DE dflNSSENS Nog altijd bestaat er geen project Bosscheweg te beveiligen om <5PnRionnsioo5 Vierbaansrijweg experiment in totale regelloosheid incier! F:1 u tl» iveld IES VAN DAL PERZISCHE TAPIJTEN BIJ JANSSENS KOOPT De goedkoopste en betrouwbaarste zaak van Nederland WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT^ I 1 11 13 november 1975 pagina 28 OPLAGE 64.530 ex Petitie aan burgemeester aangeboden BIJVERDIENSTEN 38 Voor een wijk in Voor inlichtingen zie pag. AGENDA WEET U WAAROM ST-NICOLAAS ZIJN ingsprijzen: f 4,—f 7,50 en Shiraz SOWJET Heriz f 7,50 t/m in 013 - 434762 Tabriz Laat U vakkundig vrijblijvend informeren en adviseren door één onzer deskundige adviseurs Tilburg Veldhovenring 2-22 TEL. 013-420504 - 431532 NU f 4990,— MEELSTRAAT TEL 4215r*~*33860 MEELSTRAAT 3133 35 1°.S IKoestr 138 Tilburg Tel.425197 Isschouwburg Tilburg MUZIEKSTUDIO TILBURG i RAMEAU FAZER HUPFELD Tabriz Shiraz Bochara Tabriz Dardjarzin Shiraz Bochara Shiraz Hamadan Bochara Anatole 200 x 150 240 x 170 200 x 200 250 x 200 20 tot 30% KORTING 200 x 300 225 x 325 250 x 350 300 x 400 Shiraz Kaskay WEIGHT CONTROLLERS SAMEN SLANK CLUB NU OOK IN: OISTERWIJK 795, 895, 995, 995, Aanbieding: MARK 2000 TL Normale prijs f 5790, Originele Marokkaanse Berbers MATEN :maal vier naamd Lucit Ramses wc geschil leri jen dat op 10 Arad Mir Tabriz Mahal TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren TAPIJTTEGELS i 800 i Berber-t vragen wij BEZORGERS Aanmelden aan ons kantoor N.S.-plein. colli han< Per< 'uuuuuuiuis uiiiiiiiiiimua 9- 15,- 18,— 39,— 49,— 39,— 98,— 39,— 85,- iagen voor de voorstelling leopend van 11.00 - 16.00 uur. (zondags vanaf 12.30 VOOR UW COMPLETE INTERIEUR VERZORGING TILBURG Bosscheweg 271 tel 013-431063 EINDHOVEN Hoogstraat 208-210 212 tel. 040-512524 Tivolistraat 67 - 69 Tilburg Telefoor PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 >pte ipijten BREDASEWEG WATERTOREN LSINK suweshow «Totenmetnu». ingsprijzen: f 5,—, f 7,50, f 12,50. 3 BIG BAND openbare repetitie in de Donderdag 20november 1975 19e jaargang nr. 940 ;eens uit brengen rit 5 per- een jury voor het sprijs, die Heugal Wollen Berber-tegels 50 x 50 p. stuk Wollen Berbers Oran Shiraz Kaskay Hamads Tabriz Savem Tabriz Kaskay Sarouck GOIRLE en UDENHOUT Als deze ;rier,een i Slagerij iroodjes trij P. neelprodukties brengt EGOÏST van Dijk, Guus Hermus, te Hagedoorn e.v.a. ngsprijzen: f 7,50, f 10,—en Grote tapijten 200x300 nu PIANO’S BALDWIN GEYER ZIMMERMANN ROGERS ALEX. HERRMANN DOINA FUCHS MÖHR HELLAS KIMBALL Grote collectie PIANO’S - ORGELS (zowel nieuw als gebruikt v.a. f 1200,—) ORGELS RIHA (van de televisie reclame) MARK KAWAI PARMA BALDWIN Tafelkleden en lopers 110x 75 nu 125,- Hamadan 110x 70 nu 195,- Bochara 100x 70 nu 149,- Dardjazin 100x 75 nu 250,- 120x 80 nu 195,- 130 x 85 nu 395,- Beloutch 160 x 90 nu 345,- 155x105 nu 295,- y 160x120 nu 595,- ian 150x100 nu 295,- Bochara 160x105 nu 395,- ons, gezinsreduktie, pas en kunst - knip - kaarten centrum uoor beter wonen Alle kleden met garantiecertifi- kaat deskundige voorlichting kleden op zicht aan huis. Eigen douane entrepots. Grootste voorraad van Zuid-Nederland zou, of zal, dan worden uitgevoerd. Dat klonk toen heel prettig, de enige, wat uit de toonvallende noot was het feit, dat de verte genwoordigers van de gemeente zich niet wilden uitspreken over de aanvangsdatum van de werkzaamheden. Er werd nog ge vraagd om een voorlopige, geïmproviseerde regeling, maar daar werd op gezegd, dat daar niets van kon komen; de gemeente had gewoon dergelijke voorzieningen niet, en het zou te duur worden om ze aan te schaffen. Eind mei werd nog een brief van de gemeente ontvangen, waaruit de betrokkenen alleen maar konden afleiden, dat het in de wereld kan vriezen en dooien, wat bepaald geen nieuws is. welke vanaf haar achterbleef ?J_amdo°[ Liedjesavond carnaval Tilburg «Motto: Bettie akkum aai» ALS SPECIALE SERVICE in vele instr, die wij verkopen geven wij les eigen technische dienst franco levering door geheel Nederland stemmen-reviseren-repareren lessen in diverse instrumenten Uitgebreide collectie kleine muziekinstrumenten w.o. blok fluiten (Yamaha v.a. f 7,25 p. stuk) enz., enz. IDELSPRIJZEN 8,50 12,50 9,75 22,50 41,25 I gratis. ïe,Stde werkenden, larïgsprijzen: Wilt U vooral op de envelop zetten St-NICOLA AS-PUZZEL Woensdagmiddag is aan de burgemeester een petitie aangeboden door de Buurtraad Armhoefse Akkers, om de gemeente ertoe te bewegen eindelijk eens iets te gaan doen aan de onhoudbare toestand van het stuk Bos scheweg gelegen tussen de kanaalbrug en de spoorbrug van de lijn naar Den Bosch. Daar zijn diverse acties voor gevoerd, ondermeer het uithangen van spandoeken, en er is ook ruime publiciteit aan gegeven, maar totdus- ver zijn de reacties van overheidswege weinig hoopgevend geweest. Vorig jaar april zijn de besprekingen begonnen en als gevolg daarvan werd april dit jaar door de ge meente aan de omwonenden een plan voor gelegd met diverse alternatieven, waaruit toen één bepaalds versie werd gekozen. Die verkeer loet het te rn, wat wel igels, maar irop vracht- uitzicht van g te moeten staan te veel ■i ,om een totaal onoverzich- latie. per dag komt :holieren op c waarbij deg' i hart vas T apijtenqroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 0 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! I ORKATER ous artists, isprijs: f 5,—. oupons geldig. van 5 t paar stukken die ijn, maar waar Met kan worden, is ]en c leren van de omwo- staander school bij de Sa- dens zijr ~"“*en, wil er la- eemaakt .„«.omen. Om die manier te laten jrwijzen laats bij Oost, stad, Salontapijten Hamadan200x130 nu 695, Mossoul 205x135 nu 200x130 nu 210x135 nu 200x150 nu 200x150 nu 1295,— 200x135 nu 1150,— Baktyar 200x160 nu 1850,— Kaskay 250x170 nu 1795,— 220x170 nu 1995,— Hoeseinabad 210x170 nu 2150,— DAAR ZIJN DUIZENDEN (REDENEN) VOOR, WAARVAN DE BELANGRIJKSTE Speciaal voor liefhebbers van antieke tapijten als geldbelegging: Sarouck Bldjar Kazak DJozan Tabriz Kirmanscha Kirman Ghoum Veramin Heriz Speciale aanbiedingen o.a. in kleine maten 20x15 nu 30x30 nu 30x35 nu 60x40 nu 60x40 nu 45x45 nu 90x30 nu 60x30 nu 80x50 nu 120x80 nu 125, 40x50 nu 195, Bij n overlijden in uw familie, I zowel s nachts als overdag belt u 1 eerst ons, wij nemen al de zor- gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van _u over. i BEGRAFENISONDERNEMING t DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Shiraz 200x300 nu 995,— Bochara 200x300 nu 1795,— 200x300 nu 1895,— Kaskay 210x310 nu 2195,— 200x300 nu 2495,— 225x325 nu 3250,— 200x300 nu 1995,— 225x325 nu 3650,— Sarouck 240x340 nu 4250,— Kirman 230x330 nu 4550,— Meshed 300x400 nu 4650,— met het samenstellen van een tekst boekje t.b.v. de jurering. De muziekcommissie wil nog drukkelijk onder de aandacht dat naast de jury bestaande ui sonen er ook uit het publiek e zal worden samengesteld v< vaststellen van een publieksprijs, uie aan een ingezonden carnavalslied zal worden toegekend. KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie indgeknoof srzische tai ;idt almaar meer ««•- t. Soms staan er of meer schots en «aar voor te sorteren, en het verkeer dat er langs moet, maakt dan enthousiast van het fietspad gebruik, soms in de veronderstelling, dat de fietsers achter de bomen nog een hele weg voor zichzelf alleen heb ben. Bij het inzwaaien van dit naar de Jules Vemeweg moe genliggende verkeer wachten, in strijd is met de verkeersreg. er komt een ogenblik, waar''' wagenchauffeurs het voorui er de hele dag te moeten s wordt. Kortom een totaal telijke situatie. Twee keer per dag komen een kleine duizend scholieren op de fiets deze weg langs, waarbij degenen die het aanzien hun hart vasthouden dat moet vroeg of laat verkeerd aflopen. Is de kanaalbrug gesloten dan staan er geen duidelijke verwijzingen naar JFT ONDER ONS /an Alan Ayckbourn door GROEP THEATER. Margreet Blanken, Trees Donck en Willem Wagter. sprijzen: f 4,—, f 7,50 en f GITANA itioneel theater - gebeuren rmbloedige zigeuners. Een in pure flamenco - kunst. insprijzen: f 3,—, f 6,50 en :ring van de maatrege- riota huisvesting alleen- tweepersoonshuishou- :steld, wordt een begin e Tweede Kamer die ihandeld. maatregelen is de a i gemeenten waar een ierzoek moet worden ir naar de huisvesting van de ir nota bedoelde huishoudens. In sa menhang met dit onderzoek dienen in die gemeenten stuurgroepen deze huisvesting op gang te brengen, te coördineren en te begeleiden. Verder moeten daar maatregelen worden ge troffen voor inschrijving van woning zoekende alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens. De heer Van Dam komt op 16 decem ber naar Tilburg. Staatssecretaris Van Dam bezoekt Tilburg Staatssecretaris drs. M.P.A. Van Dam van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening gaat de komende weken met een aantal gemeentebesturen en vertegenwoordigers van woningcor poraties praten over de huuraanpas- singen'per 1 april 1976, de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoons huishoudens en van buitenlandse werknemers, alsmede over plannen voor de nieuwbouw en vernieuwbouw i woningen en wooneenheden voor groepen. :t de uitvoer i die in de n< 'tn en t jn voorges gemaakt, nu de nota heeft bel Een van de i wijzing van zonder onde steld Intussen ligt daar die weg, en het sterke vermoeden bestaat, dat zij er zo wel zal blijven liggen, als de omwonenden niet zelf de pot aan de kook houden. Er is geen garantie, dat de euvele toestand midden 1976 zal zijn verbete— lijk is er geen enkele garanti wel zo zijn, dat er bestuurlijke proble men zijn, in verband met de rijks wegen en met Rijkswaterstaat ten aanzien van de kanaaloever, maar per slot hebben de bewoners daar niets mee te maken. Als met de verbetering andere instan ties bemoeid zijn dan de gemeente, dan is het aan de gemeente om die andere UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 (Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek X Vier wezen X in Safaripark In het Safaripark van Recreatie oord Beekse Bergen, zijn de afgelo pen maand vijf jonge jachtluipaarden geboren. De vijfde cheetah, geboorte in ontwikkeling bij haar broertjes en zusje, een gecompliceerde inwendige stoor nis vroegtijdig om het leven. Kort daarop kwam ook de moeder te over lijden door een fatale kortstondige ziekte. Het verlies van de moeder cheet die in gevangenschap in totaal dr._ maal een nest van vijf jongen heeft geworpen, telkens met tussenpozen UQn 18 maanden, betekent een gevoe- r de dierenverzorgers in behoort namelijk ïringen dat een nschap jongen taan In tegenstelling tot het eerder gepubli- i ceerde zal de Liedjesavond niet 1 :tah, plaatshebben in de Studio van de I drie- Stadsschouwburg maar in de Tiend- c schuur van de Tongerlose Hoeve, c Reitse Hoevestraat te Tilburg. De s Muziekcommissie mocht reeds ver- 2 schillende goede carnavalschlagers ontvangen. Zij die nog mee willen din- 1 gen naar een van de prijzen van ’t car- i navalslied 1976 worden verzocht zich spoedig mogelijk te melden bij het se- kretariaat van de muziekcommissie p/a P. de Wilde, Kasteel Heeswijk straat 20 te Tilburg. De aanmeldingen dienen uiterlijk vóór 10 december a.s. te geschieden. De muziekcommissie wil er nog eens uit drukkelijk op wijzen dat degene die voornemens zijn op 10 januari in de Tiendschuur hun carnavalslied te ko- ieren men presenteren de tekst hiervan ook schil- vóór 10 december bij de heer de Wilde moeten inzenden, zulks in verband <s of rechts met het gevolg, dat alle aankomend verkeer in een bonte hoop door elkaar rijdt, zodat op drukke momenten verkeer en tegenverkeer, als de brug weer opengaat, op onver kwikkelijke manier in de knoop raken. Oversteken instanties met grote spoed te bewegen links tot het treffen van maatregelen. Er zijn tal van argumenten om de toe stand daar te veranderen, waarvan er een aantal door de toevallige voorbij- iterd; eigen- ganger kunnen worden vastgesteld, rtfe' Het^al Daar *s eerst a' de kwestie van de be strating; men kan op bepaalde plekken op geen manier zien wat er nu eigenlijk We gaan nog voorbij aan het feit, dat ligt een autoweg, een fietspad, een de mensen, die langs deze weg uit de voetpad, een ventweg. Het is daar bus stappen nogal eens in de plassen vanalles tegelijk, en het snelverkeer dringt het andere verkeer naarde kant. Fietsers worden naar de ventweg ge dreven en moeten, gaande in de rich ting van Den Bosch op zeker moment maar zien, dat zij zichzelf weer op het officiële fietspad werken. Waar dan het snelverkeer zonder daarop te zijn voorbereid maar moet zien te reage ren. Vooral als het gaat om bromfiet sen moeten de reacties nogal snel worden opgebracht; in sommige geval len té snel. Voorsorteren Dan is er de afslag naar de Jules Ver- neweg, waar naarmate het industrie- l terrein zich uitbreidt almaar meer ver- l keer naar toemoet. Soms staan er vier, lvijf auto’s, min 1 scheef achter elkt aan- Onze fotograaf zwierf door Noord en ontdekte dit geïnteresseerde groepje 1 bij- dame zich bij ons meldt ontvangt zij een waardebon van f 10,van de Koer inge- van f 10,van Broer de Laat, een van f 7,50 voor Vlees of vleeswaren van S in de Arno de Kort, een van f 5,van Gijzen Optiek, een waardebon voor vier Bi Jantje van Broodje Jantje, een slinger echte Tilburgse boereworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een van f7,50 van Flamingo voor een boeket of een plant, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, een waardebon van f 10,van de Lederwarenspecialist, Koop- vaardijstraat 40, een waardebon voor binnen- of buitenlandse kaas van de firma Vissers, Groenstraat 151 en een waardebon van f 5,van Kadoboetiek Den Uil, Antoiniusstraat 38 en 24. De winnares van verleden week was mej. Rian de Kroon. Enschotsebaan 31 te Berkel Enschot. Foto Van Aarke stappen, omdat er een helemaal onverhard zijr niet aan voorbijgegaan k het feit, dat de kinds nenden toch naar de cramentskerk zullen moetei ter iets van hen terechtkomi kinderen op ordelijke mam oversteken, moet men ze ver helemaal naar de oversteekplaats het viaduct over de Ringbaan Oc want dat is het eerste punt in de st waar het van Den Bosch komend ver keer geregeld wordt. Geen kind doet dat; ieder kind moet maar zien, dat het er tussendoor schiet. Andere voetgan gers zitten met hetzelfde probleem en voor bejaarden is er helemaal geen be ginnen aan; die moeten geholpen wor den of anders aan een wisse ondergang worden prijsgegeven. V ier baansauto weg Door de nieuwe rijksweg naar Den Bosch zou het verkeer over de Bos scheweg op het betreffende stuk minderen, aldus was begroot en schien is daar ook wel iets van uitg“ komen. Maar de oplettende voor„._, ganger kan daar toch weinig van mer ken. Hij ziet alleen een vierbaans au toweg met daarin een allerlastigste af slag waar fietsers en voetgangers om zo te zeggen in het stuk niet voorko men en waar elke verkeersregeling ontbreekt. Waar het hier gaat om een van de drukste invalswegen van onze stad vindt ook de bezoeker van buiten de stad het op zijn minst gezegd vreemd, dat daar geen oversteekplaat sen, geen stoplichten, geen duidelijke fietspaden en geen verkeersaanwij- zingen bestaan. Het is alsof de ge meente heeft gezegd We zullen nu eens, op een echt interessant druk punt, bekijken wat er gebeurt, als er Van 18 maanden, I helemaal niets geregeld wordt en als ]jge klap voor de het aan het voorbijgaan d verkeer helWaripark. Het behoort name wordt overgelaten om zelf een oplos- tot de grote uitzonderingen dat sing te zoeken voor de tientallen pro- cheetah in gevangenschap jonj blemen, die daar per dag rijzen. Op krijgt die in leven blijven, laat stt zich is dit een belangwekkend experi- driemaal achtereen. ment, maar de omwonenden kunnen De vier achtergebleven jongen, ge- dit toch niet in zo’n licht zien. Zij ver- naamd Lucifer, Balthasar, Carmen en langen wat alle andere mensen op Ramses worden daarom extra door de soortgelijke drukke punten doodge- verzorgers vertroeteld. woon krijgen een verkeerslichten- Door de laatste gebeurtenis is het aan- systeem, een oversteekplaats, trot- tal cheetah’s, welke in een afzonder- toirs en fietspaden, en als het kan een lijke sektie in het Safaripark huizen, beetje vlug, want het is héél hard no- gekomen op negentien. dig. Als ooit een actie zin heeft, dan is in het totaal leven meer dan 600 dier»" het wel hier, want verkeerstechnisch verdeeld over een veertigtal verse.... verkeren de omwonenden nog gewoon lende diersoorten in het Safaripark, in de Middeleeuwen. Het kan best zijn, dat de gemeente met het probleem in haar maag zit, de op lossing zal namelijk niet makkelijk zijn. Maar laat men dan de omwonenden in vredesnaam niet het gevoel geven, dat zij in de kou blijven staan en dat de gemeente «te gelegenertijdwel eens aan een oplossing zal gaan werken. Een gedurig contact over-en-weer tussen gemeente en bewoners is hier toch zeker op zijn plaats, dat is al het minste wat de gedupeerden kunnen verwachten. En als een voorlopige oplossing veel zal gaan kosten, dan moet het dat maar kosten; er zijn in de gemeente wel meer dingen, die veel kosten tgenschap ir :st van vijf >en, telkens met

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1