DE^weekblad voor het hart van brabanJ^C I Binnenstad-bewóners (neefs. naar inspraak maquette op stadhuis Gemeente kreeg nieuwe percelen in handen in St .-Jozefstraat en Goirkestraat CLEERDin VERKOOP FABRIEKSPARTIJ VLOERBEDEKKING SPRRIDRIIS LOOS centrum uoor beter wanen Modern VAN DAL Twaalfde Horeca vakbeurs nog grootser van opzet september 1975 pagina 20 donderdag 18 september 19e jaargang nr. 931 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek zen. schie nog 11 on* b.v. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle maandag 29 september aan- effde'^i linistt stads dag. dentt Op I Onze Tilburg. MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEE-LSTRAAT- 31 33 35 WEEKMENU in RESTAURANT Tel iKoestr. 138 Tilburg Tel 425197 deze ge- irekt seweg te Deze veel TAPIJTEN SHOW DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 20 tot 30% KORTING de Lanc I, zal er r> :m- >te AVONDJE UIT OFZAKENLUNCH PER- VER- I DIE BE IER ZIJN 1 GEZELLIG EN SFEERVOL Vleugels A piano’s orgels ITp muziek- instrumenten (zowel nieuw als gebruikt) aan- ook jken KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Gbirle 04247-1634 BREDASEWEG WATERTOREN Tilburg 013-425467 «REDT DE BEKASCHOORSTEEN! I Lancierskazerne zal wel mdeten blijven staan DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 _r Jek, en slinger de Kort, Bistrot tig was met In kontak- Ger Dek- gesproken lat dit drie- gewoond in zinnige Iburg zit binnen- /erpaupe- t het door O ^é.^rEK0ER'ERB V' OPLAGE 64.530 ex REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 /erhuL. st is begr""" i kunnen trouwens ook .en gelegen op 7 zullen in elk -ii afgebroken. Met de maquette wordt getracht aan te geven op welke wijze het herstel zou nn»n plaatsvinden. Wat ruim aan- o-o-de maquette een 1 van de mogelijkheden in het kwr Tuinstraat, Poststraat, straat, Langest achter de NK Hl Binnenstadbewoners zijn dus a staande maandag welkom, maar c de bewoners van andere oude wijl om elf uur de Horecavakbeurs officieel andere Thans is er in Tilburg een uitstekende gelegenheid om aan al uw tapljtwensen tegemoet te komen. Service Tapijten b.v. Oss - 's Hertogenbosch komt op veler verzoek hernieuwd 2 dagen naar Tilburg om u van deze unieke gelegenheid te laten profiteren. Service Tapijten b.v. wist zich te verzeke ren van een grandioze hoeveelheid wol len en'nylontapijtvan uitstekende kwali teit in meer dan 300 dessins welke thans tegen fabrieksprijzen aan de consument worden aangeboden. Ondanks de zeer lage prijzen volledige fabrieksgarantie van 8 tot 10 Jaar). Hier enkele voorbeelden en prijzen uit het Service Tapijten b.v. assortiment. Nylon vilttegels 40x40 cm zelfklevend 0.79 per stuk, in dozen van 50 stuks. Dikke hoog polige tapijttegels 50x50 cm in 8 kleuren los te leggen per stuk/5,90. Vinyl op vilt 2 meter breed per str. meter/7,25. Nylon vilt 2 meter breed per str. meter 7.95. Nylon tapijt in 3 modieuze tinten 4 meter breed, slechts 29,90 per str. meter. Prachtig fraai gedessineerd origineel Engels bloemtapijt 400 cm breed, vanaf/ 99,— per meter 100% wollen Berber 400 cm breed vanaf 99,— per str. meter. HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast J Chln-rest. Lotus Ruime eigen parkeergelegenheid. s nvuuus I monstratie persklub uit DE LA «COIFF1 immers nauw L ca, z< klant De dinsc Grote Ci Keukenf eerste or el- niet alleen uit Nederland, maar ook bijvoorbeeld Duits- Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 's maandags gesloten Telefoon 073-1435261 HEUVEL 39, TILBURG Voor reservering, tel. 431132 - onze mening in elk geval zou blijven staan is de ruim veertig -'"t schoorsteen van Beka, die is neergezet, nog in goede ‘3 verkeren en een van de ieksschoorstenen is van i daar ook komter is altijd Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! Zojuist verschenen Postzegelkatalogus 1976 N.V.P.H. Yvert Tellier 1976 Wij hebben ook binnen gekregen prachtverzameling munten van Nederland en de Antillen. Willem II werd opgericht als Lan- cierskazeme, waar de naam Lanciers- ndaan komt. Ditgebc Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Indien de gemeentelijke overheid be reid is om met snelheid haar beleid aan sen, kan c binnenstad nog' verband zij opg ding de gevolgen zijn als lette hankelijk van elkë men. nogi Op 2 ■genoemde bedrijven heidsgroept zowat 6 hectaren en Er zijn al stc overgenomen voor een drie Tilburgse muse bedrag van F 5,7 miljoen. gen het Textielmu Rijk dus naar alle verwach- kundig museum en h zal betalen. risch Museum, welke zullen moeten vei duidelijk wordt, hier reinen. van de zi nos- D’Jk l&a1 gebeuren. Inmiddels is mdat zoals onze lezers wel weten, al v ge- een ander idee, namelijk het Textiel- drin- museum onder te brengen in de_’"^'-- jgenheid in de tex- eertijds in onze stad nd was, maar ook om- ...Jcht van de St- van voor mensenheu- it bedrijf werd bepaald. —vallen dit complex zo dat de hele straat uiv, ;erd. Met name geldt dit w, dat vooraleer de itigde, onder Koning Vanwege onze te omvangrijke voorraad en onze contacten met PerzIS gaan wij met de meeste apoed ruimte maken ONZE GEHELE VOORRAAD ZISCHE TAPIJTEN WORDT KOCHT TEGEN PRIJZEN Dit SLIST 10 TOT 30% LAG En DAN ELDERS Kom vrijblijvend Perzen kijken dan raakt U ook onder de Indruk van onze ongeloofwaardige collectie. Ook In grotere maten voor eetkamer en salon een unieke collectie voor prijzen ver beneden elke concurrentie. ALLE TAPIJTEN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID Munt- en Postzegelhandel Den Besterd, Besterdrlng 54, Tilburg, tel. 43.00.53. Pasteitje Heldere kervelsoep Entrecote, salade, frites. Casa ta^jdagroom incl. glas wijn ƒ15,50 MAAR!!! HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND THUIS Dan verzorgen wij diverse koude scho tels v.a. 6,50 p.p. bestelling afhalen tot 22.30 uur. warme keuken is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ruime parkeergelegenheid achter Chlnees-lnd. reat. Lotus. Vergaderruimte voor 6 tot 25 pers, mogelijk. Onze fotograaf was afgelopen maandag bij waivistentoonstelling op het N.S.-plein. Als de omcirkelde persoon zich bij oi meldt ontvangt hij 10,de Tilburgse Koerier, waardebon f 10,Broer de Laat, cadeaubon f 5,Gijzen Optie waardebon fles wijn naar keuze Tropicane Bar, waardebon ƒ7,50 voor bouquet of plant Bloemensalon Flamingo, eei echte Tilburgse boerenworst van P. van Amelsvoort, Insulindeplein, 1 bon voor 4 Jantjes van automatiek Jantje waardebon/7,50 voor vers vlees of vleeswaren slag. Arno de Kort, geschenkenbon/ 5,Den Uil, waardebon/10, de Paris. De omcirkelde persoon van vorige week was de heer Horsten, J.P. Coenstraat 23 Tilburg. (Foto van Aarle) Verscheidene merken uit voorraad le verbaar Bij aankoop van een instr. 3 mnd. gratis les Inruil en financiering mogelijk Stemmen - reviseren - repareren door heel Nederland Studio <^£Jrosveld Tivolistr. 67^69; 013-43.47.62. Vanzelfsprekend zijn rondoin Horecabeurs weer verschillende beurtenissen, die direkt of indii met de horeca hebben te maken. Zo is er direkt ’s maandags de 29e septem ber ’s middags om half drie al een grot borrelschenkwedstrijd. Dit gaat dan om de «Gouden Schenkkurk» en gou den draagspeld, plus natuurlijk vele andere prijzen. ’s Avonds is er om 9.30 uur een de- van de technische kap- it Tilburg, LES MAITRE ?URE». Het kapsel is mviS nauw betrokken bij de Hore- zowel voor de vakman als voor zijn uiten. sdag, de tweede dag, is er dé Culinaire wedstrijd en tevens dé ipresentatie Nieuwe Stijl, de om de zilveren Gaarde en de tweede om de zilveren Schuimspaan. Beide wisselprijzen met mooie geld prijzen. Er zijn al vele inschrijvingen binnen uit het gehele land en zelfs uit België. (Antwerpen). Een zeer kun dige jury zal wederom deze stukken Het is dan ook een gelukkige omstan digheid, dat de gemeente er zo snel in slaagt om de fabrieksterreinen, nodig straat vandaan komtDit gebouw zou. ^j™er voor het verbeteren van het woonkli- volgens diverse raadsleden en zonder maat in de oude stad, in bezit te krijgen, twijfel ook volgens allerlei leefbaar- De gronden van de genoemde bedrijven heidsgroepen, moeten blijven staan. stJraa, a, beslaan samen j kunnen worden gezamenlijk waarvan het I tingen 80 Nostalgie Wat de Beka-fabrieken aangaat, hier zal zich zonder twijfel een zekere r_ talgie doen gelden; niet alleen omGa. deze welkome-aanschaf van de ge meente samenvalt met het terugdrin gen van de werkgelegenheid in de tex tielindustrie die eertijds in onze stad totaal overwegend was, maar ook om dat het aanzic Jozefstraat al genis door dit bec Het zal niet meevallen dit op te ruimen, dat de hel wordt geruïneerd. Met i I voor het gebouw, dat Beka er zich vesLo— Burgemeester Letscher zal op beoordelen, en deze zullen dan ’s mid- dooc t» bezichtigen zijn aan de hal. uij uv nieuwe-stijl wedstrijd gaat het staande om elf uur de om de kleine snelle snacks, enz. die twaalfde Horecavakbeurs ers in trek ^ijn Dezelfde middag start de HORECA BrdDsnt officieel openen. auto-RIT Evenals in andere jaren Een specifieke Horeca-rit met horeca wordt deze gehouden in de foefjes door de mooie omgeving van sporthal aan de Goirleseweg. g De Vier dagen durende beurs mooie andere prijzen. Deze rit start is nog grootser van opzet dan van uit het Beursrestaurant om 2.00 in andere Jaren. Deelname is x t j ing op de beurs. insdags de le October is er de .«op voor Tilburg e.o., Hier at kampioenen uit de bus, die straks in de R.A.I. de biertap kleuren het Kampioenschap van Nederland nullen verdedigenDe leiding van deze t>erust jn handen van het v-vimaoi Brouwerij Kantoor. Donderdag ’s middags, oqk om 2.30 uur modeshow. zal men kunnen kennismaken met veel nieuwe interessante ontwikkelingen in deze be- Hier zijn het twee ondernemers uit drijfstak, die werk verschaft VS4»“'X aan vele duizenden mensen, heren-en vakkleding. Beiden De beurs is ook interessant hebben zij hun bedrijf op de Korvel- om bezocht te worden door S8 “dT0“Klrok telken jaren erg besturen en direkties van in- veel bezoekers. Trouwens al deze stellingen. wedstrijden en shows deden het best. Men koppelde meestal het beursbe- zoek aan een van deze wedstrijden. 29.000 folders en entree-kaarten wor den over de horeca-bedrijven enz. verstuurd over zuid-Nederland. 100% wollen hooppolig Berber shagta- pijt380 cm breed vanaf/128 per meter enz. enz.... Te veel fabrieksaanbiedingen om hier te vermelden Deze •ublleme verkoop fabrlekapartlj vloerbedekking vindt plaats op vrijdag 19 september ven 2 tot 6 uur ns de mld- dsg van 6 tot 9 uur n.m. show en zater dag 20 september ven 9 uur ’s morgens tot 5 uur ns de middag in de grote ach terzaal van Café - Restaurant «Pas Bul ten» aan de Schouwburgring 200 te Til burg. Reservering en levering op latere termijn is mogelijk, voor leggen van tapijt kun nen wij zorgen en betaling geschiedt na aflevering. Kom vrijdag of zaterdag en profiteer van dit unieke aanbod. Service Tapijten B.V., Oss - s Hertogen bosch. Oss, Thorbeckestraat 89. tel. 04120- 22006. 's Hertogenbosch, Boschdijkstraat 41 a. tel. 073-143541. Na 1 Oct. a.s., Kruisstraat Gemeente Rosmalen, hoofdvestiging, showroom 600 m2. een plantsoentje te maken waarin de suggereert, zullen worden verwezen- schoorsteen dan als een functioneel lijkt» dan wel of de vernieuwingen zul- soort Eifeltoren de hoogte in kan wij- len resulteren in een ontmoedigende le zen. Kunstkenners zullen er mis- lijkheid, omlijst door een rijtje nieuwe De gemeente zal, mits het rijk voor 80% subsidieert, binnenkort aanko- schien een phallisch symbool in zien, huizen, pen de terreinen van de voormalige fabriekscomplexen van Beka aan de terwijl meer economisch geöriën- St.-Jozefstraat, van Enneking aan de Goirkestraat en van Willem Vos teerdeneerdertotindustriëleimpoten- Leder, eveneens aan de Goirkestraat. Het desbetreffende voorstel werd tie zullen overhellen. maandagavond met grote haast in de Raad gebracht, omdat de aanvragen Het terrein van Enneking bevat min- voordesenoemderijk^ubsidievóór ISsepiemberbinnenmoelenzijn,wil deze subsidie nog voorkomen op de njksbegrobng. Gezien de datum was zes woonhuizen op, die verhuurd zijn, de aanvraag al onderweg naar Den Haag, en zou moeten worden terugge- In de koopoVereenkomst is begrpen, vraagd, als de raad niet akkoord zou gaan. Maar tijdens de vergadering dat de huurders daar in kunnen blij- werd netjes gedaan, alsof de brief trillend van ongeduld lag te wachten op ven. Het zelfde geldt tre 1 de instemming van de gemeenteraad om dan per expres vervoermiddel voor de twee woonhuizen naar de residentie te worden vervoerd. Gelukkig stemde de raad met het het Beka-terrein. Dus die voorstel in, en dat was natuurlijk ook te verwachten geweest. geval zo vlug niet worden Mogelijkheden Het zal vooral de omwonenden en de wijkraden aangaan om mee te gaan studeren op de mogelijkheden, die Je aanschaf van deze terreinen - -maar- zyn ontstaan voor wat de Goirke- Jozefstraat staat er. gezien het Tivoh- mó^m'enhe.NalcurHb.o. reinen e.n de zus.en, ,an de Oude eeS““ De Schoorsteen Als dan ook nog de Lancierskazerne moet blijven staan, zal er niet al te veel Wat naar onze mening in elk geval zou ruimte overblijven voor grootscheepse moeten blijven staan is de ruim veertig woningbouw. Maar iedereen in de iplex zo meter hoge schoorsteen van Beka, die buurt zal zich met ietwat bang hart af- aat niet er in 1904 is neergezet, nog in goede vragen of de romantische mogelijkhe- staat schijnt te verkeren en een van de den\ dje de omgeving voor de toekomst fraaiste fabriek-”'1'--- Tilburg. Watdc Een interessant onderdeel van de expositie Monument en f'--- Brabant, die op het ogenblik in de Burgerzaal van het stadhuis bunnen plaatsvii wordt gehouden, is een maquette van de binnenstad zoals die gegeven geeft de maquette een beeld er uit zou kunnen zien na een renovatie, die duidelijk gericht is van de mogelijkheden in het kwartier op de woon-en leeffunktie van deze oude Tilburgse wijk in het hartje van de stad. De wijkraad van de binnenstad heeft alle achter de NK Harmonie. bewoners van deze wijk maar uiteraard ook andere geïnte- Binnenstadbewoners zijr. resseerden uitgenodigd om aanstaande maandag 22 sep- ^nde.Ta_anda_8 tember om half acht in de Burgerzaal aanwezig te zijn om deze als de Hoogvennen en de bomenbuurt maquette te bekijken. De maquette toont niet een definitief zouden er veel nuttige informatie kun- plan, maar zou als inspraak-maquette kunnen worden ge- nen vinden duid, omdat een aantal onderdelen verwisselbaar zijn. Duide lijk worden dan de konsekwenties van bepaalde beslissingen zichtbaar. Het bezoek van de wijkbewoners draagt een infor matief karakter. In de wijkraad en haar kommissies kan er verder over gediskussieerd’worden om zo tot een bepaalde meningsvorming te komen over de toekomstige vormgeving van de wijk. De wijkraad zal dan die plannen bij de gemeente lijke overheid bepleiten en weet zich dan gesteund door de bewoners. o. j Indien de gemeentelijke overheid be- Stadsbehoud IS zelfbehoud reid is om met snelheid haar beleid aan Kees Gubbels kan de geestelijke vader 'te passenkan de woonfunktie van de van de maquette genoemd worden en binnenstad nog worden hersteld. In dit zelfs meer dan dat, want hij zorgde verband zij opgemerkt hoe vervelend ook voor de vormgeving. Aanleiding de gevolgen zijn als beslissingen onaf- tot het maken van deze maquette hankelijk van elkaar worden geno- vormde een aan Rob Greiner gegeven men. Hier een huisje afbreken, en daar filmopdracht van het Ministerie van nog één en een straat verder weer één. Volkshuisvesting over stadsrenova- Op zich kunnen het'wel verdedigbare tie. Hij verbleef daartoe ondermeer in beslissingen zijn, maar in samenhang Den Helder, waar men bezig was met gezien vormen zij talryke wonden het projekt in de Visbuurt. In kontak- (open plekken) in de wijk, waardoor ten met Pjotr van Oorschot, Ger Dek- het op den duur een nauwelijks leef- ker en Kees Gubbels werd gesproken bare wijk meer is. over nieuwe ideeën en omdai tal in Tilburg woont of er had, was het aandragen vai ideeën niet al te moeilijk. Tilbi namelijk met een geschonden b. stad, die gedeeltelijk aan de vc ring is overgegeven, doordat I een wel zeer discutabel beleid van de gemeente een belangrijk deel van haar woonfunktie kwijtraakte. De wijkraad van de binnenstad heeft steeds ge ageerd tegen dit beleid en niet alleen in negatieve zin. Het ontwikkelen van realiseerbare alternatieven zag zij eveneens als haar taak. Het drietal woonde regelmatig de vergaderingen van de binnenstad-wijkraad bij en kreeg gaandeweg een idee in welke richting de bewoners dachten. Deze gedachten werden middels de ma quette zichtbaar gemaakt. Het huidige overheidsbeleid is duide lijk gericht op de mogelijkheden van renovatie. Er worden gelden beschik baar gesteld om dit beeld in de praktijk gestalte te geven en de wijkraad is van mening, dat hoewel er al veel schade is aangericht nog niet alles als verloren moet worden beschouwd. mooie omgeving wisselbeker en tev «Is eerste prijs een wekkeJ’- mooie andere prijzen. I van uit het Beursres ----- De~ „..Jerner.. uitreiking ’s Woensi land, Oostenrijk en België zijn vertegenwoordigd. straks in J- Ook in de horecawereld staat zulk de tijd niet stil en op de beurs wedstrijden z«j| man Lnnnon Lonnicmakon Centraal Br club

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1