1 KOERIER I d-RNSSENS I I van activiteiten en MEUBELSHOW 75 s nauwkeurig moeten gaan vaststellen” I „De VVV’s zullen richting IAPRO 3,90 Beleidsnota ((Hart van Brabant» <NTELS Belangen kunnen wel tegenstrijdig zijn eens IJBREGTS HTTE [JE f Lw» Volgende week MEUBELDROOM b.v. 1976 spüridiuis loos centrum uonr beter wonen jilWEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT - ’1 E: VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 december 1975 pagina 10 OPLAGE 64.600 EX. (Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle-Loon op Zand - Udsnhout - Berkel Enschot - Oisterwljk - Moergestel en Hilvarenoeek aldaar Wie ■TTEN )ER FILTER Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal «de koerier» NIET verschijnen MAARSTRAAT 39 :n, fiets- Natipnaal niveau Wil LMINAF PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN IN ALLE Diessenseweg 8 - Hilvarenbeek - Tel. 04255 - 1575 eerlijk en deskundig advies tapijten bij U thuis op zicht bij elk tapijt garantiecertiticaat JOPEN Zeven groepen? delia vanaf vanaf TTENBEKER ENKELE SPECIALE AANBIEDINGEN TAFELLOPERS GROTE TAPIJTEN SALON TAPIJTEN 90 79,90 it 013-432910 TILBURG MEELSTRAAT 31 33 35 WATEI FOREN TEL 421513-433860 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 10,- 7.95 Profiteer nu nog vóór 1 januari 1976 bij Kee/ /chijven/ Interieur - advi/eur/ AL ONZE KLIENTEN, VRIENDEN EN KENNISSEN WENSEN WIJ f 3.095,— nu f 2.595,— it de KORTING op Uw aankoopbedrag! Ruime parkeermogelijkheid naast de zaak Donderdag 18 december 75 19e jaargang nr. 944 zal in verband met KERSTMIS «de Koerier» op DINSDAG 23 DECEMBER worden verspreid. 20 tot 30% KORTING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 KRTIKEL ETC. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Koestraat 144 - Tilburg - Tel. 422975 KERSTAANBIEDING (wit laque/lavana bruin) e box TAPIJTEN SHOW OOK GEOPEND 2e KERSTDAG VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren iets fijns J. de Kort N.S.-Plein 32 Tilburg 1,40 gbaar bij: BREKEL v.a. v.a. fa. OPZICHTEN VOORSPOEDIG Perzische tapijten JOEP STRAATMAN 2,25 5, 5.50 90 x 60 69,— 115 x 75 125,— 100 x 70 149,— 110 x 70 195,— 125 x 85 195,— 160 x 90 345,— 120 x 80 495,- JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19, Tilburg Tel. 013-422584 van eling< en •reed Tel. 420504 - 431532 n Uit< codec handr Perzik tagse wil niet gericl afner kunstnijverheid verlichting PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING E REEDS ZEER IGEN) :lijke e be- gebracht. en het is /enst dat Midden j aansluit, en niet telen als de ande- Mark1600(v met rythine Normale prijs Wij bemiddelen elke gewenste meubelkeus Gratis opslag in onze magazijnen Uw kopje koffie staat klaar ADVERTENTIES dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op maandag 22 december om 10 uur ’s morgens. REDACTIE-GEGEVENS op vrijdag 19 december om 10 uur 's avonds. FRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG - POSTGIRO 1126745 M Tabriz 1 Bochara W Tabriz Hamadan Beloutch Hamadan Beloutch Hamadan KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN itgezochte ïctie dgeknooi lische tai HeugaI Wollen 50 x 50 Wollen PtRZlSCH KNOOI UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEI v//>. TELEFOON 013-430783 -- KLEINE KLEEDJES 20 x 15 30 x 30 60 x 40 60 x 40 70 x 40 80 x 50 90 x 60 5SETTE Q istance» o. 29.000 - fö Shiraz Heriz Tabriz Bochara Heriz Kaskay objec en dan melden adere gegever ding van het rr it ligt voor de hand, en dat hierin finar ;n voorzien. Hamadan Shiraz Bochara Hamadan Shiraz Bochara Kaskay Bochara 120 x 80 225,- v tiart van nranani, oe htigheid in het Raadhuis. tevens het begin van een toerisme die in de dezer dagen toegelicht. Overwoog S^nde bestaande attractiepunten uit te paald get i voor publiek van verderaf, dat in daar - - dan i 426794. TILBURG IOVEN. Tel. 040-114666 200 x 300 995,— 200 x 300 1450,— 200 x 300 1750,— 200 x 280 1850,— 210 x 310 1995,— 220 x 320 2350,— Tabriz 200 x 200 1995,- Sarouck 300 x 300 6500,— Tabriz 300 x 400 6900,— - Veldhovenring 2 -22 Het enige echte Wlldepeclallteilen Restaurant Restaurant ALBERTVILLE Alphensebaan 14 - CHAAM - Tal. 01619-586 Keuken open van 12.00 tot 21.00 uur 1 Hamadan ,1' Saveh Mir Tabriz Zandjan ft Tabriz ft Mossoul Baktyar Hoeseinabad De informatie inzake de aantrekke lijkheden van Midden Brabant heeft niet alleen vat op de toeristen, die van buitenaf komen: evenzeer, en mis schien nog wel méér, heeft zij uitwer king op de eigen bewoners, die vaak pas door het toestromende toerisme zijn gaan leren, dat het eigen land toch echt wel iets bijzonders is. Vooral jonge ren krijgen zodoende belangstelling voor allerlei objecten in het eigen ge bied en dan melden zij zich bij de VVV om nadere gegevens. Dat daardoor de belasting van het VVV-apparaat toe neemt ligt voor de hand, en iedereen zal begrijpen, dat hierin financieel zal moeten worden Kleden op zicht bij U aan huis Grote tapijten, keuze uit 800 stuks Alle kleden met garantiecertifikaat deskundige voorlichting Eigen douane entrepots Grootste voorraad van Zuid - Nederland laat de vierdaagse werkweek van komt. Maar dat wil niet zeggen, dat de zelfwerkzaamheid gericht op werving van toerisme zal afnemen, integen deel. Het subsidiebeleid van de deel nemende gemeenten zal daarmee in overeenstemming moeten worden ge bracht. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig informatie, die de VVV inde over dat gebied zal geven: tevoren weten wat hij te teeft. en dus het bestem- k in toeristisch op- ïbied kan wel zó zijn, dat er voor zeel te verdienen ir’propaganda -"-ar hebbe 200 x 130 695,— 205 x 135 795,— 205 x 135 850,— 210 x 130 895,— 200 x 135 950,— 200 x 150 995,- 210 x 140 1250,— 200 x 160 1895,— I 200 x 160 2250,— TE ADRES IK 127 gen. dat het autoverkeer Brabant ook de moeite waard maakt in lente, herfst en winter. Daardoor kan de stroom in vat worden afgeremd :re jaargetijden wor- tornen zondagmiddag op een voetbalterrein in LoonopZand^aa^ê| len aan het boeiende spel. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de^ van «De Koerier», een waardebon van f 10,— van Broer de Laat, eenk van Bloemensalon Flamingo van f 7,50, een waardebon van f 5,— van gse Boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar es van Broodje Jantje, een Brunswijker leverworst van 1 meter lang rense Kanaaldijk 135, een waardebon voor een saunabad van Studio van Boetiek «Den Uil», een waardebon voor één pak in Vissers, Kaas, Vleeswaren en Reforartikelen, Groenstraat sn Uil», Antoniusstraat. Met de winnaar van verleden week tons uit de Generaal Smutslaan op de foto voor een dame schijnt, dat zijn kennissen deze vergissing goed hebben ;:_Jereenhet gang blijven. •to Van Aar Ie) Het afscheid van de eerste voorzitter van de Streek VVV Hart van Brabant, de 68-jarige Han Janssens, op 21 november, tijdens een plechtig luidde het einde in van een twintigjarig tijdperk, maar tevens aantal nieuwe gezichtspunten op het gebied van het t< uitgekonien beleidsnota van de Streek VVV nader worden tot dusver het streven om de voor de bevolking bestaande attractiepunten ui breiden en aan te passen om ze geschikt te maken voor publiek van verderaf, dat in één dag uit en thuis wil zijn. Nu is de tijd aangebroken om zich te gaan afvrager deze werving van dagrecreanten maar onbeperkt kan doorgaan zonder dat aantrekkelijkheid van de streek, die men propageert blijvend en in hevige mate wordt aangetast. Het is voor exploitanten van toeristenobjecten en voor hun toeleveringsbedrijven natuurlijk heel goed, als het druk is en ais van heinde en verre de mensen komen voor een gezellig weekeinde in de vrije natuur. Maar als juist de grote hoeveelheid en de verkeerde gerichtheid van deze toeristen landschap en andere bezienswaardigheden gaan aantasten, lijkt dit enigszins op het slachten van de kip met de ouden eieren. zen opdei lekomst ue man moet verwachten heeft, en dus mingsplan kennen ook zicht. Een natuurgeK fraai en uitzonderlijk i een caféhouder niet v< is: De VVV zal bij haar dus de belangen tegen elkaar hebben af te wegen en dat kan niet zonder dat de betrokken instanties zich hebben kunnen uitspreken. De cirkelfoto van deze week werd gen< toeschouwers zich blijkbaar verwarmde volgende prijzen komen halen: f 10,— waardebon voor een boeket of plant v< Gijzen Optiek, een slinger echte Tilburg: keuze van de Tropicane Bar, vier Jantjes t.w.v. f 15,— van de Meesterslagerij Lovense Kant Sylphide, Goirkestraat, een waardebon van f 5,— van Boetiek «Den Uil», een waardebon voor kaasfondue, één fles wijn en zes fonduvorkjes van Vissers, Kaas, Vleeswaren en Reforartikelen, Gr 151 en een waardebon van f5,—van «’t RiethuisjeDen Uil», Antoniusstraat Met de winnaar van verlede was iets bijzonders, wij zagen de 16-jarige Hans Simons uit de Generaal Smutslaan op de foto voor eer aan en beschreven hem dan ook als zodanig. Het schijnt, dat zijn kennissen deze vergissing goet opgemerkt, en zo werd hij dan ook nogal eens als «Mejuffrouw» aangesproken. Wij denken, dat iedt nu wel,weet en dat een lolletje wel leuk is, maar toch maar één keer; het moet niet aan de o»», Inmiddels onze verontschuldiging voor deze vergissing. (Foto zer moet U deze week bij ons zijn. f 10,50 12,95 15,75 9,75 5,75 9,50 9,90 15,90 9,75 39,- 70 x 70 125,- Vrij entree - 4500 m2 meubeltoonzalen dagelijks geopend van 9-6 uur. Ook 's maandags Tegengestelde Een ander punt van het VVV-beleid raakt makkelijk tegengestelde belan- VVV zal soms, om een be- ïbied te sparen, het toerisme moeten weren of beperkendat is niet in het voordeel van gevestigde horecabedrijven, voornemens is een bedrijf in zo'n ge bied te vestigen, zal dus zijn aangewe- ledereen ziet in, dat zonder de activitei ten van de VVV het toerisme, ook het intern toerisme, in de streek maar een fractie zou bedragen van wat het nu is, en de situatie van de daarbij betrokken bedrijven zou daarmee in overeen stemming zijn. Om de toekomstige ontwikkeling te kunnen opvangen zal de VVV dus de vereiste middelen moe ten krijgen, maar v olgens ons is dit zo'n voor de hand liggend punt, dat het ons telkens opnieuw weer bevreemdt, dat het nog een probleem is. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! Maar een toerist, die meer doet» met een streek dan er bij een gezellig café in het zonnetje tussen de bossen te zitten, heeft meer behoefte aan infor matie dan waarover hij van zichzelf uit beschikt. Monumenten, specifieke •>n speciale landschappen, kastelen, musea spre- toe ingen, fiets- ken de toerist pas aan als er wat bij de bijeenkom- verteld wordt en het zal aan de VVV zijn om dit verhaal op de een of andere manier over te brengen. BOSSCHEWEG 271 TILBURG TELEFOON 013-431063 Parkaargelegenheid achter onze zaek aenwezig. voor idi- lig- Teinen: imte en I andschapsbeheer is een zaak, die de e.- !n_ uiteraard raakt. We zien hoe in je ruimtelijke ordeningsprojecten plannen worden ontwikkeld om ook in agrarisch opzicht terug te keren tot kleinschalige landschappen, waarbij de agrariërs mede de functie zullen krijgen als landschapsbeheerders. Wat voor de bedrijfsgronden geldt, geldt evenzeer voor de «wilde» gebie den. Een eeuw lang hebben bezitters van gronden daar «masten» aange plant. omdat dit hout gebruikt kon worden voor mijnstutten. De talrijke lage dennenbossen, die het Brabantse landschap kenmerken, zijn, zo zeggen de deskundigen, van nature niet in heems en zij zullen goeddeels op de lange duur weer worden verdrongen door loofhout waardoor het open, hei-achtige karakter van het gebied weer zal toenemen. Ook hier zal de VVV een belangrijke stem krijgen. met name door deze toch wel erg diep ingrijpende - «image-verandering» sterk te temporiseren. en gedurende de maand december 10 ECHTE TAPIJTTEGELS 800 i Berber-tegels p. stuk i Berbers Oran De beleidsnota constateert dan ook al in de aanvang, dat verdere werving van bezoekers gepaard zal moeten gaan met het hoogseizoen wt een stuk begeleiding: de toeristen die e.n ,everls *n aaJer den opgevoerd. hier komen, kunnen niet zo maar aan zichzelf worden overgelaten, er moet een instantie klaar staan, die hen iets te doen geeft, en de Streek VVV is natuur lijk die instantie bij uitstek. Door het organiseren v toers, exbursies, wandel tochten, autoroutes en bijeenkom sten kan de VVV mensen aantrekken met een spéciale belangstelling en zo doende de stroom van toeristen sprei den *in de ruimte. Er is ook een sprei- ;-Öing mogelijk in de tijd. Toerisme wordt gezien als iets voor een mooie zonnige zomerdag, voor een deel om dat de mensen toerisme verbinden met wandelen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar men dénkt het toch, en er zal nogal wat propaganda gevoerd moeten worden om te laten doordrin- v.a. 15,50 RKLONTJES COUPE v.a 15,50 ssjeskaars v.a. 17,50 •N PLEET BORDJE0'- v.a. 17,50 5,50 11,50 7,50 550,- 7,50 49,- 19,95 12,50 DE MEESTERSLAGER B.V. Heel veel kersvers Hollands vlees hebben wij deze week voor U. Alles eerste klas export kwaliteit Klasse 1A. Dus voor uw kerstvlees of uw dippvriez: Hele kilo verse magere hampunt Hele kilo magere varkensbraad-rollade Hele kilo super fijne biefstuk Hele kilo speciaal gehakt voor worstenbrood Hele kilo dikke riblappen Hele kilo fijne sausijsjes Helo kilo mager soepvlees Hele kilo mager mals varkens-braadstuk Verder bij ons 10 saté van varkensvlees 100 bitterballen En verder alles voor uw kerstdiner zoals: ossetong, ossestaart, verse varkenstong en speenvarken. Bestellingen van meer dan f 75,— worden gratis thuisbezorgd. Tel. 013-320157 na 6 uur 013-426313 De Meesterslager b.v., Lovense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis, in de voormalige TKT Fabriek.) Zaterdags en s maandags na 13.00 uur gesloten. Bestel a.u.b. tijdig, dit voorkomt teleurstellingen. De VVV stelt in de beleidsnota voor de gemeenten van haar werkgebied in te delen in zeven groepen, die op hét eerste gezjcht nogal willekeurig aan doen. Er wordt gesproken van woon functie. gelegen in het Kempenland. centrumfunctie. verblijfsrecreatie. met een historisch karakter, gelegen rond de Drunense en l.oonse Duinen, en tenslotte gemeenten met eenzelfde geografische structuur. Daarover zal nog veel worden gediscussieerd! Dat kim ook. want er komen in de diverse gemeenten hoorzittingen over in de loop van de eerste helft van 1976. Tenslotte gaat de beleidsnota uiter aard in op de financiële consequen ties: de VVV heeft, in theorie, de keus tussen wervingsactiviteiten en infor matieve activiteiten. Weliswaar zal de informatieve functie steeds meer toe nemen. zeker, wanneer er vroeg of PERZISCHE TAPIJTEN VAN JANSSENS EEN WAARDEVOL KERSTGESCHENK IfM Shiraz 30 x 30 Shiraz 40 x 45 Shiraz 60 x 30 “S Boegara 30 x 30 Shiraz 60 x 60 Shiraz 80 x 80 Hamadan 80 x 50 Shiraz 100 x 50 Shiraz 300 x 200 Extra zwaar Bij besteding vanaf 250 PERSJE KADO! Zeer grote keuze in grote tapij- ten o.a. HERIZ - BACHTIARI - SAMMAN - HAMADAN - AHAR - GHOM - SAROUCK - BIDJAR - W GASCHGAI. Voor beleggers: Zft EXCL. TAPIJTEN O.A. MET ZIJDE 7.3 Tijdens koopavonden geopend. Profiteer nu, zoals vele anderen vóór U al deden, van onze 10 echte korting-aktie! Een mooiere gelegen heid dan juist nu, met de zo sfeervolle feestdagen als Kerstmis en Nieuwjaar in het verschiet, is er niet, om Uw vrouw, beste vrienden of anderen 'ns te verrassen met een Perzisch tapijt(je). Kom ook eens geheel vrijblij vend bij ons binnen! En U weet het STUDIO GROSVELD PIANO’S - ORGELS Tivolistraat 67-69, Tilburg - Tel. 013-434762 Al Uw bestellingen op het gebied van «Bladmuziek - muziekinstrumenten» kunt U nog voor de kerstdagen in huis hebben, mits U ze tijdig opgeeft. Deze inzichten zijn niet speciaal Bra bants: het Nationaal Bureau Toerisme heeft in zijn vijfjarenplan verse activiteiten ontworpen, die I gen op de hier genoemde tern' spreiding van toerisme in ruim tijd en verschaffen van gerief formatie. In andere aantrekkel streken van hjt land worden deze ginselen in praktijk niet anders dafi gewe Brabant zich daarbij achteraan komt sukkt ren al zo ver zijn. Mark 2000 TL II hiervan nog enkele in de aanbieding stemmen - reviseren - repareren franco levering door geheel Nederland grote voorraad piano’s - orgels geef U tijdig op voor de nieuwe lessen, die in januari starten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1