1 KOERIER 1 )E I WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT ikelen ff I Ondanks overhaaste indiening in Den Haag en Zesde rommelmarkt op het Mill-Hiilcollege drie ontwikkelingsprojekten voor KOOP 4 ES JANSSENS SPRRIDnnS 1005 centrum uoor beter wonen 1,75 Modern Fietswegproject moet toch nog maar eens grondig rustig worden bekeken September 1975 pagina 20 iSE KOERIER B.V. OPLAGE 64.530 ex Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek trwaren x 200 HAMADAN 200 298, timisme. Niet al te vlug VORSELAARS e nr7i-l I IZ* Ekl OECEDUAI GEZELLIG EN SFEERVOL SIERSTENEN blXn Afmeting: 30x30x10,5 cm. Orlon blokken «ROMMEL» AANBOD GROTER DAN OOIT Afmeting. 30x30x10,5 cm Varlo blokken Afmeting: 20x20x20 cm. Afmeting: 40x20x10,5 cm gen en ook een groot aantal leraren is van 23e VINCENTIUS- n. Perzische tapijten GEPRIJSD!!! GROSVELD jde scho- piano's-vleugels orgels-muzieklns Tel. 013/434762 |STRflflT 50 MEELSTRAAT TEL 421513-4338150 MEELSTRAAT 31 33 35 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 WEEKMENU RESTAURANT Romano blokken ra Afmeting 30x30x10,5 cm. BARTELS-RADIO-TV ZIJN ken r men; KLEUREN TELEVISIE van het iere wijze >eveer id de Veldhovenring 2 Tilburg - Tel. 013-431532 i voor s iboom een Mill-_. <’<’e verbotiMv jaar met e< ia, dat <je bevr ellen en els gen mins vere zijde Tivolistr. 67-69 TILBURG toe- ïnan- dat r door elke lag open dus ook op Leverbaar In kleur grija. Per stuk incl. B.T.W. Er is dan lijkii van i is een beianj en het is nt Geen aanbetaling (basis P.L.), direct eigendom, geen huur Inclusief drie jaar volledige garantie-verzekering Dus 3 jaar totaal GEEN KOSTEN i gaan Ti, dan ie via- BREDASEWEG WATERTOREN PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 j dienst lichting besterdnng 87-89, tilburg, telefoon 013-431489. maandag gesloten Goirle zelf is Goirle in de jrojekten in- ;hikt worden De mensen perse (rijgen, zoals idigd. Waarom akt van is ons gevrat LET OP ONZE OPENINGSAANBIEDINGEN «HIFI STUDIO» In onze studio hebben wij uit voorraad leverbaar een grote sortering jd moet want j< echter t herkenbaar zijn gehouden. Kleine projekten wellicht, die niet k'"gn de voorpagina van een krant plegen te halen, maar daarom niet minder belangrijk. gege- teren. Donderdag 25 september 19e jaargang nr. 932 Von Suppéstraat Tilburg Tel. 551933 De meestbekende merken Franco levering Eigen technische d: Vakkundige voorliet Stemmen-reviseren Inruil en financieren mogelijk NOG 1 WEEK (VRIJDAG 3 OKTOBER) DAN OPENT linksaf langs het kanaal, de Koningshoevenbrut,. Piushayen-Zuid tot in de Koo J"~traat, «en daar zien ze dar muziekhuis A Juliana v. Stolbergstr. 7 Telefoon 013-420986 Reeds 50 jaren een begrip voor vertrouwen en service i moet k rijn, voor ndat het :haaid. t hele jaar i maandag xunt er di ren terecht. leren zo goed moge- eom ofdoezein. aakt het vervoer dijker. HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast Chin-rest. Lotus J IRuime eigen parkeergelegenheid. 1 51 cm beeld-8 I I voorkeuze-tiptoetsen, all I l transistor 110°1898,- m.i. of I I ƒ72,30 per maand, dit is 1 1 f 16,68 per week 66 cm beeld, 8 voorkeuze-tiptoetsen, all i i transistor 110°, incl. draadloze i - m.i. I I t is II Tilburg - dinsdagavond. Enkele grote tenten, een aantal de derde wereld vormt eveneens weer marktkramen ppn miiiripkhanri en ppn pchf rirani-nroel zullen een onderdeel van de markt. Hier worden kwalitatief hoogwaardige ar tikelen aangeboden. Bij n overlijden in uw familie, I zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor- gen, betreffende de begrafenis of j eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 marktkramen, een muziekband en een echt draai-orgel zullen zondag het decor vormen voor de zesde rommelmarkt van Mill Hill, die in Tilburg en verre omgeving de reputatie heeft de grootste rommelmarkt uit de omstreken te zijn. Ook dit jaar weer is het goederenaanbod verrassend groot en ook veVas'send. «Erls verrassend van kwaliteit. «Waar het allemaal vandaan komt, derde wereld weten we echt niet, maar het staat vast dat enorm veel leerlin- geen twijfel aan of de Raad zal dit ook doen. De snelle verwezen- ing betekent een flinke aanvulling de werkgelegenheid, zo’n fietsroute u~langrijke aanwinst voor de stad latuurlijk toch ook wel van belang, dat onze gemeente nu en dan eens voor de dag komt met een deinonstratie-object, waarmee ook het Rijk eer kan inleggen; dat schept good will voor de volgende keer. ^fSspÉÖ^ Vanwege onze te omvangrijke voorraad en onze contracten met Perzlë gaan wij met de meeste spoed ruimte maken ONZE GEHELE VOORRAAD PERZISCHE TAPIJTEN WORDT VERKOCHT TEGEN PRIJZEN DIE BESLIST 10 TOT 30 LA GER ZIJN DAN ELDERS. Kom vrijblijvend Perzen kijken dan raakt U ook onder de Indruk van onze ongeloofwaardige collectie. SPECIALE AANBIEDINGEN SHIRAZ extra zwaar O7E- 300 x 200 Of D,- x 100 Uitzoeken HAMADAN-SUPER QOt- 150 x 100, uitzoeken JZ3,- Ook In grotere maten voor eetkamer en salon een unieke collectie voor prijzen ver beneden elke concurrentie. ALLE TAPIJTEN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID van ho()l I HEUVEL 39, TILBURG Voor reservering, tel. 431132 wil uitgevet gaat om zeer herkenb; Iedereen weet waar d. Zij blijven niet hang i onkontroleerbare st. ar komen zeer direkt aan het m goede. Een groepje leerlingen heeft op de rommelmarkt voor illustraties gezorgd «om duidelijk te maken waarom we 't doen». -■ -unelt het centraal ma- icentiusvereniging I dn unKsemaktie .kleding, uvKking, huishoudelijke en andere bruikbare artikelen in om de eerste materiële nood te kunnen lenigen van stadgenoten, die door allerlei omstan digheden in moeilijkheden zijn ge raakt. De goed bruikbare goederen, die niet aan de Tilburgse gezinnen ten goede komen, gaan naar de ontwikke lingslanden. Zo vinden elk jaar tien duizenden truien, jurken, jassen, man tels, costuums e.d. hun weg over de gehele wereld. Geef daarom uw goederen, die u kunt missen, mee met een van de vele vrachtauto’s, die zaterdag, 4 oktober, door de stad rijden. Alles is welkom, mits deugdelijk en bruikbaar. Hebt u geen goederen te missen, doe dan uw bijdrage in de collectebus, want met dat geld worden goederen aangeschaft, waaraan via de inzame ling niet of moeilijk is te komen. Het is begrijpelijk, dat bij een derge lijke bliksemaktie, die voornamelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers en vrijwilligsters, niet de gehele stad in tensief kan worden bewerkt. Er zullen zeker hier en daar enkele straten wor- le is, aan te passe ct betreft de werkzi eanne d’Arc Father drs Jan rtig jaar werkzaal Sij is bezig met de rijdend medisch voor gehandicap daarvoor dringend behüv. ciële ondersteuning. Misschien kunnen deze pr derdaad alle drie gerangsef onder de «vergeten hulp». Deskundige voorlichting. Keuze uit duizenden stuks in alle voorkomende maten. Grote tapijten, keuze uit 400 stuks. Zeer interessante importprijzen. Dit kan alleen Janssens U bie den. KOM EN OVERTUIG U JANSSENS Mercurlus blokken DEKKLEDEN te koop en te huur L. HOEBEN B.V. Korte Schijfstraat 10 TILBURG. 013-434840* In een brief van 1 september 1975 heeft de minister van Verkeer aan vanaf de brug in de Oisterwijksebaan de gemeente Tilburg gevraagd of de gemeente voor rekening van het Rijk linksaf langs het kanaal, oversteken op een speciale fietsroute wil verzorgen onder verder in die brief omschreven de Koningshoevenbrug, langs de voorwaarden. De gemeente heeft geantwoord, dat zij dit wel wilde, en de Piushayen-Zuid tot in de Koopvaar- djn S1S W wilde. de»n.?,,p rijkskosten zal gebeuren, naar verluidt tegen een totaal bedrag van de f 14 miljoen. Derhalve is met de grootste spoed een plan voor een fietsroute naar Den Haag gegaan, dat dan ook nog geheim moest blijven in verband met het voornemen van de minister om dit project bekend te maken bij het indienen van de rüksbegroting. Wat inmiddels is gebeurd, en wei met zo veel éclat, dat ’t nieuws nog eerder op de radio en in de landelijke pers werd gebracht dan het bij het Tilburgs publiek bekend was. Tilburg krijgt dus van het Rijk dat er een fraai demonstratie-object van wil maken een bromfiets- en fietsroute cadeau, waarover het Tilburgs publiek niet kon worden geraadpleegd, dat in grote haast moest worden samengesteld, en waarvan zelfs niet bekend gemaakt kon worden, dat het in de maak was. In het voorstel terzake aan de gemeenteraad betreuren B e W het, dat de methode van inspraak, die de laatste jaren is gevolgd, in dit geval niet kon worden benut, maar zij vinden de realisering van de route, ook onder de gegeven condities, dermate belangrijk, dat zij dit feit hebben willen accep- Zij hopen, dat ook de gemeenteraad dit feit zal willen accepteren. Brommers en trappers kunnen ook conflecteren zien ze zelfs daar, tenminste als ze de kaart niet op z’n kant houden. AVONDJE UIT OFZAKENLUNCH Cocktail California Heldere tomatensoep Rundertong, pikante saus, puree en groenten Us, aardbeiensaus slagroom Inclusief glas wijn 15,50 MAAR!!! HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND THUIS Dan verzorgen wij diverse kouc tels v.a. 6,50 p.p. Op bestelling afhalen tot 22.30 uur. Onze warme keuken is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ruime parkeergelegenheid achter Chlnees-lnd. rest. Lotus. Wij verzorgen Uw recepties. Diners tot 75 pers. Vergaderruimte voor 6 tot 25 pers. mogelijk. DELSPRIJZEN 8,50 12,50 9,75 22,50 41,25 Het plan moet klaar zijn, en gereali seerd zijn, voor eind 1976, en daar kan, omdat het een demonstratieob- ject voor het Rijk, en een prestige object voor de gemeente is, niet aan getornd worden. De voorbesprekin gen hebben dus wèl haast, want grote viaducten liggen er niet zó maar. Maar toch kan ook hier overhaasting scha delijk zijn. Het is dan ook maar goed, dat de gemeente heeft aangekondigd dat er zo ruim mogelijk contact wordt opgenomen met de betrokken wijk- en buurtraden en met dé Werkgroep 2000. B en W verwachten daarbij, dat het bij zulke besprekingen gaat over details, de grote lijn moet echter wel worden aangehouden. Misschien is deze verwachting toch wel iets te voorbarig, misschien komt er iemand, die het echt helemaal anders, en beter ziet; die zou in elk geval nog een paar weken de tijd moeten krijgen om dat uit te leggen, wantje weet maar nooit. Eén ding is echter te hopen: welk fiets padenplan er ook komt, het zal in elk geval tweerichtingsverkeer betekenen voor fietsers, zodat rechts en links van de weg dan niet meer door auto’s wor den gescheiden. Als daar bromfietsers zo hard gaan rijden als ze maar kun nen. en daarbij een soort slalom maken om de gewone fietsers heen, zijn er, met name op de afgaande ducten ongelukken te verwachten in een mate, als het gewone verkeer in Tilburg nog nooit heeft opgeleverd. Maxi mumsnelheid voor brommers is wel een eerste vereiste. Verschillende vragen Maar bij het realiseren van de Oost- West-streep, die het dan gaat worden, zal toch nog wel een en ander aan in spraak te pas moeten komen. Het tra ject is inmiddels wel uit krantenpubli caties bekend: vanaf het viaduct bij het Dierenasyl bij de Bosscheweg langs het Longaterrein via een extra- brug over het kanaal, lans de Spoor- inen, dijk, met een extraviaduct over de antal Ring]aan Oost, naast en ter hoogte van de Spoordijk langs de Bosscheweg, over nog een viaduct naar de Tivoli- straat, daarlangs naar de Heuvel en de Heuvelring, langs de Lindeboom naar de Tuinstraat, die tot aan de Telex- straat autovrij wordt en na de Tele- foonstraat of de Langestraat wéér au tovrij, dan bij de de Nieuwlandstraat- Stationsstraat oversteken naar de Korte Schijfstraat, daarna over de Noordhoekring heen of eronderdoor, dan door de Boomstraat, door een ‘‘"tal huizen heen ten zuiden van het rvoerscentrum, met een viaduct, of met een tunnel, over de Ringbaan West naar de Palmenstraat en vandaar aansluiten op de Prof. Grimbrèrelaan tot aan de Conservatoriumlaan. Het is een doorbraak, dat is zeker, maar het is sterk de vraag of het zo allemaal wel i, kan. en ook of het niet zó anders kan, T^a'1sl®t0/ incJ dat ze in «Den Haag» niet zien, dat de afstandsbediening^ 2198,- tekening enigszins aan de realiteitszin n of 83,20 per maand dit van de bevolking is aangepast. I J 19-20 Per week I Bonte markt Mede in het kader van de vredesweek die dit jaar als thema meekreeg: weg van macht en ge(we)ld, maar in nieuwe levensstijl, organiseren leraren en leer lingen van het Mill-Hill-college ieder jaar een grote rommelmarkt, die bewe zen heeft bij het publiek erg aan te slaan. De voorbereidingen daartoe worden gedaan door de werkgroep In- jektie van het college en dit jaar kon ook worden gerekend op de parochiële mis- siecomités uit Goirle. De leraren en leerlingen zijn erg aktief bij het gebeu ren betrokken. Op eigen initiatief ver spreidden leerlingen folders in Tilburg-Noord en Riel en richtten in- zamelcentra in. De groep Attic uit Til burg bood gratis muzikale klanken aan op de markt, winkeliers kwamen met prijzen, bijna alle leerlingen college wérden op een of ande betrokken bij de organisatie. Onge 300 steken het komend weekent handen uit de mouwen. Zij helpen bij de opbouw, staan in de stands om te verkopen of bedienen in de cafétent. Het aanbod is dus gewel dig groot. Zaterdag zal nog een vrachtwagen door Goirle rijden om goederen op te halen. Tijdelijk lagen een aantal goederen opgeslagen in de sportzaal bij de Fraters in Goirle. Oude schilderijtjes, tv-toestellen, radio-apparatuur, bedden, bromfiet sen, boeken, beelden, serviesgoed, zolderopruiming met verrassingen, kleding enz. enz. zal komende zondag netjes geordend en gegroepeerd een plaatsje vinden in de grote tent, die TWWW, V g wordt gep)aatst op terrein van het college. Een goed verzorgde stand uit die ermee bezig zijn kunnen er geen ontwikkelingsprojekt van maken in de grote betekenis van het woord, maar voor het gebied waarin zij werkzaam zijn, voor hun eigen funktioneren daar, zijn zij van erg grote betekenis. Het aantrekkelijke voor de organisa toren van de rommelmarkt én voor het burge- publiek dat er geld wil uitgeven is, dat »d. Ho- het hier gaat om zeer herkenbare pro- ten. Iedereen weet waar de baten blijven. Zij blijven niet hangen aan rj lange en onkontroleerbare strijkstok- Father drs.Gilles Doene, van meet af aan de grote stimulator ‘igen Hij is pas weer terug op zijn ken. maar Sinds ri. vorh™ v»n het MiH-Hill- 5, betering van de landbouw, de visvangst en de opzet van een kippenfokkerij. Geen spectaculair projekt?. Voor de plaatsen waar hij werkzaam is, zijn zij van vitale betekenis. alleen belangstellend toeziet, maar de handen uit de Father Ben Beemster, een Mill-Hiller .inan to die ook aa" het, verbonden was, is reeds anderhalf jaar met een rijstprojekt bezig in Garoua, dat in Illlgclll uneroen ligt. Hier wordt Je bevol- gers te ’g geleerd op welke wijze zij rijst ^at zij ■men verbouwen om in het eigen le- maken vensonderhoud te kunnen voorzien en werkBr het voedselpatroon, dat beslist onvol doende is, aan te passen. Een derde projekt betreft de werkzaamheden van Zuster Jeanne d’Arc Eestermans, tante van Father drs Jan Eestermans, die al veertig jaar werkzaam is in In donesië. Zij is bezig met de inrichting van een rijdend medisch verzorging- centrum voor gehandicaptenCen heeft loefte aan finan- DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) - zijstraat achter Schouwburgnng Tel. 013-424754 - 013-671590. ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG -430783 - POSTGIRO 1126745 Speciale punten Maar dit alles gezegd zijnde, kunr en zullen, er toch wel een groot aantal bedenkingen worden aangebracht. Het is heel aardig, dat het plan snel, en ..nzonder inspraak, is kunnen worden in- gudiend, zo, dat, om het maar eens huiselijk te zeggen «Den Haag» erin fietste, omdat ze daar per slot ook niet precies weten, hoe het hier in Tilburg allemaal over straat sjouwt en kan sjouwen, en omdat ze daar er wel op vertrouwen, dat, als Tilburg met een plan komt, dat plan het voorgenomen bedrag wel waard zal zijn. Maar nu het gerealiseerd zal worden komt er toch aantt nog wel wat meer bij kijken dan het Verv trekken van een min of meer vernuf- met tige streep over de plattegrond van onze binnenstad. Dat zal zeker vanuit de Raad naar voren worden gebracht, en anders wel vanuit het publiek. Bo- I vendien zal gevraagd worden, waarom nu juist gedacht is aan de Oost-West- streep, terwijl de Noord-Zuid-streep toch ook wel, en misschien nog méér belangstelling waard is. Maar het kan zijn, dat de Oost-West-streep minder problemen inhoudt en daarom ook wat vlugger getrokken kan worden. Het zij F zo; men kan in Den Haag j I miljoen gaan vragen voor eei. Zuid-streep als men tevoren zegging gekregen heeft voor he I eieren van een Oost-West-streep; Onze fotograaf was aanwezig bij ’n voetbalwedstrijd op het G.S.B.W. - terrein in Goirle en maakte een foto van ’n groepje enthousiaste supporters. De omcirkelde jongedame kan op ons kantoor de volgende prijzen komen halen, 10,van de Koerier, waardebon/ 10,van Broer de Laat, waardebon 5,— van Gijzen optiek, een fles wijn naar keuze van Tropicane bar, waardebon/7,50 voor boeket of plant van bloemensalon Flamingo, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag, van Amelsvoort, waardebon ƒ7,50 voor vlees of vleeswaren van Slag. A. de Kort, 1 bon voor 4 Jantjes van Broodje Jantje, kadobon van/5,van Boetiek Den Uil, waardebon voor sauna bad van Studio Sylphide, Goirkestr. De omcirkelde peroon van vorige week was Dhr. A. van Gestel, Draaiboom 22, Lage Mierde (Foto Van Aarle) III Enthousiasme Als het zondag op de terreinen van het Mill Hill-college gonst van bedrijvig heid, is dat niet omdat leraren en leer lingen op hun vrije zondag niets gezelli gs te doen zouden hebben, maar om- j zich met z’n allen sterk willen (1 voor de drie projekten, die de werkgroep Injektie dit jaar heeft ver kozen. Zij vonden het alleszins de moeite waard er deze grote rommel markt voor te organiseren, een rom melmarkt die voor het publiek door het uitgebreide aanbod zeer aantrekkelijk is. Een netto - opbrengst van f 15.000,moet haalbaar zijn! II Oók Goirle ime uit is voor een rol», heeft ncivn vrv win. iiivi maai „tl naui «ucv ua>. vuvbu* ■«-«-■ meester v.d. Wildenberg gezegd. Ho- het h gen van het college zich hebben ingespannen voor het welsla- d^ljalsawitt? Pate^we^klaam^s^n N'jv* „„.j (je partij», zegt Zambia, dat straks ook kunnen beves- grote stimulator bgen. Hij is pas weer terug op zij van de rommelmarkt. Sinds de verhuizing van het Mill-Hill- college naar de landelijke omgeving tussen Tilburg en Goirle, is de rommelmarkt niet een specifiek Tilburgse aangelegen heid meer. De reputatie opgebouwd in Dfe Rooi Pannen wordt nu mede gedragen door de Goirlese gemeenschap, die mouwen heeft gestoken om een eigen bijdrage te verzorgen. De baten van de markt komen ten goede aan drie steunprojek- ten, die voor het publiek en de leerlingen van het college Kar Al’n gêenVfÏ4 vergadering h en Noord- Dinsdagavond had er al een bespre- I I i de toe- king plaats van de bewoners van I I iet finan- Boomstraat en omgeving met woord- I I voerders van de gemeente, en zulke besprekingen zullen de komende we- 1 nog wel meer vólgen. En dan ko- 1 al die dingen wel voor de dag. Om er maar een paar te noemen: waarom niet een fietspad overstekend van de spoordijk naar achter Smarius Leder waren en dan over het gras, tussen Jan Verschuren en de Amro-bank dóór, de Veemarktstraat in daar oversteken naar de Telegraafstraat, Poststraat, Fabrieksstraat, Elzenstraat etc. Het is niet gezegd, dat daar geen bezwaren tegen zijn, maar het kon toch bespro ken worden. Verder kan de vraag rij- INZAMELINGSAKTIE OP 4 OKTOBER tingsverkeer moeten krói.r., zeile schijnt te zijn aangekondigd. Waarom Het is weer zo ver De Vincentius- den overgeslagen. In dat geval kunt u geen gebruik gemaakt van de vereniging gaat zaterdag. 4 oktober, de goederen bezorgen aan het centraal Schouwburgring zo is ons gevraagd voorde 23ste keer haar jaarlijkse grote magazijn, Veemarktstraat 37 of zo dat en daarvan de helft, of door verleg- inzamelingsaktie voeren. niet mogelijk is nummer 420421 bellen, gen van de huidige middenberm ten- waarna de goederen in de d^gen na de minste een stuk, voor fietsers te reser- Zoals beke eak,ie WOrden °PgeE veren? Waarom zoals van andere van de Y.'J "S Het ma«az,jn 1S het zijde is gevraagd niet een fietspad ™ddels ee.n bl'ksemaktle kleding. dag behalve op n J dekking, huishoudelijke en andere van 9 tot 12 uur. U kt de zaterdagmorger Verpak uw goedei lijk. Doe er een touwtje i een plastic zak. Het mat en de opslag gemakkelijker. Het centraal magazijn van de Vincen- tiusvereniging rekent ook nu weer op uw onmisbare steun. riële 1975 club

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1