KOERIER DE d-RNSSENS o JANSSENS uur n jeans hem haar «asylifc uur, dag Wijkraad Binnenstad legt registratie aan van fraaie oude bomen in spnRionns loos tentrum uoor beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 particuliere tuinen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Iedereen kan kappen als hij wil maar JEANS BK LPG GAS Perzische tapijten b.v. loco mol ion 0 Korte Tuinstraat is tegen doorbraak naar de Willem II-straat TAPIJTEN SHOW BIKINI’S daar zijn wij «sterk» in NU PERZISCHE TAPIJTEN PERZISCH TAPIJT locomotion SWBI liw Straatcommissie Telefoonstraat- ^■F^mïrniim dag 26 juni 1975 pagina 22 >SE KOERIER B.V. OPLAGE 63.900 verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek irtikuï net dr zeel Heuvelstraat 50 - Tilburg Achtertuinen E nog nooit waren de perzen zo mooi. nog nooit was de collectie zo groot. EN PROFITEER Veldhovenring 2 Tilburg Tel. 431532 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 31 3335, TEL 421513-433860 in voor en Koestr.138-Tilburg Tel.425197 LET SPECIAAL OP ONZE ADVERTENTIES WANT: in elk denkbaar model nog nooit waren de perzen zo goedkoop. internationale jeans modes oude markt 7, tilburg tel. 433125 Koerier een bomenbestand VerKeerstecnnisch van geen belang Een straatcomité Korte Tuinstraat heef Prijzen 10 tot 30% lager dan elders 40 tot 50% KORTING »n stuks caat in bleu denim, gewas sen, wit-ecru. in zo’n 20 wereldbe kende merken Jeans en Modes Tivolistr. 67 - 69, Tilburg, telf.: 013-43.47.62 De1 zer KOM OP TIJD NAAR... ZUIDNEDERLANDS GROOTSTE SPECIAALZAAK op OVER 2 WEKEN BEGINT DE OFFICIËLE ZOMEROPRUIMING. Besteed Uw vakantiegeld aan een waardevast Nu diverse aanbiedingen in alle maten Studio Verkoop van: 'ff PIANO’S, ORGELS, muziekinstrumenten, bladmuziek Donderdag 3 juli 1975 19e jaargang nr. 922 HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 BREDASE WATEI PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk TeL 425525 b.g.g. 433370 ;eweg I ERTOREN ISTRATIE N.S. PLÉIN 14 - TILBURG 13- POSTGIRO 1126745 VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren Keuze uit 1000et Alle met certifikt KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgrin Tel. 013-424754 - 013-671590 Dat bomen ook met vrucht behouden kunnen worder gerekend wordt, bewijzen deze twee bomen, die uit de t« Leergangen werden overgespaard. Bij de doorbraak van de Nieuwlandsti de Korte Tuinstraat werd op vernuftig den. Ook het stukje muur, dat mei Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tal. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 kraait. Een enkele keer laat zich vaststellen, dat publieke werken bij zijn planning het mogelijke doet om de plannen zo te maken, dat bestaande bomen, blijven staan, maar wie een jaar of twintig ge- op de Heikse toren ging staan ns te tellen, wat er voor bomen Huur een tsanïKi ORGEL voor f 9.95 per week, muziekhuis Juliana van Stolbergstr. 25. Tilburg Tel. 013 42 09 86 ^eöe^- W OÏ1S want als die 1 uithangt is het feest! En bij feest hoort FEESTVOORDEEL! deze week Bij aankoop van een gezinspak ijs ’n dubbeldik Caramel- ijsje van 40 cent voor maar JU cent Bij besteding van 3 guldenj^^-^L Z leuk vliegtuigje voor maar 2^cent Haast u, op is op! (geldig van 3/7 t/m 9/7) Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! inden, en wie nu derzoek doet vanaf de bo- ieping van het Stadhuis, ü.vlJ moeten constateren, ndsdien ook in partiku- is omgehakt. Destijds overwoog, ondanks het verkeer en het winkelbestand en de bedrijven langs de straten, toch nog het groen vanwege de vele grote tuinen in deze sector. Nu is dat verontrustend ver teruggedron gen. aag o dat ook bestaat. De raad zij ziet in de bin- aaie grote bomen >nd verdwijnen zon aar een haan naar «Waarom moet er weer een huis worden afgebroken?» Op de aloude Goirlese kennis maakte onze fotograaf bovenstaande vredelievende opname. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen10,van De Koerier, een waardebon van 10,van Broer de Laat, een waardebon van F 7,50 voor vlees en vleeswaren van slagerij Arno de Kort, een waardebon van ƒ7,50 voor een boe ket of plant van Bloemensalon Flamingo, een waardebon van 7,50 van Gijzen Optiek, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, vier broodjes Jantje van Broodje Jantje, een kadobon van 5,van kadoboetiek Den Uil, een kadobon van ƒ10,van Bistrot de Paris, Emma- straat en een waardebon van ƒ10,van Winkeliersvereniging de Hasseltstraat. De winnaar van verleden week, de heer L. Buster, uit de Kardinaal van Enckevoortstraat heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) Privé- en groepslessen: piano, orgel, drum, gitaar, blaasinstr. Verhuur: v. orgels en piano’s Eigen technische dienst. Stemmen en repareren. Verordening nodig om bestand te behouden Een hele tijd geleden schreven wij in De Tilburgse beschouwing over rechten en plichten ten aanzien van het I in een leefmilieu. Wij gingen er toen van uit, dat er een gemeenteverorde ning bestaat, die partikulieren verbiedt om zonder vergunning van over heidswege bomen te rooien met een stam, die dikker is dan 30 cm doorsne de. Wij beredeneerden toen het recht van de overheid om zulke beschik kingen te stellen, want het aantal partikuliere initiatieven waarbij bomen moeten sneuvelen heeft een veel grotere frequentie dan de groeitijd van een behoorlijke boom verdraagt. Natuurlijk zal het dikwijls voorkomen, dat een particulier zijn achtertuin liever een keurig berghok of hobbyhok heeft staan dan een kastanjeboom van zeg tachtig jaar; en dan zal de neiging in de binnenstad stom nogal eens groot zijn om die boom maar om te hakken. Even natuurlijk hetzelfde onderzoek d< betekent dit een aantasting van het leefmilieu van de omwonenden, die, venste verdieping omdat die boom er nu eenmaal altijd gestaan heeft, er een zeker recht op zal met droefheid tr"-» hebben, dat hij er blijft staan. In de meeste gemeenten bestaat dan ook een hoeve el er sim verordening, die bomen, ook als ze op partikuliere grond staan, be- schermt. Wijkraad Binnenstad schoot ons de- dagen aan, met de vraag of wij er wel gelijk in hebben, dat ook in onze stad zo’n verordening vreest van niet, want i nenstad allerwege fraai op partikuliere gron der dat er blijkbat In diverse achtertuinen aan de Nieuw- landstraat staan fraaie oude bomen. Het gerucht wil dat een kaartenfa- briek een aantal tuinen wil opkopen om uit te breiden. Met groot gevaar voor de bomen. In een tuin achter de Heuvelstraat zijn onlangs een paar grote bomen gerooid om een winkel- uitbreiding mogelijk te maken. Er zal nog wel een en ander uitgaan over de g boerderij vooraan in de Telegraaf- straat; deze terreinen zijn te koop en het is de vraag of de toekomstige bezit ter genoeg plaatselijke zin zal hebben om niet alleen de bomen op het erf, maar ook de hele boerderij in de hui dige staat te laten. Gaat dit geheel ver dwijnen, dan sneuvelt er wel een heel karakteristiek stukje Tilburg. Ten slotte is aan het Pieter Vredeplein on langs een boom neergehaald om er meer auto’s kwijt te kunnen. Kortom de Wijkraad Binnenstad meent, dat als het om bomen gaat er met de grootste zorgvuldigheid moet worden gepast en gemeten om ze te be houden. Een boom omslaan is in een halve dag gebeurd, maar om een boom van behoorlijke allure te krijgen zijn minstens veertig jaar nodig, dus van een nieuwe aanplant heeft de tweede generatie achter deze pas plezier. Men kan hem beter laten staan. Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten gevormd uit bewoners van de Telefoonstraat en de eft zien aankomen, dat de gemeente aanstalten maakt om een huis in de Telefoonstraat te gaan afbreken om een doorrijstraat te maken van de Telefoonstraat naar de Willem II-straat, zoals ter hoogte van de voormalige drukkerij Bergmans aan de Langestraat tussen Nieuw- landstraat en Korte Tuinstraat gebeurd is. Er is rondvraag gehouden onder de bewoners van de twee genoemde straten en 91 van hen gaven door hun handtekening te kennen, dat ze dat idee maar niks vinden. Het gaat om het pand Telefoonstraat 28; daarnaast is een tijd geleden brand ge weest en door het opruimen van de ruïne is er een ruimte ontstaan. Als nummer 28 wordt afgebroken, aldus redeneert de gemeente, dan komt er net ruimte genoeg om er wegverkeer langs te laten rijden. Het bewuste pand is van de gemeente, voor een doorbraak is geen besluit van de gemeenteraad nodig, dus er schijnt niets in de weg. De bewoners menen, zoals zij al tijdens aantrekkelijker gemaakt worden en een bezoek aan de betreffende wethou- dan is zij misschien zelfs wel een aan- der hebben te kennen gegeven, dat het winst bij het ombouwen van de bin- geen zin heeft om het gat dat door de nenstad tot een voetgangersgebied, brand in de Telefoonstraat gekomen is Tenminste als de boel daar eens een nog groter te maken. Er zijn al gaten beetje wordt opgeruimd, want nu ligt genoeg in de binnenstad en die maken het er maar troosteloos bij. de leefbaarheid niet bepaald groter. De Telefoonstraat heeft een huizenbe- Wat VOOF VOOFdeel stand, dat misschien hier eri daar moet De overwegingen van de gemeente worden opgeknapt, maar dat dan ook zijn moeilijker te volgen. De langs de weer voor lange tijd meekan. Er zijn straat flanerende leek zal niet makke- heel wat jonge echtparen, die het wo- lijk inzien, welk verkeer voordeel nen daar best aantrekkelijk vinden, en heeft van een doorbraak als hier be- die dan ook maar liefst zouden zien, doeld. De enige zaak die eigenlijk ge- dat er meer gedacht werd in de richting mak zou kunnen hebben van aanvoer van een woonstraat dan van een ver- van goederen, is de Shop Center, en keersstraat. Het ligt daarom eerder in die wordt al bediend door de opening, et pand Telefoonstraat 28 die er al ligt. Verder komt ook de Fa dan 1 Knegtel nog uit op het betreffende binnenterrein, maar die heeft ook een bedieningsingang in de Willem II- straat. (Lees verder blz. 3) den, als er maar een beetje tuin van de voormalige R.K. traatnaar tige manier een aardig boombestand behou- ten heeft laten staan doet het daar goed. (Foto’s Van Aarle) Wijkraadlijstje De Wijkraad heeft een lijstje gemaakt van een aantal bomen of boomgroe pen, die op het ogenblik gevaar lopen en zij wil dan ook de nodige stappen doen om te zorgen, dat zij gespaard blijven. Daar zijn bijvoorbeeld de ach tertuinen tussen de Noordstraat en de Stationsstraat; er staan prachtige, gro te, oude bomen, maar onlangs werden door een bedrijf er een aantal gerooid voor uitbreiding van het gebouwen complex. Dat kan op het ogenblik ie dereen doen. Daar is het plantsoentje op de hoek Noordstraat - Stations straat, dat nog altijd een andere be stemming heeft. Wie weet staan daar op zekere dag ook al weer auto’s. Vlak daar in de buurt werd onlangs een stuk tuin omvergehaald om er een par- keerplaatsje te maken. Gelukkig heeft men daar de grote bomen laten staan. Aan de Spoorlaan, op het terrein ach ter de bushalten, staan verschillende fraaie bomen; als het bestemmings plan om er flats neer te zetten wordt uitgevoerd, gaan die bomen eraan. len, zoals zij al tijdens Ie betreffende wethou- gegeven, dat het gat dat door de md in de Telefoonstraat gekomen is Tenminste ter te maken. Er zijn al gaten beetje in de binnenstad en die maken het er t bepaald groter. reeft een huizenbe- eri daar moet opgeknapt, maar dat dan ook >or lange tijd meekan. Er zijn .jonge echtparen, die het wo- - best aantrekkelijk vinden, liefst zouden zie wen "t dan van i ot daarom eerder in de rede om het pand Telefoonstraat 28 te renoveren dan het af te breken. De doorgang, die er hu is, kan door het aanbrengen van een poortconstructie

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1