DE KOERIER Gebruik van containers soms Tilburgse buurten verwordt nog tot openlijk misbruik in Visitandinnen 5PnRmnn5 loos tentrum uoor beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein herdenken verschijning van het H. Hart I Kerk Pastoor van Ars wordt verbouwd tot wijkcentrum Het-Zand en bibliotheekfiliaal WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Solidariteit alleen kan stad schoon houden VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD CLEERDin dflN55EN5 GROSVELD MW» Janssens NEEFS dag 29 mei 1975 pagina 20 OPLAGE 63.900 Donderdag 5 juni 1975 19e jaargang nr. 918 Verschijnt In geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek aan foto Van Aarle en ormaal (zowel nieuw als gebruikt). NU/3295,- (Incl. pianokruk). BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Alles op gebied van muziek/bladmuziek Antwoordnr. 190 - Goirle MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 jan BOERBOOM b.v. Koestr.138 Tilburg Tel.425197 in Plechtige viering van eucharistie acht zijn dan wordt in week, naar uw jpen”. Onze toon- tpen. en daad terzijde. :ek voor een so- Prijzen 10 tot 30% lager dan elders Reeds duizenden tevreden kopers in onze speciaalzaak in VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 20 tot 30% KORTING Voor VADERDAG Alle voorkomende merken Keuze uit 1.000 stuks Alle met certifikaat Diverse merken uit voorraad leverbaar LUCHTREKLAME WING AVIATION TEL. 01652-3745 ntie elders blad STUDIO Tivolistr. 67-69, Tilburg Tel. (013) 43.47.62 Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 >t voor de deur! dijn» _iksel ipieren vlie- jp mijn is. In Juliana van Stoibergstr. 25, Tilburg SAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Goirle 04247-1634 meer dan 40 jaar vakwerk. centrale verwarming airconditioning sanitair dag- en nacht service Tilburg 013-425467 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Nog enkele DOINA PIANO’S Normaal 3995,— BREDASEWEG WATERTOREN w.o. KAWAI KIMBALL DOINA RONISCH HUPFELD ALEX HERRMANN GEYER ZIMMERMANN ERARD RAMEAU IRMBACH BALDWIN Huur een tëWlllT:! ORGEL voor f 9.95 per week. Iveran- ilier bij entje wel ten vol feke veelv^ nisem"- blijkt, veel mi de gem als in l wandelaars, die houden van rust in de natuur van zullen kunnen genieten. Dan moet er weer een ander stortterrein gezocht worden, maar tegen die tijd kan op het gebied van de vuilverwerking misschien al wel weer veel veranderd zijn. de nog igen. Als ook zelf “"leentelijke i Beemdweg, laf de Kraai- jy' komen begane grond bibliothec /olwassenen met leeszaal, Nieuwe Slager' ging, een waa. waardebon vai Gabini emmer i bij misschie «maar i' AKTIÈ EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG EFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur ‘s maandags gesloten Telefoon 073-143526/123041 o.a. Shiraz Gaschgai Mazlaghan Kirman Bachthari Wisch Keshan Sarouck SPECIALE AANBIEDING van GROTE PERZISCHE TAPIJTEN voor eetkamer en salon Nobaren Heriz Hamadan Tebritz Sauman Ahar Bidjar Asdebil Lihahan Onze fotograaf zag dit jeugdige gezelschap druk bezig op de hoek van de Spoorlaan en de Gasthuisring. Als de omcirkelde zich bij ons meldt ontvangt hij een tientje van de Koerier, een waardebon van 10,van Broer de Laat, een van/5,van Gijzen Optiek, een boeket of plant van/7,50 van Bloemsalon Flamingo, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, waardebon voor vier broodjes Jantje van Broodje Jantje/De cionerij' een waardebon van 10,van de Hasseltse Winkeliersvereni- iardebon voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een m 10,van Vissers Kaas, Vleeswaren en Reform en een kadobon 5,van Kadoboetiek De Uil. Winnaar van verleden week was Frater ius, Gasthuisring 54. Eerstdaags zal de opruiming van huis- en bedrijfsvuil in heel het stadsgewest Tilburg gaan lopen via de vuilverwerking van de ge meente Tilburg. Daar moet nog over gepraat worden in de gemeenteraden van diverse om liggende gemeenten en er zal ook nog wel een en ander over uit-gaan maar uiteindelijk gaat het naar alle waarschijnlijkheid daar toch naar toe. Dat is ook logisch; het is veel nutti ger als de hele afvalverwerking in het stads gewest centraal wordt aangepakt. Als dat ideaal loopt, is er dan nog maar één stort plaats aan het Spinderspad en alle weg bermen en open velden in de omgeving van Tilburg blijven vrij van vuilnishopen, die broedplaatsen kunnen zijn van ongedierte en die de atmosfeer verontreinigen. zal verlopen, is het toch niet zo, dat zij hele maal een overheidskwestie is; zij zal een zaak zijn van intergemeentelijke solidariteit: elke gemeente is aansprakelijk voor het behoud van het milieu in het hele stadsgewest. Tegen 1980 kan dit neerkomen op een vervoer van in totaal 350.000 ton afval per jaar, die zal worden aangewend ter ophoging van het ter rein aan het Spinderspad, waar tussen 1982 en 1984 zodoende een fraai geaccidenteerd bosplantsoen zal zijn ontstaan, waar overal de stad rommelen. u/Qtirlnlrlio hmidon von rnci in do nofmir Vele gOC Wi ett er DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgnng Tel. 013-424754 - 013-671590 Kompleet y| KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten mwxvyxytmmtxsM Bij ’n overlijden in uw familie, i zowel s nachts als overdag belt u i eerst ons, wij nemen al de zor- gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 I LET OP HET JUISTE ADRES 1 WILHELMINAPARK 127 Koopvaardijstraat 21, Tilburg tel. 013-431046 Rijk betaalt deel van de kosten Een initiatief van de Wijkraad Het Zand zal eerstdaags lijkt worden, als een voorstel aan de i wordt; en de Pastoor BeNeLux-laan aankopei gebouw verbouwen tot modatie voor de wijk Het Zand. Het idee dateert al vanaf 1972, toen de Wijk raad een voorlopige huisvesting voor bereidde in een industriehal aan de Nimrod straat. Er zou in de Pastoor van Arskerk, die gesloten zou worden, een definitief - - wijkcentrum gevestigd kunnen wor- T f - c*en samen met een vestiging van de >1. '.Z Openbare Bibliotheek. De architect, 'r' van der Bolt, die de kerk had 1 ontworpen, maakte een aantal schets- ontwerpen voor de nieuwe bestem- -m'n8’ die voorzien in verdeling van het gebouw in drie verdiepingen, waar- 4S door de volgende ruimten beschikbaar Perzische tapijten Deskundige voorlichting. Keuze uit duizenden stuks in alle voorkomende maten. Grote tapijten, keuze uit 400 stuks. Zeer interessante importprijzen. Dit kan alleen Janssens U bieden. KOM EN OVERTUIG U. Veldhovenring 2 Tilburg. Tel. 013-431532 PERSOONLIJK toon ik U deze Perzen geheel vrijblijvend bij U thuis. Deskundige voorlichting en betaalbare prijzen. verwezen- I van BenW gemeenteraad aangem i dat zal wel. De gem< van Arskerk en en daarna dit t centrale akko- Het Zand. 1972, toen de Wijk- gema huisvesting voor- komt ciëteitsruimte met bar, een en een bewegingsruimte; eerste verdieping een grote zaal, bibliotheekruimte voor de jeugd en vergaderkamers; tweede verdieping een galerie met romen reserveruimten. leenre wil Nieuwbouw is duurder aan ?.e Van gemeentewege is dit ontwerp gyerigens’ooV goedgekeurd, en daarbij is verzekerd, len een bedr dat de kosten, die voor de genoemde funkties in elk geval moeten worden laakt, nog veel duurder uit zullen KUmen, als in beide gevallen tot nieuwbouw moet worden overgegaan. Intussen zijn ook de verbouwingskos- ten indrukwekkend in totaal 1.522.000,waar dan de aankoop van de kerk nog bij komt, voor een bedrag van 395.000. Voor de verbouwing kan van Rijkswege een subsidie ver wacht worden tot een bedrag van 775.300,wanneer met de uitvoer~; van de werkzaamheden per 1 juli wordt gestart. Vandaar dat het ont werp in de Raad haast heeft. Als tot aankoop van de kerk wordt besloten, ochter of zoon^SlB komplete tienerkamer-^ >pen. Ledikaht, nachtkastje ep. Moderne Q"7£Z truin grenen. O.- r gaat. «Kan wel zijn,» zullen lien enkele lezers opmerken, ik kom aanhoudend bij «mijn container, en dan is hij vol; de deksv> staat open en alle losse papie: gen de wereld in! En ik kan met i bijdrage naar huis.» Dat kan soms te dat geval gebruiken sommige mensen een container, die om een of andere reden voor hen makkelijker in de loop ligt, in plaats van die «van henzelf» te gebruiken. Er zijn containers, die nu éénmaal langs drukkere straten liggen, zijn waar veel mensen toch langs komen. Til- Dat is niet de bedoeling; er wordt ver wacht, dat de buurtgenoten de aan hen toegewezen container gebruiken. Onbekenden «b- Er zijn, bij uitzonderii andere wensen foto laat 2 waarvoor de container bestemd is: oude meubels, een rrtatras, opruimsels van de zolder of uit de kelder. Het is duidelijk, dat op die manier een con tainer voor de omwonenden zo niet meer te geruiken is. Maar onderwijl gebeurt het toch, En de omwonenden zitten ermee. Het is wel eens goed, als zij bedenken, dat ze er misschien toch wel iets aan kunnen doen. Als zij zien, dat genomen, houdt namelijk in, dat stand, kennis en materiële midd niet voldoende zijn om te komen een gunstige verandering van wereld en maatschappij. Wat er nodig is, is dé mensen een hart geven om een harde, zieke en verscheurde wereld te gene- ,e zen, en daardoor een barrière te door- >t breken, die eenzame mensen van el kaar scheidt, zoals in een jaarlijks rondschrijven van de Visitatiezusters wordt gezegd. Ter gelegenheid van dit 300 - jarig jubi leum zullen de zusters aan de B. Zwij- senstraat zondag a.s. om negen uur een feestelijke eucharistieviering hou den, waarbij alle belangstellende Til- burgers zijn uitgenodigd. Er schijnt een misverstand te bestaan over de aard van het jubileum; sommigen me nen, dat het 300 jaar geleden is, dat de Orde van de Visitatie werd opgericht, maar die bestond al vanaf het begin van de 17e eeuw. container misbruikt, kunnen zij, bij voorbeeld, zijn autonummer noteren en dat doorgeven aan de vuilniswer- kingsdienst. Daar wordt dan uitge zocht, van --- man Zijn r..., wMWf-u.p w. -ring, ook enkele komt. Grof huisvuil zien, andere dingen dan Voor grof huisvuil gelden de volgende de container bestemd is: bepalingen. Er zijn geen vaste dagen ;:ls,eenrrtatras,opruimsels meer, maar men moet opbellen naar de zolder of uit de kelder. Het is nr. 32.00.00, of zich melden aan het hj lelijk, dat op die manier een con- loket bij de reinigingsdienst; men ver eer de omwonenden zo niet neemt dan meteen op welke dag het geruiken is. Maar onderwijl afval zal worden opgehaald. Dat kost het toch. En de omwonenden niets. Men kan ook schriftelijk of via ermee. Het is wel eens goed, als de telefoonbaiid melden, dan krijgt denken, dat ze er misschien toch men per post bericht, wanneer het vuil ts aan kunnen doen. Als zij zien, wordt opgehaald. Normaal gebeurt een onbekende op die manier hun dat binnen een week. Men moet wel. Particulieren dienen zich bij mogelijkheden aan te passen Maar hoewel de vuilverwerking dan centraal tot die dag het huisvuil op eigen erf vurlAHnn Ut tooh niuf dot ,ii IiaIp. bewaren en handzaam verpakken; c reinigingsdienst gaat het niet ook nc gratis op straat bij elkaar vej het erg veel is, kan men het gaan storten op het geme stortterrein aan de Bos en Be gemakkelijk te vinden vanaf venstraat. Wat intussen in elk geval niet zal v»r deren, is het feit, dat de particulki de afvalverwerking zijn/haar steer zal moeten blijven bijdragen, en door de eigen afval op de juiste manier in te plaatsen in het algemene vervoer systeem. Al een tiental jaren bestaan in Tilburg twee manieren om afval op ruimen: de particuliere vuilnisbak de buurtcontainer. Daarbij is het de bedoeling, dat gelei- delijkaan alle particuliere vuilnisbak ken plaats zullen moeten maken voor buurtcontainers. Op het ogenblik het bijna veertig procent van de burgse gezinnen, die op containers zijn aangewezen, en, aldus de direc teur van de gemeentereiniging, dit pu bliek heeft er over het algemeen zeer goed op gereageerd. De mensen heb ben vlug geleerd hun afval ordelijk te doseren en te verpakkén. Soms ge bruiken zij te grote dozen, met een veel grotere inhoud dan het afval, dat erin zit. -In de containers nemen die dozen dan meer plaats in dan nodig is, met het gevolg, dat andere de con tainer te vlug gevuld vinden. Men kan beter een passende doos nemen, of anders de gebruikte te grote doos sa menduwen. Tijdens weekeind De meeste afval wordt geproduceerd tijdens de weekeinden, zodat op de maandagen de containers veel sneller vol zijn dan op andere dagen. Het is dus wel aan te bevelen, dat de mensen trachten uit te vinden op welke dagen de containers worden geledigd; in sommige buurten is dit twee, in andere drie keer per week. Men kan dan zelf vaststellen, wanneer men de meeste kans heeft om de container vrijwel leeg aan te treffen. Dat de capaciteit van de containers niet voldoende zou zijn voor de buur- i waarvoor zij bestemd zijn, is niet 1 te houden. De inhoud ervan is he tend op een hoeveelheid, die een ïelvoud is van de gezamenlijke vuil- oemmers uit die buurtenBovendien "kt, dat daar waar containers staan under vraag is naar afhalen door jmeente van los huis- en tuinafval ii buurten waar het nog met de J Vuilverwerking is voor iedere particu lier een sociale aangelegenheid. De overheid kan de best sluitende maat regelen ontwerpen, als de particulie ren er niet aan meewerken, blijft het in -'~i. En het is aan de w.e goedwillertden om tevens een oogje te houden op de enkele kwaad willigen. Kinderen dienen in het ge bruik van containers te worden opge voed. Te jonge kinderen kunnen soms het deksel niet open, of anders niet meer dicht krijgen; die moet men er dus niet mee wegsturen. Maar oudere kinderen leren doorgaans op school al, dat afval zorgvuldig en ordelijk moet worden ge ruimd V oor hen is het heel goedals zij van huis-uit wat praktijk opdoen. Op zes juni is het driehonderd jaar geleden, dat de heilige Margaretha Maria Alacocque in het klooster van de Zusters van de Visitatie in Paray Le Monial een verschijning kreeg van het H. Hart. Oudere Tilburgers zullen zich zeker nog wel herinneren, dat deze datum vroeger in onze stad jaar lijks werd herdacht met een grootse H. Harthuldiging, waaraan de hele Til burgse bevolking van jong tot oud deelnam. Door de godsdienstige ver anderingen in deze tijd, is dit gebruik in onbruik geraakt en uitgevallen, maar de gedachten, die ten grondslag liggen aan de H. Hartdevotie, zijn ook in onze dagen nog actueel genoeg. De boodschap, die Margaretha Maria bij de verschijning ontving, en die door de hele orde van de Visitatie werd over- kleine zaal kan meteen begonnen worden met het werk. Ook de bewoners Na de afbouw zullen dan nog 150.000 moeten uitgetrokken voorNn- richtingskosten, waarna de Wijkraad het centrum in gebruik zal kunnen ne men. Van de wijkbewoners wordt iets verwacht zij zul- ivn een bedrag van ongeveer 50.000,moeten aandragen door middel van oude materialen en ak- ties, en dat zal nog wel een en ander in hebben. Wat de bibliotheek betreft, ook daar moet op betrekkelijk korte tijd een voorziening voor worden gevonden. Het huidige boekenfiliaal aan het Roe lof KTanenburgplein is afgekeurd, en er is een grote behoefte aan een goede bilbliotheekvoorziening in de wijk, die - dan tevens dienst kan doen voor de ïr!n8 Wijk Wandelbos. De gemeente zal naderhand het ge bouw aan beide instanties verhuren en tevens de Stichting Beheer Wijkcentra Tilburg een voorstel doen tot subsidië ring in de exploitatielasten, die op 200.000,per jaar worden geschat. Hoe al die berekeningen ook luiden, het ziet er naar uit, dat Het Zand binnen afzienbare tijd zal kunnen be schikken over een goed geoutilleerd wijkcentrum. DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) Piano’s - Vleugels

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1