DE SI IK 4 >69r 9&- 39r )5 MEUBELSHOW «ft" eeld 'Ty 4 Ks-J WEER 139" r CLEERDin aak ittö JFIN55EN5’ ^KING SALADES SPRRIDnnS 1005 tentrum uoor beter wonen «Verbinding met ziekenhuis moet anders worden opgelost» Wijkgroep maakt bezwaar tegen «diepe weg» «Kloof tussen Leypark en woonwijk maakt goede recreatie onmogelijk» MEUBELDROOM b.v. &rA" radio tv besterdring 87-89, tilburg telefoon 013-431489, ‘«,C?£N'TV ag 4 december 1975 pagina 1| i OPLAGE 64.600 EX. Hilvarenbeekl Berekeningen Via Kempenbaan Foto van Aarle. 9 B.V. DE MEESTERSLAGER B.V., BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Zaterdags en 's maandags na 13.00 gesloten. Tilburg 013-425467 Antwoordnr. 190 - Goirle Vastoom Perzische tapijten N VOORRIJ KOSTEN 18, 24 maanden. 705 I. 04166-1743 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 31 33 35 TEL 421513-433860 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 VITAMINEN Tel. 013-420920 HAPERT Tel. 04977-1920 jaar Lwi i kg a- Tentoonstelling van Leo van Nassau in de Schouwburggalerie Debutantentoernooi Ballefruttersgat veel Ver- jarni- poseer van J oliei r DROGIST v. Bergen Wilt U het nuttige met het aangename verenigen? Neem dan een Profiteer nu nog vóór 1 januari 1976 bij HERCULES openhaard Het spaart energie en verhoogt de gezelligheid Bij ons vindt U een zeer grote collectie sfeervolle Perzische tapijten. NOG goed koper tel.013-3201ST. LOVENSE KANAALDIJK 135, achter hat slachthuis, langs het kaneel, In de voormalig* T.K.T. tebrlek Tilburg. j de Het ZIE ONZE KERSTETALAGES :heid te Irste en om kom te vindt pl waar door Blaaskapel te gelej m pr« (H)EERLIJKE VOORLICHTING GARNALEN SALADE TE VERKRIJGEN BIJ: E. v.d. SCHOOT, BOUWSTOFFEN B.V. Galjoenstraat 4>, TILBURG Tel. 013-425912 GEBRS. MAAS Hoefstraat 269, TILBURG )MSTR1JKER slectr. KERSVERS EN LEKKER hand tracht hij karakterisi .v jonge. Dubbel er maal in voorraad Leo van nen- en Joegoslat Voor verdere informele: KING SALADES b.v. TEL. 013-423712 OERLESESTRAAT 68 Valdhovenrlng 2-22 Tilburg Tel. 013-431532-420504 i kaar- jgbaar istraat BREDASEWEG WATERTOREN ?en is het ziekenhuis dan, j ontsluiting via de Kempen er en sneller bereikbaar voor «verkeer. Goirle 04247-1634 Wij bemiddelen elke gewenste meubelkeus Gratis opslag in onze magazijnen Uw kopje koffie staat klaar van deze weg zou de van het Leypark voor tongebieden tot een inimum worden te- evenals bij ies bedoeld. 1 dan wel of er «en valt, dat t J— tot elf- Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Bij n overlijden in uw familie, l zowel's nachts als overdag belt u I eerst ons, wij nemen al de zor- j gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. BEGRAFENISONDERNEMING I DENISSEN LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 In zijn beginperiode werkte van sau geometries abstrakt, maar, een grote belangstelling psychologie van de mens, hij nu de menselijke prob in zijn werk uit te beelden. Aan de overleg met de over- te voeren beleid voor Ook is ontsluiting via de (verbrede) yJjX Hilvarenbeekseweg mogelijk, ook al is dan de afstand welke het verkeer dan moet afleggen wat groter. Daarentege evenals bij baan, beter het streekv Tot zover het bezwaarschrift van de omwonenden van het Leypark. Of de hierin genoemde problemen niet vol- de bestaande plannen zijn op te .„-.sen, dan wel of er geen alternatief te bedenken valt, dat beide gezichtspun ten nader tot elkaar brengt moet uiter aard worden afgewacht. Koestraat 144 - Tilburg - Tel. 422975 OPENHAARDENINDUSTRIE HERCULES b.v. Aan het bezwaarschrift valt nog het volgende te ontlenen Door de aanleg bereikbaarheid i de aansluitende woonj onaanvaardbaar mir... ruggebracht. De maatgevende gebruikerscategorie van het Leypark zijn de kinderen en de bejaarden. Ga nu eens praten met een onzer deskundige adviseurs e toelichting. stelling is tot I maart, dage- op zondag) van 2-6 uur te :n in het museumgebouw traat 26, achter de stads- ~el. 013-423228. AMPEX, 18 cm BASF, 18 cm SCOTCH, 18 cm AMPEX, 3 in 1, 18 cm 24,95 met metalen spoel CASSETTES 3 voor/ 8,00 9,90 9,50 15,75 9,60 vanaf 8,25 samen 12,50 15,90 9,85 f.ACCU aanleg van deze weg wordt ikter van het Leypark onaan- langetast, door de moei- jaarheid, de scheiding tus- en woongebied en de geluids- door het verkeer op deze 1 kijken... DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig In onze garnalen salade worden heel ve super Noorse garnalen verwerkt. Ve mengd met een fijn geraffineerd ga,, Aan de saus wordt naast een aantal spe- cifieke kruiden de juiste hoeveelheid Flno Gaditano Sherry (dry f ino) van Gon- zalez Byass toegevoegd. ’s maandags gesloten Specialist i in Hi-Fi-stereo RECORDER BANDEN EN CASSETTES AMPEX, backcoated, 18 cm 9,50 3 voor 25,00 13,95 f 15,95 Het geheel wordt gepresenteerd door Jan Mallens, die zich weliswaar uit de artiestenwereld heeft teruggetrokken maar voor deze gelegenheid de debu tanten wil laten profiteren van zijn ruime ervaring. mstige restaurant aan bepaalde eisen zal moeten voldoen, wensen wij dit thans in de om schrijving van dit bestemmingsplan opgenomen te zien. Dit regelen bij de toekomstige grondverkoop geeft on voldoende mogelijkheden om nare ge el de omwonenden als Hele kilo fricando Hele kilo mager soepvlees Hele kilo fijne biefstuk Hele kilo braadlappen Hele kilo carbonade 10 tartaar 10 hamburgers 10 saté 3 stokjes van fricando 40 kroketten Bestellingen van boven/75 worden gratis thuisbezorgd. i Nassau eksposeerde in bin- i buitenland, o.a. in Polen ivië, Duitsland en Bel Ontsluiting i het meest vc nog niet bewc geplande lus klaverblad doende ruir aansluiting doen uitvo doelde lus wel zowel technisch mogelijkheid a voor deze ont huis aan te leggen. Mede door de toch al relatief grote v? afstand tussen de uitgang van bejaar- lijl dentehuis «St.-Josef» is het voor de oudste leeftijdscategorie niet erg attraktief om ’t Leypark te bezoeken. Door deze ontsluiiting wordt de weer stand voor deze mensen nog groter en daardoor het Leypark voor hen on bruikbaar. Ook voor de in de nabije toekomst Groenewoud II woonachtige bejaa den vórmt deze weg een schier on- :embare hindernis voor het gebr in het Leypark. Voor de jongste categorie komt het park door deze geprojekteerde NIEUW VOOR ALLE PRIJSBEWUSTE MENSEN DE MEESTERSLAGER B.V., Deze week bij ons slachtvers Hollands rund-, varkens- en kalfsvlees tegen rechtstreekse groothandelsprijzen. Alles klaargemaakt, zo voor Uw diepvriezer. nog verder buiten hun actieradius te liggen. Dit terwijl juist nu een leuke kinder- speelgelegenheid in het Leypark wordt aangelegd. Aantasting van het Leypark Maandagavond had in de Studio van de Stadsschouwburg te Tilburg de prijsuit reiking plaats van de St.-Nicolaas-actie georganiseerd door de Winkeliersvereni ging Korvel De dame in het cirkeltje had schijnbaar een beetje moeite om de schat van prijzen te kunnen bewonderen. Geen reden tot ontevredenheid hoor, want zij kan op ons kantoor de volgende prijzen in ontvangst komen nemen. Tien gulden van de Koerier een waardebon van f.10,van Broer de Laat; een waardebon voor een boeket of plant van f. 7,50 van Bloemensalon Flamingo een waardebon van f. 5,van Gijzen Optiek; een waardebon voor 4 Jantjes van Broodje Jantje een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsvoort; een fles wijn naar keuze van Tropicane-Bar; waardebon voor een Saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; een waardebon voor een Brunswij- kerworst van één meter t.W.v. f. 15,— van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk 135 en een waardebon van f. 5,van Boetiek Den Uil. Vorige week was de Heer Claassens, Hart van Brabantlaan 141 in Tilburg de gelukkige die de prijzen mocht komen afhalen. i ten in di- Deze ex- ïk initiatief, een twintigtal kunstenaars k Korvel en zal een zeer ge- beeld geven, omdat er di- kunst-uitingen en vrijetijdsbe- Ktvuingen naar voren zullen treden. Zo zullen er olieverf-schilderingen, aqua rellen. potlood- en pentekeningen te zien zijn. Ook keramiel en foto’s zullen er te bev waarnaast ook naaldsit kunst Ook zullen er enk ken te bewonderen op de «Stuif 's in» Daarnaast is kleine schaal, c herinnerii Vrij entree - 4500 m2 meubeltoonzalen dagelijks geopend van 9-6 uur. Ook 's maandags Zaterdag 13 december organiseert Stichting Karnaval Ballefruttersgat een zogenaamd Debutantentoernooi. De doelstelling van de organisatoren is om mensen, die op humoristisch vlak taur iets in hun mars hebben, in de gele- Klei genheid te stellenal of niet onder des kundige begeleiding, op het podium of in dit geval, in de ton te brengen. Uit de verscheidene inschrijvingen is ge bleken dat hieraan inderdaad behoefte bestaat en met medewerking van reeds ervaren artiesten is er een avondvul lend programma uit de bus gekomen. Drie debutanten, twee uit Goirle en één uit Oostelbeers zullen voor de eer ste maal de ton van binnen leren ken nen, de‘ jonge, talentrijke kabaret- groep «Dubbel en'Dwars» zal voorde eerste maal in Goirle optreden en blaaskapel «De Liste Ajem» zal deze ratie optredens muzikaal begeleiden, icili- Verder werken deze avond mee de /dansmariekes van ZaMuDa, Cees van de Pol in zijn kreatie als «Nelliske van de Guld». Hub Hermans en Cees Ver huist. Winter-expositie Natuurhistorisch Museum De winter-tentoonstelling 1975-1976 heeft dit jaar als titel «Wie niet sterk is, moet slim zijn». Ze laat zien op welke verschillende wijzen het dier zich in de natuur tracht te handhaven. In aansluiting hiefop kan men bekijken hoe de mens bij de jacht en visserij, het dier vaak te slim af is. De tentoonstelling wordt georgani seerd met medewerking van het Na- '■"irhistorisch Museum te Maastricht. surendia’s en boeiende films zorgen voor nadere toelichting. Detentoonst lijks (ook bezichtigen Kloosters ti schouwburg. Te via de Kempenbaan zou /oof de hand liggen. Daar /ezen is, dat het Rijk de i ter voltooiing van het 1 zal aanleggen, is daar vol- imte aanwezig om daar een j voor het ziekenhuis te /oeren. Zelfs al wordt be- 1 aangelegd, dan nog is :h als verkeerskundig de I aanwezig een aansluiting itsluiting van het zieken- l PERZISCHE - I TAPIJTEN Een waardevol kerstgeschenk Kauz* uit 1.000d*n tó* Alle m*t cartlflcaat van achthald 'Je Alia voorkomend* maten Onza prijzen liggen beslist 10 tot 30 lagar dan aldars. iets fijns! ,jXj.deKort N.S.-Plein 32 Tilburg jn en tellingen 'deling gedaan tbaar, daar voor- sgegevens, liniair ital bedden, bezoe kers van een klein ïkenhuis) met die mis (toekomstige pos Nas- door -i voor de mens, probeert Het zonnemotief is, jke problematiek Egyptenaren, symbolic symboliseert leven en dood. Oprichting afdeling Brabant van vereniging «De Pijler» De PIJLER is een landelijke vereni ging van ouders en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. De ver eniging is gevestigd in Eindhoven, be staat ruim 2 jaar en telt thans reeds meer dan tweeduizend leden. Het doel van de vereniging is het ver strekken van hulp en steun aan ouders van l.o.m. kinderen, bijvoorbeeld het scheppen van contact tussen de ouders onderling; het verstrekken van informs m.b.t. de beschikbare opleidingsfac teiten; het voeren van c”“!“ heid, inzake het te voeren bek deze kinderen. het onderhouden van contacten met deskundigen op opvoedkundig en me disch gebied. Dit is een greep uit vele mogelijkheden die op dit teiyein nog kunnen worden uitgewerkt. Vanwege de sterke groei van de eniging is het nuttig gebleken afd« gen op te richten. Voor de «Midden en West Brabant» .o voor een vergadering uitgeschreven voor alle leden, wonende in dit gebied, op dinsdag 16-12-1975 om 20.00 uur, bij Café-restaurant «Boerke Mut- saers», Vijverlaan 2, Tilburg. Ook belangstellende nietleden zijn van harte welkom. Op deze vergadering zal een lez houden worden door de heer uit Apeldoorn over de pn van het l.o.m. kind. Verder delijke secretaresse, mevr. Pantha- leon, van Eck-Kooreman een nadere uiteenzetting geven over het doel van «de PIJLER». ver- «.delin- r de afdeling Deze avond begint om acht uur precies ?-t» is hier- in Het Centrum» aan het Oranjeplein litgeschreven en ëaat non-stop door tot elf uur. De in; dit gebied, toegangsprijs bedraagt 4.50 en ten zjjn jn voorverkoop verkrijg bij Jo de Rooij, Burg, van Gorps I6, bij Ton van de Hout, Jorisstraat42en 's avonds aan de zaal. Vanaf elf uur is de toegang gratis om ezingge- iedereen in de gelegenheid te stellen Koegler afscheid te nemen van Prins Jo den problematiek Irste en om Prins Karnaval 1976 wel- ;r zal de lan- te heten. Deze machtsoverdrage plaats tijdens een groots bal arop de muziek wordt verzorgd >r Hofkapel de Ballefrutters en De Liste Ajem. Het enige .echte Wlldspecialltelten Restaurant Restaurant ALBERTVILLE Alphensebaan 14 - CHAAM’ Tel. 01619-586 Keuken open van 12.00 tot 21.00 uur De bouw van het nieuwe ziekenhuis in de omgeving van het Leypark zal Daar dit toekoms nog heel wat geesten in beroering brengen. Tot 19 december is in het Stadshuis in Kamer 308 het ontwerpbestemmingsplan «Het Leypark», dat onder meer de verkeersvoorzieningen inhoudt, die moeten worden getrof fen om het ziekenhuis toegankelijk te maken, voor het publiek te bezichti gen, maar omdat de omwonenden daar meer direct mee te maken hebben, VV1UUV11UV 11IWBV1M„.,IW„„„ meriI hebben zij een exemplaar van de gemeente gekregen, dat bestudeerd kan Coigenvoor/'oweïdeOmwonendenaïs génO worden in het wijkinformatiecentrum Forelstraat 31. Er zijn al veel bewo- de parkbezoekers(sters) te voorko- iossei ners geweest en onder hen waren er heel wat, die zoveel bezwaren tegen het men. plan hadden, dat zij een bezwaarschrift hebben opgesteld, dat aan BenW is toegezonden. Hun bezwaren zijn vooral gericht tegen de aanleg van een grote weg tussen het woongebied (naast de huidige Leyparkweg) en het Leypark. Zij menen, dat het park zo optimaal mogelijk behouden moet blijven voor de Tilburgse bevolking, en het ziekenhuis moet dan maar op een andere manier bereikbaar gemaakt worden zodat niet wordt ingegre pen in het woon-, leef- en recreatiemilieu van de bewoners. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAN UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. WfZ DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 tot en met 31 december eks- hand van typerende gedragingen ;eert Leo van Nassau in de galerie tracht hij een bepaald type mens te i de stadsschouwburg met lino’s, karakteriseren. De mens wordt hier- iverf en potloodtekeningen (con- toe in een isolement geplaatst om dat tés). gedrag zo sterk mogelijk te aksen- Leo van Nassau werd in 1944 in Til- tueren. Hooguit wordt er van hori- burg geboren, en voltooide de op- zon, vorm van kleursymbolen gebruik leiding aan de academie voor beelden- gemaakt. Met zijn techniek en soort de en bouwende kunsten. Momenteel werk sluit van Nassau vaak aan bij de woont hij in Eindhoven, alwaar hij les middeleeuwse kunstenaar, zijn lino’s geeft aan de grafische m.t.s. bijvoorbeeld zijn enigszins geïnspi reerd door de blokboeken van de middeleeuwen, die een religieuze en olen, moraliserende inhoud hadden. De ïlgië. lino’s van van Nassau zijn zo specifiek moraliserend bedoeld, zij registreren menselijke gedragingen die worden gevoed door instinkten. PROTESTANTSE 1 BEGRAFENISONDERNEMING I Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Metingen, berekeningen en tellingen T7- 1 welke uw verkeersafdeling gedaan KllIlSl Op KOrVCl hebben zijn aanvechtbaar, daar voor onderstelde basisgegevens, liniair In het kader van het 125-jarige bestaan verband tussen aantal bedden, bezoe- van de parochie Korvel. zal er een kers en medewerkers van een klein toonstelling worden gehouden var ziekenhuis (Maria-ziekenhuis) met die verse Korvelse kunstenaars, van een groot ziekenhuis (toekomstige positie, op zich al een uniel ziekenhuis) niet opgaan. x groepeert e uit de wijk Het tegendeel hiervan wordt in de varieerd b< literatuur meermalen bewezen. Even- verse eens wordt aangenomen, dat de groei stedin van het partikulier autobezit in Neder- zu|]en er olieverf-schilderingen, aqua land zal oplopen tot 6,6 miljoen in het re||en potlood- en pentekeningen te jaar 2000. Huidige cijfers geven reeds zien zjjn Ook keramiek, houtsnijwerk aan dat dit aantal beduidend lager zal en foto's zullen er te bewonderen zijn komen te liggen, met alle gevolgen van waarnaast ook naaldsier- en weef- dien t.a.v. deze berekeningen. kuns’t. Ook zullen er enkele werkstuk- Uitgaande van de situering van het ge- ken te bewonderen zijn, die kinderen plande ziekenhuis nabij een knoop- Op de «Stuif 's in» hebben gemaakt, punt van wegen van hogere orde Daarnaast is er een circus-model op (streekfunktie ziekenhuis) is het nog kleine schaal, omgeven door waarde- meer opvallend dat hiervan geen ge- votle herinneringen uit het circus- bruik wordt gemaakt. verleden. Daarnaast zal er ook op ge zette tijden een klankbeeld van start gaan over oud en nieuw Korvel. klankbeeld wat bij vorige gelegenhe den al een danig sukses oogstte. Deze tentoonstelling zal te bezichtigen zijn in het parochiehuis, Korvelplein 41 en zal geopend zijn op zaterdag 13 en zondag Ude'-ember, telkens van 2 tot 5 uur 's mfddags en van 8 tot 10 uur ‘s avonds Door de het karal vaardbaar aangetast lijke bereikba sen park overlast weg. Hierdoor is het rustig verpozen in dit uniek natuurgedeelte voor Tilburg dan ook onmogelijk geworden. Bovendien wordt door het verleggen in van de rivier de Ley het park in zjjn iroenewoud II woonachtige bejaar- oorspronkelijke staat ook reeds aange- k.v.1 vórmt deze weg een schier on- tast. neembare hindernis voor het gebruik In het voorliggende ontwerpbestem- van het Leypark. mingsplan is een gedeelte opgenomen jongste categorie komt het met bestemming «restaurant met par- le weg keergelegenheid».

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1