DE KOERIER Kindertalentenshow ’n hoogtepunt bij de Wijnfeesten op De Heuvel WINKELIERS WINKELCENTRUM NOORD 5eavro rally Va°d°err Ifas***^ ORGANISEREN GROTE AKTIE de kindertalenten- VOOR TILBURG EN OMGEVING r easy life internationale jeans modes WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Stichting Tilburg Promotion van start Een aardige mogelijkheid om in het publiek te komen subsidie ciwjru komt met nieuwe verlangens 3IES OPENING VANDAAG 12 JUNI Zie pag 8 Rangorde- bepaling aanvragen onderhouds- Aksiegroep «Veilig Beek» 5PRRIDIH15 1005 centrum uoor beter wonen aderdag BROCKEN 112 - Tel. 435763 AP cash S. carry let op onze DWARSPRIJZEN LEEFKUIL I -V - D 1 Winkelcentrum controlepost 5e AVRO RALLY sen van ver buiten de stad aantrekke- r iderdag 5 juni 1975 pagina 18 22,50 kipsnitsels 5,50 zepeper OPLAGE 63.900 41,25 satés Donderdag 12 juni 1975 19é jaargang nr. 919 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek TIENERBURO 95,- 59,75 mpkai iden. RUBBERBOOT F' INSCHRIJFFORMULIER voor Kindertalentenshow op woensdag 25 juni in de feesttent, Heuvel, Maat 150 45, vOOr 29,75 KEUKENSTOEL Zelf meedoen 26,50 15,75 voor Heuvelstraat 50 - Tilburg VOOr 1595 FIETSPADEN MOETEN VRIJ BLIJVEN Besterplein 37 meelstraaT MEELSTRAAT 3133 35' TEL 421513-433860 ^fSspÉÖ^ Koestr.138 Tilburg Tel.425197 Naam Adres Jongen meisje duo trio groep Omschrijving van het optreden cash s carry verkoop aan iedereen teliersverenigi ’ring, de Groe het Oranje C jepen. Voo1 een organi voor de bewoners g‘ deelnemen dus bezot meedoen. over de verkeersvoorzieninj varenbeek, waaraan wij he ontlenen. i van deze ten en stop- Woonplaats Leeftijd cash s carry ook InEINDHOVENsnVEGHEL en. ch Nog enkele boormachines tegen oude prijzen. Harrie-Brocken b.v. Hasseltstraat 232-234 Tel. 426384 cash s carry 'e"™^5CO,RLE BREDASEWEG WATERTOREN kinderen tot 10 jaar ooraWefeide slechts twee i U van deze opdracl it daarvoor I VOOR VADER Tuingereedschap Doe-het-zelf-artikelen maar de voorstelling :n of andere manier op Herenzwembroeken De stichting presi te doen aan de oi gehouden wordt zullen nog kindertalei Bijnen, welbekend organist-pianist. Huur een isanïRi ORGEL voor f 9.95 per week. -muziekhuis Juliana van Stolbergstr. 25, Tilburg Tel. 013 - 42 09 gg| Heel eenvoudig dus. U moet uw kaart --zaterdag voor 18.00 uur in deze muo uwvzi als u een van de enorme prij- -wjnnen UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLÉIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 doos mal moet wel Tilburg Sn Er r!- - nen. grote genen, die j in geen geval voor 45.95 voor 69.95 voor 29.95 n vanaf 2.50 els vanaf 2.95 Dit is de betere uitvoering van een leefkuil. 3 - royale boekdelen en 3 - rechte delen ruim 6 persoons. In diverse opstellingen te gebruiken. U moet deze eerst gezien hebben. SAUNA SOLARIUM BARBECUES L HOEBEN B.V. Korte Schijfstraat 10 TILBURG Tel. 013-43.48.40 Ook voor DEKKLEDEN en ZONWERINGEN leggen van gescheiden fietspa- igs Gelderstraat en Esbéekse- r.af het postkantoor tot aan de inde vrije fietspaden onder Es- De Aksiegroep constateert, dat zijn aaP pleidooi voor een wijziging van de rondweg zo, dat de vrijleggende fietspa- eni den onder Esbeek nu gehandhaafd zul- len blijven, succes heeft gehad, en hij hoopt, dat voor de overstekende fiet sers nabij Hotel Dalan afdoende bevei ligingsmaatregelen zullen worden ge nomen. Voorts vraagt de Aksiegroep o formatie omtrent de onderzoek die zijn ingesteld naar de voor fk gevaarlijke kruispunten met de auto wegen ter hoogte van Café De Bocht; pijler als mogelijke oplossing heeft de Ak- gekombineerd siegroep een tunnel voorgesteld onder borden boven de de autoweg door. opnemen tegen I ódep t.m. Probeer zen te wi AUTONOVA Op deze zaterdag hoeven ook de va ders zich niet te vervelen. Autobedrijf Autonova zal namelijk een kleine au toshow verzorgen. Zeker als het weer net zo goed blijft als in het begin van deze week zullen de deelnemers aan de RALLY weer vol op kunnenn genieten van de vele mooie om in dringen zïetsers door autor wordt) d.m.v. duidelijk :n in het wegdek, met weg, het sentatie, repertoire en totale algemene i indruk. Gratis meedoen De deelname is gratis, men kan zich nog opgeven voor vrijdag 20 juni bij het secretariaat van de Stichting bij de Deelname is voor iedereen gratis Dit formulier duidelijk ingevuld inleveren voor vrijdag 20 juni bij Secretariaat van Stichting Tilburg Promotion, Streek VVV Hart van Brabant Spoorlaan 440 Tilburg Tel. 013-436131 ;en zullen de verloot. De bekend ,an|Ï995 van de supermarkt op de hoek Dies- senseweg, en uitbreiding van de vóórsignalering vóór de eigenlijke kruising en het inrij verbod; het maken van voorsorteerstroken «rechtdoor» en «links af» in de Gel derstraat bij de afslag Diessenseweg t.b.v. het verkeer vanaf de Vrijthof ter bevordering van een vlotte doorstro ming; het eventueel beveiligen kruising met verkeerslichte strepen; het aanle.""0" 1 den-langs weg vanaf het bestaat beek. wel op zate bus doen a' zen wilt wi 3RANDIOZE PRIJZEN -er de goede oplossingen volgende prijzen worden vv.> prijswinnaars zullen worden gemaakt in dit blad. De 1ste prijs een weekend naar Lon den voor 2 personen; 2de prijs een 1 een weekend naar Parijs voor 2 personen; t op- 3e prijs een draagbare zwart-wit tele- ÜRS» visie.4de prijs dubbel spot armatuur; prijsslaapkamerverlichtingset; 6de t. 10de prijs set autolampen. een van deze prachtige prij- rinnen. Er zijn leuke prijzen te verdienen o.a. in de vorm van waardebonnen. De jury zal bestaan uit mevrouw Let- schert (de echtgenote van onze nieuwe burgemeester), René Frijters (een be kend Tilburgs impressario) en Jan As- selbergs (bekend musicus en kunste naar). De kandidaten zullen beoordeeld worden op de volgende normen pre- Tijdens de braderie op vrijdag dus zullen nationale Zeskampkampioen- schappen worden gehouden. De in schrijving daartoe staat ook nog open Teams van vier personen kunnen ziel laten inschrijven op Niepwlandstraat 48. Inschrijfgeld bedraagt 7,50 per team. De Cirkelfoto van deze week werd ens het weekeinde te Riel werd gehouden. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau d 10,van de Koerier, een waardebon van/ 10, i Van Broer de Laat, een waardebon van/ ijzen Optiek, een boeket of plant van/7,50 an Bloemensalon Flamingo, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, een waardebon van vier broodjes van Broodje Jantje, een waardebon van/7,50 voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort en een kadobon, van f 5,van kadoboetiek Den Uil en als smakelijke nieuwkomer kadobon voor een etentje van Bistrotide Paris, Emmastraat 2. De winnaar van verleden week, Rob van den Broek uit de Noordbesterdstraat heeft zijn prijzen al ontvangen. Foto van Aarle ^^■1 oude markt 7 tilburg tel. 433125 I Onze collectie opblaas boten is dit jaar groter en voordeliger dan vorig jaar. Maten 150 -180 - 220 De Aksiegroep «Veilig Beek» heeft Nieuwe punten dezer dagen aan de voorzitter van de kommissie van wegen en verkeer van de Enkele nieuwe punten die worden Provinciale Staten een schrijven gericht aangevoerd zijn ogen in Hil- het aanleggen van verhoogde trottoirs iet volgende in passende bestrating bij de kerk en langs de muurtjes langs het kerkterrein aan het Vrijthof, waarvoor plaats is gekomen met de invoering van het irichtings verkeer in het centrum; idem het aanbrengen van verhoogde trottoirs in de Paardenstraat, vooral aan de zijde van de apotheek van Dr. Ruhe en Meier; het afdoende duidelijk markeren van het inrijverbod in de Gelderstraat in de richting Vrijthof ter plaatse van de Diessenseweg, (wat herhaaldelijk omobilisten niet gesignaleerd .m.v. duidelijke markeringen knipperlichten t inrijverbods- die het kunnen onrustige beeld In de periode van 10 juni t/m 20 juni 1975 zal door een notaris in het open baar per provincie en gemeente de rangorde worden bepaaldaan de hand waarvan de ingediende aanvragen voor onderhoudsubsidie eigen wonin- I gen behandeld zullen worden door de I s directies van de Volkshuisvesting en - de Bouwnijverheid in de provincies. De rangordebepaling vindt voor I Noord-Brabant plaats op dinsdag 17 l> I juni te Den Bosch, Koningsweg 2. - I Zoals bekend, zijn de aanvraagformu lieren die tot en met, 28 mei j.l.izijn ingediend, naar volgorde van binnen komst geregistreerd en per gemeente gesorteerd op straat en huisnummer. Zijn er voor één woning meer formu lieren binnengekomen, dan telt alleen het eerste formulier mee. Na de regis tratie zijn de aanvragen per gemeente doorlopend genummerd op lijs ten geplaatst, met vermelding van naam en adres van de aanvragers. Deze lijsten zijn door de notaris ge waarmerkt. De rangordebepaling vindt als volgt plaats. In elke provincie zal er één gemeente zijn met het grootste aantal aanvragen. De notaris zal de nummers die de aan vragen op deze gemeentelijst hebben gekregen, door middel van loting in een rangorde plaatsen. Deze notarieel gewaarmerkte rangorde is dan tevens de rangorde voor alle gemeentelijsten in die provincie. Afschriften van de gemeentelijsten, waarop de rangorde van behandeling is aangegeven, liggen bij de directie in Den Bosch. Aanvragers kunnen, in dien zij dit wensen na legitimatie bij deze directies nagaan of zij op de desbetreffende gemeentelijst voor komen. Het notariaat houdt zich op verzoek van het Ministerie van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening alleen bezig met de rangordebepaling. Hierna komt pas aan de orde of de ingediende aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Is dit het geval, dan worden de subsidie-beschikkingen uitgestuurd. Voor de provincie Noord-Brabant is een bedrag van/ 11 miljoen beschik baar. Verder zullen tijdens deze dagen optre den het kwintet Atlantico met een life show. Ad van Drunen met zelf geschre ven Engelse en Nederlandse liedjes, verschillende Tilburgse Dixieland- groepen samen met het Brusselse orkest Pol Closset and his Gamblers, het Til burgse zangeresje Diana van den Haak, de Tilburgse Vocalgroup «Three of us and another One», de Belgische Guy Cosemans, de Belgische zangeres Ma rina Haegemans, de Amsterdammer Theo van den Oever, de Arnhemse chansonnière Greetje van der Veer, en dan is er ook nog een heel accordeon- concours in de schouwburg, dat zeker zal doorklinken tot bij de feestelijkhe den op De Heuvel. Er is onlangs opgericht de Stichting Tilburg Promotion, een gespreks groep die zoekt naar nieuwe wegen om Tilburg voor de Tilburgers zelf èn voor de bezoekers van buiten, aantrekkelijker te maken, met name door evenementen te organiseren, die geschikt zijn om onze stad in het centrum van de aandacht te brengen. Vooralsnog zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd de winkeliersvereniging Tilburg Centrum,’de winke liersvereniging Schouwburgring, de Groep Horeca Centrum, het St.-Olof Studentendispuut Pallieter, het Oranje Comité en de Stichting Carnaval Tilburg. Natuurlijk kunnen ook andere verenigingen en groepen, die hetzelfde doel zijn toegedaan zich bij de stichting Tilburg Promotion aansluiten door zich op te geven bij de initiatiefnemerde nieuwe directeur ren van de Streek VV Hart van Brabant, de heer A.C. Bontebal. Niet ssenteert zich al meteen aan het Tilburgse publiek door mee organisatie van het grote Wijnfeest, dat tussen 25 - 29 juni It in de feesttent op de Heuvel. De bijzonderheden hiervan worden meegedeeld, maar intussen staat al wel vast, dat er een mtenshow zal worden gehouden met medewerking van Peter Onbegrijpelijk slim be dacht dit buro dat zowel voor jongens is als voor meisjes. In 4 - kleuren en met 2 laden bladmaat 60 x VERKOOP FABRIEKSPARTIJ VLOER BEDEKKING Thans is er in Tilburg 'n uitstekende gelegenheid om aan al uw tapijtwensen tegemoet te komen. Service Tapijten b.v. Oss- 's-Hertogenbosch komt sl“K‘ dagen naar Tilburg om U van unieke gelegenheid te laten profiteren. Service Tapijten t wist zich te verzekeren van een grandioze hoeveelheid wollen en Nylontapijt van uitstekende kwaliteit, welke thans tegen fabrieksprijzen aan de consument worden aangeboden. Ondanks de zeer lage prijzen volledige fabrieksgarantie van 5 tot 10 jaar. Service tapijten b.v. brengt U' een ongekende keuze uit meer dan 300 verschillende kwaliteiten en dessins. Hier enkele voorbeelden en prijzen, uit het Service Tapijten b.v. assortiment. Nylon vilttegels 40 x 40 cm. zelfklevend 0,79 per stuk in dozen van 50 stuks. Dikke hoogpolige harige tapijttegels 50 x 50 cm. in maar liefst acht kleuren los te leggen per stuk 5,90. Vinyl op vilt 2 mtr breed, per str. mtr. Nylon vilt 2 mtr breed, per str. mtr 7,95. Nylon tapijt 4 mtr breed slechts 32,50 per strekkende meter in 2 kleuren. Nylon velours tapijt kamerbreed per str. mtr 29,50. Prachtige fraai gedessineerde originele Engelse bloemtapijten 400 cm. breed v.a. 99,per mtr. 100 wollen Berber 400 cm. breed v.a. 99,—per str. mtr. 100 wollen Berber hoogpolig shag tapijt 380 c.m. breed v.a. 128,— per mtr. enz. enz. te veel fabrieksaanbiedingen om hier te vermelden. Deze sublieme verkoop fabriekspartij vloerbedekking vindt plaats op vrijdag 13 juni na de middag van 2 tot 6 uur en zaterdag 14 mei van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Vrijdagavonds van 6 tot 9 uur show, dit alles in de achterzaal van café-restaurant Pas Buiten aan de Schouwburgring 200 te Tilburg, U wel bekend. Reservering en levering op latere termijn is mogelijk. Voor leggen van het tapijt kunnen wij zorgen. Kom vrijdag of zaterdag en profiteer van dit unieke aanbod. Service Tapijten b.v. Oss- 's-Hertogenbosch. Oss. Thorbeckestraat 89, tel. 04120-22006 's-Hertogenbosch, Boschdijkstraat 41a, tel. 073-143541. Hoe kunt u meedoen? Op zaterdag 14 juni, daags voor va derdag, moeten de deelnemers van de AVRO RALLY een opdracht uitvoe- ren. Dezelfde opdracht moet u ook op- GRAb lossen. U kunt daarvoor bij de contro- Onder lepost een deelnemerskaart krijgen. Op deze kaart staat een vraag die u moet beantwoorden. Wanneer u de juiste oplossing op uw deelnemers kaart hebt ingevuld moet u deze kaart voorzien van naam en adres en in daarvoor bestemde bus met het schrift «AKTIE WINKELIEI stoppen. Deze stoel met zwaar chroom onderstel is be kleed met skai, in de kleur zwart. Het totaal vormt een sierlijk en éérlijk mo del. Ook in rood en oran- Het programma, dat de Stichting Til- 1 lijk. Het spreekt dan ook vanzelf dat het Tilburgse publiek het gezonde be- I sef zal hebben om aan de evenementen een werkzaam aandeel te nemen. Ten dele gebeurt dat al door de velen, die aan de deelnemers van het accordeon- concours huisvesting verschaffen. Anderen zullen willen J--'- doordat zij de kinde mee te doen aan c show. Aan deze kindertalentenshow kunnen 14 •luni zal het winkelcentrum Tilburg Noord fungeren als controlepost van de plekjes. Ook in Brabant is nog heel wat alle kinderen van 6 t/m 12 jaar deelne- 5e AVRO RALLY. Tijdens deze gebeurtenis hebben de winkeliers een grote aktie natuurschoon waar u nog nooit bent men, die denken iets te presteren op v00r de bewoners georganiseerd. Alle mensen die niet aan de AVRO RALLY geweest. Juist met zo’n mooi weer is het gebied van zang het bespelen van deelnemen dus bezoekers, kijkers en winkelende mensen kunnen aan deze aktie het een genot om de natuur te heront- een instrument, voordragen, goo- meed«en- dekken. Mocht u een dezer dagen met' - chelen, parodiëren, dansen etc. de aut0 of de fiets naar een m001 land’ Inschrijven kunnen alleen solisten Hoe kunt u meedoen? Heel eenvoudig dus. U moet uw kaart schap ofbos gaan, denk er dan aan dat zichtig met vuur. De natuur is iets duo’s, trio’s en groepen. Voor even- °P zaterdag 14 juni, daags voor va- wel op zaterdag voor 18.00 uur in deze er bij een lange warme periode makke- waar iedereen van moet kunnen genie- tuele begeleiding is een organist aan- derdag, moeten de deelnemers van de bus doen als u een van de enorme prij- lijk brand kan ontstaan,. Dus ben voor- ten. wezig. HOPSACKS machtige groflinnen shirts met korte mouw, epaulet en borstzakken. In extra smal en blousend model. /a^- Streek VVV, tel. 013-436.131. Verder doos maken, r kunnen alle Tilburgse 65-plussers moet wel op eer meedoen aan de fantasiewedstrijd die Tilburg slaan, wordt uitgeschreven in het kader van Er zjjn aardi jjzen mee te verdie. de Braderie van Pallieter, die op 27 nen Tjjdens de show js er onder meer juni wordt georganiseerd in de Juliana een kinderpoppenkast, dus ook van Stolbergstraat, Heuvelstraa d n di rfj h bb k Oude Markt, en Piusplem. Alle deel- in »een geval%00rPn4ts. nemers kunnen voor 22 juni een werk stuk inleveren, dat betrekking heeft op Tilburg - borduren, tekenen, boetse- n, knutselen, alles mag melden euwlandstraat 48. Tenslotte is er tijdens de kindertalen tenshow op woensdag 25 juni in de tent op de Heuvel ook nog een kijkdozen show. De kinderen kunnen zelf zo’n

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1