V welvaart wpzijn i IS®?. •J ^ss® 4 b I I* IIOlLiMMriÉkHi tril., Ulïïk V.T* vt 0 O sr wij wensen u een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar antvoort 3 t>ben O’*- '"w 18 december 1975 pagina 24 1 IS rttU.6 tlUUUP BRILJANT se Rood tgebreid ECHAL :lwijn g maar één int van het lat 1, Tilburg 1663 S flessen f 11- JROflR I w( d w, «rtw al zijn wij nog r lerenvesten, overgooiers IUW. f 9,95 5 lende kleuren, erzegels. 4 ,u ruim gesor-J i, jurken met j sen blouzen./j Lw? i ■>7 ij foto willem besters inzetde volkstelling van pieter breughel we hebben wegwerpinvaliden die we ook liefst maar uit ons midden bannen en overlaten aan deskundigen; daar hebben we zelfs veel geld voor over als wij er maar afzijn, daar zijn de wegwerpkinderen die we in crèches parkeren, uitbesteden, aan de onderwijskrachten overlaten, en waarvan wij alleen de aardige kanten van het ouderschap willen aanvaarden, dan de wegwerphuwelijken of wegwerpechtgenoten waar we proberen vanaf te komen, ais we het niet meer zien zitten wij proberen ons leven naar onze zin in te richten, en als de ander dan niet in dat stramien past, nu ja... die moet zelf dan maar zien er voor zichzelf iets van te maken dat is onze zaak niet. al die verhoudingen en relaties, waar zulke wegwerpgebaren gemaakt worden zijn in de grond mis; zo’n huwelijk, zo’n opvoeding, zo’n verhouding tegenover een bejaarde lóópt niet op zeker moment mis, omdat het niet meer gaat maar die is van het eerste begin af al mis geweest, omdat we de ander alleen maar hebben aangenomen vanuit een wegwerpmentaliteit waar elke menselijke trouw aan mankeert. de samenleving als geheel is zich van deze instelling wel vagelijk bewust en daarom ontwikkelt en handhaaft zij dan ook gebruiken, waarin deze problematiek gevoelig aan de orde wordt gesteld; zij forceert, om zo te zeggen, de mensen in de meest intieme situatie bij elkaar, in het gezin vieren vaders en moeders en kinderen samen feest, en daarbij vragen zij zich zonder dat dit nu bepaald uitgesproken moet worden afbenik voorde ander, is de ander voor mij een wegwerpmens is mijn vrouw, is mijn man, zijn mijn kinderen, wezens, die ik kan wegwerpen, mag wegwerpen en vervangen door anderen; ben ik misschien voor hén een wegwerpmens en overwegen zij misschien' of ze mij liever zouden verruilen voor een ander, die beter in hun straatje past het is wel eens goed om zich deze vragen bewust te maken, en dan, met grote opluchting, vast te stellen, dat de betekenis van de mensen voor elkaar toch wel ruimer is, dieper gaat, meer eigen is, kortom, met een heel gewoon woord, meer liefde inhoudt, wat onder meer betekent erbij horen zonder dat de nuttigheidsvraag een rol speelt de kerstdagen lenen zich bij uitstek ons weer eens te bezinnen op die waarden in het leven, die voor ons bestaan van aanzienlijk meer betekenis zijn, de tekenen van onze welvaart kunnen op andere wijze gedemonstreerd worden, door onze levenshouding, onze daadwerkelijke belangstelling ook voor de minderheden in onze samenleving en Öok voor de ontwikkelingslanden, onze welvaart kan zich ontwikkelen naar een vorm van welzijn, die meer ligt in de sfeer van het kerstgebeuren. Christus kwam op aarde om ons te bevrijden, velen wachten nog op bevrijding in de zin van de kerstboodschap: dat er vrede zou zijn op aarde. we leven in een wegwerpmaatschappij, de zich gedurig ophopende afvalbergen spreken enerzijds van welvaart alle rommel en verpakking is eerst door iemand verbruikt maar anderzijds ook van gebrek aan vindingrijkheid en van onverschilligheid voor de gaven van de natuur, die ons wel in rijke overvloed geschonken zijn, maar dan toch in een overvloed, die niet onuitputtelijk is. we hebben dan ook een slecht geweten over onze verkwisting, en de club van rome heeft met haar rapporten over heteinde aan de groei dat geweten enkele jaren geleden nog eens extra wakker geschud. toch is het opraken van de grondstoffen, en het onnut, ten halve, gebruiken van produkten, waar veel mensen zich toch moeite voor gegeven hebben om ze te maken, nog kant en misschien nog wel de onschuldigste kan wegwerpsysteem, waarin wij opgroeien en leven, we verkeren namelijk voortdurend in het gevaar, dat we niet alleen dingen wegwerpen, maar ook mensen, we gebruiken dikwijls mensen voor zover ze in ons eigen denken en verlangen te plaatsen zijn, en als aan ons verlangen voldaan is, zien we de mens niet meer, maar alleen de prestatie voor zover die ons van nut is. alle mensen kennen het verschijnsel van de postbode, die alleen door de hond, en dan vaak nog als iets vijandigs, wordt opgemerkt, en waarvan alleen de brieven in de bui voor ons van belang zijn, we staan allemaal wel eens ooit aan een loket ons ongeduld te verbijten en dan zien we aan de andere kant van het glas alleen de functionaris, die ons een kaartje, een stempel, een uitkering, moet leveren, maar met wie we verder op het menselijk vlak niets te maken hebben; zijn, of haar, gezicht, gevoelens, instelling, optreden, is voor ons nutteloze, en vaak alleen maar lastige verpakking van de prestatie, en als we ons kaartje, ons stempel, onze uitkering hebben, gooien we de verpakking gewoon weg. wij geven er ons nooit rekenschap van, hoe frustrerend deze onverschilligheid van onze kant kan zijn voor de functionaris, die ons bedient. maar ook dit is nog maar een randverschijnsel, ook in ons meer dagelijks leven is soms sprake van wegwerpmensen daar zijn de wegwerparbeiders die uit het buitenland komen, zolang we ze nodig hebben, en die we liefst maar zien vertrekken, als we ze niet meer nodig hebben, ons interesseren voor hun cultuur, voor hun welzijn, doen we niet, dat is te moeilijk, daar moeten ze zelf maar voor zorgen, daarzijn de wegwerpbejaarden die we, als we er niets meer aan hebben, maar weg proberen te stoppen in inrichtingen en verpleegtehuizen, waar gesalarieerde krachten dan maar moeten zien, dat ze er iets mee beginnen. b ■.MVT» k ,r’ - w

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1