DE )P dflN55EN5 ra, s i !S= Tilburgs taxiwezen is nog lang niet op ideale leest geschoeid N N NEEFS uur, irdag 5 uur De Stadsschouwburg herstelt een traditie r S Caesar»^ Opening zaterdag 5 a.s. 12 juli t OPRUIMING 3 CLEERDIn dflNSSENS <SPnRIDnn5LOO5 bezorgers WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAnJ^^^^ □nderdag 3 juli 1975 pagina 16 OPLAGE 63.900 - TILBURG Donderdag 10 juli 1975 19e jaargang nr. 923 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Uiteindelijk komt er een gemeentelijke centrale »en, "9322 5,- Heuvelstraat 50 - Tilburg GRANDIOZE 1ST ’emeentelijke ilkaar worden 65, i BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING E Antwoordnr. 190 - Goirle I MEELSTRAAT HAMMOND )REN TEL 421513-433860 WA’ MEELSTRAAT 3133 33 Fl. 2990,- Koestr.138 Tilburg Tel.425197| Tennisver. Berkel-Enschot Bij besteding van 3 guldenj^^ DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) Vakantiewerk BIJVERDIENSTEN »EN AAN ONS I N.S.-PLEIN 14 Maandag 4 e wij weer met aan de slag! Tilburg 013-425467 Stationsstraat 36 TILBURG Het y opruimingsnumiTU verschijnt op WOENSDAG 16 JULI PERZISCHE TAPIJTEN B.V. Velhovenring 2, Tilburg Tel. 431532 BIKINI’S daar zijn wij «sterk» in Besteed Uw vakantiegeld aan een waardevast PERZISCH TAPIJT Nu diverse aanbiedingen in alle maten Prijzen 10 tot 30% lager dan elders Keuze uit 1000en stuks Alle met certificaat DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK centrum uonr beter wonen PERZISCHE TAPIJTEN sunten van de Sta irs en van de heer “dvoerder :ommissi tst, lij’ - urgdirekteur ïsenteert het ters tijdens 2,ÏÏa; AANMELDI KANTOOR tot een chauffei Maar liere moeten alsnog r voordel Dit is maar een kleine greep uit onze opruimingsaanbieding. Opruiming begint 17 juli Doe uw voordeel en profiteer NU Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van I0.00-I8.00 uur vrijdags van 10.00-2l.OO 's maandags gesloten Telefoon 073-143526/123 Niet de schuld geven aan de part-time chauffeurs bekend ons land, is bes de kermis amusementsvoorstel te organiseren. Ter vervanging van enkele van onze bezorgers die met vakan tie zijn vragen wij voor ver scheidene wijken die op wo (per se' o[ een wijk k de kaartverkoop van de Stadsschouw- /xAló.OO uur). Goirle 04247-1634 Zaterdag a.s. start aan de kassa va burg, (van 11.00-1 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 160 x105 160x90 140x80 145x90 150 x1C zijn duidelijker*5 ma nieren le, de part - timers worder ingepast in het professionele ge wordt economischer gereden e rieven kunnen Door de grot tale bezetting worden en dat kan c i werkschema, dat :urs prettiger te I ir dat betekent wel, dat de ondernemingen veren Hl HAMMOND dealer nu/iBkhui- I Juliana van Stol bergstraat 7 en 25 - Telefoon 013-420986 want als die F uithangt is het feest! I En bij feest hoort FEESTVOORDEEL! deze week Bij aankoop van een gezinspak ijs ’n hele streng van 10 lolly’s van 99 cent voor slechts 79 cent! Van 17 juli t/m 3 augustus z daarom zal in die tijd «de Koerier» H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) jat achter Schouwbu 013-424754 - 013-67 25x15 van 30 x 30 van 30 x 30 van 60x40 van 65x40 van 80 x 50 van \Wij wensen U heel veel zon I zijn wij met vAkAntIE Koerier» I I SHIRAZ 160 x 105 van 365,— nu 295,— BELOUTCH 160x90 van 375,— nu 275,— BOCHARA 140x80 van 365,— nu 250,— MESHKIN 145x90 van 650,— nu 500,— HAMADAN 150 x 100 van 375,— nu 295,— HAMADAN 150 x 95 van 245,- I1U 149- SALONTAPIJTEN HAMADAN 210 x 130 van f MOSSOU L 200 x 135 van SAVEH 200x 130 van! TABRIZ 200 x 133 van ZNEDJAN 210x135 van 11 niet verschijnen t Advertenties hiervoor moeten in ons bezit zijn op dinsdag 15 juli s morgens om 10 uur. Liefst eerder van 2400,— nu 1795,— van 2650,— nu 1995,— van 3250,— nu 2450,— van 3800,— nu 2795,— van 4400,— nu 3275,— van 2650,— nu 1995,— van 3050,— nu 2295,— van 3650,— nu 2725,— van 5400,— nu 3975,— van 7800,nu 5800, TABRIZ 250 x 180 van 1850,— DU 950,- Z _^~~leuk vliegtuigje voor maar 2^ccnt Haast u, op is op! (geldig van 10/7 t/m 16/7) 15,— nu 19,—'nu 35,— nu 49,— nu 3t, 75,nu 55, 95,— nu 75,— I HAMADAN 90 x 60 normaal 125,— HU 59, TAFELKLEDEN EN LOPERS SHIRAZ 100 x 50 van 175,— nu KARADJA 110x60 van 175,— nu SHIRAZ 100x70 van 265,— nu BELOUTCH 100x70 van 135,— nu SHIRAZ 80x80 van 185,— nu SHIRAZ 150x50 van 245,— nu met o.m. 2 speed tremolo rotor «nagalm ritme unit «vibrato «bank deksel en de bekende HAMMOND sound! 875,— nu 725,— 995,— nu 835,— 975,— nu 850,— 895,— nu 775,— 1200,— nu 995,— HAMADAN 200 x 130 van 850,—uitzoeken650,- GROTE TAPIJTEN Kaskay 247x 156 LOERISTAN 253 x 173 TABRIZ 256x 195 ARDIBIL 276 x 195 KIRMAN 292 x 188 MERIVHAN 283 x 214 KASKAY 306 x 220 MIR 330 x 250 MESHED 409 x 309 KIRMAN 406 x 297 af bovenstaande opname. De omcirkelde Figuur kan aan ons erier, een waardebon van 10,van Broer de Laat, een an 7,50 voor boeket of plant van Bloemenmagazijn' iort, een waardebon van/5,van Gijzen Optiek, vier i Bar, een kadobon van 5,van kadoboetiek Den Uil, flesjes kleine Reblauw Deutsch er haar prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) na, ais niet in een band wer- dat er enkele rimers zitten, :n regel. Dat er ia zijn aangenomen het station waar te aar. Maar het is taxi - onderne- :n komen, Op voorstel van schouwbut Leo N. de Brabander, prest Theaterbureau René Frijtc eenstemming. Het publiek, dat alleen maar gebaat is bij een vlot lopend openbaar vervoer, zal misschien mer ken, dat de wachttijden aan het station veel minder lang uitvallen dan eerst, en dit dus als een voordeel beschou- 4aar dan moet wel geconsta- /orden, dat de taxi - controver- ~~ïn zaak zijn van de 1 jaren aan de gang e studeert dan ook al :n om het hele taxiwe- zodat iedereen, die ïrham heeft en tevens zo- I taxi’s rijden, dat het pu- “ciënt wordt (jediend. tar dh nieui nen zien vraag of Stations uiting g< deel gei onvolledige tussen direc Stationstax. regelen had verwachten passen, zijn /oensdag 16 juli op deze dag) kunnen verspreiden! augustus gaan Jt volle moed «De situatie in het Tilburgse taxiwezen zal nog lange tijd moeilijkheden blijven geven, en veel ergernis, niet alleen aan het publiek, maar ook aan de taxichauffeurs, als niet tijdig wordt ingezien, dat een gecentraliseerd taxiwezen, onder mede - toezicht van het gemeentebestuur, op de duur standpl£ onvermijdelijk is», aldus vertelde ons de heer J. Van Unen van de Til- afgeiop( burgse Taxi Centrale, die mede zitting heeft ih de gemeentelijke advies- mingen kommissie. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van de heer C. Kanters, vinden, die sprak namens een aantal chauffeurs van de Stationstax, en speciaal op te loi bezwaar maakte, zoals wij in ons blad meldden, tegen het feit, dat andere De buit taxi - ondernemingen gebruik maken van part - timers om hun nieuw verkegen recht om aan het station te staan gestand te doen. Tijdens de kermis in Moergestel maakte maandag onze fotograaf bureau de volgende prijzen komen afhalen: 10,van de Koeri waardebon van 7,50 van slagerij Arno de Kort, een waardebon var Flamingo, een slinger echte boerenworst van Slagerij A. van Amelsfooi Jantjes van Broodje Jantje, een fles wijn naar keuze van de Tropicane E een kadobon voor een etentje van 10,van Bistrot de Paris en een waardebon voor drie fles Sekt». De winnares van verleden week, mevr. Van den Dobbelsteen uit Goirle heeft h<.< René Frijters heeft voor een show ge zorgd vol met populaire artiesten. Zo treden o.m. op de Zangeres Zonder Naam, Corry Konings (wiens carrière met Mama Theresia weer volop, in de lift is), de Kermisklanten, de conferencier Harry Touw, Les Ben son, Mister Walter (een komisch rij- wielact) en Neerlands grootste trou badour Ben Cramer. De muzikale be geleiding is toevertrouwd aan het Trio Tonny Bakkenes. Het wordt een co-produktie van de Stadsschouwburg-direktie en René Frijters. Is het bezoek aan deze voor stellingen voldoende, dan zullen deze voorstellingen telkenjare worden ge organiseerd. de Tilburgse kermis een serie dave rende amusementsvoorstellingen en wel op zondag 20, maandag 21 en dinsdag 22 juli a.s. Dagelijks geopend van- W 13.00-23.30 uur Zaterdag 14.00-22.00 uur (MEN ONLY) Na lang overleg met René Frijterseen van de bekendste impressario’s van ons land, is besloten om weer tijdens ïllingen NIEUW 1 9 IN TILBURG!» {«Club Sfeervol trefcentrum - J sauna solarium -Ij trimroom. Doordat wij groot inkopen voor NEDERLANDS GROOTSTE DOUANE-ENTREPOTS kunnen wij onze tapijten aanbieden beneden elke concurrentie in ZUID-NEDERLANDS GROOTSTE SPECIAALZAAK KORTINGEN TUSSEN 15 EN 40 KLEINE MATEN TABRIZ SHIRAZ BOCHARA TABRIZ DARDJAZIN HAMADAN n laten, en daar voelen zij voor niet voor. Wat daarvan zij, be- ïlen van één of enkele onderne- n door toewijzen van vaste jlaatsen, is in Tilburg voortaan „ïlopen. Daar zullen de onderne mingen hun eigen repliek op moeten vinden. Met protestacties valt dat niet lossen.» buitenstaander zal intussen toch blijven denken, dat de communicatie met de chauffeurs van de Stationstax toch niet alleen maar intern tekort is geschoten. De gemeente had de chauf feurs toch wel wat duidelijker bij voorbereiding van de nieuwe maatre kunnen betrekken. En er zal weinig i ders opzitten dan dat de gemeente alsnog doet, wil de rust in het taxiwezen terugkeren. I «Het gaat niet om de part -.timers», I aldus de heer Van Unen, «want die rij- den er altijd Het Tilburgse taxiwezen kan niet rijden zonder part - timers, I want de arbeidsvoorschriften zegge t dat op zondag minstens een derde van II de vaste personeelsbezetting van een wen. Me I taxibedrijf vrij moet hebben. En dat teerd wo I* terwijl op zondag de vraag van het pu- sen in Tilburg geen bliek naar taxi’s dubbel zo groot is als laatste tijd; het is al. I .op weekdagen. en de gemeente i lang op manieren £r ig een voorschrift, dat part - timers zen te bundelen I niet mogen worden ingeschakeld, als rijdt zijn boter I zij ook nog ergens anders niet in een dat er zoveel l I taxibedrijf in dienstverband wer- -bliek snel en effici ken, dus het kan wel zijn, dat er enkele I WW-ers onder die part - timers zitten, Tenslotte centraal r.. maar,dat is toch geen regel. Dat er «Het kan lang of kort duren, en waar- I' extra' part - timers zijn aangenomen schijnlijk zal het nog heel veel voeten I om de kansen bij het station waar te in de grond hebben», aldus de heer L ♦-.nemen is zeker niet waar. Maar het is Van Unen, «maar uiteindelijk kunnen F wél waar, dat nu alle taxi - onderne- alle besprekingen nergens anders op I mingen bij het station mogen komen, uitlopen zoals in tal van steden ook 1 hun omzetten wel oplopen. is gebeurd dan dat er één gemeente- lijke taxicentrale komt. Zowel voor de Al lang te verwachten chauffeurs als voor het publiek is dat «Ik kan wel begrijpen, dat de chauf- voordelig. Er komt een meer, solide feurs van de Stationstax weinig inge- bezetting, er komt betere service, er nomen zijn met de nieuwe situatie, zijn duidelijkere manieren van contro- maar die situatie is toch ook weer niet ie- de part - timers worden ordehjker I zo nieuw, dat men die niet heeft kun- ingepast in het professionele geheel, er aankomenHet is dan ook de wordt economischer gereden en de la de verontrusting waaraan de rieven kunnen goedkoper worden, istax - chauffeurs nu met akties Door de grotere efficiency kan de to- geven niet voor een belangrijk tale bezetting in de stad ingekrompen eweten moet worden aan een worden en dat kan dan aanleiding zijn e interne communicatie tot een werkschema, dat ook voor de ïctie en schauffeurs bij de chauffeurs prettiger te hanteren is. Als dit bedrijf tijdig maat- Maar dat betekent wel, dat de particu- 1 genomen om zich aan de te Here ondernemingen veren zullen i nieuwe situatie aan te zouden alle problemen kun nen zijn opgevangen. Per slot is het afschaffen van vaste, speciale stand plaatsen voor taxi - ondernemingen al jaren in de pen. Maar met alle begrip voor het ongenoegen van de Stati- onstax-chauffeurs moet ik toch opko men tegen de verwijten, die geuit wor den tegen de part - timers. Een taxiwe zen dat het publiek van Tilburg op alle dagen naar behoren bedient kan toch niet zonder part - timers, dus zij zijn geen mensen, die speciaal de Stati- onstax-chauffeurs het brood uit de mond komen stoten. Ik vind dat dat wel eens gezegd mag worden». Weinig ruimte Wanneer de standpi tionstax - chauffeur- Van Unen als woordvoerder van de gemeentelijke adviescommissie naast elkaar worden geplaatst, lijkt er voor alsnog weinig ruimte voor een over- SHIRAZ ±115x75 van 195,— RU 125,-—J De zondagcompetitie K.N.L.T.B. 1975 waaraan door de T.V.B.E. met 5 senioresteams en 1 junioresteam werd deelgenomen, heeft deze vrij jonge tennisvereniging vele successen ge bracht. Het tweede team, het heren team en het junioresteam werden in hun 'afdelingen kampioen, terwijl het eer ste team in de 2e klasse K.N.L.T.B. een fraaie tweede plaats bereikte. Het belangrijkste succes was voor het tweede team weggelegd. In de beslis singswedstrijd voor de promotie naar de 3e klasse K.N.L.T.B. werd een fraaie 53-overwinning behaald op THES Eindhoven. Dit succesvolle team bestond uit de dames K. Schoofs, I. Brent, M. Boers en de heren H. Giesberts en L. de Zwart. Raarmede wordt een traditie in ere hersteld. Vele Tilburgers zullen zich zeker de amusementsprogramma’s herinneren, die Herman Rinket steeds tijdens de Tilburgse kermis organi seerde. Eerst in de oude Metropole schouwburg en na de opening in 1961 in de gloednieuwe Stadsschouwburg. Het plotselinge overlijden van Her man Rinket betekende tevens het einde van deze traditionele reeks voorstellingen. □e n- iit I - JK ‘"i )41

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1