DE 9 KOERIER Br JAMIN Z6 'i Eadosjop- j0 SPAIUDANS~LOOS CENTRUM VOOR BÉTER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg bruynzeel maakt parket van blijvende waaide «Woonwagenschap Midden Brabant» wil gemeentelijke centra exploiteren 2ï5ö1J79 m:3.77 SPECIAALZAAK VAN ZUID-NEDERLAND. voor de winnaar van de !KE Smeerkaas bij de ontbijtbiskwie. I b -f wr 'UMER. 'IT 5S (^^J^CLEERDIO zevende kroegendweiltocht Vliegreis voor twee personen, Bruynzeel SS;bu'9™9'3 vloerenwinkel “dag tto Tilburg vrijdag van 9.00-18.00 ut DE MEESTERSLAGER B.V. ^doosje smeerkaas ontbijtbiskwie 5 pakjes VoO^S^ J.6o t^Lrtistique Pax Christi vraagt weer om pleeggezinnen Van - Westberlijnse kinderen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Al Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. ilijkei 1 P. v. Amf Belangrijk Van fabriek naar klant. Zie pagina 14 PROTESTANTSE BEGRAFENISONt bruynzeel Op is op. Aanbieding geldt van 10-2 t/n» 16-2. J GEOPEND: f DE GROOTSTE PRUIKEN- s Jan Swinkels heet U van harte welkom a en zal op deskundige wijze Uw pruiken en haarwerken verzorgen en advizeren. g s Korvelseweg 131 (voorheen Nieuwlandstr. 37). mmilium B.V. teil. Damrak, Wie- BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. Antwoordnr. 190 - Goirle Inlichtingen tel. 425363 1 Tilburg isdag... H. de ZEEUW INTERIEURVERZORGING Echt iets voor meneer Jamin. Niet duur wel heerlijk. 6e week Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 9 Menswaardige verzorging beter dan integratie Staatssekretaris Jan Schaefer in Oisterwijk Tilbi trekt Donderdag 10 februari 1977 20e jaargang Nr. 1001’ wat makke PERZISCHE TAPIJTEN j elkaar c igeuners De officiële foto erondert I. Jansenstr. Burg. v.d. i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Tilbu’' Beers, Alleen Samen BIJBELCURSUS v.d. Bijbelwinkel UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 67.950 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 lars ge rwachter Inemers. ïfnemer tons, elkjt it dit een de verdere 52-56. Mortel- Burg. (Bij E plein), f 10,- Antoniusstri iebon-van ’n i Syphide, Goirkestraat; waardebon voor ’n kot t of plant t.w.v. f 7,50 van rdebon voor een jaar i diepvriesprodt tutomatiek igen i die gewone izelf die Het betere adres voor DENISSEN A T S U N Tilburg. Tel. 013-683911r Lindeboom, Castell, nerbar, de Ponderosa. Zeven weken lang een andere supervoordeiigt dubbelaanbieding bij Jamin. ’.00u ur. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ov»r y s TILBURG BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Tel. 013-320157 Volop jong vers geslacht Hollands vlees speciaal voor uw' diepvriezer. Bestellingen van f 75,en meer worden gratis thuis bezorgd. Of informeer naar onze diepvries pakketten. Het scheelt u vele guldens. kg fricando v kg braadlappen kg varkenspoelet kg bieflappenj. kg Duitse braadworst kg hachee kg Zwitserse braadworst 10 oakies saté van varkensvlees kg kopvlees voor uw hond kg gerookte varkensworst Verder hebben wij alles voor uw hond of kat. De Meesterslager B.V. Tel. 320157 Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur. s Zaterdags om 14.00 uur gesloten, 's Maandags gesloten. Kom of bestel tijdig, dit voorkomt teleurstelling. ARABIA COPCO uit voorraad leverbaar! besterdrmg 60/tel.435173 ”DE PAUW’’ UDENHOUT SLIMSTRAAT 29 TELEF. (04241)-1824 Macht U in Noord-Brabant zijn, dan ook naar het mooiste Chin.-Ind- Rest van deze streek. U wordt door onze kelners harte lijk welkom geheten. Met deskundige bediening. Voor Uw jeest op partij hebben wij plaats voor 80 personen. Graag op ajspraak. Alle gerechten worden voor U speciaal klaargemaakt door onze chef-kok uit Hongkong Keuze uit meer dan 1.000en Alle tapijten met certificaat van echtheid Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig. l Nieuwe ijitegratiepogingen op grote schaal Maandag 14 februari zal staatssekreta ris Jan Schaefer om 20.00 uur in ge bouw «de Schuur», Hoogstraat 35, te Oisterwijk, op een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid, afdeling Oister wijk, spreken over aktuele politieke problemen en over zaken betreffende de Volkshuisvesting en Stadsver nieuwing. Na de inleiding van de heer Schaefer zal er gelegenheid zijn vra- loog- gen te stellen aan een forum, waarin heel behalve de staatssekretaris zitting zul len nemen de gewestelijk p.v.d.a.- bestuurder Frits Castricum en de Til burgse Wethouder’Jan van Alphen. Het spreekt vanzelf, dat iedereen van harte welkom is op deze avond. hun eigen cultuur specifieke proble men opleveren, is lang niet gezegd, dat de problematiek bij de andere woon wagenbewoners eenvoudiger ligt. Menswaardig Het zou inderdaad beter zijn, als meer de nadruk kwam te liggen op een méns waardige verzorging van de woonwagenstaanplaatsen, terwijl dan aan de bewoners ervan zelf zou wor den overgelaten, wat ze daarmee wil len doen, zodat ze hun eigen leven kunnen leiden. Het zijn aparte men sen, die in onze grauwe samenleving voor een schilderachtige noot zorgen, die levenswaarden voorstaan en ver tegenwoordigen, die in onze maat schappij makkelijk op de achtergrond ’en te raken en die bij de confronta- ilemen opleveren; maar t onoverkomelijk te zijn, als onze samenleving aan hen hun ei gen levensruimte toestaat. De politiek van de wet van 1968 ging ook uit van de integratiegedachte en het werd een grote mislukking. Laat een nieuwe aanpak niet weeT dezelfde fout maken door van een verkeerde ge dachte uit te gaan, want anders krijgen alle gemeenten dezelfde mislukking te ervaren, terwijl de woonwagenbewo ners er niet op vooruit zullen gaan. Origineel T. SHIRT met afbeelding «TILBURGSE KRUIKEZEIKER» Maten S-M-L Kleuren: zwart - rood - groen - lichtblauw KARNAVALPRIJS 13.50 Alleenverkoop voor Tilburg Natuurlijk bij VAN DE LOOIJ I Jul. van Stolbergstr. 8 1 Tel. 424782 I in de naaste i, dat er vier, zeven eg in atsen plus zes tbaar komen geoutilleerd in stromend e opslag- betekent -1» is, zoveel wagens staan, als is even, degenen, die er nog bij >estuurd, en moet zien te van 10,50 naar van 12,00 naar van 8,00 naar van 15,00 naar van 5,75 naar van 8,00 naar van 8,50 naar van 15,90 naar weinig zin hebben; ze wonen liever in wagens en ze houden liever vast aan hun eigen manier van leven. En voor een objectieve buitenstaander is het nog maar de vraag, of ze daar ongelijk in hebben. Buitenstaanders hebben met dit on- - derscheid vaak moeite, maar voor plegen te raken i woonwagenbewoners is dit blijkbaar t'e zeker probk veel minder moeilijk. Daarbij blijkt dje hoeven niet i dan, dat met name zigeuners zich bij voorkeur apart houden van andere woonwagenmensen, wat ook wel voor de hand zou liggen, omdat zij een heel andere, en-heel eigen cultuur hebben; er is nog geen enkele samenleving ge weest, die hen die eigen cultuur heeft kunnen afnemen en zo’n samenleving zal er de eerste eeuwen ook wel niet komen. Integratiepogingen van zigeu ners zijn bij voorbaat gedoemd te mis lukken en daarom zou het beter zijn te streven naar het verschaffen van een algemeen menswaardige, leefsituatie voor zigeuners dan naar integratie. Liefst dan ook nog door om met de woorden van het ontwerp te spreken een «confrontatiestrategie, waarbij de woonwagenbewoner als het ware wordt geconfronteerd met de seden taire bevolking.» Hoe stelt men zich dit voor? Dat de mensen over en weer bij elkaar op de thee komen? En waar zigeuners door Dit jaar komen de kinderen aan op dinsdag 21 juni en vertrekken weer 28 juli. Tijdens hun verblijf in Nederland zijn de kinderen verzekerd. Wilt U een kind in Uw gezin opnemen of wilt U nadere inlichtingen over deze aktie dan kunt U ons bellen of schrijven. Fam. v.d. Wittenboer, Beethovenlaan 206, >urg. Tel. 013-550295 of fam. van rs, Aldrinstraat 33, Loon op Zand. Tel. 04166-2356. Een verzorgde vliegreis naar Spanje voor twee personen is de hoofdprijs die het comitee van de dweiltocht be schikbaar stelt voor de gelukkigste dweiler. Deze prijs en nog vele andere aantrekkelijke prijzen, kunnen dank zij een bijdrage van de deelnemende kasteleins en vooral oók sponsors, gewonnen worden. Sponsors van deze carnavaleske avond zijn o.a. Stella Ar tois, Holland International, uitzend- groep Kesers en Heineken, gen die de dweilers gaan I zijn: de Meulen, Bodega, Chez Antoine, de Kruik, S Extase, de Schuur, Ok' tograaf van het Mill Hill College was vrijdagavond druk in de weer op het schoolfeest op de Tongerlose Hoef en ••zag» er onder andere dit gezelschap. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier, waardebon f 5.van Gijzen-Optiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van ’t Riethuisje Den Uil, Antoniusstraat, waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon, van ’n fles wijn naar keuze van Tropican bar, L. v. Veghelstraat, waardebon voor een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk, waardebon voor ’n koude schotel t.w.v. f 5,van cafétaria ’t Nachtuiltje, L. v. Veghelstraat, waardebon voor een boeket c\ Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabon nement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein, waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van Ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad. Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnaar van verleden week, de h. Masselinx uit de Olmenstraat, heeft zijn prijzen al ontvangen. vest moet worden in enorme hoc~ bouw. Woonkazernes zijn een h«a normale zaak. De hele situatie, poli tiek gezien, en te weinig recreatiemo gelijkheden werkten een zeer ongun stig sociaal en psychisch klimaat in de hand, waardoor er veel ontwrichte ge zinnen voorkomen. Materieel komen de Berlijners niet veel te kort, maar sociaal en psychisch zijn ze erg bena deeld door de gegeven situatie. Pax Christi Kinderhulp wil daarom de kin deren uit West - Berlijn kennis laten maken met een harmonisch Neder lands gezin, een normale gezinssitua tie, omdat gebleken is dat dit een gun stige invloed heeft op de verdere ont wikkeling van het kind. De kinderen, jongens zowel als meis jes, die vanuit Berlijn uitgezonden worden variëren van leeftijd van on geveer 6 tot 12 jaar. Nu moet dat dus weer terug: de gemeen ten in de streek moeten it toekomst weer gaan Zorgen, in de grotere gemeenten i ""■>urg veertien staanpiaat ckersplaatsen beschikb en dan ook behoorlijk worden; dus voorzien var water, toiletten, enkele vaste ruimten, enzovoorts. Het k ook, dat als zo’n standplaats «vol» dus als z< voorgoschret komt, kan worden doorge maar ergens anders plaats i vinden. jr In kleinere gemeenten zal deze ver nieuwing opzien wekken, en het zal de inwoners weinig troosten, dat deze re- geling niet komt te staan onder het ei gen gemeentebestuur, maar onder I toezicht van het «Woonwagenschap Midden Brabant». Er zal in alle be trokken gemeenten, die overigens niet samenvallen met die in het Stadsge west Tilburg het gaat om «groter Midden Brabant» een instantie ijnoeten zijn, die uitmaakt, of de ge meentelijke standplaats op zeker mo ment «vol» is, en die bovendien aan de I woonwagenbewoners, die er niet meer bij kunnen, kan vertellen, waar ze dan wèl'terecht kunnen. In de praktijk zal dit een klus worden voor de Rijkspoli tie, die dan-echter opereert volgens de richtlijnen van het «Woonwagen schap». Maar misschien kan het ook anders. In het ontwerp wordt gesteld, dat het «Woonwagenschap» zal voor zien en in beheer en exploitatie van de woonwagencentra in het rechtsgebied van het schap, «tenzij de gemeentebe sturen in overleg met het schap van oordeel zijn, dat een beheer door de gemeente, waar een centrum is gele gen. de voorkeur verdient.» Dit «ten zij» zullen heel wat gemeentebesturen zich in de oren knopen. Integratie Waar is dit nu allemaal goed voor Het «Woonwagenschap» zal «zoveel mo gelijk ondersteuning en medewerking verlenen aan de gemeenten bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoe ring van ’t te ontwikkelen integratie beleid.» Het gaat dus om het verrui men van de mogelijkheden, waardoor woonwagenbewoners zich makkelij ker en meer intensief in de samenle- ving kunnen laten betrekken. Het is sterk de vraag, of zij daartoe wel ge zind zijn. In de verklaring vooraf stelt het ontwerp vast, dat bij de woonwa genbevolking een zekere graad van bewustheid en bereidheid dieht te be staan» om zich sterk te maken en de ook hen toekomende gelijkwaardige positie te verwerven». «Er zijn, aldus het ontwerp, zeer positieve aanzet ten waarneembaar, maar door de band genomen is het beeld op dit prunt niet geer positief.» Voor een buitenstaan der betekent dit, dat woonwagenmen sen in die gelijkwaardige positie Evenals voorgaande jaren komt de or ganisatie Pax Christi Kinderhulp we derom met het verzoek, via de «Til burgse Koerier», om in kontakt te ko men met pleeggezinnen, die bereid zijn een Westberlijns kind in hun gezin op te nemen tijdens de zomervakantie. Pax Christi Kinderhulp stelt zich ten doel om kinderen uit de probleemstad Berlijn hier in Nederland een onbe zorgde vakantie te bezorgen. leder jaar gaan er tienduizenden die stad uit, die gelegen is in Oost - Eu ropa. Een 1.600 - tal wordt telkenjare ondergebracht bij pleeggezinnen in Nederland. Wij prijzen ons gelukkig een groot aantal gezinnen ieder jaar weer beschikbaar te hebben, aange- zien in de loop der jaren een band is ontstaan tussen het gezin in Holland en de Berlijnse logé. Berlijn is gelegen in het Oostblok en ondanks verdragen tussen Oost en West blijven normale bezoeken vele i moeilijkheden opleveren. i Ontwrichting Berlijn heeft een beperkt grondgebied, zodat de groeiende bevolking gehuisr Er'is een gemeenschappelijke regeling in de maak van het «Woonwagen schap Midden Brabant te Tilburg voor alle gemeenten van de streek. Deze regeling is nu voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen in de vorm van een ontwerpbesluit, dat in zijn gevolgen nogal verstrekkend zal zijn, en dat daarom in de diverse gemeeneraden dan ook vermoedelijk een discussiestuk van belang zal worden. Men wil namelijk terug naar de bepaling van de woonwagenwet van 1918, waarin gemeentebesturen ver plicht werden, door het aanwijzen van een aantal standplaatsen, aan woonwagenbewoners een verblijf binnen de gemeentegrenzen toe te staan. In 1968 werd onder veel geharrewar de wet van 1918 veranderd; men wilde de integratie van de woonwagenbewoners bevorderen door hen bijeen te brengen in regionale centra. Dit betekende, dat die centra, na de nodige verbouwingen, een bewonersbestand te verwerken kregen, dat vaak niet, of «eer moeilijk tot onderlinge overeenstemming te brenj was. Voorts raakten, tegen de bedoeling in, door de concentratie in grote centra, de woonwagenbewoners nog meer geïsoleerd van de j samenleving dan ze ai waren, terwijl nergens uit bleek, dat hens concentratie bepaald goed bekwam. Wie aan de dweiltocht wil deelnemen kan bij elk van voornoemde kroegen een dweilkaart met vignet kopen. De prijs hiervoor bedraagt f 1,50. Het vignet en de kaart hangt men om de hals. Elke kroeg, die men bezoekt, geeft een stempel op deze kaart. Heb - je alle veertien kroegen gehad, dan De kroe- ding je mee naar de prachtige prijzen. bezoeken De prijsuitreiking vindt plaats op don- Bonte Koe, derdagavond 3 maart in bar - disco- c, Spinnenw iel, theek Old Fashion. Daar kan men de ld Fashion, de volle kaarten inleveren. Uit deze kaar ten worden de winnaars getrokken. De organisatoren verwachten dit jaar een record aantal deelnemers. Vanaf 1970. toen de initiatiefnemer van de dweil tocht, Dré Simons, startte, is het aan tal deelnemers elk jaar opnieuw geste gen Enkele jaren terug kwam de grote doorbraak. In plaats van honderden dweilers kon men toen gaan spreken over duizenden dweilers. Van de oor spronkelijk elf kroegen is men overge gaan naar nu veertien kroegen om de duizenden dweilers op vrijdagavond 18 februari goed te kunnen ontvangen. Onderscheid Volgens mensen, die een woonwagen centrum plegen te bevolken, moet in elk geval een onderscheid gemaakt worden tussen zigeuners en andere woonwagenbewoners - Vrijdag 18 februari KROEGENDWEILTOCHT

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1