DE 4 W/SI dieren zijn dan leven- _.oer en komen tegen de herfstkleuren van het omringende bos beter uit. Grote collectie Najaarsbeurs in Goirle schenkt ^^0^ baten aan gehandicapten zwembad n 6999- spnRiDnns loos tentrum uoor beter wonen Safaripark gaat meer doen aan communicatie onder regio-publiek lenzen :erij CLEERDID locomotion NAJAARSTOCHT MET GROTE REDUCTIE Z 3a easy life locomotion ft. Modern Wie betaalt graag belasting WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANj^^ VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 lag 9 oktober 1975 pagina 24 OPLAGE 64.530 ex 'nschot 013-435249 ;s en hun Foto O. Aarle. WIJ HEBBEN ZE WEER -so-00' I» mee- en de colberts - rokken - jurken Si Dus snel naar: B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle GEZELLIG EN SFEERVOL Op Onze en. Studio Grosveld en Zie ook pagina 9. MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 WEEKMENU in 17%t PANTALONS RESTAURANT Tel Koestr.138 Tilburg Tel.425197| Voor de jeugd: «Kleine speurders naar groot wild» s Bosch E'hoven En natuurlijk alle merken en modellen jeans - jackets - (koffertjes sen Verantwoord speelgoed MODE VOOR ALLEBEI de hele s zal bijhi Perzische tapijten 20 tot 30% KORTING PARKA’S DIK GEVOERD va. 69.95 internationale jeans modes oude markt 7 tilburg tel 433125BH NATO JACK’S va. 59.95 CORDUROY PANTALONS va. 48.50 TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren TAPIJTTEGELS 800 i Berber-t HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 REDUCTIECOUPON (nummer A) Daai U ni een hoogs menst ren, Berber-tegels p. stuk Berbers Oran per vanaf PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Tilburg 013-425467 Piano's - vleugels - orgels - bladmuziek - muziekinstr. SPECIALE NAJAARSAANBIEDING HEUVEL 39, TILBURG Voor reservering, tel. 431132 ..B „..uisvogels.dk tje in het kinderlit raampje t een verze irden voldat struisvogel ioen. Incl. BTW. 4vel 35). j Denkcursiefje BOCHARA 30 x 30 NU 22, SHIRAZ 60 x 30 NU 39,— SHIRAZ 90 x 33 NU 55,— SHIRAZ 60 x 60 NU 55,— HAMADAN 80 x 55 NU 79,— HAMADAN 150 x 100 NU 275,— HAMADAN 200 x 100 NU 298,— KARADJA 110x60 NU 110,— Donderdag 16 oktot 19e Jaargang nr. •"SSSBSÏÏT REDUKTIE Uw prijs het Safaripark per satarib Tlvollstr. 67-69 Tilburg - Tel. 013- 434762 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 iVersChijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Olsterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 de hoop, co. heel gezicht giraffe voor i zijn- Indien de heer die hier zijn blik ten her waardebon van/10,van Broer deL« voor een t keuze van de Boetiek Den Goirkestraat. Nederlands Centrum voor Contactlenzen Gasthuisring 32 Tilburg Tel. 013-436664 AVONDJE UIT OF ZAKENLUNCH Grapefruit Kippesoep Gehakte biefstuk Uien, aardappelen en groenten IJs, aardbeiensauce, slagroom Inclusief glas wijn 15,50 rthaal deling boeket of een plant van Bloemensalon Flamingo, een waardebon van/5,van Gijzen Optiek, een fles wijn naar in de Tropicanebar, een slinger echte Tilburgse boeren worst van Slagerij P. van Amelsfoort, een kadobon van i Uil, een waardebon voor vier Broodjes Tantje, een waardebon voor een sauna van Studio Sylphide in t. De jongenman uit ons vorige cirkeltje was Joep Matthijssen, Elzenstraat 15 te Tilburg. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. SHIRAZ EXTRA ZWAAR 300 x 200 NU 875,— Jezus heeft ooit gezegd «Geeft aan de k/eizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt». In die tijd was het voor godsdienstige Joden een probleem of ze wel belasting mochten betalen aan de keizer, die een heiden was. Voor ons is het probleem of we ons belastingbiljet eerlijk zullen invul len en hoge bedragen van ons inkomen afstaan voor de gemeenschap. We zouden het zelf zo goed en zo fijn kun nen besteden. Het belastinggeld wordt o.a. gebruikt om bejaarden, gehandicapten enz. aan een behoorlijk bestaan te helpen. Natuurlijk moet er streng toezicht zijn, dat er van de sociale ondersteuningen geen misbruik wordt gemaakt. Ons belastinggeld wordt o.a. gebruikt ry, en C. Basemans, schoenen in het restaurant «De Haspel», het optreden van het «Enclave Trio» en vooral de Ierse, Engelse en Amerikaanse folk songs van de bekende Ierse zanger, Frank Quinlan. Er zal met veel animo gedanst worden en de aanwezigen kunnen er rekening mee houden, dat zij mogelijk door de Lokale Omroep Goirle worden geïnterviewd, zodat zij voor de thuisblijvers op de beeldbuis kunnen verschijnen. DE PERZENSPECIAALZAAK Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig Wat is er niet allemaal te doen Er is al nerwedstrijden, waarbij onder meer een tekenwedstrijd voor de jeugd geweest enkele oud-Tour de France-rer met nu al 1.500 inzendingen, waarvan tegen elkaar zullen uitkomen I een aantal exemplaren op de beurs te zien Zilverberg, Jan Hugens, Jo zullen zijn. Verder zijn er tal van attrac- ties; om de voornaamste te noemen stoe- lematten, mandenvlechten, kaarsenma ken, houtsnijden, pottenbakken, grave ren, spinnen, boetseren, handweven en nog andere kunstzinnige ambachten. Elke standhouder heeft nog een eigenat- tractie, zoals een fotoraamwedstrijd, een speciale prijs voor elke honderdste bezoeker, een kans om het juiste ge wicht te raden van een pruik enzo voorts. Sportieve attracties Ér zijn ook diverse sportieve attrac ties; er staan oude motoren, er is een Formule 1-wagen, een hot-trott, een stockcar en er zijn gedurig hometrai- Maar het is zeker waar, dat de instelling bezien. De de laatste jaren wel wat veel heeft nage- diger en komt laten om speciale voorzieningen te tref- i fen voor het publiek in de regio, aldus de heer Van Belle. Men zou het kunnen vergelijken met ARTIS in Amster dam, waar het Amsterdamse publiek ook de gelegenheid krijgt om buiten het hoe seizoen te profiteren van deze unieke dierencollectie; tegen sterk geredu ceerde prijzen kan men dan naar de dierentuin. En om nu maar meteen spijkers met koppen te slaan: dit moet met het Safari-park ook mogelijk zijn. Als het Ihoogseizoen dan bestemd is voor de I toeristen van buitenaf, dan moet het I regiopubliek er in het najaar tegen sterk gereduceerde prijzen terecht .kunnen, en daarvoor is dan ook een gewenning aan de toeri„._ regeling ontworpen. Lezers van «De baar toch wel vaak vers Tilburgse Koerier» kunnen gebruik- meebrengen, allemaal op c maken van de najaarsreductie, die in bussen af en snuffelen aan bijgaande bon staat vermeld. II. Het Safari-park is in het r~'- i zeker zo aantrekkelijk als i.-o II seizoen; het is er dan niet z~ J-’'’ J~ men kan alles veel meer op HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast Chln-rest. Lotus Ruime eigen parkeergelegenheid. J De redactie van «De Tilburgse Koerier» vindt het bijzonder prettig, dat de lei ding van het Safari-park zo prompt reageert op de vraag om betere com municatie. Er zijn ook wat het strand bad en het park betreft plam.en in de maak om het regio-publiek op een spe ciale manier te laten profiteren van de maar die komen volgend voorjaar pas aan de orde. Het is, in afwachting daarvan te hopen, dat veel mensen gebruik zullen maken van de najaarsreductie voor de regio, en dus ook van hun kant wat doen om de com municatie te herstellen. -i-park» van instelling en leenten dus, de laatste lelie, de nieuwe inder positief op Kan wyr( eageerd; hij gaf ons groot gelijk: er moet een heleboel gedaan worden wassens de image van het project bij het publiek weer tot zijn recht te doen njet te d( meende hij tijdens een gesprek, alsof heid betekent, maar dat is natuurlijk tegen de zestig mensen daar vast werk in de 200 en 250 part time-werkers uit de inkomen verdienen, dan wordt in elk geval voldaan aan ten waarvan bij de oprichting is uitgegaan: een stuk id scheppen, waar de streek iets aan heeft. Verder wordt in hoe iroject een heel pal naai uit de streek Bergen» de streekbevolking andere kant overdrijven. Verwacht mag worden, dat het publiek voor deze najaarsbeurs veel belangstel ling zal hebben, niet alleen omdat hier eens precies te zien is, wat de Goirle ondernemers zoal te bieden hebben, maar ook omdat de winst van het even ement geheel ten goede zal komen aan het Zwembad voor Gehandicapten, waarvan hierbij een opname te zien is. door de Lokale Omroep Goirle, die met Tour (je France Zaterdag is de beurs open om 16 uur met diverse programmapunten van de vorige dag en ’s avonds, zoals gezegd de zes Tour de France-renners. In de middag is er een speciaal programma voor de jeugd met allerlei leuke attrac ties, mef name zullen ook de kinderen eens mogen proberen wat zij er op de home-trainers van terecht brengen. Ook de modeshow zal worden her haald. 's Zondags wordt het meeste bezoek verwacht, reden waarop de bekende Jantje Mallens zich bij het Rad van Avontuur bijzonder zal inspannen. Er zal een gezellige sfeer zijn in «De Has pel» en modesow en home- trainerwedstrijden tussen gegadigden uit het publiek zullen speciaal bekijks trekken. De avond wordt gesloten om 22.30. BREDASEWEG WATERTOREN Natuurlijk Maar dan wel betaalbaar v. Leest b.v. Primus v. Gilsstraat 5 Tel. 422178 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! in terlenka en gabardine elke denkbare kleur ƒ3,50 iber1975 In ons artikel over «De Beekse Bergen» en het Safari-parkvan hun plaats in te nemen. Er zijn in het Openingstijden Safaripark; verleden week stelden wij vast, dat de communicatie tussende instelling en wild weinig struisvogels, dieals het In oktober van 10.00-17.00 uur het publiek van de regio, van de omliggende gemeenten dus, de laatste roodborstje in het kinderliedje te- In november van 10.00-16.00 uur jaren erg veel te wensen overlaat. De heer Ad van Belle, publiciteitsman van «De Beekse Bergen» heeft daar bijzonder positief op kan worden voldaank’want een vol- en donderdag gereageerd; hij gaf ons groot gelijk: er moet een heleboel gedaan worden wassen struisvogel in een auto, dat is Vertrek Safaribus: om de image van het project bij het publiek weer tot zijn recht te doen niet te doen bij ingang Safari park vanaf 10.00 komen. Op het ogenblik lijkt het, zo meende hij tijdens een gesprek, alsof uur de hele instelling alleen maar narigheid betekent, maar dat is natuurlijk Leeuwenieued Openbaar vervoer: niet waar. Als we bedenken, dat tegen de zestig mensen daar vast werk B vanaf station Tilburg hebben terwijl in het seizoen tussen de 200 en 250 part time-werkers uit de 's Xanmind^biteng zouden zijn’ J9B3 ^^edlreM min4) regio een redelijk inkomen verdienen, dan wordt in elk geval voldaan aan Men rijdt vlak |angs de |eeuwen en kan ueoere één van de punten waarvan bij de oprichting is uitgegaan: een stuk daar van op tien meter afstand zien, werkgelegenheid scheppen, waar de streek iets aan heeft. Verder wordt in hoe de jonge leeuwen net met hun het project een heel pakket aan verbruiksgoederen omgezet, die vrijwel moeders uit het kraampaviljoen allemaal uit de streek worden betrokken. Dus zeggen, dat «De Beekse kennis maken met ooms en tantes onverschillig kan laten, is de kwestie naar de een opdoffer krijgen, als ze met I scherpe tanden te hard in de staart van ouders of opvoeders bijten. Bijzonder imposant zijtT de jachtluipaarden, waarmee het safari-park zulke, indruk wekkende fokresultaten weet te be reiken. Tijdens het voederen zijn deze dieren natuurlijk het meest actief. De najaarstocht is vooral bedoeld voor 1 de kinderen. Onder de slagzin «Kleine Speurders naar Groot Wild» heeft het safari-park een quiz georganiseerd, waarbij de deelnemers op een formu- w lier tien vragen moeten beantwoor- K.den, wat alleen maar kan, als tijdens de tocht goed is opgelet. Daar zijn aar dige prijzen aan verbonden en dat is dan mooi meegenomen. -Men kan met de eigen auto komende dieren beschadigen de auto’s niet, als j'” men er maar niet uitstapt, dus dat is geen risico. Men kan ook de safari-bus nemen; daarvoor kan men met lijn 42 eri 43, die allebei vanaf 9.35 uur vanaf het station vertrekken, naar «De Beekse Bergen» rijden, dus ook kinderen-alleen kunnen daaraan mee doen voor 3,50 per persoon (en de stadsbuskosten, natuurlijk). Vooral fraai doet het nu de sectie, waarin een uitgebreide collectie dieren ioog- vrij rondloopt, die men ook in de mo- y,a'e ",a" lieke numentale parken in Afrika aantreft: giraffen, struisvogels, zebra’s, olifan ten, steenbokken, gnoe’s, neus hoorns, wilde beesten en diverse an dere soorten antilopen, bavianen en meerkatten. Het voordeel van een safari-park boven een reservaat in A- frika is, dat daar het lang niet zekeris of men de gezochte dieren wel te zien zal krijgen. In het safari-park is dat geen probleem: de dieren komen, door de gewenning aan de toeristen, die blijk baar toch wel vaak versnaperingem -1-anemaa] Op de auto’s en .jctie, die in bussen af en snuffelen aan de ramen in ’eld. de hoop, dat er wat afvalt. Het is een t najaar nog heel gezicht om een ze ven-meter lange in het hoog- giraffe voor de auto te krijgen, die met zo druk, dus zijn enorme kop door J J ,p zijn gemak- inzittenden inspecteer - zwarte tong door een Lr„ portierraampje naar binnt zijn bavianen, die het hele WF 11*1 <3 w de motorkap blijven zitte Probeer onze contactlenzen 3 maanden lang. Niet goed! Geld terug! Aktie tot 15 november. Bel metéén. Uw prijs per persoon Deze coupon is geldig tot en met 2 november 1 SÉberoen. Hilvarenbeek MAAR!!! HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND THUIS Dan verzorgen wij diverse koude scho tels v.a. 6,50 p.p. bestelling afhalen tot 22.30 uur. warme keuken Is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ruime parkeergelegenheid achter Chlneea-lnd. rest. Lotus. Wij verzorgen Uw recepties. Diners tot 75 pers Vergaderruimte voor 6 tot 25 pers. mo gelijk. KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknooi Perzische tai FIJNE - TOFFE STOERE TRUIEN MODEL GEEN PROBLEEM ien werkt. *Er le par Morkap blijven zitten er ten rondrijden, tot zij een collega te genkomen, die hen verjaagt om zelf voor de onderontwikkelde volken. Men tracht ze zo te helpen om op een menswaardig peil te komen. Belasting betalen is op die manier een vorm van menselijke solidariteit. irom zou je het ook ik hoop dat det verschrikt kunnen zien als medewerken met God. Gods jste streven is immers het volle selijke geluk van ons, zijn kinde- van allen. Belasting betalen is een van de manieren om God te geven wat God toekomt. Welmoeten wij natuurlijk voortdurend critisch toezien op de manier waarop de overheid onze kostbare centen be steedt. Ons telkens afvragen of het ten goede komt aan het echte welzijn van de mensen. VIJFTIG STANDS EN TAL VAN ATTRAKTIES Jarcoursop Lokale Omroep zal uitzending geven en zich la- Verleden jaar organiseerde het N.K.O. V. te Goirle een najaarsbeurs, die collega te- veej sukses had, maar waarvan het attraktieprogramma enigszins in het water viel door het slechte weer; de overschot van de opbrengt, die bedoeld was voor het Zwembad voor Genhandicapten, in Goirle, was daarom niet zo groot geworden. De beurs zelf echter ondervond van alle zijden veel belangstelling. Dit is voor het N.K.O. V. aanleiding om het ook dit jaar weer te doen organiseren van een grote najaarsbeurs met ruim 50 stands, maar om het gevaar te vermijden, dat de regen h$t nog eens moeilijk maakt, hebben de organisatoren nu de sporthal afgehuurd, dus het evenement zit in elk geval droog. Het geheel zal worden behandeld J" -- apparatuur in een stand op d louden, zodat heel Goirle behalve ernaar toe gaan ook thuis er nog naar zal kunnen kijken. Goirle 04247-1634 nerwedstrijden, waarbij :1e oud-Tour de Fr -vullen uitk :nners BHuub Zilverberg, Jan Hugens, Jos van der Vleuten, Ceesje Haast, Rik Wouters en John van Tongerloo, die ’s zater dagsavonds om kwart voor negen het strijdperk zullen betreden. Verder is er permanent gedurende de drie avon den en twee dagen een Rad van Avontuur in werking, waar fraaie prij zen te verdienen zijn. De beurs wordt geopend door de burgemeester van Goirle, mr. A. van den Wildenberg op vrijdagavond om acht uur, waarna een receptie volgt, De avond wordt dan verder gevuld met een modeshow, georganiseerd door Henk van Laarhoven mode, W. Verschuren, dameskapper, H. Uijens, herenkapper, schoonheidssalon Ger- 1975 club

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1