:rt dflNSSENS DOr rs i Brij ^ado-sjop= OOj- I Jaarlijkse intocht van St.-Nicolaas dit jaar op zondag 9 november f spnmonns loos [entrum uoor beter wonen Contact lenzen dflNSSENS BE Doelstelling bleef, maar methode veranderde I iveld iTIS o louomolioii locomotion is easy life at 169,- WEEKBLAD VOOR HET- HART VAN BRABANI |l> H. DE ZEEUW ST. NICOLAAS g 30 oktober 1975 pagina 20 OPLAGE 64.530 ex Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek 1 Voor de 75ste keer TOT ZIENS BIJ Zojuist ontvangen voor de a.s. ?/-Enschot 'en ST.-NICOLAASGESCHENKEN lil UC Jdltll VUU1 UUL.V1OIV vv VI V1UVV1 - log lag het geven van Sinterklaasge- BIJVOORBEELD jonge etc. ATTRIBUTEN TILBURG )n 013 - 434762 BOUWGROND N.V.V. Zie pag... 11 Melis Stokestraat 40 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3T33 35 TEL 421513-433860 Koestr. 138 Tilburg Tel.425197 DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK PERZISCHE TAPIJTEN Ruime parkeerruimte aanwezig UlAlJLUJUJmJUkUA zo- Aanbieding: MARK 2000 TL Kil i x a nnn Normale prijs f 5790 NU I 4yyU,- Bosch E'hoven zen e merken >t 18.00, maandags □n 9.00 tot 21.00 voor sint en piet PUZZELT U MEE? MODE VOOR ALLEBEI fijne kleuren tof fe modellen Geef een waardevol geschenk voor de mooiste plekjes in huis Jp Sinas iwijn ssen 1150 1095 1195 1195 895 895 1075 395 495 498 198 249 198 298 198 198 198 198 798 48 FUCHS MÖHR HELLAS KIMBALL WIE WIST HET NOG NIET? Handschoenen Schmink SPECIALE VOOR LIEFHEBBERS VAN ANTIEKE TAPIJTEN ALS GELDBELEGGING SAROUCK - KAZAK - BIDJAR - DJOZAN - TABRIZ VELDHOVENRING 2-22 - TEL. 420504-431532 TILBURG 200x150 240x170 200x200 I HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 iets fijns J. de Kort N.S.-Plein 32 Tilburg /en het is er allemaal internationale jeans modes oude markt 7 tilburg tel 433125 Profiteer daarom NU van onze SPECIALE AANBIEDINGEN uit de SCHATKAMER VAN SINT-NICOLAAS 1795,— 1895,— 219E, 2495 3250, 3400,— 3650, 4250,— ;ma •yn ORGELS RIHA (van de televisie reclame) MARK KAWAI PARMA BALDWIN Hamadan Hamadan Hamadan 1150,— !?£z 250x350 300x400 en maat op bestelling SHIRAZ EXTRA ZWAAR 300 x 200 NU 875,— Grote maten en salontaj TEGEN BETAALB; PRIJZEN BREDASEWEG WATERTOREN HAMADAN 80 x 55 NU 79,— HAMADAN 150 x 100 NU 275,— HAMADAN 200 x 100 NU 298,— KARADJA 110 x 60 NU 110,— Nieuwe zending prachtige PERZISCHE TAPIJTEN waaronder diverse OUDE KLEUREN PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 unite ioor naai- tiebedrii- i kleding- Probeer onze contactlenzen 3 maanden lang. Niet goed! Geld terug! Aktie tot 15 november. Bel metéén. Voor beleggers! aanbiedir ipijten o.a. Grote collectie PIANO’S - ORGELS (zowel nieuw als gebruikt v.a. f 1200,—) PIANO’S BALDWIN GEYER ZIMMERMANN ROGERS ALEX. HERRMANN DOINA RAMEAU FAZER HUPFELD EN -KLEDEN 110x 75 11 110x 70 100x 70 100x 75 120x 80 130x 85 160x 90 155x105 295,— 160x120 595,— 150x100 - 160x105 I TVAN DE LOOIJ Tel. 424782 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN T»l. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 jeans inde in :N 200x130 205x135 200x130 210x135 200x150 200x150 200x135 200x160 250x170 KERSTVERZILVERING 1975 voor leden. Zaterdagmorgen 15 november van 10.00 tot 12.00 uur in het afdelingskantoor: SE' Shiraz Bochara Tabriz Dardjazin Shlraz Bochara Shiraz Hamadan Bochara Anatol St lil IR SS TRUIEN en VESTEN in uni of Ge dessineerd TAFELLOPERS Shiraz Hamadan Bochara ar Shiraz Kaskay Hamadan Bochara UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 MATEN 20x15 NU 9,— 30x30 NU 15,— 30x35 NU 18,— 60x40 NU 39,— 60x40 NU 49,— 45x45 NU 39,— 90x30 NU 98,— 60x30 NU 39,— 80x50 NU 85,— 120x30 NU 125,— 110x50 NU 195,— 200x 95 200x130 230x 70 Donderdag 6 november 1975 19e jaargang nr. 938 MUZIEKSTUDIO Tivolistraat 67 - 69 Tilburg Telefoor Lois - Mustang - Lee - Wrangler - Landlubber - Bo bos - Roy Rogers - Panmo - Brusan - Rok Brutus - Jeep- Jack Jones gelegenheid om eens aan een ander te denken door bij te dragen aan de inzamelactie van het Dit jaar zal, op zondag uit Spanje voor de stoomboot, harmoniekoi en zwarte pu Piushaven, f Broekhovenset GRO 11- Shiraz Bochara Heriz Kaskay Arad Mir Tabriz Mamai Sarouck SALONTAPIJTEI Hamadan Saveh Tabriz Kaskay Sarouk Baktyar Kaskay Laat U vrijblijvend informeren en adviseren door één onzer deskundige adviseurs. ipijten 1ARE Zoek je iets dan naar INDO HAMADAN 90x60 69,— Hamadan 140x70 139,— Hamadan 150x90 169,— Hamadan Enkele aanbiedingen in exclu sieve tapijten o.a. met zijde. Deze worden steeds zeldzamer. Nederlands Centrum voor Contactlenzen Gasthuisring 32 Tilburg Tel. 013-436664 Niet achterop Hoe de geschiedenis ook moge zijn verlopen, nog altijd is het beginsel in wezen hetzelfde: ertoe bijdragen dat worai verw aai BES S=S y rs-. minder-bedeelden en1 thuis van alles kunnen krijgen. Dit is jaar(ien ook een ecl en blijft een voorname ideaalstelling, Njc( Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. Zoals baard en pruik vanaf 19,50 Vm 125,— PRACHTIGE ORIGINELE MAROKKAANSE BERBERS MATEN 250x200 200x300 225x325 kkeuke cm. ingebouwde spoelbak, inge- onder- en boven- o 2900,--. ALLE KLEDEN MET GARANTIECERTIFICAAT DESKUNDIGE VOORLICHTING KLEDEN OP ZICHT BIJ U AAN HUIS EIGEN DOUANE-ENTREPOTS GROOTSTE VOORRAAD VAN ZUID-NEDERLAND ondervond van het begin af -langstelling: ondernemers, ers, ambachtsmensen, kortom bevolking van de stad gaf met i en de opbrengst werd al na jaren zo overvloedig, dat er, leiding van mévr. Eras van >ergen een damescomité moest >rden gevormd dat zich met de regi- atie en de verdeling belastte. Als dergot «magazijn» voor de ingezam.eltie goe- kinder deren stelde Herman Suijs woning en kwam gezin in de Goirkestraat beschikbaar len er voor alle werk en na tientallen jaren werd hij daarvoor beloond met de pau selijke onderscheiding pro Ecclesia et Pontifice. Geen duur speelgoed In de jaren voor de Eerste Wereldoor- ag he ALS SPECIALE SERVICE in vele instr, die wij verkopen geven wij les eigen technische dienst franco levering door geheel Nederland stemmen-reviseren-repareren lessen in diverse instrumenten Uitgebreide collectie kleine muziekinstrumenten w.o. blok fluiten (Yamaha v.a. f 7,25 p. stuk) enz., enz. In twee delen Wat daarvan zij, de werkzaamheden groeiden na de Eerste Wereldoorlog zozeer uit, dat in 1937 de Harmonie Orpheus het zuidelijk stadsdeel moest overlaten aan de Harmonie «Echo des Montagnes» op Korvel, waarmee c de hele stad bewerkt werd. Tweede Wereldoorlog verande de inzichten op het terrein van liefda digheid fundamenteel. Het re njinderdraagkrachtigen op voedsel kleding was niet meer afhankelijk van iculiere welwillendheid maar een meen maatschappelijke aar nheid geworden. Waarmee prestatiepakket van de Nicolaasactie ook fundament—' anderde. In 1955 werd het St.-Nicolaascomité opgericht, dat in 1960 tenslotte één vereniging werd. T’tourg - Nieuwstraaf J72, (hoek Trojrwlain)^ zijstraat achter schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Zoals gezegd is deze optocht een jubi leum; in 1901 werd door de thans nog bestaande en in volle bloei verkerende Koninklijke Harmonie Orpheus voor het eerst een rondgang gehouden en al musicerend gecollecteerd voor de arme kinderen in Tilburg. Tijdens de optocht werd kleding en snoep ingezameld, dat dan later, bij het sinterklaasfeest dan weer onder de gegadigden werd uitge deeld. De actie grote bek winkeliers, de hele bv. gulle hand enkele jare onder te Giesbt f worJ~ f strati «i Dat zijn allemaal die bij ons voldoet voorraad zijn. Jubileumoptocht van St.-Nicolaas De grote stoet, waarmee de Heilige Man uit Madrid dit jaar aan de Piushaven zal worden opgewacht heeft in verband met het 75-jarig jubileum een bijzon dere samenstelling. Er zijn zes recla mewagens en voorts: de jeugddrum band Prins Bernhard, de Fatima- harmonie, de Groeseindse Jagers, de W.S.V. Groeseind Paraat, de Ruiterij Spoona, de Harmonie Tilburg, de Sandy Boys, de Purple Berets, de Wie lerclub Pijnenburg, de drumband Prins Willem Alexander, de drumband De Jantjes., de drumband Prins Johan Friso, de Ruiterij Hooijen, de Harmo nie PTT en aan het eind van de stoet groepen edellieden, middeleeuwse sol daten, zwarte pieten en een wagen met speelgoed. schenken wei even anders dan tegen woordig. Nu worden er kapitalen be steed aan dure speelgoederen, die vaak al na enkele maanden niet meer worden aangekeken. In die tijd werd het nuttige met het aangename ge combineerd en was in veel gezinnen het Sinterklaasfeest aanleiding om de klerenvoorraad van de kjnderen aan te vullen met degelijk goed en het was juist deze kant van het cadeaubeginsel dat voor de arme jeugd de aandacht kreeg. Bij aankoop vanaf 250,een PERSJE KADO. BOCHARA 30 x 30 NU 22,— SHIRAZ 60 x 30 NU 39,— SHIRAZ 90 x 33 NU 55,— SHIRAZ 60 x 60 NU 55,— Het hele jaar door ontving het cor stoffen van fabrikanten, die door n sters, kleermakers en confectie' - ven, meestal belangeloos, in k stukken werden veranderd. Er was een legertje dames, die zorgden voor on dergoed en truien. De namen van de eren, die ervoor in aanmerking jjnen werden verzameld in de scho len en bij de parochies; er kwamen tentoonstellingen, doorgaans in de school van de zusters aan het Padua- plein, waar de uit te reiken goederen te “’Is d' distribueerd, ook meestal op school, te>> a^men- wat voor de «bedeelde» kinderen niet altijd even aangenaam was en voor ook van betere I nodig had- niet tderen werden tder te zeggen, dat deze Sinterklaasac tie het hele kledingprobleem van het bevolkingsdeel met een te laag inko men oploste, had dit initiatief toch al in enkele jaren een enorme omvang, tal van gezinnen rekenden erop als een vaste bijdrage op het jaarbudget en ze ker werd dit niet bij het publiek gezien als een vorm van maatschappelijk De collectes van de laatste jaren hebben bedragen opgeleverd, die tussen de 8 en 10 duizend gulden lagen, maar zowel in verband met de geldontwaarding als vanwege het grote 75-jarige jubileum wordt verwacht, dat het Tilburgs pu- >en extra-diep in de lat het voor alle en voor eenzame be- irden ook een echt jubileum St.- colaasfeest zal worden. die door iedere stadsgenoot ook als zodanig wordt gezien. Al worden ook door het jaar nog goederen en andere giften aan het comité gegeven, door het wegvallen van de textielindustrie in Tilburg, is toch een grote bron van stille inkomsten weggevallen, wat vervangen moet worden door de grote inzameling tijdens de tochten van St.-Nicolaas door de stad. d&n Al vele jaren achtereen zijn gehouden: de de «bromfietsactie», de «veilig ver- pr£en keersactie», de «lucifersactie», de an lietda- «jeUgdcombo-actie»die alle een goed recht van ontbaai vonden. De laatste tijd is sterk de nadruk komen liggen op de popu laire «pasmuntactie», die een goede bron van inkomsten oplevert. inge- Qok de wjjze van distributie is veran- ^el derdmen geeft geen geschenken meer in natura, maar er worden geschenk- inen uitgedeeld, zodat de mensen r.vif kunnen kopen, wat ze nodig heb ben. Bovenstaande cirkelfoto werd deze keer gemaakt in de Heuvelstraat tijdens een rustig winkeluurtje. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen: f 10,van «De Koerier», een waardebon van f 10,van Broer de Laat, een cadeaubon van f 5,van Gijzen Optiek, een gratis saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat 81, een waardebon van f 7,50 voor een boeket of plant van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, Insulindeplein 19, een waardebon voor een fles wijn naar keuze van de Trophicanebar, Besterdring, een waardebon voor vier broodjes van Broodje Jantje, een waardebon voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, Sumatrastraat, een geschenkbon van cadeauboetiek -De Uyl», St.-Antoniusstraat, een waardebon van f 10, van Winkeliersvereniging, Hasseltstraat, en één schaal boerenzult van Vissers Kaas, Vleeswaren, Dieet en Reform, Groenstraat 151. De winnaar van verleden week, B. van Gangelt, uit de Piet Heinstraat heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto van Aarle). 125,- 195,— 149,— 250,— 125,- 395,— 345,— 295,— IOTE TAPIJTEN 200x300 995,— 200x300 1795,— 200x300 -- 210x310 200x300 225x325 210x315 225x325 240x330 Een van de mooie tradities in Tilburg is de jaarlijkse intocht van hun ouders nog minder. Er waren o St.-Nicolaas en zijn rondgang door de verschillende wijken van onze stad, «stille armen», mensen van bete Niet alleen is dit een belangrijk kinderfeest nog altijd is het optreden van komaf, die het even hard nodig ht St.-Nicolaas in het kinderleven een stuk opvoeding van de jeugd, die voor den, maar van wie de «stad» dat n iedereen geldt, en naar de tekenen uitwijzen, zal dit ook wel zo blijven mocht weten; hun kinderen werd maar ook is het voor de volwassenen een jaarlijks terugkerende dan «achterom» bedacht. Zonder gelegenheid om eens aan een ander te denken door hii te dragen aan de w*Hen zeggen, dat deze Sinterklaas; t St.-Nicolaascomité. ig 9 november om half drie ’s middags, de Heilige Man 75ste maal aan de Piushaven arriveren met zijn en aldaar worden verwelkomd door een stoet van ruiters, irpsen, jeugddrumbands, edellieden, middeleeuwse soldaten pieten. Deze grootse optocht zal de Sint vergezellen langs Kolveniersstraat, Stuivesantplein, Vlimmenhoefstraat, sweg, Piusstraat, Piusplein, Heuvelring, Spoorlaan (zuidzijde), Stationsstraat, Nieuwlandstraat en Oude Markt om onder toejuichingen van de samengestroomde kinderen door de burgemeester in het Stadhuis te worden verwelkomd. llklMllK

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1