dflNSSENS KOERIER s n lager roo Wat komt er in de plaats voor afbraakkrotten in oude leefstraten? Perzische iel ms st. 20,— st. 25, st. 25, st. 30,- VOLGENS EEUWENOUD RITUEEL IES KONINGSSCHIETEN VAN SCHUTTERSGILDEN VERLOOPT <^Q^yeld SPPRIDUIIS 1005 tentrum uoor beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - tapijten Open tuindagen SL-Franciscus 21 augustus 1975 pagina 14 OPLAGE 64.200 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek ‘3 uffend voordeel koopje van GOEDKOOP EN... Besterplein 37 RDEEL I AFSLANKEN zie pagina 19 9 to: 6 uur n 9 tot 9 uu' j i' - H' MEELSTRAAT E IVELSTRAAT 97 Alle prijzen en maten Koestr 138 Tilburg Tel.425197 Verlenging tentoonstelling Traditionele optocht te Udenhout TAPIJTEN SHOW f perzische-tapijten 1 Voor exclusieve Perzische tapijten Véél beter - niet duurder SPECIAALZAAK IN AFGEPRIJSOE MERKARTIKELEN Stemmen en repareren van plano's. Studio relschaps- tijd. en zon- t Heezer Tivolistr. 67 - 69 Tilburg. ■Z 013-43.47.62. 875 110 298 VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 20 tot 30% KORTING ;ur de eed Idlijk |»WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT uni gekleurde flanellakens lurzuivere katoen. zacht en anti rheumatisch. ChSÏ3Wb6^90n9 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 I D..kundlOe voorlichting. I I Kleden op richt bij U aan hula. KOM NU NAAR JANSSENS Veldhovenring 2, (hoek Besterdring) Tilburg Telefoon 013-420504 BREDASEWF i WATER gevat.v.. u. staande gas koning. De de hoofdman, de gildebroeü KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten eventu- extra ekzak ardine veel ii menkt en toch noord ee l was ge kheid van ;n aange- loofdman BORDJALUW Uitzoeken Kom nu eens vrijblijvend f U weet het, onze pri liggen 10 tot 30°/ lager dan elders De grootste keuze vindt U bij d Perzenspeciaalzaak bij uitstek Museum is de Trobrianders, Zuidzee» ver- geloot welke Beginnenmag met schieten. Het eerste schot is voor de gildeheer, ver volgens schieten de eerste hoofdman Verkoop van: Orgels, piano's, vleugels, muziek instrumenten, bladmuziek. Groepslessen: piano - orgel - gitaar - drum - blaas instrumenten. Dagelijks inschrijvingen voor de nieuwe cursus: Aanvang 1 september. Bij aankoop orgel of piano 3 mnd gratis les. Huur en financiering mogelijk. Eigen technische dienst. DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nleuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwbi Tel. 013-424754 - G13-G1 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 MDELSPRIJZEN 8,50 12,50 9,75 22,50 41,25 "“re koning bij St.- :r Rinus Boudewijns ten lossen waarna a" broeders schieten k vogel zit erg ve dus het komt ders drk uv .orige eeuw irde, omdat d?"—"" vaak over, tijd werden geht oed, dat daarvan een paar ..i Tilburg bewaard blijven i van he leefklimaat zoals dagen heerste. Men zou dus stuk straat moeten laten, of herstellen, in de vorm van toen. Maar dat hoeft niet perse in de Pastoor van Beurdenstraat te gebeuren; de gemeente heeft gelijk als zij zegt, dat soortgelijke oude arbeiderswoningen zich nog op diverse plaatsen in Tilburg bevinden. Het is intussen wel zaak om tijdig uit te kijken op welke plaats men dan wèl zo’n stukje oud-Tilburg denkt te bewaren. In het voorlopig PERZISCHE TAPIJTEN n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten PANTALONS ’76 dé nieuwe snit, met event eel bandplooien of 'n e~' klepzakje naast de steekt in 'n lekker zware gabard' in mosgroen, grijs, raf traciet. ±/75,- Er is in «De Koerier» al menigmaal behoud van de identiteit van de Til waarde, die bepaalde woningen kunnen hc bréngen waarde o •van onh. vraagd wordt of er niet een andere oplossing te dan een beetje meer fantasie. Ip de gemeenteraadsstukken voor de volgende vergadering B,en W gereageerd op ’n aantal adressen aan de Raad van de Leefbaarheid Tilburg inzake de situatie in de Bokhamerstraat en Pastoor c van Beurdenstraat waar verschillende panden op de nominatie stonden, of „qq” wouden eve staan om te worden gesloopt. Wat de Bokhamerstraat aangaat heeft de buurten11 Zulteh Werkgroep Leefbaarheid kennelijk succes gehad; daar zal vooralsnog niet de slopershamer gehanteerd worden bij de nummers 33, 35 en 37. In de dween.i Pastoor van Beurdenstraat (voorheen de Veldstraat) ligt de zaak anders; -1- 1 de panden 66 en 68 worden binnenkort i, die in particulier bezit zijn vermoede- len gaan. 1 dieptrommen s, i te voorschijn ,r de vendeliers, spectaculaire onderc Het jongste lid ve versierde vogel t meer verdragers, de nar zilver gevallen de schoenen et poetsen - /ordt besloten door dekens en, uiteraard 1 geschreven over het belang van het ilburgse straten, over de historische lebben, ook al zijn ze niet onder te *n in een lijst van monumenten, die omwille van de esthetische e op zich bewaard moeten blijven, en over het klakkeloos afbreken ibewoonbaar, of onrendabel verklaarde panden, zonder dat bedenken is, al vergt Optocht Na de mis wordt bij de kerkdeur ae gildegroet gebracht, waarbij de eed SCnieten van trouw aan kerkelijk en wereldlijk Op de schutweide wordt j gezag wordt hernieuwd. En vervol-, gilde beginnen'mag met sc gens trekt het gilde in een plechtige optocht door het dorp naar het terrein. Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur’ Bij 'n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 de panden 24-26 zijn al gesloopt, de r gesloopt, terwijl enkele woningen, die in particulier bezit zijn vermoede- taalbaar dijk eveneens tegen de grond zullen gaan. zouden v doen en duide Wevershuisjes blijken geen wevershuisjes te zijn. gen' De Werkgroep Leefbaarheid heeft zich, mingsplan Tilburg binnenstad wordt Frot< toen zij pleitte voor het behoud van deze daartoe in elk geval nog geen aanstal- huizen, moeten beroepen op het feit, ten gemaakt. Het zou nuttig zijn als de dat hier sprake zou zijn van «wevers- Werkgroep Leefbaarheid zelf maar huisjes», en dat in de Pastoor van eens op zoek ging; en dan liefst naar Beurdenstraat de laatste groep van een stukje straat, dat nog helemaal in deze huisjes zou staan. Deze motivatie orde te maken is en met een goed de- wordt door het gemeentebestuur on- cor een karakteristiek doorkijkje juist genoemd; er is geen sprake van geeft, n Paar centen zal zo’n restaura- wevershuisjes, in de zin van «huizen, tie trouwens wel kosten, waar een thuiswerker woonde en «Oude» nieuwbouw weelde», artektenhulsies algemeen is het van belang r Wü geloven, da, deze pree,,Ie er ^etts”5 wéinig mee te maken heeft, al zou het J wel goed zijn als de Werkgroep zich ander punt verdient na J Er gaan binnenkort zo’n zestig historische waarde, omdat daaraan te zien is, hoe de vaak overgrote gezin- y VI nen in die tijd werden gehuisvest. Het K 1 is zeker goed dat daarvan een naar specimina in met behoud i dat in die dap ook een stu» ben. Met het schrijden over de gilde- vlag toont de nieuwe koning, dat hij scho- zijn ambt aanvaardt. Intussen zit de ?ilde- echtgenote van de winnaar thuis te wagen. Dat popelen om het goede nieuws, dat on- idig niet. De derwijl allang is doorgetelefoneerd, 00k officieel bevestigd te krijgen. Daartoe rijdt de standaardruiter vier klauwens naar haar woning, waarna zij zich gereed maakt voor de ont vangst ten gemeentehuize. Onderwijl schiet op de schutsweide ook het an dere gilde om het koningsschap, waarbij de winnaar op dezelfde plech tige manier wordt geïnstitueerd. Elke drie jaar schieten de gilden St. - Joris en St. - Antonius - St. - Sebastiaan in en de burgemeester. Dan mag de vroe- Udenhout om het koningsschap op het traditionele eigen terrein van de gilden aan gere koning bij St.-Joris is dit de de Kreitenkolenstraat. Dat is een plechtige dag, die verlopen moet volgens strenge heer Rinus Boudewijns drie scu regels. ten lossen waarna alle andere gilde Het begint al met het wekken van de deelnemers, die in het dorp wonen. Bij broeders hun kansen wagen. De* zonsopgang trekken de drie jongste leden door het dorp, stellen zich op onder het schieten is nog zo eenvouc slaapkamerraam van de gildebroeder en wekken hem (en de buren) uit de slaap vogel zit erg vast en is van stevig hout, met luid bazuingeschal. Dit eeuwenoud gebruik stamt kennelijk uit de tijd toen er dus het komt wel voor dat alle broe- nog geen wekkers waren, en de gildebroeders te vast sliepen om de kerkklokken te ders drie keer aan de beurt komen horen. Het gilde neemt ten aanzien van een modern ding als een wekker uiteraard vooraleer de vogel omlaag komt, geen risico; bazuinen! De gewekte broeder moet in persoon aan het slaapkamer raam verschijnen om te laten zien, dat hij wakker is en daarbij de belofte afleggen, dat hij zeker aanwezig zal zijn in de kerk. Voor dat wekken worden de bazuinbla zers beloond met een kleine tractatie, waarbij de regels verbieden dat er sterke drank wordt aangeboden; om voor de hand liggende redenen. DE LANGSTE DAG VAN BRABANT Heeze ontvangt het komend weekeind vele tienduizenden mensen uit Nederland en België. Zondag krijgt de Brabantse zijn hoogtepunt in de cultuurh»- torische optocht met landjuweel. De optocht die in het teken staat van Volksvermaak uit Brabants Verleden begint om half drie en wordt beëindigd met een landju weel dat om vijf uur begint. Maar er is méér te doen. Veel meer zelfs, want zaterdag i dag is er in de tuin van het gemeentehuis een edelambachten- dorp en een kunst- er. antiek markt. Zaterdagavond is er een tuinfeest. In het dorp zijn enkele podia opgesteld voor het toneel- festival, waaraan door vele groe pen uit Nederland en Vlaanderen wordt meegedaan. Een bezoek aan de tentoonstellin gen in het kasteel van Heeze is al leszins de moeite waard. Er is een expositie van foto’s van Brabantse Boerderijen en verder een ten toonstelling van o.a. gezelschaps- «n/ >en uit grootmoeders tijd. De opruiming heeft plaats ge maakt voor een nieuwe prachtige zending Perzische tapijten, die wij zojuist hebben ontvangen Zware kwaliteit SHIRAZ TAPIJTEN 300 x 210 Nu KARADJE 110x60 Uitzoeken Nu HAMADAN 200 x 100 Uitzoeken Nu HAMADAN 150 x 100 Extra kwaliteit f QOC Uitzoeken Nu J wfcvl BELOUDSISTAN 134 x 90 Uitzoeken J 259 117n?/245 1 kijken ‘rijzen 1% In het Volkenkundig tentoonstelling «De I Zeevaarders van de Zu« lengd tot 8 september a.s. De Trobrianders bewonen een eilan dengroep ten oosten van Nieuw - Guinea. Zoals zo veel Papoea - volken hebben zij dank zij hun geïsoleerd be staan nog steeds hun eigen cultuur bewaard. Hierin nemen landbouw en handel een belangrijke plaats in. De Trobrianders ruilen met de bewoners van de omliggende eilanden tuinpro- dukten tegen allerhande gebruiksgoe deren. Daarnaast maken zij langdurige zee reizen om sieraden te verwerven die de eigv.<aa;- status en presrige bezor gen. Aangezien de westerse cultuur met haar industrie en mechanisatie deze bevolking zo weinig beïnvloed heeft, neemt het handwerk, vooral het i houtsnijwerk, nog steeds een belang- I rijke plaats in. k zij het toenemend aantal vreem- igen in dit gebied wordt er echter ds meer voor de verkoop gepro- ierd. Sommige van deze voorwer pen vertonen nog verwantschap met de traditionele cultuur, andere daaren tegen zijn geheel afgestemd op de smaak van de toeristen. Aan de tentoonstelling is een dia - serie verbonden. De openingstijden zijn: ma. t/m vrijd. 10.00 u. tot 12.00 u.; 14.00 u. tot 17.00 u.; zat. en zond. 14.00 u. tot 17.00 u. Opgaaf voor Werkgroep Leefbaarheid tegen de grond in het Padua-plan en men kan aan zien komen, dat bij de renovatie van de St.-Annawijk in de zelfde orde van grootte gedacht gaat worden. Het is dan niet alleen meer de kwestie wat er wordt afgebroken, 8e‘ maar ook wat er wordt neergezet. De ;t dit Werkgroep Leefbaarheid zou het Til- burgse publiek zeer aan zich verplich- >adering wordt door ten als hij probeerde jonge architecten lu t<u> Werkgroep te vinden, die plezier hebben in het - -ontwerpen van «oudachtig» aan doende huizen, die een karakteristieke ven aan te renoveren bouwsels zouden dan niet hoeven te lijken op dat wat er ver- en zij zouden uiteraard moeten beantwoorden aan de wooneisen van deze tijd. En bovendien zouden zij be- moeten zijn. Maar tevens zij toch «oud» moeten aan- lelijk moeten passen in de vat schaal en gevelbehan- ling betreft Over het algemeen irden afgebroken woningen vervan- door neutrale huizen, vaak met te ramen en doorzonkamers, die in het vertrouwde straatbeeld niet pas sen. Het is niet te hopen dat in Padua en St.-Anna de nodige vernieuwingen in die zin worden ogelost. Voorlichting Het is misschien een idee om over deze bouwmethode eens een voorlichtings- toer te beleggen met tekeningen en dia’s. Wie bijgaande foto bekijkt van de voor malige Veldstraat zal toch wel een ge voel van nostalgie niet kunnen onder- IB.VI, in enkelvoudige drukken, al is het afbreken van deze op zichzelf staand huizen vermoedelijk wel onvermijde- /elijks een bevattelijke indruk ge- lijk. Het is te hopen, dat er een even van hoe het dan vroeger was. En karakteristiek hoekje voor terugkomt, nadenken. De opname is van onze fotograaf Van stig huizen Aarle. MEELSTRAAT TEL ‘*215,3~433860 Rondwandeling De plechtige optocht met de nieuwe koningen is opnieuw een fraai gezicht voor de dorpsgenoten, die nog ééns de kans krijgen om hun ogen uit te kijken tijdens de deftige rondwandeling na af loop van de plechtigheden. Koningen en koninginnen worden dan door bun bekenden eerbiedig begroet en beant woorden dit met een genadige hoofd knik. Een van de verenigingen die niet zo- gering. Toch gaan zij, evenals vorig veel in het nieuws komen is de Bloe- jaar, voor iedere bloemenliefhebber, mviikultuurvereniging St. - Franciscus en wie is dat niet, hun poorten openen, i neemt zij in het stadsdeel - en wel op zaterdag 30 augustus van 14- •en grote plaats in 17 uur en op zondag 31 augustus van 10 17 uur. Met 115 de.i vormt zij een hechte en Zo willen zij U mee laten genieten van zeer actieve groep, maar teveel publi- de geweldige bloemenprachtvooral citeit brengt nu eenmaal mee dat nog van de dahlia’s die nu op zijn mooist anderen zich als lid willen opgeven, zijn en die men m een heel scala van Maar helaas, de wachtlijst is al zo lang kleuren en variëteiten kan bewonde- en de kans dat er een vrijkomt zeer ren. Daarnaast zijn er nog vele andere plan ten en bloemen die de aandacht trek ken, zodat er voor elk wat wils is. Spe ciaal voor deze gelegenheid zullen er grote opgestoken bloemstukken her en der in het park geplaatst worden. Naast enkele kleine attracties en de mogelijkheid tot het gebruik van een drankje zal op zondag de sinds kort geheel gerestaureerde draaiorgel «de tolbrug» met zijn sprankelende klan ken voor de nodige sfeer zorgen. Op een andere tuin, eveneens van deze vereniging, zal de open dag zijn op zondag 7 september van 10 - 17 uur. ingang Groeseindstraat. Ook mag er op gewezen worden dat «St. - Franciscus» een vereniging is, die met haar kunnen naar buiten treedt. Tijdens de schouwburgdag van zondag 7 september a.s. zal het inte rieur van de schouwburg verlevendigd worden door staaltjes bloemsier - Kunst. Het was er druk op de Braderij in Hilvarenbeek. Onze fotograaf was er ook en schoot deze plaat. Als deze mevrouw zich bij ons meldt ontvangt zij een waardebon van 10,van De Koerier, een van/ 10,van Broer de Laat, een van/ 7,50 voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een van 7,50 voor een boeket of een plant van Bloemensalon Flamingo, een van 5(van Gijzen Optiek, een kadobon van Boetiek Den Uil, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, een slinger echte Tilburgse boeren worst van Slagerij P. van Ameisvoort en een kadobon voor een etentje van Bistrot de Paris van 10, foto Van Aarle. KRIK. Het is zeker, dat de Udenhoutse men sen met veel belangstelling kennis zul- n van dit folkloristische ko- ..nigsschieten, dat zich niets gelegen laat liggen aan moderne werkdagen en onaangedaan zich houdt aan de aloude plechtige dagen van het gilde. Het heeft een tijdlang geleken of deze oude gilden het zouden moeten afleggen tegen de snelle hedendaagse tijd, maar de laatste jaren blijkt wel, dat vooral de jeugd grote belangstelling heeft voor het behouden van deze tradities, zodat het voortbestaan van de gilden voor de komende vijfhonderd jaar wel weer verzekerd lijkt. De gildebroeder, die de vogel dan naar beneden schiet, staat dan kandidaat voor het nieuwe koningsschap, maar dat gaat zo maar niet. Er moet eerst worden beraadslaagd of hij waardig is D om koning te worden. Doorgaans is hij 8 Er mag alleen zilver worden geofferd daartoe waardig, maar voor de zeker- rn,s‘ heid wordt toch nog eerst een beraad- Als het wekken gedaan is het hele Die optocht zit als volgt in elkaar: Paging gehouden. Het zou toch kun- dorp wéét het dan onderhand wel Standaardrijder, die altijd zigzag over nen jat intussen iets bekend trekken de gildebroeders in vol ornaat straat moet rijden om zich een weg te worden, waardoor de waardig! en in statige pas naar de kerk, die pas banen, door de volksmenigte: het gilde foet koningsschap zou worden opengaat, als de standaardrijder op de heeft de hele straat nodig, waar het tast. Op een teken van de hc> deur geklopt heeft. Onder plechtig ce- gemotoriseerde verkeer rekening mee nadert dan «een deerne» met een was- remonieel wordt dan de mis opgedra- moet houden. Na de standaardrijder bak, een kan met water en een hand- gen, begeleid door tromgeroffel, gewuif komen de vaandrig en tamboers, die uit joek, welke zij aanbiedt aan de van vaandels en geschal van bazuinen, hun dieptrommen sonore donkere to- nieuwe koning, opdat hij zijn handen Alle gildebroeders worden geacht of- nen te voorschijn toveren, gevolgd kan wassen. Hij werpt daarna bij wijze fers te brengen aan het altaar, waarbij door de vendeliers, een van de meest van |oon een zilveren munt in het was men alleen met zilver voor de dag mag spectaculaire onderdelen van de stoet. bekken: kennelijk moeten de gilde- fen‘nemén' komen, wat in deze tijden van gedeva- Het jongste lid van het gilde draagt de broeders nogal wat zilver op zak heb- ningsschiet lueerde munten niet mee zal vallen. Er versierde vogel gevolgd door de zil- is namelijk geen enkel geldstuk meer verdragers, de nar die in sommige in omloop, dat nog helemaal van zilver gevallen de schoenen van vooraan is, maar misschien is de pastoor ook staande gasten moet poetsen en de blij met echte zilveren theelepeltjes. koning. De stoet w< n, de< ïders. i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1