IK „«SS®.- I Werkloosheid stijgt in Tilburg vooral in de structureel zwakke sectoren sPHRionns loos tentrum uoor beter wonen Barhouder in de Tuinstraat vindt klachten van studenten ongegrond kJ ERS Ruim 15% van werknemers woont niet in Tilburg Kerst-Inn’s trekken aandacht «KING i Ook in Tilburg kunstenaars- documentatie SS Yvonne Schellekens de «echte VVV-informatrice» bij «Wie van de drie? 27 november 1975 pagina 30 OPLAGE 64.600 EX. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Dienstverlening vraagt nog krachten 100 f 89£ in f 250, TIJDENS GE- PROTESTANTSE BEGRAFENISONC Bezwaren zijn sterk overdreven” nogt fdie Oiessenseweg 8 - Hilvarenbeek - Tel. 04255 - 1575 3 az apparatuur vindt. 930 GEOPEND WATERTOREN MEELSTRAAT 31 33.35 TEL 421513-433860 Koest r138 Tilburg Tel.425197 B MEUBELDROOM HAPERT Tel. 04977-1920 Kee/ Zchijven/ Interieur - odvi/eur/ HERCULES OPEN HAARD dat de :C voor- Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 kamer weten. Koestraat 144, Tilburg Tel. 422975 B.g.g. 420345 kprvelseweg 174 tilburg OPENHAARDENINDUSTRIE HERCULES b.v. SALADES KERSVERS EN LEKKER iets fijns J. de Kort N.S.-Plein 32 Tilburg MEUBEL- SHOW bij WEET U HET VERSCHIL tussen Perzische tapijten JOEP STRAATMAN ices, r de huidig :val is te verwach van arbeiJ~ naar die in Het enige echte Wildspecialiteiten Restaurant Restaurant ALBERTVILLE Alphensebaan 14 - CHAAM - Tel. 01619-586 Keuken open van 12 00 tot 21 00 uut Die naam nu meteen me len. Maar ja, verstandhoi a. lijdelijk b. tijdloos NOG NOOIT ZAG U ZO 'N PRACHTIGE ST.-NICOLAASKOLLEKTIE Donderdag 4 decen i 19e jaargang nr. dat deze dócumenta- lidden 1976 zal ver- t in de bedoeling van im de document verschijnen^ lingen aktueel IEPVRIEZER aluminium binnenkist snelvries schakelaar -ormica bovenblad •T MAND SLOT DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwe zig TE VERKRIJGEN BIJ: GEBRS. MAAS Hoefstraat 269, TILBURG Tel. 013-420920 E. v.d. SCHOOT, BOUWSTOFFEN B.V. Galjoenstraat 41, TILBURG Tel. 013-425912 f 13,— f 22,- f 59,— f 59,— f 110,- f 230,— f 298,— f 275,— f 275- toename H in 1972 stad werkgelegenheid, dt itrek huidige wereldcrisis „Omdat ze hun zin niet kregen!” WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT? UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG 7 TE LE FOON 013-430783 - POSTÓIRO 1126745 a. het kabinet «JOOP DEN UIL» uur service i al van ig toege- 3 fees- ien, en er en, die be- en of een nenten hiervoor ng van het programma drie?» waarin het beroep toeristisch informatrice aan de orde komt, is op zaterdagavond 6 december Bij n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425S25 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 niet anders e in ons vo- cel hebben gesteld: zolang er uidélijkheid bestaat over waar ■eente met die omgeving naar zal dit geharrewar niet uit de zijn. 489.- I (OORBEELDEN! I 399.- 399.- 299.- 598.-1 sterkers 598.- I s vervorming 999.-1 479.-1 369.- 329.- 11 N KLEIN- I itingJ Daar komt nog bij: Deskundig en eerlijk advies Tapijten bij U thuis op zicht Bij elk tapijt garantiecertificaat En... betaalbare prijzen JOEP STRAATMAN De Tuinstraat en belendende straten tenderen naar een stuk avondrecreatie. wat voor de oorlog al begon. De huisei genaars hebben daar voor een belang rijk deel al de consequentie van getrok ken en zijn ergens anders naar toe ge gaan, dus wanneer de uiteindelijke be stemming moet worden vastgesteld, zal de gemeente wel degelijk rekening heb ben te houden met de heersende trend. En dan zullen studenten daar evenzeer begrip voor op moeten brengén. Deze reactie lijkt ons zinnig; zoals wij al schreven, is de bestemming van de Tuinstraat en de aanliggende straten onduidelijk! De meeste gebouwen zijn of kantoren of studentenwoningen en er wonen nog maar weinig mensen, die deze straat als hun permanente leef ruimte beschouwen. Ook studenten moeten wonen, en behoorlijk wonen ook, maar toch is hun situatie anders dan die van mensen, die een gezin heb ben en een eigen huis en die voornemens zijn tot aan hun levensavond ter plaatse te blijven. Binnenstad kijken. Er liggen wat takkebossen en het feit, dat een paar oude dozen, die nog wel een keer opgeruimd zullen worden. Ruikt u iets? (’n beetje muf ruikt zo’n opslag nu eenmaal wel, maar stank...?) vankelijk de Wijkraad sterk was ingenomen met er èen nieuwe eigenaar in de bar kwam. Nu zou er een bruin café van te maken zijn met een typische buurt functie en met een interieur, dat van het gebruikelijke bartype afweek. Maar ik legde uit, dat ik geen brood zag in een café met alleen maar een buurtfunctie; mijn klanten komen uit heel de stad en die moet ik bedienen, zoals zij verlangen. Dat viel de inspre kers tegen en van dat moment zijn zij zich tegen «Incognito» gaan keren, waarbij dan werd aangevoerd dat de vroegere exploitatie van de bar geen al te beste naam had. Die naam is wel te verbeteren zonder i bruin café te beginne mee was de goede dus weg. PERZISCHE TAPIJTEN 30x30 f 30x30 f 60x60 f 80x30 f 110x60 125x75 120x80 180x70 in 150x100 v.a. - i 200x100 v.a. f 298 zwaar 200x300 f 898,— Bij besteding van f 250,— of meer nu een Persje KADO KOOPAVONDEN OPEND (H)EERLIJKE VOORLICHTING HAWAÏ-FRUITSALADE in exotische saus Een droom van een salade bereid met stukjes ananas - perziken - peren - mandarijntjes - gepelde druiven - grape- fruit - golden delicious, gemengd in een pikant romig sausje waaraan de juiste hoeveelheid Silver Fox Red Port van Gonzalez Byass is toegevoegd. Heerlijk bij binnen- en buitenlandse kaas, gebraden witvlees (kalfs en/of var- kens), gebakken vis en zelfs als cocktail te J gebruiken. t KING SALADES b.v. OERLESESTRAAT 68 3' TEL. 013-423712 en b. een Zoals te verwachten was, is door de exploitant van de «Incognito-bar», alsmede van nog een paar andere bars in de Tuinstraat - Langestraat gereageerd op de klachtenlijst van de buurtbewoners, die wij verleden week in «De Koerier» publiceerden. Hij verzocht ons te komen luisteren naar de geluidssterkte van zijn muziekinstallatie en inderdaad konden we niet bepaald zeggen, dat die overdreven hard stond ingesteld. «Er wordt hier in de straat wel leven gemaakt», zei men ons, «maar het is maar de vraag wie dat doet. Er wonen hier veel studenten op kamers, en als die een feestje bouwen, dan moet dat óók heel de buurt weten. Wij hebben daar alle begrip voor, maar laat men er ons dan niet op aankijken. Zeker, er wonen ook nog wel enkele gewone families in de straat, maar het is lang niet gezegd, of die nu meer last hebben van onze klanten of van de visite van de studenten. Wij geven zeker niet meer overlast, dan welk ander bedrijf ook, dus als er bezwaar gemaakt wordt wegens overlast dan bedoelt men, dat er helemaal géén cafés in de straat mogen zijn. Laat men dat dan zeggen.» Intussen neemt de functie van de buurt 'daar als uitgaansgelegenheid met de jaren traag maar gestaag toe en als er geen grote ingrepen komen zal dit pro ces zich voortzetten. Op zich is daar niet veel tegen in te brengen, al hebben de huidige bewoners nu een spandoek boven de straat gehangen, waarop zijn hun misnoegen over deze ontwikke ling te kennen geven. Geen bruin café De heer Wolfs vertelt ons, namens de gewraakte «Incognito - bar», dat aan- De werkgelegenheid in Tilburg hangt uiteraard nauw samen met de situatie andere in heel het land en in heel de Westerse wereld, waar de huidige crisis wel *Jeeft resoluut een eind heeft gemaakt aan de mythe van permanente welvaart. n“7f‘ In onze stad wordt vanzelfsprekend nauwlettend toegezien op de ontwikkeling, en zo is, onder meer, in de loop van april - september een telling gehouden bij alle Tilburgse bedrijven en instellingen (behalve de produktiebedrijven in de land- en tuinbouw), waaruit voorlopig kan worden berekend, dat het totaal aantal arbeidsplaatsen in 1975 is teruggelopen met 1.258, zodat er nu nog 56.140 plaatsen zijn. In de nijverheid werd een daling geconstateerd met 1.734 tot 22.814, zodat de sector nijverheid en bouwnijverheid nog maar 40,6 uitmaakt van de hele werkgelegenheid in onze stad. Het zier er naar uit, dat deze teruggang 'J zich nog verder zal voortzetten. De dienstensector steeg met 476 wiil de‘ arbeidsplaatsen tot 33.326 of tot 59,4 van het totaal en dat zal nog wel wat meer oplopen. Bezien we deze cijfers in het licht van de Structureel ontwikkeling in de laatste jaren dan kan zeker niet worden gezegd, P op het gebied van de wer’ zwaardere klappen krijgt dan andere plaatsen. Ook zonder de teruggang van de Werkgelegenheid van de laatste tijd, zou de Tilburgse textielindustrie verder teruggelopen zijn, en die beweging moet in de cijfers worden verdiscon teerd. Er zijn ten, die burg Goed nieuws voor alle Perzische tapijten - liefhebbers! Wij gaan, gedurende de hele maand december, door met onze zéér goed geslaagde 10 echte korting ak- tiell Op de klottermarkt van maandagavond maakte onze fotograaf bovenstaande opname. De omcirkelde figuur krijgt er nog een aardig rijtje surprises bij: f 10,van De Koerier, een waardebon van f 10,van Broer de Laat, een waardebon voor een- boeket of plant van f 7,50 van Bloemensalon, een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, een waardebon voor vier Jantjes van Broodje Jantje, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane-bar, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat 81, een waardebon voor een Brunswijkerworst van één meter, t.w.v. f 15,van de Meesterslagerij Lovense, Kanaaldijk 135, een waardebon van Boetiek Den Uil van f 5,De winnaar van verleden week, de heer N. Swinkels, Baron van Lamsweerdelaan, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) kunstnijverheid verlichting De voor inn’s, die in Tilburg Noord, Montfortkerk, en aan het Colur' plein in Dienstencentrum c._ gehouden worden, tJ gang te komen. Er 2 mensen, die zich hebben aangeme bij de contactadressen voor Noord van verschillende pro- Henk van Hooydonk, Griegstraat eind- 649, tel. 553232, en voor de Gartsthof Kultu- bij de Stichting Vrijwilligersbureau, iige Spoorlaan 320, tel. 434572. Ofschoon die zij zijn bedoeld voor alleenstaanden, van weduwen en weduwnaars, en geschei den mannen en vrouwen, en ook kin deren overdag, zijn natuurlijk ook anderen welkom, want dat verhoogt de sfeer. De organisatoren hebben diverse bedrijven medewerking zegd gekregen om de kerstdis zo telijk mogelijk aan te klede" 1 aantal groepen, loofd hebben te zullen optreder programma-onderdeel te zullen ver zorgen. Het Maria Gorettihuis stelt cumentatie van de een filmprojector ter beschikking met ing van Middenbrabantse de fraaie film The Sound of Music iaars MBK heeft het Kultureel Het team van medewerkers breidt zich irgadering van de- gestadig uit en het is nu al wel zeker, >edeeld elke vorm dat beide evenementen nog beter zul- L ..uidige bestuur len slagen dan verleden jaar. Maar op te schor- bet is wel van belang, dat alle belang stellenden zich zo tijdig mogelijk mel den, ook degenen, die alleen maar willen komen, zonder zo direct iets te bedoeling van doen te weten, want dan kan de orga- ie documenta- nisatie daar rekening mee houden, "“rschijnende Vooral groepen die musiceren of een toneelstukje kunnen opvoeren of aan kinderen een verhaal vertellen. Perzische tapijten Noordhoekring 19, Tilburg Tel. 013-422584 Ruime parkeergelegenheid naast de zaak aanwezig! In navolging van verschillende vinciale kulturele raden en de hovense kunststichting zal het I reel Sentrum in Tilburg een losbladig documentatie katalogus uitgeven c informatie over en afbeeldingen van het werk van haast alle beroeps beel dende kunstenaars in het stadsgewest Tilburg zal bevatten. Verwacht wordt dat de documentatie de informatie naar buiten over het potentieel aan beeldende kunstenaars uit het stadsgewest zal vergroten en zeëd gekregen c verbreden en daardoor een bijdrage ^“jk mogelijk zal leveren in de konfrontatie tussen e5” kunst en publiek. Mede gezien het ontbreken van elke reaktie op een verzoek tot samenwer king tot deze dokumentatie van de Vereniging van Middenbrabantse Kunstenaars MBK heeft het Kultureel Sentrum de ledenvergadering van de ze vereniging meegedeeld elke vorm van overleg met het huidig van de MBK voorlopig op ten. Verwacht wordt d tie katologus mie schijnen. Het ligt het Kultureel Sentrur tie d.m.v. periodiek t wijzigingen c.q. aanvulli te hpuden. ejaren uan Kan ;d, dat Tilburg teruggang in de nijverheid en prkQPleoenheid bouwnijverheid is vooral te wijten aan gt dan andere de textielindustrie (- 584), de bouw nijverheid 571), de schoennijver heid, kleding en textielwaren 320), de meubelnij verheid (géén stalen' meubelen) 208) en leer- en leder warennijverheid 204). De ijzer-, staal en metaalwaren, smederijen en constructiebedrijven vertoonden een van 181 arbeidsplaatsen. De ingezette teruggang van de L'J ius al voor van de s sprake was, heeft lien in versterkte mate het verlies aan arbeids plaatsen bedroeg in de jaren 1972, uiuu naai 1973 en 1975 respektievelijk 1148,767 sen geste- e1).1.-258- In I974 wa$ er een tijdelijke id Tilburg stijging, die dus sindsdien weer is om gebogen. Men zou kunnen zeggen, dat de structurele werkloosheid, die zich al jaren geleden aankondigde nu nog heviger doorzet, maar aan de andere kant ook weer enigszins wordt opge vangen door de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de tertiaire sector, die een steeds groter percentage van de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. Andersom kan men ook zeggen: de maatregelen, die ge nomen zijn om de structurele werk loosheid in Tilburg op te vangen door arbeidsplaatsen te scheppen k'eel succes, maar dit wordt ver doezeld door de huidige crisis. En in elk geval is te verwachten, dat de ver schuiving van arbeidsplaatsen in de nijverheid naar die in de dienstensec tor zal blijven doorgaan. Als ik het nu moet hebben over de bezwaren, die de requestrant schrijven aan het gemeen.vu^^uu. hebben aangevoerd, dan moet ik la chen. Kijkt u zelf maar langs de straat: is hier geen parkeerruimte? Er kunnen nog makkelijk veertig auto’s staan. Ik wou, dat er veertig auto’s kwamen staan, dan zou ik Jekker vol zitten. Stank achter het pand? Komt u maar jrorganisatie van de Kerst in Tilburg Noord, in de st Columbus- de Garsthof, in het zonnetje werden gezet. Zo was er een vuurtorenwachter, een pro bleem - beantwoordster in een week blad, een handelaar in fop- en feestar tikelen, een cactuskweker en een vrouwelijke pompbediende. Een week voor de opnamen werd Streek VVV Hart van Brabant bena derd of voor het beroep «VVV - in formatrice» één van de informatrices interesse had. Wat overrompeld zei Yvonne Schellekens toe aan het pro gramma mee te willen werken. In Corien Wegdam, studente pedago- Rustig kan gesteld worden dat ieder een het spelletje «Wie van de drie?» kent. Vaak moet er worden gelachen over de vragen en opmerkingen die het panel stelt en maakt. Op 1 oktober jongstleden werd in de Tilburgse schouwburg een drie-tal programma’s opgenomen. Het panel, bestaande uit Sonja Barend, Martine Bijl, Fred Os ter en uiteraard Albert Mol, waren ge reed om onder leiding van Herman Emmink de nodige vragen te stellen over de meest uiteenlopende beroepen die deze avond letterlijk en figuurlijk Wie doet het En dan de geluidsoverlast. Ik heb de installatie expres op halve kracht laten zetten enje kunt het nauwelijks horen. Maar de overburen die kunnen het zelf ook; hen hoor je soms harder in de buurt dan onze muziek. En nu lijkt het niet zo’n actie, of de hele buurt daarachter staat, maar daar wei ie ‘s geen sPra'<e van- de opening heb iet een van verschillende kanten bloemen daar- gekre8en u't de buurt en op de handte- ouding keningenlijst die naar de gemeente tó gegaan komen voornamelijk studen ten voor. Dat zij behoefte hebben aan ver d een bru*n café wil ik wel aannemen, V1‘ w e maar daarmee is niet gezegd, dat ik dat inten in hun dan zou moeten opzetten.» mtebestuur Samenvattend kunnen we r doen dan herhalen, wat we rige artikel hebben gest< geen duidelijkheid beste de gemet toe wil, 2 wereld 2' gie en Marie José Davis, kleuterleid ster, vond Yvonne Schellekens twee goede «mede» - informatrices. Gedu rende een week werd geen uur onbe nut gelaten om gedrieën de werk zaamheden van de VVV - informatrice te bespreken om zodoende te trachten op de meest uiteenlopende vragen een antwoord te kunnen geven. Deze voorbereidingen zijn niet onbeloond gebleven. Tijdens de opname moesten vele vra gen, sommige in het Frans, Duits of Engels, beantwoord worden. Het drie tal was echter zo goed op elkaar inge speeld dat uiteindelijk alleen Sonja Barend de ware informatrice wist aan te wijzen, waardoor er F 300,te ver delen viel. Streek VVV Hart van Brabant weet nu in ieder geval dat in noodgevallen zo wel op Corien als Marie José een be roep gedaan kan worden, omdat zij de grote lijnen van het informatricevak kennen. Onze complimc De uitzending «Wie van de c Vrouwen gunstiger Voor vrouwen is de arbeidsmarkt vriendelijk dan voor mannen. De werkgelegenheid voor mannen daalde ‘en opzichte van 1974 met 1.066 ar- laatsen of 2,7 tot 28.784, ter wijl de werkgelegenheid voor vrou wen slechts daalde met 192 arbeids plaatsen of 1,1 tot 17.356. In de nijverheid liep het totale aantal arbeids plaatsen voor vrouwen terug met 447 in de dienstensector steeg het daaren tegen met 255. Al met al is vast te stellen, dat het aantal arbeidsplaatsen in de structureel be dreigde sectoren sneller afneemt dan er in de andere sectoren, met name in de dienstensector bijkomen. En de moei lijkheid is, in Tilburg, dat het in die bedreigde sectoren nog lang als maar slechter kan gaan, voordat het helemaal niet meer gaat, wat betekent, d stijging van de werkloosheid hier lopig nog niet zal ophouden, al neemt ook het aantal arbeidsplaatsen in de dienstensector nog gedurig toe. Shiraz Boegara, fijn Shiraz Shiraz Karadja Bortjaluw, fijn Boegara Hamadan Hamadan lïOx Hamadan 200x Shiraz, extra zn nog een paar andere elemen- die moeten worden bezien; Til ing verschaft zoals bekend niet al leen werk aan mensen, die in de s wonen, want vanuit de verre omtrek hu‘dige wereld komen er pendelaars naar de Til- z,ch smdsdier burgse arbeidsmarkt, zoals ook heel voortgezet; ht wat Tilburgers elders werk hebben. In ^ó^sen Jiedr de loop van 1975 is het aantal naar Tilburg komende werkforenst gen met 782, zodat nu de stad Tilburg aan 10.081 personen werk geeft, die niet in Tilburg wonen. Het grootste deel van hen woont in andere gemeen ten van het stadsgewest, maar ook in overig Noord-Brabant wonen 2.287 personen, die in Tilburg werk hebben.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1