DE z z X Jubileumviering wordt speciaal op kerkelijk programma afgestemd TROS INEEFS. TEN VEN KORVEL 125 JAAR ONDERWEG iT MEE icolaas Route INDEL }RENT 'Ï^X^deKortl iveld k CLEERDin IES St.-Nicolaas SPHRIDnnS 1005 VAN DAL 1 GROTE KLEURPLAAT ALLERKLEINSTEN met leuke prijzen. Garage Denissen b.v. «Losse groevenshow» in de stadsschouwburg 6 november 1975 pagina 34 OPLAGE 64.530 ex Donderdag13november 1975g0g 19e jaargang nr. 939 3 766 Historie vol veranderingen Veranderingen k TfoiygLplxirl iLau tijd vol DRSTEN IAWOL» En die Datsun koopt u bij: ida'g GOLFPLATEN OP PAGINA 21 rekt! BOUWBOND N.V.V. KEUKENS Melis Stokestraat 40 4 N.S.-Plein 32Tilburg| burg (verkoop door >n 013 - 434762 B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING PROTESTANTSE BEGRAFENISONDE Antwoordnr. 190 - Goirle 1 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 31 33 35 TEL 421513-433860 e is waring |Koestr.138 Tilburg Tel.425197 IOVA B.v. ’°.S Kaartverkoop van de showavond be gint zaterdag I5 november om ll uur bur stat MUZIEKSTUDIO TILBURG i FUCHS MÖHR HELLAS KIMBALL 20 tot 30% KORTING DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) ■tiet een' ioor HERNEMING 1 Tijdelijk j Tel. 425525 b.g.g. 433370 BS3»X3SX3S3ÖÖSS3S^^ TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren [entrum uoor beter wonen Tilburg 013-425467 Tivolistraat 67 - 69 Tilburg Telefoor Goirle 04247-1634 EG FOREN >pte ipijten Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! BREDASEWEI WATERTO tograaf Van Aarle deze cirkelfoto vol chief aan Sinterklaasverrassingen:^ i f 2,50 voor vlees en vleeswaren van Sis vier broodjes van Broodj" ipicanet». in Studio Sj HeugaI Wollen 50x50 Wollen Berber een waardebon van leder ecialist Vissers. De winnaar tvangen. (Foto Van Aarle) Show dagen donderdag 13 november, vrijdag 14 november, zaterdag 15 november. in Tilbt lom te blijven, dat Grote collectie PIANO’S - ORGELS (zowel nieuw als gebruikt v.a. f 1200,—) ORGELS RIHA (van de televisie reclame) MARK KAWAI PARMA BALDWIN PIANO’S BALDWIN GEYER ZIMMERMANN ROGERS ALEX. HERRMANN DOINA -RAMEAU FAZER HUPFELD TAPIJTTEGELS I 800 i Berber-tegels p. stuk trs Oran 0» Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 u Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek kerk» »en worden :h handelen Aanbieding: MARK 2000 TL Kil I 4 A ftftn Normale prijs f 5790,— NU T 4yUU,- sns, aanrechtbladen, amers, bureaus, wasta- enz.... JELSPRIJZEN 8,50 12,50 9,75 22,50 41,25 KERSTVERZILVERING 1975 voor leden. Zaterdagmorgen 15 novembt van 10.00 tot 12.00 uur in het afdelingskantoor: Bij 'n overlijden in uw familie, I zowel 's nachts als overdag belt u l eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. i BEGRAFENISONDERNEMING I DENISSEN Tel. 42SS25 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 een ALS SPECIALE SERVICE in vele instr, die wij verkopen geven wij les eigen technische dienst franco levering door geheel Nederland stemmen-reviseren-repareren, lessen in diverse instrumenten Uitgebreide collectie kleine muziekinstrumenten w.o. blok fluiten (Yamaha v.a. f 7,25 p. stuk) enz., enz. De Grote Doorbraak van SINT NICOL A AS de Datsuns. attractie Bij aankoop van een Datsun tij dens deze show. Keuze uit drukknop - radio compleet of mistlampenset voor en achter incl. montage gratis. Burg. Jansenstraat 52, Tilburg tel. 013-67.05.79 - 67.09.21. Wat krijgen we nou... in de stadsschouwburg van Tilburg dijk greep iat is toen een paterna- ber ids de laatste i. Al deze i heeft de Van vrijdag 14 november tot en met zondag 28 decem ber wordt het 125 - jarig bestaan herdacht van de parochie Korvel, en zoals de duur van de feestviering al aangeeft, er zal op allerlei manieren gewerkt wor den om deze jubileum - herdenking tot een onvergete lijke te maken. Een parochiefeest is tegenwoordig een ingewikkelde geschiedenis, zeker als het jubileum zich over zoveel jaren uitstrekt. Wat is er al niet veranderd in de loop der jaren in het parochieel leven. Bij het het aloude kerstspel van Felix Tim mermans «Waar de Ster bleef stille staan» Voor de versiering Het is zeker opmerkelijk, i torie» voor de versiering bij elkaar kreeg, was destijd het niet; de mensen waren maar ze gelóófden het v gin 1900 begon de kf te krijgen op de r aanleiding gewor lisme, waar men oorlog van terug i eb - en - vloed - zuiver scheerwol parot zij is Wati bleef in wer den en zo z ning van C( het vroeger van over is, zien, dat Het feestproj bijzonder op vrijdag halfzeven i begin van de parochie bestónd er officieel in Neder land nog geen katholiek leven, want pas driejaar later werden de diocesen door de Staat der Nederlanden erkend, wat toen nog met veel relletjes en ongemak «in het Noorden» gepaard ging. Er was dus ook geen bloeiend kerkelijk leven. Men zegt wel de pastoors hielden de mensen toen dom, maar in die jaren hadden de mensen, in Tilburg en elders, nog geen pastoors nodig om dom te blijven, dat konden ze alléén wel. irochie Korvel te doorstaan gehad en "er met glans doorheen gekomen. in geestelijk opzicht veranderde, ereldlijk opzicht niet behou- zien we op bijgaande teke- Jor Maes.nog Korvel zoals was en zoals er niets meer men kan nergens meer aan dit hetzelfde stadspunt is. programma is, zoals gezegd, - veelomvattend. Men begint 14 november ’s avonds om met een grote lampionenop tocht die één uur lang zal duren. Zon- jj-'—nd is er om 10 uur 's iristievie- v_sen, waar- sse» van Joseph ‘gevoerd, ’■s Mid- sn oi.LTioe- Korvelge- WEEKBLAD VOOR HET HaRT VAN BRABAN UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 vengenoemde show. De Losse Groevenshow is een van de meest bekeken T.V.-programma’s, geen wonder dus dat deze show overal volle zalen trekt. De presentatie van deze show is in han den van Chiel Montage, de presentator ook van de T.V. A Eim Auteiuüe u iiuvciuuei uhi 11 uur Verder werken er een keur van top- aan de kassa van de Stadsschouwburg. artiesten mee, o.a. de Zangeres Zonder Naam, welke het elke keer opnieuw lukt fe: om in de top-40 te komen. ST Corry Konings van de Rekels is ook van de partij. Voor de eerste maal in Til burg optreden van Joe Harris, welke het de afgelopen zomer 5 weken vol hield met zijn grote succes «Drink rode wijn». Frank en Mirealla mogen nu ook Tesselschade houdt verkoopdagen Van 17novembert.m.6decembereks- seert «Tesselschade» door haar en vervaardigd handwerk in het in- -Insaid in Oisterwijk. -□oviovuauv ucid Adelt», een vereniging die al langer dan honderd jaar bestaat, helpt zonder subsidie - meisjes en vrouwen van alle gezinnen, - voor zichzelf te zorgen, zelfstandig te worden of te blijven. Dit geschiedt door het. verkopen van thuis gemaakt werk en door hulp bij studie, opleiding of omscholing. Mevrouw P. van Lennep - Trip, voor zitster van het bestuur van de afdeling Tilburg, is zeer entoesiast over de ten- toonstellingsmogelijkheden in Insaid en hoopt dan ook op een goede vér koop, vooral met Sint Nicolaas voor de deur. «Wij beogen daardoor niet alleen meer bekendheid, maar ook een goede verkoop, zodat wij daardoor weer mensen kunnen helpen». De oprichter van Tesselschade was overigens de dichter Roemer Visser, die zijn dochter, Marie Tesselschade die hij «Tesseltje» noemde, tot peet tante van zijn stichting maakte. Tussen 17 november en 6 december zullen de dames van Tesselschade van 13 uur tot 18 uur in Insaid Oisterwijk aanwezig zijn om het werk te laten zien en om inlichtingen te verstrekken over de Stichting. De sint is op feestelijke wijze in Til- irg gearriveerd en begint aan bande zondag zijn rondrit door de stadswijken. VERTREK vindt plaats vanaf het zijzaaltje van de St.- Maartenpastorie, Schreierstoren- straat, om 12 uur. ROUTE eerste gedeelte: Schreier- storenstraat - Westertorenlaan - Cuneratorenstraat - Prof. Verber- nelaan - Hogeschoollaan - Prof. Gimbrerelaan - Academieiaan - Prof. Verbernelaan - Abdij van Averbodestraat - Abdij van Eg- mondstraat - Abdij van Thorn- straat - Abdij van Oosterhoutstraat Abdij Lilbosstraat - Abdij van Ber- nestraat - Prof. Verbernelaan - Conservatoriumlaan - Statenlaan - Tobias Asserlaan - D.J. Jittastraat - B. Loderstraat - Ant. Modderman- straat - Ed. Meijerslaan - R. Kra nenburgplein - Westerpark - Mels- broekstraat - Wandelboslaan - Meerkoldreef. AANKOMST I Mutsaers, om Deze rondgang geleid door bij café-rest. Boerke 14 uur. ig wordt muzikaal be- de «PURPLE BE RETS». Na een rustpauze van 45 ,Pds€ minuten vertrekt om 14.45 uur ei v voor het tweede gedeelte volgens de l^ssdscE Arbeit ROUTE: Torteldreef - Plein het Zand - Wandelboslaan (oversteken) Luchthavenlaan - Europalaan - Lage Witsiebaan - Kruidenlaan - 4 Melisseweg - Hoflaan - Gentiaan- laan - Baden Powelllaan - Auteurs- laan - Ant. Coolenlaan - Zwartven- seweg. AANKOMST bij café Het Wandel bos omstreeks 16 uur. Dit tweede gedeelte zal muzikaal worden opgeluisterd door DE SANDY BOYS platen, grote golf, wer- age prijzen, bijv. f 9,90 Maandag 24 november om 20.15 uur gerekend worden tot het meest popu- komt er weer een geweldige show naar laire zangduo. Verder ook weer een de Stadsschouwburg. RenéFryters Va- nieuw gezicht voor Tilburg, het optre- rieté heeft de exclusieve rechten van bo- den van Danny Cardo, de zanger van succesvolle liedjes als «Jij bent veel te mooi» en o.a. Marie - Louise». Marty met zijn gouden trompet mag gerust het succes van de avond genoemd worden. Het geheel wordt opgeluisterd door het Losse Groevenorkest. Bij het herstel van de katholieke hiërar chie in Nederland werd met man en macht gewerkt om het kathclieke landsdeel kerkelijk te integreren en daarbij werd natuurlijk de houding aangenomen, dat dit katholieke volks deel daar spontaan en massaal op in haakte. Wat er al niet kwam kijken bij, bij voorbeeld, het leggen van de eerste steen van de Korvelse kerk op 31 mei 1851, vermeldt de kroniek van J. de Beer: «7 eerbogen met gedrukten jaar schrift, 3 schuttersgilden en ook het schuttersgezelschap de fijne mast, het dag daaropvolgend is er om 1 harmoniemusiek, 12 lieve kleine meis- morgens een plechtige euchari jes in het wit gekleed met bloemen- ring door bisschop J. Bluijssei kransjes om het hoofd strooiden bij de «Pauken Mess bloemen... Veévol^ens kleine jonge- Haydn zal worden uitge.w. tjes in het lichtblauw gekleed dragende dags om twee uur is er eer een baarke waarop een kussen op welk tingsprogramma voor de kussen den te leggen steen... Intussen meenschap in de kerk met medewer- werd den steen gelegd als wanneer er king van de harmonie «L’Echo des muziek werd gemaakt, alsmede Montagnes» en diverse koren; in di- hoorde men het gebulder van het ge- verse verbindende teksten zal een schut. De kerkplaats was met guirlan- overzicht worden gegeven over 125 des behangen van bloem en groen, jaar Korvel. Tevens is er een foto- en hetwelk alles was vervaardigd door kleurprentenexpositie in de kerk, ongeveer 230 meisjes allen behorende Op zondag 23 november is er, om onder de kerkparochie Kurvel...» halftwaalf een eucharistieviering vol gens de slavisch - byzantijnse ritus, waarop donderdagavond daaraan dat de «pas- voorafgaand een inleiding wordt gege- j 23Ö meisjes ven in het parochiehuis. Op zaterdag want zo kerksgezind 29 november is er een eucharistievie- kerkvolk doorgaans ring te verzorgen door het parochiaal Wel katholiek jongerenkoor, zondag daarna om i ,.v. wel. Pas in be- halftwaalf gezinsviering met me(ie- <erk werkelijk greep werking van de schoolkinderen. En mensen en dat is toen tenslotte is er dan op 13 en 14 decem- jrden.tot een paterna- ber een tentoonstelling «kunst op i pas sinds de laatste Korvel», van kunstwerken van paro- is gekomen. Al deze chianen in het parochiehuis, en op - werkingen heeft de zondag 28 decembef opvoering van In het herdenkingsboekje «Korvel 125, geroepen om samen op weg te gaan», waaraan wij deze bijzonderhe den ontlenen, staat een st *<De ontwikkeling van de waarin enkele veranderinge besproken, die het liturgisch van de laatste decennia kenmerken. Zo wordt daarin gesteld, dat de «plechtige mis met drie heren» de mensen iéts minder aanspreekt en vraagt om iets eigentijds zoals gezins missen, jongerenvieringen, en eigen lijk vieringen, die meer aangepast zijn aan de verschillende leeftijdsgroepen. Misschien is dit jubileum aanleiding om eens door te praten, of dit nog wel helemaal waar is. Op diverse plaatsen schijnt namelijk de neiging weer toe te nemen om bij grote feestelijkheden het aloude Latijnse ritueel weer in te voe ren om zodoende de wereld - verbon denheid van de katholieke mensheid te symboliseren. En de traditie. En de gerichtheid op het meer - dan - mense lijke. Wat ook van KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknooi Perzische tai Bij de aankomst van Sinterklaas maakte fotograaf Van Aarle deze cirkelfoto vol geanimeerde kindergezichtjes. De omcir- kelde figuur heeft nog iets extra’s in het verschiet aan Sinterklaasverrassingen:10,van «De Koerier»een Waardebon van lijke. Wat ook vanuit die instelling kan f 18,van Broer de Laat, een waardebon van f J,50 voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van de samenleving verrijkt worden. 5»van Gijzen Optiek, ’n waardebon voor vier broodjes van Broodje Jantje, een slinger echte Tilburgse Boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een waardebon van 7,50 voor boeket of plant van Bloemensalon Flamingo, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide Goirkestraat, een waardebon van lederwa renspecialist Koopvaardijstraat en een waardebon voor een schaal zult van Kaas- en vleeswarenspec van verleden week, de heer Van der Griend uit de J.P. Coenstraat heeft zijn prijzen reeds onh

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1