DE r n 1 I KOERIER 5 Gedocumenteerde klacht bij de gemeente 8 rt i I 50. GRIJP JAMIN 1.75 2.59 4.34 SPARIEANS-LOOS UW KANS in de opruiming bij Foto Mul der Vele foto- en filmca mera’s, dia- en filmprojektoren voor zéér aantrekkelijke prij zen. Zie onze adver ders in dit blad De begint donderdag 1. Wie het eerst komt meeste kans op eer, Let op Alléén in onze de Tivolistraat 81. H. DE ZEEUW met kroegrumoer Elementaire zin voor menselijke rechten ontbreekt Begin 1977met £19.77 voordeel. Olaf studenten houden al jarenlang omwonenden wakker Bruvnzeel vloérenwinkel Tilburg o^ïrtistique ©^l^CLEEROin isssssssssssleiSHHsmsssslii Echt iets voor meneer Jamin. DE MEESTERSLAGER B.V. SS P WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 67.700 ex. woensdag 12 jan. 1977 20e jaargang Nr. 997 ;tpl pn Hilyarpnhppk EIT uimingspnjs met veel vlees knoopt i r Brieven van lezers Invalide op De Heuvel ïrlast Daar is geen elk geval ik weet er (6 Invalide Tilburger Datsuns zij n toch de kompleetste auto’s. pBV per m2 voor maar. 2^5 bruynzeel M5 B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING PROTESTANTSE BEGRAFENISONt Golrle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. Antwoordnr. 190 - Goirle Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 Niet duur-wel heerlijk. kijk vooral in onze etalages REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 van de jzonder wordt 1 maar wt j hebben gesprek Tivolistraat 81 Westermarkt 10 IDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Tilbu te be Aanbieding geldig van 13 t/m 19-1 RUIMT OP! besterdnng60/tel.435173 Onze zaak aan de Tivolistraat is o.a. te bereiken via de Heuvelring Veemarkt- straat (parkeerterrein in de Veemarkt- straat); of via de St. - Josephstraat Lan- cierstraat Tivolistraat (parkeerterrein tegenover onze zaak óf vooraan in de St. Josephstraat). gram toezic den a pen, buurl krijgen, nature t< Slag. Dent waar INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilbu rg klagen int van SI SE Aanbiedingen gelden t/m a.s. zat. PIET KERKHOF Lage Ham Dongen telefoon 01623 - 3645 mensen tr niets zinnigs het nager verken,wi Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaats. Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 Alleen Samen J Op is op. zaak «Nou, en i,niet «Hebt u dê groot- traditio- VRUCHTENSIROOP niet o.a rozebotteLs Erg lekker over ijs en pudding. DROPMUNTEN 2 zakken 3.5(1 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 27 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Het betere adres voor Perzische tapijten mmentaar op Wat voor commen- Zeven weken lang een andere supervoordelige dubbelaanbieding bij Jamin. Artikelen die u tóch nodig hebt. Gebruik uw Jamin voordeelboekje. gemaakt vri. imen halen f 10, waardebon f 5, invoer een slingert Tropic DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Daar wij geen incourante tapijten in voorraad hebben geven wij 10 ECHTE KORTING op uw aankoopbedrag tijdens de gehele opruimingsperiode met ingang van heden. Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER kinderbars Western model. I Echt juchtleer. II In diverse kleuren.il Maten 28-35. II Winkelprijs QA j bijna gratis prijs 2995 jari 1977 pagina 24 I Onbeschoft «Jawel, maar valt da praten Gepraat is bij de woordvoer de onbeschoft! woordvoerders j-onbea* Maak eens een proefrit bij:KJ GARAGE DENISSEN B.V. Burg. Jansenstr. 52 - 56 Tilburg - Tel. 013-683911 u 5.400 - u 6.500,— u 3.650 - u 2.950- u 4.850- u 3.500 - u 9.800,— u 8.500,- Wij maken er dit jaar een Inderdaad, praat maar met studenten Misschien is het maar het beste, dat de sociëteit daar helemaal dicht gaat en dat de andere studenten de onbeschofte studenten snel manieren leren. En het is te hopen, dat de overheid dit studiepro- "Hmma nauwgezet begeleidt en erop Jet, dat alle punten grondig wor- i afgewerkt. En vooral is het te ho- dat de mensen, die daar in de irt wonen, eindelijk eens de rechten die ieder menselijk wezen van toekomen, met name het recht op een ongestoorde nachtrust. zierigslapen is er zo niet bij. Maar als dit elke week een paar maal gebeurt, en als men niet weet, op welke avond het zal zijn... Wij maken er dit jaar een echte ouderwetse uitverkoop van 35 jaar vertrouwde adres >r Tilburg en omgeving ’tcamera^huis mulder Er is nog meer: De mooiste tapijten (zowel I moderne, klassieke als Perzische) gaan de deur uit tegen sterk verlaagde prijzen.Haast uil! Schouwburgring 13, Tilburg, Tel.: 013-423585, Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur, na 18.00 uur kunt u de heer de Lange bellen 04116-5801 J i piet Kerkhof WX zegt: Echte laarzen en schoenen t alle studenten zijn zo; 1 alle Oloffers zijn zo er zijn er genoeg, die zich aan dat lawaai erge- ren. Maar dat is de zaak niet. De zaak n jul ie toch js, dat zij, die die troep niet willen, lepohnekan zijn opJgewassen tegen de man immers scJhreeu^ers iets wëat óók t „eel is bij Olof. is meer r een taxi wi het stuk, dai Dutch was en waar gewoond heeft, geen i maakt worden, dat c kan stilstaan zon gaan Een fietst goed, maar als hv. aan mijn fiets wel een bet het goede hangen nu wil er geeneen meer bij De Lin deboom stilstaan. Er zullen toch wel eens meer mensen daar op die hoogte in een taxi willen stappen. Kan er op 'lar waar vroeger Old Dokter Droge taxi-inham ge er tenminste één ’onder op de bon te ietsroute vind ik heel het zo gaat dan krijg ik rvl eer. beetje teveel van Tel. 013-320157 Volop export-kwaliteit. Hollands vers geslacht vlees. Bestellingen van 75,- en meer worden gratis thuis bezorgd of informeer naar onze diepvriespak ketten, kg magere varkenslappen f 8,95 kg ribstuk heel mager f 10,75 kg contra filet f 14,50 kg bieflappen f 13,50 kg fricandc f 9.90 kg varkenspoelet f 7,50 kg hachee f 7,50 kg braadworst f 5,25 kg varkenshiel met veel vlees f 4,75 kg boereham f 11,00 kg gerookt mager spek f 6,50 kg kopvlees voor uw hond f 1,75 Verder hebben wij alles voor uw hond. Ook kalfsvlees voorradig. De Meesterslager B.V. Tel. 320157 Tilburg Lovense Kanaaldijk 135 Achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18 uur. ’s Zaterdags om 14 uur gesloten. Kom of bestel tijdig. Dit voorkomt teleurstelling. Olof is het traditionele corps v >urgse studenten en het is bija betreuren, dat deze studenten nu juist dit stuk traditie als een soort prestige-objekt schijnen te moeten koesteren. De klachten van de omwo nenden van de Tongerlose Hoef, waarin de sociëteit is gevestigd, zijn namelijk niet van vandaag of gisteren. Al in 1969 en 1970 zijn hierover brieven naar het gemeentebestuur gezonden. Ortdanks herhaalde waarschuwingen I van de zijde van de politie blijft het lawaai maar voortduren. Nu en dan wordt er «even aan gedacht» en dan is het wat stiller, maar een paar dagen later zijn de goede voornemens weer s vergeten en gaat alles op de oude, tra ditionele, voet verder. We moeten van studenten wat door de Vingers zien, maar over dit lawaai moeten we toch niet te gering denken. j Het ligt natuurlijk aan het weer, of aan het feit, dat binnenskamers, in de so- «Jawel, maar valt daar dan met over te j ciëteit, de gemoederen verhit zijn, praten Gepraat is er genoeg, waar- maar zo’n paar avonden in de week bij de woordvoerders van de bewoners 1 kunnen de omwonenden het meema- de onbeschoftheden van enkele ken, dat er tot vier, vijf uur ’s nachts woordvoerders van de andere kant lawaai wordt gemaakt keiharde mu- dan maar onbeantwoord heten «Wat maar WerK I ziek, ketelmuziek gespeeld door de willen jullie, arbeiders Wij intellec- nest T>> I studenten zelf, gegooi met flessen, tuelen zullen wel uitmaken, wat julhe Lang niet I voetballen vlak onder de galerijen van verdragen kunnen (Mogelijk ver- njet alle C l de flat, uiting geven aan vaderlands- wijzend naar de gedragsstudies, die ePnnpo ai I liefde door het Wilhelmus te zingen, of aankomende sociologen pl j «Daar moet op gedronken worden, hi, Ken^ “Wat willen ha, hoe rumoerig starten van auto’s, enzovoorts. Dit zijn geen dingen, die bij mensen, die proberen te slapen en die ’s mor gens vroeg uit hun bed naar hun werk I moeten, erg prettig overkomen. Een gewoon mens zou het heel gewoon I vinden, dat men zich daaraan geducht ergert; wie een enkele maal een feestje geen bij de buren krijgt te doorstaan, néémt Oók ----- dit, maar hij vindt het allerminst pie- e.n j.SJ® *e s!aF achtigheden, meer gematij werden afge moeten de be slikken. En door. Naarmate d< den en de r maanden ciplinaire te maken) ook scherper, jaar kreeg het e zodat de moesten oppassen. Een grapt dent om op avonden van (héét dat nog zo urenlanj chen, maar zo’n mevrouv lachen wel houden, bij zo’n stukje «wraak» over iets, waar zij toch óók niets aan doen kan. Wat de omwonenden hebben Hier een ui somming van het laatste «seizen een orgel op volle sterkte buiten, ti feesten met de stank van barbec slaan met autodeuren, dansen achtei de grote trom, ochtendgymnastiek met luide Pruisische commando’s en gezang («Hitler had toch ook wel góéde dingen !»),disco-avonden,beat spra avonden... En als ’s morgens het niets werkvolk op de fiets moet stappen om, onuitgeslapen, de dag te beginnen, ?rtentie el- ,e opruiming 1 13 januari, mt, heeft de jn koopje te zaak aan i' ?L ”DE PAUW” UDENHOUT SLIMSTRAAT29 TELEF. (04241)-1824 Mocht U in Noord-Brabant zijn, ga dan ook naar het mooiste Chin.-lnd. Rest, van deze streek. U wordt door onze kelners harte lijk welkom geheten. Met deskundige bediening. Alle gerechten worden voor U speciaal klaargemaakt door onze chef-kok uit Hongkong troepen «Gaan jullie «Maar daar is toch al een paar vij kruipen direct in ons maanden geen sprake meer van». «Men houdt hier staande, dat er lang wel spi klacht kinderschoen Echt leer. Ijzersterk. Diverse kleuren. Maten 28-35. Winkelprijs Ajr bijna gratis prijs den houdt hier staar rrake van is. In elk geval is er een t naar het gemeentebestuur, on dertekend door alle omwonenden». laar comr «Commentaar V taar «Ja, hoort u eens hier, «De Koerier» zal de klachten van de mensen in de krant drukken. Als u daar op te zeggen weet...» «U doet maar wat u niet laten kunt». De ontboezemingen in De Tilburgse van dp fietsroute eens vertelden, hoe Koerier van de taxichauffeur over ik vanuit De Lindeboom in een de fietsroute op De Heuvel zijn mij uit taxi moet komen. Een paar weken ge- het hart gegrepen. Als bejaarde in va- leden waagde een chauffeur het erop, lide breng ik graag een paar uur per omdat hij wel inzag, dat ik niet ergens week door in De Lindeboom wat, 'anders heen kon lopen. De politie naar ik meen, mij toch gegund zal zijn, kwam tussenbeide, en hij kreeg Als ik dan naar huis wil, moet ik per prompt een bekeuring. Blijkbaar heb- taxi. Ik zou willen, dat de ontwerpers ben zijn collega’s daarvan gehoord, en herenschoen Mannen: Ook voor je werk. Echt leren schoen. Vlot model. Maten 40-45.Winkelprijs CCÏ bijna gratis zoal uit te staan We beller1 de senaat van Olof op; we literst korte op- krijgen iemand aan de telefoon en we seizoen»; vragen nog eens uitdrukkelijk «Spre- tuin- ken we met de senaat van Olof :cue, «Jae». chter «Er zijn hier mensen, die I -••“I' over geluidsoverlast van de kar de sociëteit». «Geluidsover "□rake van. In niets van». «De feiten klinken anders erg defi nitief». De cirkelfoto van deze week werd gemaakt vrijdagavond aan de ingang van de Pellikaanhal. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen f 10,van de Koerier, waardebon voor vlees of vleeswaren t.w.v. f7,50 van Arno de Kort, Sumatrastraat, waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van ’t Riethuisje i Uil, Antoniusstraat, waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein, irdebon voor een fles wijn naar keuze van Tropican bar, L.v. Veghelstraat, waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk, waardebon voor een koude schotel t.w.v. f 5,van cafétaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat, waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat, waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat. waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein, waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van Ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad. Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes. De prijs van verleden week werd gewonnen door mej. L. Teurlings uit de Olmenstraat. Zij heeft haar prijzen al ontvangen. Foto van Aarle De bevolking van Tilburg heeft veel belangen bij de Hogeschool en daar heeft niet altijd evenveel begrip voor bestaan. Vooral in de vijftiger jaren kon het publiek zich nogal eens ergeren aan de elitaire opstelling van «De studenten», die op inderdaad nogal laatdunkende manier konden laten merken, dat ze zich ver verheven wilden voelen boven gewoon burgervolk. Dat is sindsdien, in de loop der jaren, veel veranderd de studenten werden zich meer maatschappijbewust, het publiek ging merken, dat studenten wel degelijk een inbreng hadden in de samenlevingsbouw, wat op vele praktische gebieden dan ook duidelijk bleek. Er zijn echter nog altijd studenten, die hechten aan traditie en die ervan uitgaan, dat de oude manier van tegen de burgerij aankijken toch verkies- lijker was. En die zich hoogst verontwaardigd tonen, als tegen die manier bezwaren worden gemaakt. Dezer dagen hebben de bewoners van de Albertus Magnusstraat, de Reitse Hoevenstraat en de Bellarminostraat een verzoek gericht aan het gemeentebestuur om alsjeblieft iets te doen tegen de geluidsoverlast, die zij ondervinden van de bezoekers van de studentensociëteit Olof, waarover al herhaaldelijk geklaagd is, maar die desondanks toch gewoon door blijft gaan. Het is niet te harden irmate de klachten scherper wer- ie politie ingreep (een paar lang werd bij wijze van dis maatregel verboden muziek reageerden de studenten Een mevrouw van 76 ervan op haar zenuwen, buren die nacht bij haar -rappig inci- >n kroegjool jw^ kan‘haar Praat maar raak zo’n stukje Praten met de studenten Wij zelf ondervonden, hoe zo’n j loopt. We belle irte op- krijgen i vragen i ken we ÖP tuelen zullen wel u i verdragen kunnen - naar de gedragsstudies, aankomende sociologen plegen te ma ken). Of «Wat willen j - *-■- klaarmaken tegen ons. De p< tegen ons corps van 300 r niets ondernemen I» (’n Interessante variant op klassejustitie Of «Waarom maken jullie die galerijen niet geluidsdicht (’t Is een Idee, de slaapkamerramen afdekken met schuiipplastic. «Ja, maar dan kan er °‘*en licht en lucht in de slaapkamers». k niet erg, dan ademen ze maar en als je ligt te slapen, heb je geen odig Dat zijn van die vlegel- leden, die ook door de wat itigde Oloffers natuurlijk ’ekeurd, maar onderwijl >ewoners ze dan toch maar i het lawaai gaat gewoon

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1