JANSSENS ERSl >©FFj \weekblad voor het hart van BRABANJKkC^ E RER fr - w g v 1 <4 Structuurplan «Oude Stad» krijgt vorm in diepgaande «Maatregelennota» <5PnRionns loos centrum uoor beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg abij N.S. plein I. 421904 b.g.g. 320439 -EDING rting Fabrieksterreinen worden woongebieden Opening jeugdakkomodatie bezorger Perzische tapijten 40.000 aanvragers delen 80 miljoen gulden voor Wandelbos Jeugd NEEFS CLEERDin auaustus 1975 paqina 14 oor alle mid- Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek 6,50 v.a. 5,95 v.a. 8,50 v.a. 5,75 v.a. v.a. .v.a. 6,95 v.a. v.a. 18,95 v.a. 15,95 v.a. 29,95 v.a. 8,95 ting lubon van EVAKSCHOOL ^St^Josephstraat 117 Sostumière, Coupeuse en volgens de Rundschau- Bl JVERDIENSTEN Tiv< Anjer-Collecte begin september Kort bericht IbETER /ragen enken MÊELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 WATEI ■N iKoestr 138 Tilburg Tel.425197 J.W.M. Mark. 6,50 9,95 NIET duurder gezet in de richting van een goede opvang van deze jeugd. Wandelbos, belangen van de jongeren uit TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 40 tot 50% KORTING Donderdag 21 19e jaargang 'E CURSUS ER rovincie bepaal- i een p subsidie inzenders tij op geld 1GSE KOERIER B.V Studio ros veld rolistr. 67 - 69 Tilburg. 013-43.47.62. Gelijk Oude S en de ge taal 11 t was het i 1.650,— HEDAKTIB EN ADMINISTRATIE N.S PLÉIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders gemeente Dronten werden in to- beschikkingen afgegeven. Daar gemiddelde het laagst met GEOPEND MIEKE HEIJMANS mode-accessoires Jul. v. Stol bergstraat 2 Tijdens openingsweek ontvangt u een leuke verrassing In de periode van l tember zal in Till Anjer-Cc een collec De voor leef-verkeer te schept den zullen een bevolking treffen, die er iets mee zal vangen, van het geldt, ken k; DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754^- 013-671590 OPLAGE 64.200 Inm,uuvi^ ;ekoment:: De wijk.» 1 over de a cening ever wijkraad i zv.za. Schuurmans, de heer Strik en de heer H. W. van der sen in naaien en knippen Eveneens nascholing. >10-12,15-17 en 18-20 uur, I. afspraak. Verkoop van: Orgels, piano's, vleugels, muziek instrumenten, bladmuziek. Groepslessen: piano - orgel - gitaar - drum - blaas instrumenten. Dagelijks inschrijvingen voor de nieuwe cursus: Aanvang 1 september. Bij aankoop orgel of piano 3 mnd gratis les. Huur en financiering mogelijk. Eigen technische dienst. Stemmen en repareren van piano's. Nu na een heel jaar van goede voorbereidingen hoopt men op een langer bestand van de jeugdruimte. pre....-, de reker troleerd. wviucii nagegaan, of hei ïrricht en of het huis inder garage aan de Kruidenlaan, de eigenaar zelf wordt be- die helaas afbrandde en de tweede in de vorm van een trefcentrumgroep, die op ’n bepaalde avond in een ruimte in het oude wijkgebouw bij elkaar kwam. Door haar mogelijkheden werd ook deze opgedoekt. XN6u° f 110 <N 200 x 100 298 xNioo telen streeft ernaar de leef- Pri?s Bernhard d van de oude stad te verho- oorlog bijdroeg met name het contact van de logsmspannmge i in de leefstraten belangrijk te vordering van v ingeert miser Na een zeer geslaagde toemee door Oostenrijk en Duitsland begint voor de Teenagerband Prins Bernhard in sep tember wéér het opleidingsprogram ma. Op 29 augustus wordt deelgeno men aan een waarderingsconcert. De opleidingen worden gege- Buurthuis Soekmekaar, Ge straat 2A. Belangstellender zich opgeven bij de h Trouwlaan 120, tel. 42 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! het Besterdplein In de Koerier van 7 aug. was een brief opgenomen van de omwonenden van het Besterdplt In deze brief gen het wang” KLEUREN- I TELEVISIE 11 51 cm beeld-8 voorkeuze-tipfoetsen, all J! transistor 110° 1898,-m.i. of jƒ72,30 per maand, dit is I I 11 16,68 per week JI 66 cm beeld, 8 voorkeuze-tiptoetsen, all transistor 110°, incl draadloze afstandsbediening 2198,- m.ij of 83,20 per maand, dit is 19,20 per week Geen aanbetaling (basis P.L.), direct eigendom, geen huur Inclusief drie jaar volledige 1garantie-verzekering J Dus 3 jaar totaal GEEN KOSTEN o muziekhuis t ffoS&ZZtdburg J; Juliana v. Stolbergstr. 7 Telefoon 013 - 420986 Reeds 50 jaren een begrip voor vertrouwen en service volgens meer moderne m. leren ïn, die worden in de nota veel geformuleerd, waar- het gewone publiek zijn zich de reële ge- n van die maatregelen voor de te halen. Als de maatregelennota vorm waarin zij is ing rwezenlijkt zal er I nogal een en ander veran- PERZISCHE TAPIJTEN GROTE EKCLUSiEVÊ COLLECTiÊS 0UD€ KLEUftEN aa. IblDOAQ-KAZAk-5HiQu/AN-5AQ0UCK- K.E5HAN ^Veldhovenring 2 j^TMburg TeL 431532/ Tussendoor- en achter om wegen voor fietsers en voetgangers Voor de komende raadszitting hebben Ben W voorgesteld de aanbieding van de «Maatregelennota structuurplan Oude Stad» voor kennisgeving aan te nemen. Het is namelijk de bedoeling, dat de Werkgroep 2000 eerst nog een eindverslag van de inspraakprocedure in deze fase uitbrengt, die in een informele raadsvergadering zal worden besproken. Inmiddels heeft de commissie ruimtelijke ordening er dinsdagmiddag haar licht over laten schijnen, wat uiteraard alleen maar voorlopig werk kan zijn. In de nota worden zoals de naam zegt diverse maatregelen voorgesteld om de leefbaarheid van de oude stad te vergroten, om de vrijkomende, of al tijd c vrijzijnde terreinen optimaal te benutten, om een betere afstemming te krijgt krijgen tussen autoverkeer, fietsers- en bromfietsers-verkeer en voetgan- vlak. gersverkeer, en om een nieuwe schaal vast te stellen voor nieuwbouw van - woningen en eventueel bedrijven. voor de wijk BENELUXLAAN vragen wij een Liefst woonachtig in of bij genoemde wijk. Aanmelden aan ons kantoor N.S. - plein 14. De opruiming heeft plaats ge maakt voor een nieuwe prachtige zending Perzische tapijten, die wij zojuist hebben ontvangen Zware kwaliteit p SHIRAZ TAPIJTEN t O/O 300 x 210 Nu J KARADJE 110 Uitzoeken HAMADAN 200 Uitzoeken HAMADAN 150 Extra kwaliteit f QQC Uitzoeken Nu J Kom nu eens vrijblijvend kijken U weet het, onze prijzen liggen 10 tot 30% lager dan elders De grootste keuze vindt U bij Perzenspeciaalzaak bij uitstek mt 50 wo< deze De -collecte rechtstreeks ue verenigingen, terwijl ordt overgemaakt aan het injerfonds. Egaantrekke- Aclll de de verenigingen. «omwonenden» van gebrekkige volgd door Noord-Holland (23.236), Gelderland (21.381), Noord-Brabant (15.885) en Limburg 12.775). In Utrecht waren 12.399 aanvragers, in Overijssel 11.280 en in Zeeland 5.306. Friesland en Groningen ontlie pen elkaar niet veel met resp. 6.566 en 6.498. In Drenthe, de eerste proi waar een notaris een rangorde b> de, wisten-de aanvragers al na weet hoe het met hun kans op zou aflopen. Van de 5.454 in kregen er 1.244 bericht dat zij konden rekenen. KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN n Uitgezóchte collectie handgeknoopte zische tapijten land 2. 2.150,—. Het onderhoud moet binnen zes inden na de beschikkingsdatum uitgevoerd door een erkende aan- ler. De gespecificeerde rekening ït worden opgestuurd naar een van directies in de provincie, waarna steekproefsgewijs de rekeningen zul- o e re">in de wérk is ver daad door >ond. meeste aanvragen kwamen uit de provincie Zuid-Holland (36.572), ge- Dinsdagmiddag maakte onze fotograaf op de markt aan het Burgemeester omcirkelde dame kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen: van Broer de Laat, een waardebon voor vlees en vleeswaren van/7,50 va... plant of boeket van 7,50 van Bloemensalon Flamingo, een waardebon vi boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze vai cadeaubon van Boetiek Den Uil en een cadeau' emeester van de Mortelplein bovenstaande opname. De .alen:/10,van De Koerier, een waardebon van/10, van Slagerij Arno de Kort, een waardebon voor een »ebon van/5,van Gijzen Optiek, een slinger echte wijn naar keuze van de Tropicane Bar, vier broodjes Jantje, een i Le Bistrot de Paris. (Foto Van Aarie) ..ppen gebie- moeten aan weten aan te Dit houdt een verandering in leefpatroon, zoals dit nu nog Bestudering van de nieuwe wij- <an leren, dat ook daar het tradi tionele leefpatroon zo maar niet veran dert. De maatregelennota zal te zijner dus nog een aanvulling moeten >en op het gebied van het menselijk Wie nu nog geen bericht heeft ont vangen van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over zijn subsidieaan vraag «onderhoud eigen woning» mag niet meer rekenen op een bij drage voor dit doel. Dit zal aan alle betrokkenen afzonderlijk worden meegedeeld. De 80 miljoen gulden die hier ■■or beschikbaar was, is thans verdeed over ongeveer 40.000 aanvragers. Hiermee is een kwart van het totaal aantal binnengekomen aanvragen gehonoreerd. Vóór 28 mei 18.00 uur dienden niet minder dan 157.403 mensen een subsidie-aanvraag in bij een van de direkties van de volkshuisvesting in de provincies. Notarissen zorgden daarna tussen 10 en 22 juni voor een rangorde waarin de beschikkingen konden worden verstuurd. Gemiddeld 2000,— De 80 miljoen subsidie van het rijk be tekent een werkgelegenheidsinjectie r ^id ja" de Werkgroep Jeugd gegaz verrichten onderhoud tot een Wandelbos, die ijvert voor de ten i i van 3 .000 subsidie. belangen van de jongeren uit kome deMwijk;isdr :unnen hebben ongeveer 2.000,—. In Z eeland was g"--- lling het formeel dat gemiddelde 1.698,—in Gelder- r 1- 1 :ringvand^geeïte’- ‘2j5of-2 050’- en in Amsterdam f Wat ging hieraan voorar? zelfwerkzaamheid Het onderhoud moet binnen zes «soos- ermg van personen, ver- maanden na de beschikkingsdatum Twee jaar geleden heeft de dinsda »P he. werkgroep (toen nog «initia- itwikkeling en jeugdvorming werk- moet worden opgestuurd naar een van t,efgfoeP” geheten) op twee |ag het in im zijn. Een hele mond vol. Het directies in de provincie, waarna manieren geprobeerd een iatre- komt, m simpele termen neer op het stee|< arden bieden van hulp aan die initiatieven, die het leven extra zin vol maken. En de plaatselijke zang-, muziek- en to neelverenigingen doen dit. Op basis van evenredigheid komt 50 dus precies de helft, ^an huis-aan-huis-collecte rechtst ten goede van de verenigingen, terwi het restant wordt overgemaakt k Provinciaal Ar lijk dus voor c_ De provinciale anjer-fondsen dateren van 1945. Na de bevrijding werd het Prins Bernhard Fonds, dat tijdens de oorlog bijdroeg aan de geallieerde oor- -;-gen, een fonds «ter be- wa" wetenschap en kunst» De witte anjer, lievelingsbloem van de het Besterdplein. Prins, fungeert als fonds-embleem. I*1 deze brief wordt geprotesteerd te- In het organiserend komité hebben zit- 8en het wangebruik van het open ter- ting: de heer LeoN.denBrabander.de re,n achter de politiepost op het Be heer A.A.A. Schuurmans, de heer sterdplein, hoek Hoefakkerstraat. De brief was ondertekend met: «Een groep omwoners van het Besterd- bouwde plein». Inmiddels is dezelfde brief de wijk, binnengekomen bij de wijkraad Loven- J Besterd. De wijkraad is echter nogal Dejeugdrui verbaasd over de anonimiteit van de in gebruik m ondertekening evenals over het idee yrijdag 22 van een wijkraad dat uit deze brief Avonds spreekt. De wijkraad is nl‘. geen uitvoerend or» gaan, maar bestaat uit een groep men sen die zich allen bezighouden n soortgelijke situaties als beschrever de brief. En er zullen ook nu weer, beslist mensen te vinden zijn die sa men met de buurt hun schouders onder en* z het probleem willen zetten. Maar stern vooral dit laatste is van belang!!! hun Daarom vraagt de wijkraad Loven - Besterd de briefschrijver(s) zich te melden bij'het secr.: dhr. Horvers, Ringbaan Oost 261, tel. 430387. Namens de wijkraad R.v.d. Broek Bosscheweg 356 Na een periode van noeste ar- Bö hèt opstellen van dit programma is twirl van do WnrLnrrwn U..nd hien’ wat de inhoud betreftervan uit gegaan, dat de volgende dne elemen- in het programma moeten voor- r,vinen te weten: een ontspannend, ’"'rmend, een kreatief aspekt, hoe drie aspekten echter konkreet in t^ vullen zijn, wil men samen met de jongeren bekijken. Wat de vormge ving van het programma betreft, .is men voorlopig uitgegaan van twee os-avonden» in de week en wel sdagavond voor de jongeren van 12 16 jaar en vrijdagavond voor de van 16 jaar en ouder. Hierbij - ,„6 in de bedoeling om éénmaal in manieren geprobeerd een de 14 dagen een programma-avond te dergeliike opvang te realise- houden (dus b.v. film, lezing etc.) en één maal een disco-avond, verdeeld over de genoemde twee leeftijdsgroe pen. Deze ruimte is gevonden in het ver- wijkcentrum 't Kievitslaer in dat op 13 september officieel zal worden geopend. jimte zal echterreéds eerder worden genomen, en wel op augustus. j houdt de werkgroep «Open Dag»wat betekent dat alle jongeren uit de wijk het Wandelbos worden uit genodigd om het op te stellen pro- met gramma te gaan invullen. en in De werkgroep heeft deze avond dan ook als volgt gepland. Om half acht worden de geïnteresseerden verwacht zullen bij hun binnenkomst een .icil uitgereikt krijgen, waarop zij i voorkeur aan grammofoonplaten en lektuur kunnen inbrengen. Verder zal men op deze avond vr-"-" om een geschikte naam te beder voor de nieuwe jeugdruimte. Hiema zal er uitleg gegeven worden oVer het programma, dat voorlopig voor 6 weken is opgesteld. per kante ningen 65 a In de periode van 1 tot en met 7 sep- hu[s ’te"vei een zekere «Anjer-Collecte» worden gehouden, Landeliiki t de omwo- een collecte waar de plaatselijke ver- drag (jat aan s vrijgekomen ter- enigingen veel aan kunnen hebben, oneeveer f 1 rond Korvel kun- Want zoals de doelstelling het uitdrukt, het gaat de Anjerakt burg om de bevordering van de j lijke en kulturele door subsidiëring van enigingen en ii lijk op het ge sont zaam c bekend is in het structuurplan Voetgangers en fietsers Stad het territorium opgespleten [n de secundaire lintbebouwing zal in vier afdelingen: hoofdstructuur, d.i. veel aandacht geschonken worden aan de terreinen gelegen langs de grote ver- het voetgangers- en fietsers-verkeer. keerswegen; sekundaire lintbebou- Particuliere gronden moeten ontei- wing, oudere wegen, die vroeger de gend kunnen worden om voetgangers herdgangen binnendoor ipet elkaar doorgangen «achterom» mogelijk te verbonden, bijv, de Trouwlaan, de Ca- maken. Bovendien moet ernaar ge- pucijnenstraat, de Hoogvensestraat, streefd worden om particuliere gedeel- het Smidspad, etc.; amorf gebied, die ten, die ver van de straat liggen, onder terreinen waarop voornamelijk grote meer door middel van die achterdoor- complexen zijn gelegen, bestaande uit gangen bij het openbaar verkeer te be- oude buiten bedrijf zijnde fabrieken, trekken; vermoedelijk komen er dus kloosters, magazijnen etc.; en tenslotte kleine pleintjes of zitjes voor de buurt- het clustergebied, merendeels woon- genoten, waar nu diepe achtertuinen wijken, die sinds de twintiger jaren ge- aan elkaar raken. Voorts zal in de lint- bouwd zijn volgens meer moderne bebouwing ruimte gereserveerd moe- woonopvattingen. ten worden voor sociale, kulturele, Veel veranderen medische en recreatieve voorzienin- De maatregelen, die worden voorge- gen, die nu, voor zever aanwezig of in steld, worden in de nota veelal in al- de nieuwe stadsgedeelten of langs de gemene termen geformuleerd, waar- wegen in de hoofdstructuur liggen, door het voor het gewone publiek Uitbreiding van het winkelbestand in nogal lastig zal zijn zich de reële ge- de lintbebouwing wordt niet oppor- volgen van die maatregelen voor de tuun geacht, omdat de koopbeweging geest te halen. Als de maatregelennota zich, zij het traag zal blijven verplaat- m de vorm waarin zij is ingediend, sen hetzij naar het centrum van de wordt verwezenlijkt zal er in het Oude Stad, hetzij naar de nieuwe wy- stadsbeeld deren. Ten aanzien van de hoofdstructuur, dus lanf’ J* 1- wordt aanbevolen om het aanzien daarvan sterk te onderscheiden van de erop aansluitende bebouwing onder meer door de aansluitingen van andere manj straten en afwijkende vorm, materiaal schil of kleur te geven. Er moet jaarlijks een prijsvraag worden uitgegeven voor beeldende kunstenaars om het open baar gebied in de hoofdstructuur in te richten. Braakliggende percelen moe ten hetzij worden bebouwd hetzij door beplantingen in overeenstemmin" worden gebracht met de omgeving, om tegen te gaan, dat gronden uit ona- punt van speculatie jaren- en jarc open terreinen blijven, die in hei mene beeld detoneren. dsgeGv^m.1 hoofdstrui van het win) juwinf -J* tuun geacht, >wzich, zij het tr igediend, sen hetzij r in het Oude Stad, ken. Fabrieksterreinen De meest duidelijke veranderingen ngs de hoofd verkeerswegen, zullen plaatsvingen in het amorfe ge- aanbevolen om het aanzien bied, wat ook wel in de rede ligt. Tal - v •- «-j—-i.-: van terreinen zullen door de gemeente moeten worden aangekocht, op welke mier tot 1985 ongeveer 100 ha be- ^-jikbaar komen, die bestemd zullen moeten worden voor groengebied, woongebied, woonwinkelgebied, ge mengde doeleinden, winkel-horeca- kantoordoeleinden, bedrijfsdoelein den en verkeersdoeleinden. Er zal een dichte bebouwing worden ming streeft 60 a 100 woningen g, dit 200 300 arbeidsplaatsen per kantoor oog- en voor onderwijsvoorzieningen 65 a renlang 100 arbeidsplaatsen per ha. iet alge- niet mogelijk zijn zonder mate van hoogbouw. Dus nenden van de al vrijgek reinen bij Tivoli en ror.J 2L nen zich vast op een en ander voorbe- reiden. Er komt nog verdere inspraak! burgor Zeer grondig wordt ingegaan op de lijke ei parkeerkwestie. Er wordt op aange drongen dat het parkeerbeleid gedurig intensief zal worden bestudeerd, zo dat veranderingen in het verkeers- en )e parkeersbeeld meteen kunnen worden Seven in het opgevangen door aangepaste maa Gen. Koek- gelen. Onder meer zal moeten wor ;langstellenden kunnen geprobeerd om meer particuliere bij de heer v.d. Bemt, gronden te bestemmen voor het parke- 433295. ren van voertuigen, die bij die grond horen. Verder wordt, met name in de clustergebieden, waar de wcondicht- heid erg gróöt is, het bouwen van par keergarages aanbevolen, zodat de straat in de woongebieden weer de functie van woonerf krijgtwaar meer ruimte is voor andere activiteiten dan rijden en stallen vah auto’s. Leefbaarheid Kortom het pakket van voorgestelde maatregelen streeft ernaar de leef baarheid van de oude stad te verho gen. en met name het contact van de mensen in de leefstraten belangrijk te verhogen. Of dit alleen met materiële maatregelen te bereiken is, valt buiten het bestek van de nota. Maar het be hoort wel een punt van aandacht te zijn voor degenen, die zich actief met de buurt- en wijksplanning bezighou den. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING DEN BOSCH. Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van I0.00-I8.00 uur vrijdags van IO.OO-2l.OO uur 's maandags gesloten Telefoon 073-143526/123041 B.V. Goirle 04247-1634 Antwoordnr. 190 - Goirle BREDASt

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1