f -!* gaan pakken, 't Hoeft toch niet maal in de kinderen d’r keelsgat «’t Akkedeert naa goed» is dit jaar de slagzin van de Tilburgse carnavals viering en daarmee wordt de situatie dan ook uitstekend getekend: het carnaval is een ingeburgerd feest geworden en de meeste mensen weten al niet meer beter of het is altijd zo geweest. Toch is het van belang, dat de stadsgenoten, en niet alleen degenen, die op één of andere manier bij de organisatie betrokken zijn, inzien, dat in de eerste plaats zij aansprakelijk valsstichting, waardoor deze zijn voor de carnavalssfeer in de stad. Het programma kan nóg zo uitge- kan zorgen, dat breid en verzorgd zijn, als het publiek er niet op in-speelt levert het geen kinderoptochten feestvreugde op. Bij de officiële gebeurtenissen zal belangstelling genoeg zijn; bij de grote optocht werden door verkeersdeskundigen tegen de 60.000 toeschouwers geschat. Maar ook het meer onprogrammatische verkeer moet levendig blijven, en hier doet zich een ontwikkeling in Tilburg voor, die aanleiding geeft tot zorgen veel carnavalsverenigingen zoeken tijdens de feestdagen hun eigen thuislokaal op en beperken zich daartoe, met als gevolg dat de beweging als geheel niet publiek wordt. Geprobeerd wordt natuurlijk dat dan toch anders te krijgen, onder meer door bezoeken over en weer en door dweiltochten, al dan niet georgani seerd, maar als deze tendens niet van het publiek uitgaat krijgt zij toch geen vaste voet. het Kielenbal Radio Elizabeth Om elf minuten over e het Kielenbal met zijn aanwezigheid ig wijst vereren en ongetwijfeld overvloeien de ’45 Van comP,'menten v00r degenen, die ien kan - Artisten Het programma is indrukwekkend. Dit jaar treden voor het eerst artisten op tijdens het bal, want het publiek voelt toch wel voor deze gangmakers. Elk uur is er dan ook een optreden van Corry Vink, Jan Boezeroen, Ciska Peeters, Corry van Gorp en «De Twee Pinten». Er spelen drie orkesten, de Baronie-muzikanten, «The Sunset Five» ter begeleiding van de artisten, en een boerenkapel in het restaurant. Er zijn 15 drinkbars en 2 eetbars, die door de sportverenigingen worden geëxploiteerd en door h'en dan ook ge heel zijn ingericht. Tijdens het bal zal door een jury worden vastgesteld welke zes bars er het fraaiste uitzien en die krijgen dan een prijs toegewe zen. Er is ook een publiekprijs, maar die wordt vastgesteld middels een lo terij volgens het nummer op gangskaart. De winnaar krijgt voor twee personen naar dt Brava in Spanje. Kortom met het Kielenbal zal het Til- irgse carnaval ook dit jaar weer een uitbundige start krijgen. Aan de voor spoedige kaartverkoop is af te lezen, dat de stemming in de stad al op een uitste kend peil is, zodat het al heel an wil de Zotheid dit jaar geen igen lang koning blijven kraaien De Meesterslager B.V. tel. 013-320157 - Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur. 's Zaterdags om 14.00 uur. Gesloten s maandags, de gehele dag. Vraag eens naar onze geselekteerde diepvriespakketten. Kom of bestel tijdig dit voorkomt teleurstelling. Met carnaval zijn wij de gewone uren open. De traditionele opening van de carnavalsviering in onze stad is het door hun originele costumering tege- grote Kielenbal vrijdagavond in de Stadssporthal. Om acht uur gaan daar moet komen aan zijn hoogmogend de eerste stoppen van de flessen en zullen de eerste pilsjes naar binnen welbehagen. Ook de mensen inde zie- sissen. Het feestgewoel zal dan lijken op een grote molen, die geleidelijkaan ke'JhU|'ze,i e? verPleegtehuizen zu en .p roeren komen en d.» nis een .p eigen krneh. eai doordraaien en bovendien Schwung zal meegeven aan het stadscarnaval, prOgramma want de avond zal wor- dat de volgende middag zal beginnen met de intocht van Prins Jan I in het den opgenomen door Radio Elizabeth. Centraal Station. Het Kielenbal is niet alleen een feest voor insiders; alle Tilburgers weten dat ze er welkom zijn en dat ze er door de 260 mensen, die daarvoor bui zijn ingeschakeld, gastvrij zullen worden onthaald. Van het publiek wordt óók wat gevraagd; carnaval in Tilburg bete kent tot dusver wel wat erg veel «blauw-zijn» en daar moet onderhand een eind aan komen. Het is daarom zaak, dat de stadgenoten hun fantasie Ken' gebruiken en vereende krachten aanwenden om met originele costuums te ^a' komen: meer zeerovers, meer haremdames, maar kannibalen, meer hula- as< hula’s, meer onderzeeërs, pisangen en bavianen, en meer frêle en mollige marketentsters. En wie als heks komt krijgt een bezem cadeau. De belangstelling voor is dit jaar weer uitzonderlijk groot, dinsdagavond waren er al bijna 4.000 kaarten verkocht en de ervaring wijst uit dat de laatste dagen de verkooj hoger oploopt dan tevoren bij v oorverkoopadressenbovendit men op ’t laatst nog terecht aan de kassa van de Stadssporthal. De organisatoren verwachten dan ook, dat dit jaar de hele zaak weer eens een keer zal zijn uitver kocht en dat er dan dus 6000 mensen rond zullen hossen. Er is dan ook beslo ten om het restaurant dit jaar weer open te stellen. Verleden jaar werd bijwijze van ex periment geprobeerd, wat er gebeuren zou, als het gesloten was; men hoopte, dat de beweeglijkheid van de bezoe kers daardoor zou toenemen, omdat de neiging om alleen maar in het res taurant te blijven plakken volgens de leiding te sterk overwoog. Maar de be zoekers stelden dit toch minder op prijs. «Waarom mag een mens niet eens op z’n gemak op een wat rustiger plek op adem komen?» werd terecht gevraagd, en dat mag dan dit jaar dus weer. pellikaan tennis en squashcentrum goirle, tel:013-342633 ---p

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1