KOERIER DE F w. II n i 3 I I -I Irarararararaii w 1 verkeersvertraging op de Heuvel 570 4.19 6.48 JAM IN «Sluipstraten» worden slachtoffer van ^SÖnkel Tilburg 1 [3 SPARIDANS-LOOS CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg opruiming II H OE ZEEUW ONGELOOFLIJK ii Blikfruitcocktail 3=390 OCH litor rnnmiic Boutique Fruitcocktail bij het ijs. VAN DAL 30-50% Negen - nog niet erge - ongelukken in één week ste na doen blijken wat buurtbewoners te wachten staat liter roomijs 2 pakken sfl DE MEESTERSLAGER B.V. luari 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 67.700 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Laat gesprek Gemeente-Hoogvenne op 20 januari rotere FEIT Ijiv per m2 voor maar. uimingsprijs n de belem- mker zicht- eknoopt Bijeenkomst tel. Verzamelaars Vereniging Tilburg ZONDAG 23 JANUARI Hilvarenbeek I ?s L Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 INTERIEURVERZORGING Bezoek onze in Echt iets voor meneer Jamin. Alle prijzen en maten OATSUNl 3e week Kee/ Schijven/ Interieur - edvi/eur/ kijk vooral in onze etalages Donderdag 20 januari 1977 20e jaargang Nr. 998 INTERNATIONALE MUNTENBEURS Ongenoegen in Hoogvenne verkee rijn. Dal Restaurant Strandbad Beekse Bergen. Zaal open: 9.00 tot 17.00 uur. Gratis busvervoer v.a. wasknijper-station. 9.00 - 10.00 - 11.00 uur enz. Janser 3urg. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 ingreS heer i-5801 Tilburg. Tel. 013-683911. Q^rtistique RUIMT OP! besterdnng 60/tel.435173 Opmerkelijke Van Dal-prijzen korting VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters In 300 kleuren BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 27 Niet dtiur wel heerlijk. Aanbieding geldt van 20 t/m 26-1. Begin 1977 met f 19,77 voordeel. Zeven weken lang een andere supervoordelige dubbelaanbieding bij Jamin. en honderden COUPONS KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten iroberen gen. We i enaanwez tri om 8 uui imen, dat de luipstraten» is maar gekheid. ra ra ra Aanbiedingen gelden t/m a.s. zat. PIET KERKHOF Lage Ham Donge/i. telefoon 01623-3645 Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238. Tilburg nabij N.S.-pleln Tel. 421904 b.q.g. 320439. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur kinderlaars Western model. I Echt juchtleer. lp diverse kleuren.» Maten 28-35. Winkelprijs QA i bijna gratis prijs w i 35 jaar vertrouwde t >r Tilburg en omgevir Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaats. Burg. J (Bij Bi plein), 1U 5.400,- iu 6.500- iu 3.650,— iu 2.950,— iu 4.850,— iu 3.500,— iu 9.800,— iu 8.500,— route niet I nu getro. zouden g~ Alleen Samen Op is op. DENISSEN A T S U N Er is nog meer: De mooiste tapijten (zowel moderne, klassieke als Perzische) gaan de deur uit tegen sterk verlaagde prijzen.Haast uü! Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Het betere adres voor Perzische tapijten Irarararararara? Van fabriek naar klant I Als ENIGE bonneteriefabriek in TILBURG kunnen wij onderstaande prijzen maken I! GOEDKOPER KAN NIEMAND WAAR MAKEN I! Dames- en herentruien 49,95 - 39,95 - 24,95 Pulli's en T-shirts v.a Truitjes-jacks etc Damesvestjes in marine of écru De echte groffe kabelvesten 49,95 - 39,95 ;.i Verder nog ribbroeken en ribrokken, 69,95 - 39,94 Spijkerjurken, spijkerrokken, spijkerjasjes20-50 kortint Kinderbaby schipperstruitjes v.a Kindertruien, schipperstruien, vesten, shawls, mutsen, etc. v.a. herenschoen Mannen: Ook voor je werk. Echt leren schoen. Vlot model. Maten 40-45.Winkelprijs Cfi bijna gratis prijs ’n Suggestie Mogelijk wordt tijdens de bijeenkomst de suggestie besproken, die een van de buurtbewoners aan ons uitlegde. Schouwburgring 13, Tilburg, Tel.: 013-423585, Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur, bruynzeel na 18.00 uur kunt u de I de Lange bellen 04116- ren werd ing van isplein, ■ivt dan “neraal Kan men niet maken :volgen heeft: met de keer over Heuvel en j men het nieuwe it vallen. Wat dan Piet Kerkhof zegt: Echte laarzen en schoenen kinderschoen Echt leer. Ijzersterk. Diverse kleuren. Maten 28-35. Winkelprijs AJZ bijna gratis prijs snstr. 52-56. v.d. Mortel- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 iet heeft zien aankor roffen straten «slt i gaan worden, is Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 incourante tapijten in voorraad hebben geven wij 10%echte korting op uw aankoopbedrag tijdens de hele opruimingsperiode BRIEVEN VAN sprake van LEZERS -Iers van -dbaai Aan de bewoners gemeente in V3H ÖC BoOHlStraat ssing bij d“ anig gecompl iet zou een blij zijn van goede con jubliek, als zijzelf i woners had af te wach- ongelukken as dan in e genoen. «"gelukken waren, mag geen reden zijn om dan maar aan te nemen, dat de volgende ongelukken óók niet erg zullen zijn; naarmate méér autobestuurders van Juipstraten» gebruik zullen WC1R.C man sullen ook de reactiemogelijk- rneringsheuvels -rminderen met als gevolg baar gemaakt wc a van meer katastrofale 6_ Wanneer wor Intussen is duidelijk, dat automobilis- wijkmogelijkheden, en er zullen allengs zich een jaar geleden over de Heuvel ten, die regelmatig de stagnatie op de meer automobilisten komen, die dat bewoog, blijft vrijwel even intensi Heuvel ervaren, op zoek gaan naar uit- gaan proberen; de verkeersstroom, die maar zoekt andere doorgangen. gevolg is, dat zich een veel grc stroom auto’s gaat bewegen dan vroe ger door zijstraten, die op die intensiteit op geen manier berekend zijn. kunstn ij verheid verlichting Iggsrararararagrarararasrarag Wij maken er dit jaar een echte ouderwetse uitverkoop van Over de fietsroute dwars door de stad zal het in de naaste toekomst nog dikwijls gaan bij het Tilburgse publiek. Er zijn weinig ingrepen, die het stadsverkeer zo zwaar aanpakken, en die zo’n grote verandering teweeg brengen in de gebruikelijke beweging. Het is dan ook niet te verwonderen, dat het heel wat in zal hebben voor de Tilburgse verkeersgebruikers ermee vertrouwd geraakt zullen zijn. Dat wil niet zeggen, dat de fietsroute dan maar beschouwd moet worden als een onding, dat beter niet had kunnen worden onderno men; integendeel, wannéér het publiek er eenmaal aan gewend zal zijn, en als de achteraf nodig blijkende maatregelen zullen zijn getroffen, is de fietsroute uit eraard een aanwinst in het streven naar een billijker verdeling van de verkeersfaciliteiten. Maar onderwijl rijzen er dan toch problemen en die moeten gesignaleerd worden, wil er een duidelijk over- vanuit de St.-Jozefstraat, hetzij vanuit gen om zijn bescheidenheid te laten wa de Tivolistraat langs de Lancier- ren en een en ander tijdens de buurt straat, langs de Prof. Dondersstraat of bijeenkomst toe te lichten, een bruik- langs de Boerhaavestraat via de Sint- baar idee hoeft niet alleen maar ano- Jozefstraat naar de Koningshoven- niem in de krant te komen. weg geleid zou worden. De St.- Jozefstraat zou dan voor verkeer in de richting van de Heuvel afgesloten moeten worden vanaf de Gerard de Bondtstraat, de Koningshoevenweg zou in één richting naar de brug toe berijdbaar moeten zijn, het verkeer vanaf de Heuvel via de St.-Jozefstraat zou langs de Gerard de Bondtstraat en de Gerard van Swietenstraat naar de Ringbaan geleid moeten worden. Volop vers jong Hollands vlees tegen groothandelsprijzen. Bestellingen van meer dan f 75,— worden gratis thuis bezorgd. Informeer naar onze grote keuze diepvriespakketten. Let op onze prijzen, kg magere varkenslappen kg magere braadlappen kg varkenspoelet kg rundergehakt kg fricando kg bieflappen kg braadworst 10 taartaartjes 10 sathe van varkensvlees kg kopvlees voor uw hond Alle soorten kalfsvlees kg gerookt mager spek kg droge varkensworst Verder hebben wij alles voor uw hond. De Meesterslager B.V. Tel. 320157 Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur, 's Zaterdags om 2 uur gesloten, 's Maandags gesloten. Kom of bestel tijdig, dit voorkomt teleurstelling. Bij ons geldt... niet goed... geld terug. Tijdens een gesprek heeft wethouder Mannaerts de buurtbewoners verteld, dat een ter zake kundig bureau een onderzoek zal instellen en dan over een half jaar met een advies zal ko- i. Inderdaad, zo lang zal het wel ■’"oraleer de hele situatie dui- zijn. Maar daar kan de buurt wachten en dus moeten er op irtere termijn maatregelen ko- zicht kunnen resulteren. Zo valt het niet tegen te spre ken, dat het grote aantal verkeerslichten op de Heuvel een bemoeilijking inhoudt van het verkeer; de files, die men soms ziet ontstaan en die bij autobestuurders nogal wat ergernis plegen te wekken, waren er niet, toen er nog geen fietsroute was. Men heeft nu gebroken met een verkeersopzet, die in de zestiger jan uitgewerkt, en die tot doel had snelle doorstroming van het verkeer te bevorderen langs Heuvel en Piuspl een streven, dat dan ook wel bereikt werd, zij het ten nadele van de fietsers. Zo’n breuk met een gene concept als dat van de Binnenring, kan men niet nu zonder dat dit verstrekkende geve’ snelle doorstroming van het verkc Piusplein is het nu wel afgelopen, tenzij beginsel van de fietsroute weer laat vi óók weer niet gewenst is. is^ef. Wat doet de gemeente Intussen is dit niet alleen maar een kwëstie van ouders en slot is het de gemeente, die door 1 maatregelen elders, de nieuwe situatie geschapen heeft en zij moet zich dus ook rekenschap geven van de gevol gen, die dit met zich brengt. Wanneer eerst de buurtbewoners moeten mani festeren met barricades, omdat een reeks van negen ongelukken in één week, toch wel duidelijk liet blijken, dat de boel grondig verkeerd zit, en de gemeente pas dan in het geweer komt en zich gezind verklaard maatregelen te zullen bestuderen, is er nalatigheid, die voor de bewoners van de betreffende straten, en voc. het Tilburgse publiek onaanvaardbaar is. Natuurlijk heeft ook de één-twee-drie geen oplossing bij de hand voor een dusdanig gecompli- i_vu ceerd probleemmaar het zou een blijk pen( geweest zijn van goede communicatie pa(j met het publiek, als zijzelf die proble- matiek aan de buurtbewc voorgelegd, inplaats van a ten, hoeveel en wat voor o er zouden gebeuren, om pas geweer te komen. Dat de ongelukken geen «erge» onge mag geen reden zijn c an te nemen, ,icen óók niet méér auto! opvoeders daar niet heel specihal deze «sluipstraten» idacht aan besteden. De kinderen maken, zullen ook de reac t wonen van de ge- heden verm ■"lebben zich ingesteld aanrijdingen verkeersgedrag, dat aard. bepaalde verkeers- deze gewoonten plot- J zijn, ligt het niet voor e kinderen deze veran- lerken, met als gevolg, Ook deze oplossing zal nog heel wat sleutelen vergen, maar men bereikt daarmee, dat doorgaand verkeer be trekkelijk makkelijk van de Ringbaan Oost naar het Piusplein kan komen, dat de afvloeiing van Piusplein en Heuvel, naar de Ringbaan Oost eigenlijk alleen maar vertraagd wordt in de Gerard de Bondtstraat, en dat de Hoogvenne- straat en de naburige straten verlost worden van het «sluipverkeer». Of schoon niet afdoende lijkt ons deze sug gestie toch zinnig, en wij zouden die ze bedacht heeft toch nog eens willen vra- De bewoners van Hoogvenne, die met deze overlast zitten, te houden hebben al twee keer prikakties gehouden om hun ongenoegen over deze ontwikke ling te kennen te geven. Autobestuur ders «nemen» deze binnenstraten on aangenaam vaak met snelheden van rond de tachtig kilometer per uur, wat noch vanwege de maneuvermoge- lijkheden, noch vanwege het zicht verantwoord is, om van overtreding van maximumsnelheidsvoorschriften maar helemaal niet te spreken. Er is een element, dat zelden genoemd wordt, maar dat toch van vitaal belang is. Kinderen tussen de zes en de tien jaar leren snel bepaalde gewoonten aan, maar zij leren ze erg moeilijk af, als opvoeders daar niet heel specihal aandacht aan besteden. De kinderen die in de buurt wonen van de g* noemde straten, hebben zich ingest op een bepaald verkeersgedrag berekend was op t gewoonten. Nu dej seling veranderd z.a de hand^ dat de 1 dering ook opme. dat zij, en meer nog (hun ouders, zich op korte termijn, en zonder waar schuwing vooraf, geplaatst zien voor een totaal gewijzigd verkeersbeeld, dat vele malen gevaarlijker is dan dat waarin ze tot dusver leefden. Deze ontwikkeling zonder speciale begelei ding op haar beloop laten, is vragen om ongelukkenHet is dan ook van het grootste belang, dat ouders en school- voeders de kinderen met de groot- duren, voon ladruk wijzen op de veranderde delijk zal zijl j.Luatiè; wat bij herhaling moet gebeu ren, omdat de bij de kinderen be staande gewoonte snel en effectief moet worden doorbroken. Dat is niet iets, wat zich vanzelf regelt. en willen we en waar lemen, waar en wan de parkeerplaatsen 9,75 2,75 4,75 9,75 17,50-19,50 24,75 n' -rting 3,75 2,25 Dames- en herenkleding: Diepenstraat 116 (verkoop boven de fabriek). Kinderkleding: Bredaseweg 89(elke woensdag en zaterdag van 9-6 uur) ROBBESOM TRICOTAGE-INDUSTRIE BV Als eerste zien we hieraan ten offer vallen de Lancierstraat, de Jan Aarte- straat en de Hoogvense straat, maar dat is nog maar een begin, naarmate ook daar maatregelen genomen wor den, zullen de «sluipwegen» nog ver derop gezocht gaan worden. die'door haar HÜ meent’ dat in dit verband meer ge- n’eiiwe situatie bruik moet worden gemaakt van de twee oevers van de Piushaven, die al lebei uitlopen op de tamelijk brede Koopvaardijstraat. Men zou deze route dan kunrien openleggen door het stuk Koningshoeven tusjeri CaSirio en de lage brug op te offeren, waarbij verkeer naar de Heuvel toe, hetzij Op donderdag 20 januari zal in «Het Koetshuis» een open bijeenkomst worden gehouden voor de buurtgeno ten, waarop de gemeente zal uitleggen welke voorlopige maatregelen er kun nen worden genomen om de situatie althans enigszins in de hand te hou den. Zonder twijfel zal de buurt dan verlangen te mogen Weten, waarom de gemeente daar nu pas mee komt, want dat men bij de planning van de fiets- Een maand geleden zijn de nog lo- mde problemen aangaande het fïets- weer aangekaart bij Publieke Werken. Voor zover bij ons bekend zijn de vol gende punten nog aan de orde 1. Wat voor straatverlichting willen nhet we, en waar IT»! 2. Wat voor groei 3. Parkeerprobk neer komen klaar 4. Hoe zit het met de afscheiding stoep-weg (paaltjes) 5. Op welke manier kunnen de belem- in het donker zicht- vorden 6. Wanneer wordt de straat geopend en aan welke regels heeft iedereen zich dan te houden De h. Sangen van Publieke Werken bereid op 18 januari op versehiller vragen een antwoord te geven. Nu i len wij u dringend vragen om de p blemen voor uzelf nog eens te over denken en desnoods wat op papier te zetten zodat u op de vergadering niet overdonderd wordt, en naderhand moet zeggen «Daar was ik het niet mee eens». Wij vaii onze kant zullen proberen u zoveel mogelijk aan het woord te laten en samen met u aandringen op duide lijke afspraken die nagekomen moeten worden. We hopen van harte dat alle bewoners deze keer weer de moed op kunnen brengen om te proberen hun straat goed bewoonbaar te krijgen. We nodi gen u dan ook uit om allen aanwezig te zijn op dinsdag 18 januari om 8 uur in café De Noordhoek. NJet vriendelijke groeten, Werkgroep ruimtelijke ordening van het Buurtkomitee Noordhoek. men. dur« delij. niet op veel kor men. pellikaan tennis en squashcentrum goirle, tel:013-342633

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1