DE KOERIER r lO' .nr.' PI hjdo-sjop- Prinsenbal dit jaar vooral bestemd voor gewone «losse mensen» SBUtimNS-LOOS JAMIN 645. 2590. showroom 2.95 “109. H' Kroegendweiltocht 1977 Thee bij de bonbons. GROOTSTE ANTIEKMARKT (^Artistique de kado-boetiekvoorü! r 2 pakken thee a 40 zakjes 2.38 belgische bonbons 250 gram VAN DAL 30 tot 50 goedkoper!! f ROBBESOM TRICOTAGE-INDUSTRIE BV DOOR VEELAL EIGEN PRODUKTIE KAN NIEMAND GOEDKOPERIII! DE MEESTERSLAGER B.V. ari 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Slag. irdeb< (3 km van Oisterwijk). Tilburg. Tel. 013-683911.^^^ Hilvarenbeek INTERIEURVERZORGING DATSUNj Echt iets voor meneer Jamin. Bezoek onze Niet duur wel heerlijk. 5e week in Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 Kee/ Zchijven/ Interieur - odvi/eur/ Donderdag 3 februari 1977 20e jaargang Nr. 1000 OPGERUIMD STAAT NETJES Karnavalstopper HIER IS IE DAN van Noord-Brabant in de sporthal te Haaren Opzaterdac 6 februari tf 17.00 uur. VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren >en in besterdnng 60/tel.435173 Jansenstr. 3urg. v.d. Vrijdag 18 februari Opmerkelijke Van Dal-prijzen CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg ZO i; het i nakke >n- Len deurskast 350.- 100k t ori- :n te UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 67.700 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Alle prijzen en maten BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 en honderden COUPONS KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten zien zijn. /raag naar tg, waarbij «Ken uw stad Alleen amen 5.33, kjpisop. Aanbieding gekit van 3-2 t/m 9-2. PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg nabij N.S.-pleln Tel. 421904 b.q.g. 320439. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur jen groothandelsprijzen. Ook voor u diepvrie- ïïu! gratis panklaar thuis bezorgd. gaan ze «ontblaauwen» Na ’t «iouw-uurke» teen igenzondag 5 en telkens van 13.00 52-56. Mortel- Zeven weken lang een andere supervoordelige dubbelaanbieding bij Jamin. nuttig van de e klate- DENISSEN A •T S U N Burg. J (Bij Bi plein), f 15,00 40 stuks f 11,00 100 stuks f 12,00 f 6,50 f 11,00 - Tel. 320157 Lovense Kanaaldijk 135, achter kanaal. r. s Zaterdags om 2 uur gesloten, s Maandags gesloten, jrkomt teleurstelling. delige diepvriespakketten verdienen vertegenv navalsver aantal «ontbk prijzt ende toeschouwers van de Koerier, van Gijzen- r echte Tilburgse ipican bar. L. v. uim 1 meter lang - van cafétaria ’t ’o, Hasseltstraat; i>are Bibliotheek. Ld. Bertens, Ringb. waardebon f 10,van de ar prijzen al ontvangen. vorde oedkopi l deze kast als bouwpaki eemten thuis in elkaar» U veel verdiend. KROEGENDWEILTOCHT De prijzen zullen worden verleend or der het motto: «Ken uw stad», «Ke uw stad beter», en «Ken uw stad het beste»; de laatstgenoemde prijs is na tuurlijk de eerste. Hij bestaat eruit, dat de winnaar(-es) een hele dag de gast is burg. Het begint 's morgens iet een autoritje langs enkele waardigheden, een koffie- bezoek aan enkele winkels Jan tot een be- g worden «gekocht» ie carnavalstichting, Tijde stemr zo te. gemar niet onbeti wacht, teugels blijven. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over h eniginger Speciale fantasie bij costumering vereist Damesspijkerbroek 39,75 met gratis bijpassende spijkerkiel Uit eigen breierij: dames- en herentruien 9,75 Jacks-overtruitjes-spencers etc. 4,75 Spijkerjurken-spijkerbroeken-spijkerrokken 39,75-25,00 etC. CARNAVALS— kielen en Dorustruitjes etc. al v.a. 4.7 5 IS BIJNA KADOI erne slaapkamer ■nkerbruin met en. Royaal 2-persoon ;ant met 2 nachtkasl- v.v. 1 met toiletspiegel ekte verlichting i bovenbouw. i bijna geen geld zo’n mooie jkamer. ARBEID... Indezerel» J.zich als een vorst, iverse standen zetten» Jitklapbare voetensteu tjes.U heeft'm voorma 5,293 De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in Old Fashion, op donderdag 3 maart 1977. Aanvang 2i.00 uur. GEOPEND: f DE GROOTSTE PRUIKEN- J SPECIAALZAAK VAN ZUID-NEDERLAND. S Jan Swinkels heet U van harte welkom S en zal op deskundige wijze Uw pruiken en haarwerken verzorgen en advizeren. Korvelseweg 131 (voorheen Nieuwlandstr. 37). mini e deelnemende kroeg kan men /eilkaart met vignet kopen. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Dat «Louw-uurke» wordt geacht, omdat de overgang vi nuchtere buitenwereld naar de rende feestvreugde van het Prinsenbal voor sommigen wat plotseling schijnt te zijn, zodat een geleidelijke introductie met aanwending van geestrijke taal uit te spreken door de Prins en van geestrijke dranken uit te schenken door degene, die daar dan schenkt wenselijke resultaten mag doen ver wachten. gen, waarin i zelf meer ii drukt. Op het Prinsenbal van verleden jaar was er al een keur van fantasiecos- tuums te bewonderen en dit jaar zal er nog wel meer te zien zijn. Erisdanr weer een prijsvraag naar de meest i ginele kleding, waarbij drie prijzei kunstnijverheid verlichting Wicky De Viking Leuke kiel met «levensechte» af beelding van onze held Maat 104 - 116 - 128 ]4i 2 ETAGES KARNAVALSPLEZIER Natuurlijk bij VAN DE LOOM Jul. van Stolbergstr. 8 Filburg Tel. 424782 Verkoop boven de fabriek: Diepenstraat 116 (bij het korvelpleln) Geopend elke zaterdag van 's morgens 7 uur tot 's avonds 19.00 uur Kindertruien-kindervesten-schipperstruien etc. al vanaf 3,75 Verkoop: Bredaseweg 89 open elke woensdag en zaterdag van 9-6 uur een lunch, een tocht door de omstre ken van de stad, een diner en een schouwburgbezoek, waarbij de win naars van de tweede en derde priis zullen worden ontmoet, die een minderè, maar toch altijd nog bijz der gezellige behandeling zullen dergaan. En dat de avond uiteindelijk op feestelijke manier zal worden afge sloten, laat zich verstaan. De muziek zal worden verzorgd door de «Postiljons» en de Hofkapel «De Sleutelsollers», maar natuurlijk zullen ook de «Stoethaspels», die de prijs vraag voor carnavalslied 1977 gewon nen hebben met «’t Akkederatie» en de «Bier pompen», die de publiekprijs wonnen met «De Kruikenzijker», hun opwachting maken. Natuurlijk is ook het «Louw-uurke» een gelegenheid tot ontmoeting voor mensen, die zich het hele jaar door voor carnaval hebben in gespannen en nu elkaar dan eens op ontspannen voet kunnen ontmoeten. Met name de di- verse carnavalsverenigingen kunnen hierbij vruchtbaar van gedachten wis- I selen. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt zondagmiddag op het Longa-terrein; althans één van de koulijder houdt er iets aan over. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10.— waardebon voor vlees of vleeswaren t.w.v. f 7,50 van Slag. Arno de Kort, Sumatrastraat, waardebon f 5, Optiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van ’t Riethuise Den Lil, Antoniusstraat, waardebon van een slinger i boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Trop Veghelstraat, waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruii t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk, waardebon voor ’n koude schotel t.w.v. f 5, Nachtuiltje, L. v. Veghelstraat, waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement op de Openbar Koningsplein, waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van Ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ac Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15; w winkeliersvereniging «De Hasseltstraat». Mevrouw Janssen uit de Winkler Prinsstraat heeft haar Tel. 013-320157 Volop Hollands vers geslacht vlees tegen groo zer. Bestellingen van f 75,— en meer worden kg magere braadlappen kg hachee kg bieflappen ka fricando kg varkensbraadstuk kg boterzachte biefstuk kg Duitse braadworst kg fijne rlblappen kg vers runderhart kg kopvlees voor uw hond Verder hebben wij alles voor uw hond. 10 sate van varkenfricando doos kroketten bekend merk doos bitterballen kg gerookt mager spek kg keiharde boereham De Meesterslager B.V. het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur. 's Zaterda._ Kom of bestel tijdig, dit voorkomt teleurstelling. Vraag eens naar onze voordelige diepvriespakketter sdlkant, De voorbereidingen voor carnaval zijn in het laatste stadium gekomen en de hele stad is nu zo wel ongeveer klaar voor het startschot. Er is door tal van organen het hele jaar door gewerkt om het ontzaglijk apparaat, dat met de feestdagen in werking treedt, zo soepel mogelijk te laten lopen en naar alle vooruitzichten is men daar dit jaar alweer een stuk beter in geslaagd dan de voorafgaande jaren. Het wordt nu zaak om ook tijdig de stemming erin te krijgen. Een belangrijk element is daarin het traditionele Prinsenbal, dat zaterdagavond 5 februari in de Stadsschouwburg wordt gehouden, waarop Prins Jan I zich aan Kruikenstad zal presenteren. Dat er een grandioos feestprogramma is, kan aan het college van de Duvelèrs gerust worden toevertrouwd, maar er zijn enkele nieuwigheden, die toch wel speciale aandacht verdienen. Zo zal de eigenlijke plechtigheid, die om 20u.30 in de Studio begint, worden voorafgegaan door het zgn. «Louw-uurke»; daarin zal Prins Jan I zich, omgeven door zijn Raad van Elf «boven» onderhouden met oppers, voorgangers, voorzitters, of gangmakers van de diverse carnavalsverenigingen en comités (er is al jaren aan gewerkt om carnavalsverenigingen ervan af te brengen hun representant «prins» te noemen en het zover te krijgen, dat er nog maar één Prins Carnaval in Tilburg is; de anderen moeten dan maar «hopman», hertog», «graaf», sultan», «vizier», of «archont» heten; en dit streven is al bijna helemaal geslaagd, alleen een paar minder snuggeren weten het nog niet). Voor «losse mensen» Het is des Prinsen welbehagen, dat dit jaar het Prinsenbal niet zal worden ge zien als een bijeenkomst van besturen aanhorigheden van carnavalsver- „..oL.oen, maar dat ook de «Losse mensen» gewoon uit de stad, deze feestelijke gelegenheid zullen aangrij pen om met Prins en gevolg bp onge dwongen voet te verkeren. Voor de’ kósten hoeft niemand het te laten, want in de voorverkoop kosten kaar ten maar/6,o.m. aan de kassa van de Stadsschouwburg en aan het VVV-kantoor aan de Spoorlaan. Juist van de «losse Tilburgers» wordt ver- wacht, dat zij zich bij het «ontblau- zijn. De jury zal bestaan uit van hun beste kanf zu„en ]aten iwoordigers van enkele car- zjen en jn costuums zullen paraderen, ïrenigmgen, alsmede uit een die uitblinken door fantasie, gratie en I zeer deskundige dames, die het originaliteit. lauwen» zullen beoordelen en de Tijdens het Prinsenbal wordt de feest ten zullen toekennen. stemming voor de carnavalsdagen om zeggen in de week gelegd, oftewel arineerd, en als men zich bij dit bal tuigd laat, mag worden ver- dat tijdens de carnavalsdagen de naar behoren gevierd zullen Op de vooravond van karnaval, vrij dagavond 18 februari zal de binnen stad van Tilburg geheel in het teken staan van de kroegendweiltocht. Ie dere echte karnavalvierder grijpt deze tocht aan om de karnaval iets eer der in te zetten. Deze specifieke wijze van dweilen is in zeven jaren uitge groeid tot een feest dat in Tilburg niet meer van het karnavalsgebeuren weg te denken is. Dit jaar zijn er voor de dweilers die deze feestelijke tocht helemaal vol brengen prachtige prijzen. Net als an dere jaren een prijzenregen, met nu als extra hoofdprijs, een vliegreis voor twee personen naar het zonnige zuiden. Verder zijn er nog hoofdprij zen, zoals een zigzag naaimachine, draagbare T.V. en een dames- of he renfiets. Bij elke een dwe 'Ontblauwen Wanneer de toegelatenen op het «Louw-uurke» voldoende louw ge worden zijn, gaan zij zich vervoegt bij de feestvierders, die inmiddels de Studio-zaal het hunne hebben ge daan om op temperatuur te komen. Als-laatsté zaf Prins Jan J met zijn'ge volg in een grootse apotheose figure ren omstu wd door de feestgangersdie dan allemaal in de vereiste stemming zullen zijn. Men zal zich dan speciaal storten in het «ontblauwen». Dit is een bedrijf, dat met enige voorzichtigheid moet gebeuren. De blauwe kiel is in Tilburg zo ongeveer het carnavals- uniformhet is een traditionele dracht, er is gemakkelijk aan te komen en er is niet veel fantasie voor nodig om zo’n ding aan te trekken. Niettemin is een straatbeeld vol blauwe kielen een fees telijk gezicht en het zou dus niet goed zijn, als het werd afgeschaft. Maar de carnavalsstemming vereist toch ook nog andere kleuren en zo is in onze stad een verstrekkende beweging in gang gezet om het publiek te «ont blauwen», d.w.z. de mensen ertoe te bewegenomóók let wel: óók een wat meer fantasierijk costuum te dra- van Tilbt i men om zo te zeggen zich- vroeg me in persoonlijke vorm uit- bezienswaar uurtje, een bezoek aan enl in de binnenstad, waar dar paald bedrag mag op kosten van de een pellikaan tennis en squashcentrum goirle, tel:013-342633 Prins Jan den Eerste

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1