KOERIER N 1 c St.-Nicolaas-Puzzel Contact lenzen Inspraakproces Tilburgse binnenstad mag onder geen voorwaarde stagneren KOOP ntels onnen stuums italons sen |es CLEERDin 7 ERS OUD- RALE locomotion U. uses :ken Denk- cursiefje its ks locomotion easy life 5PRRIDRI15 LOOS tentrum uoor beter wonen dflNSSENS 16.35 INWEEK BLAD VOOR HET HART VAN BRABANT A Jïcrjiacljc T (Tapijten Oude Beludsch VOLGENDE WEEK... VAN DAL OPLAGE 64.530 ex Verschijnt In geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek SCOT OVER WEGGAAN VAN WERKGROEP 2000 jen voor de (foto Van Aarle) 1.38 11.95 RUIGE JOPPERS tv. 1975 straat 28 Besterdpleln 37 E TOT ZIENS BIJ De intocht is op zondag 9 november a.s. zijn met erconfectie mis- tatief N.S.-Plein 32 Tilburg enz... enz... keuze uit 800 stuks B.V. HET ADRES VOOR UW PERZISCH TAPIJT BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Afd. Advertenties. Antwoordnr. 190 - Goirle MEELSTRAAT IREN MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 G Aankomst Sint Nicolaas in Tilburg Tegen een pilaar geplakt af. - Uw advertenties voor dat nummer verwachten wij, in verband met het vele werk aan de puzzel, uiterlijk dins dagavond 10 uur. Liever eerder. MODE VOOR ALLEBEI INDO HAMADAN 90 x 60 INDO HAMADAN 150 x 90 Laatste voorraadnieuws Imet extra voordeel Ihnische dienst. 200 x 300 200 x 300 200 x 300 210 x 310 200 x 300 225 x 325 Telkens van 13.00 tot 17.00 uur SS ÈSfc: en zondag en lovember en, want genoeg COSMOVOX orgel model F 1. De PRIJZENPOT wordt weer geweldig 20 tot 30% KORTING TRUIEN en VESTEN in eindeloze kleu ren en modellen e orde )T on- TAPIJTTEGELS a 800 m Berber-t SPCCflLAAN 33$ Tel. 436220 Tilburg HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren NU 69,— NU 165,— /en het is er allemaal internationale jeans modes oude markt 7 tilburg tel 433125 Mi ICHTING TEL. 682600 E ZAAK IEN Perzische tapijten JOEP STRAATMAN de echte enige originele Bonkers In AaBe wol of Leidse duffel f 109,— OPENING 1 NOVEMBER VAN 'T RIETHUISJE VAN DEN UIL, Antoniusstraat 24 (bij de Tuinstraat) Zie pag. 6 Veldhovenring 2-22 Tel. 420504 431532 TILBURG Profiteer nu nog, zolang de voor raad strekt, van onze zeer voorde lige aanbiedingen. Bisquit Cognac Pak mee prijs Jus d’Orange Troesina hele liter gezonde verfrissing Iedereen, die denkt daarvoor in Aan merking tekomen wordt verzocht zich op te geven bij J. Rovers, Hasseltstraat 104a, telefoon 320304. normaal normaal normaal normaal normaal normaal BREDASE WATER PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 n waardebon jerij Arno de een fles wijn Joetiek Den Uil, Heiligt meden God. Het mens, luk. zijn van gèes Rijk der Een keuze in GABARDINE PANTALONS die je nergens anders vindt Tilburg 013-425467 695,— het post- Goirle 04247-1634 Donderdag 30 oktol 19e jaargang nr. Zaterdag 2 n< Heuga Wollen Berber-tegels 50 x 50 p. stuk Wollen Berbers Oran DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig Maar in elk beweging, d gang blijft, eventui’ van de kunnen langstelling weer inzal men weer van voorafar is niet te hof Intussen bli. blijkbaar heeft, dat wilde burg eens ii in wiens I uiteindelijl SHIRAZ EXTRA ZWAAR 300 x 200 NU 875,— ik binnen het besluit- worden dat voor de bur- reële inspraak bestaat, hoe afspraken en kon- c. Welke is de relatie van de inspraak-organisatie met de samenle vingsopbouw en hoe kan de eventuele relatie nader vorm en inhoud krijgen opdat zij elkaar wederzijds ondersteu nen WAAROM ZOU U WACHTEN! een mooi Perzisch tapijt wordt NOOIT GOEDKOPER UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 HAMADAN 80 x 55 NU 79, HAMADAN 150 x 100 NU 275,— HAMADAN 200 x 100 NU 298,— KARADJA 110 x 60 NU 110,- Nieuwe zending prachtige PERZISCHE TAPIJTEN waaronder diverse OUDE KLEUREN Grote maten en salontapijten TEGEN BETAALBARE PRIJZEN JOEP STRAATMAN De zaak van vertrouwen Noordhoekring 19, Tilburg Tel. 013-422584 Parkeerruimte voor ca. 60 auto’s naast de zaak Jonbcre^ BINNEN GEKREGEN In prachtige bruine tinten. Echt iets voor fijnproevers. Maten variërend van 135 x 80 tot 155 x 90 Prijzen 495,— tot We wonen tegenover kantoor. Grootste antiekmarkt van Noord-Brabant in de sporthal van Haarden N.B. (3'km van Oisterwijk) Evenals voorgaande jaren is het voor de gehandicapten van Tilburg mogelijk om Sint Nicolaas mee te gaan inhaien. i zal overnemt sten zal blijver. een of t ing de Allerlei instanties moeten inspraakrecht krijgen Denim Jeans JURKEN, JASSEN, ROKKEN Alles net wat aparter Kom eens rustig rond kijken dat mag best Probeer onze contactlenzen 3 maanden lang. Niet goed! Geld terug! Aktie tot 15 november. Bel metéén. deskundig en eerlijk advies tapijten bij U thuis op zicht meer dan 100 service alle tapijten met garantiecertificaat en... betaalbare prijzen Bedrijven 3URGS BEGRIP aven 31 burg 3-421274 SCHIPPERS TRUIEN In zwart, d. blauw, groen of Lois Jeans en Jackets Alles volop in vak en rek CORDUROY PANTALONS In wel 6 grote merken, 15 kleuren SHETLAND TRUIEN 19.95 - 2 stuks' 35,— Koestr.138 Tilburg Tel.425197 Nederlands Centrum voor Contactlenzen Gasthuisring 32 Tilburg Tel. 013-436664 Beaujolais y V.S.R. "DucTemery" Comité Professionel du Bourgogne Piesporter Michelsberg Moezel Trimborn grandioze wijnen, naar vrije keuze 3 voor IQ.OOl Kersen brandewijn de Korenaer 6.95 juliana van stolbergstraat 25, 013-420986 Reeds meer dan 50 Jaren een begrip van vertrouwen en service. Zojuist ontvangt a.s. ST. NICOLAAS BOCHARA 30 x 30 NU 22,— SHIRAZ 60 x 30 NU 39,— SHIRAZ 90 x 33 NU 55,— SHIRAZ 60 x 60 NU 55,— ■u dk geval is belangrijk, dat de die nu in gang is gezetook in Een lange discussie over een iele verlegging van de gerichtheid inspraak zou er wel eens toe leiden, dat de nu gewekte be kakt, en dan kan ran beginnen. Het □pen, dat het daartoe komt, lijft het verwonderlijk, dat geen mens eraan gedacht t er iéts diende te gebeuren, georganiseerde inspraak in Til- blijven doorgaan. Het zou wel interessant kunnen zijn na te gaan belang die vergeetachtigheid jk zou werken. Twee klavieren en 13-tonlg pedaal. Ingebouwd ritme - apparaat. Automatische begeleiding op onderkla- vier en baspedaal r j 1795,— Model F 2 dezelfde mogelijkheden. Bovendien 3 voetmaten, sustain op bo venklavier en baspedaal en voorzien van afdekklep 2348,- Grote keuze uit de topmerken elektroni sche orgels. HAMMOND - THOMAS - SOLINA - EMI NENT - PHILICORDA - GULBRANSEN - JOHANNUS - YAMAHA - VISCOUNT. Pi.no'. venef gygg Profiteer daarom NU van onze aanbiedingen. Bochara Heriz Tabriz Kaskay Arad Mlr Doorwerken Ondertussen moge het duidelijk zijn», dat de uitkomsten van dit beraad en de irop volgende besluitvorming on- igelijk beschikbaar kunnen 5r het aflopen van het.kontrakt -groep 2000. Teneinde te voor- uvn dat in de inspraakbegeleiding rdening in de itstaat lijkt t door het kol- lige maatrege- ai tot aan het “sultaten van het .perationeel zijn, gunstige kondities zijn. Gezien het feit, dat de Werkgroep 2000 in de dertien maanden van haar bestaan rond vier ton heeft nodig gehad om de administratie te voeren, de propaganda in gang te zetten en de problematiek, alsmede de reacties van de inspraakgroepen ordelijk en overzichtelijk te registreren, valt te verwachten, dat het centraal orgaan, dat het apparaat van de Werkgroep zal overnemen, in dezelfde orde van grootte kosten zal blijven hebben te maken, welke kosten op een of andere manier op de gemeentebegroting terecht zullen moeten komen. Intussen zijn op de gemeentebegroting die kosten nog niet opgenomen en als daar niets aan gebeurt en gauw ook dan zit, hoe dan ook, het gewenste centrale inspraak-orgaan komend jaar zonder fondsen. En dan is te vrezen, dat de hele beweging in snel tempo zal verslimmeren en verlopen. Bij 'n overlijden in uw tamme, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u óver. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 42SS25 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 daar mogen vóór het a de werkgroep 2000. komen dat in de inspraa'’u rond de ruimtelijke orde., oude stad een vacuüm ont het ons noodzakelijk dat J lege van b. en w. zodanige len worden getroffen dat i tijdstip waarop de resu voorgestelde beraad ope de inspraak onder gt kan worden voortgezet. “aar heeft de irele Opbouw schrijven itdruk- Stichting het drin- binnen dus in «de Koerier» die op donderdag 6 november ver spreid wordt, drukken wij onze jaarlijkse grote 16 oktober 1975 pagina 10 I Vlugsten het eerst Tot zover het SCOT. Het is zeker waar, dat degenen, die tot dusver heb ben deelgenomen aan de inspraakmo gelijkheden van Werkgroep 2000, r schien niet helemaal representatie, kunnen heten voor de Tilburgse be volking als zodanig men zou kunnen zeggen, dat zij degenen zijn, die het vlugste het belang hebben beseft van de invloed welke buurtbewoners kun nen uitoefenen op het gemeentelijk be leid, als het gaat om de belangen van eigen buurt of wijk. Maar dat wil niet zeggen, dat er niet nog heel veel an dere mensen zijn, die tot dusver nog niet zo duidelijk hebben ingezien, dat zij zich betrokken moeten voelen bij het overheidsbeleid, en dat zij daaraan ook iets kunnen doen, als zij zich laten horen. Met TV-kijken alleen komen zij er niet. «Zalig die vrede brengen, want zij zul len kinderen van God genoemd wor den». «Zalig zijt gij, wanneer men U beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel». Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! Zondagmiddag was onze fotograaf bij de Heidehoeve Competitie. Als deze heer zich bij ons meldt ont van van f 10,van de Koerier, een van f 10,van Broer de Laat, een van f7,50 voor vlees- of vleeswaren Kort, een van f7,50 voor een boeket of een plant van Bloemensalon Flamingo, een van f 5,van Gijzen Optie! naar keuze van de Tropicane Bar, een slinger boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een kadobon van Bc een waardebon voor vier broodjes Jantje en een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphido. De winnares van ons vorige cirkeltje was mej. K. Snels, Pater Pirestraat 3 te Goirle. Westfalen jager Kruidenbitter pure natuur kracht In «De Tilburgse Koerier» van twee weken geleden schreven wij een beschouwing over het belang, dat de inspraakbeweging, die ruim een jaar geleden door de Werkgroep 2000 op verzoek van de Gemeente werd geëntameerd, en die eigenlijk nu pas goed op gang begint te komen, omdat buurten, wijken, actiegroepen en andere organen er net aan beginnen te wennen, in onze stad zal worden voortgezet, nu per 1 januari a.s. de Werkgroep 2000 volgens afspraak met de gemeente «gedaan krijgt». Wij meenden en menen nog dat het initiatief tot continuering van de inspraakbeweging van de insprekers moet komen, dus dat de groepen, die nu bij de Werkgroep 2000 staan geregistreerd, het op zich moeten nemen te zorgen, dat het bestaande centrale apparaat in vol bedrijf wordt overgenomen van de Werkgroep en wordt bemand met mensen, die nu met de gang van zaken vertrouwd KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Zich bewust van dit gevat Stichting Sociale en Culture Tilburg (SCOT) zich met een tot BenW gericht, waarin tot uit king komt, dat de Stichting he gend noodzakelijk vindt, dat er Tilburg een indringend en uitvoerend beraad plaats vindt over de toekomstige inspraakorganisatie in de oude stad in zake stadsverniewingsplannen, nieuwe bestemmingsplannen, wijziging van be staande bestemmingsplannen en ruimte vergende voorzieningen, die vooruitlo- Zo stellen wij ons Heiligen soms voor. Met de ogen naar de hemel, de handen gevouwen, een lichtkrans rond het hoofd. Een eeuwenlange traditie van kerkelijke kunst heeft ons dit bijge bracht. Wij weten het: dit is hoog stens een buitenkant. Het eigenlijke is ergens anders. Het is veel gemakkelij ker en... veel moeilijker. gheid is verbonden met God en ?mens. Heiligheid is genade van stelt hoge eisen aan een maar het geeft ook een diep ge- Jezus duidt er iets van aan in zijn zaligsprekingen: «Zalig de armen »eest, want aan hen behoort het .,vr Hemelen».* «Zalig die honge ren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden». «Zalig de barmhartigen, want zij zul len barmhartigheid ondervinden». pend op de planontwikkeling realise ring behoeven. Vragen die bij dit beraad aan de dienen te kortten zijn aldus SCO! der meer a. Hoe dient de inspraak bit kader van het gemeentelijk vormingsproces nader te vastgelegd, zodanig gers recht op los van de ad trakten b. Hoe dient de inspraak - organisa tie binnen het stedelijk bestel te worden gestruktureerd Allerlei groepen Er is niet gepoogd alle vragen uitput tend te formuleren. Wel is uit de soort van vragen op te maken, dat het be raad breed van samenstelling zal moe ten zijn. In ieder geval zouden in eni gerlei vorm moeten participeren de be trokken wijk- en buurtraden, aktie- komitees, insprekersgroepen, andere instellingen, die zich met samenle vingsopbouw bezighouden en moge lijk vertegenwoordigers van\de werk groep 2000, vanwege de door hen op gedane ervaring. Vanuit het SCOT wordt bij deze gaarna het aanbod gedaan dit beraad op gang te brengen met onderkenning van het feit, dat uiteindelijk de ge meenteraad en het kollege van b. en w. de terzake noodzakelijke beslissingen dienen te nemen. 1975 ij s3h CD _a, dwarse.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1