DE KOERIER K/eld nodig/l Oude grotere huizen de binnenstad worden door oudere gezinnen tegen flats geruild I S T.R.O.S. nodigt U uit voor opname anter 1 van dolle klucht in schouwburg spRRionns loos IRPRO WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Doorstroming bij gemeentelijk onderzoek gebleken in ^NEEFS BK LPG GAS JEANS locomotion LI ROSIE sex-boetiek locamalion HEDEN GEOPEND onze nieuwe CLEERDin Nieuwe jonge bevolking kan nostalgische trekken vertonen lag 15 mei 1975 pagina 24 OPLAGE 63.500 DE NIEUWBOUW ECHTE DOORSTROMING KOESTRAAT 121A in BEVORDEREN I PERSOONLIJKE LENING JU» N v Fmancienngsbank lV00FXE,EmENGENDEN l ehufima J W Tilburg. Van Vollenhovenstraat 16 1 A VAN f1000,- TOT f30.000,- W A w DCIT mcupki 013-553849 A BELT U EVEN (00k s avonds) U KRIJGT ^^^NEL BERICHT BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING r dan u denkt. Antwoordnr. 190 - Goirle ijzen jan BOERBOOM b.v. Koestr.138 Tilburg Tel.425197 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 31 33 35 TEL 421513-433860 Perzische tapijten in alle voorkomende maten toezien, dat bestaande pan den waar mogelijk worden landelijke term daarvoor is «doorstroming», en de ge- cash s. carry let op onze DWARSPRIJZEN cash s. carry verkoop aan iedereen Keuze uit 1.000 stuks Alle met certifikaat Prijzen 10 tot 30% lager dan elders DEN BOSCH, Triniteitstraat 1 (bij het Casino op de Parade cash carry ook inENDHOVENenVEGHEL land te renove- m maar zeggen «alter- laar het meer dan 40 jaar vakwerk. centrale verwarming airconditioning sanitair dag- en nacht service BUNGALOWTENTEN L. HOEBEN B.V. GROTE MEUBELSHOW 2e PINKSTERDAG van 10.30 tot 17.00 GROTE MEUBELSHOW 2e PINKSTERDAG van 10.30 tot 17.00 c be- tus- LUCHTREKLAME WING AVIATION TEL. 01652-3745 GROTE MEUBELSHOW 2® PINKSTERDAG van 10.30 tot 17.00 AUTONOVA bv de TOYOTA-dealer voor TILBURG GROTE MEUBELSHOW 2® PINKSTERDAG van 10.30 tot 17.00 kinderen j HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 10,— 5,50 11- 26,— 16,50 41,25 (Entrum uoor beter wonen B.V. 110-tallen modellen Blauw-ecru - wit of gewassen. Juliana van Stolbergstr. 25. Tilburg Tel. 013 - 42 09 86 Tilburg 013-425467 quetten natief», zou t Goirle 04247-1634 VERZEKERD >n leuke attentie Huur een ORGEL voor f 9.95 per week. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Korte Schijfstraat 10 TILBURG 013-43.48.40 Ook voor DEKKLEDEN en ZONWERINGEN nieuw- Er zijn BREDASEWEG WATERTOREN een slinger itjes van Broo van Kadoboe, laan, heeft haar prijzei iting, de ie Lach. :um, Geor- lerk, Bruni inne- mder Donderdag 22 mei 19e jaargang nr. Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 u 's maandags gesloten Telefoon 073-143526/1230 cash carry tegenover zwembad GOIRLE tel.04247-2785 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLÉIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek i tot 10 jaar !MGANG_ DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat ach er Schouwburgnng Tel. 013-424754 - 013-671590 1000 m2 showroom verkoop Toyota verkoop occasions Bovag garantiebewijs vakkundig onderhoud -Ringbaan Noord 95 tel. 431720 Voor de prijs hoef je het niet te laten Koopvaardijstraat 21, Tilburg tel. 013-431046 Wie doen er aan mee Op de eerste plaats John Lant man achter het Theater van de Lach. Vervolgens: Paul van Gorcur r'— gette Hagedoorn, Marjan Be.„, „.u„. Heinke, Floris van Spronsen en App lies Balhan. De regie is van Alexanüv. Doré. Hoe koop je vandaag nog tapijt met zekerheid. Ga naar een specialist die zich uitslui tend met tapijt bezighoudt. Hij komt overal en zorgt wel dat hij weet wat op tapijtge- bied te koop is. Hij koopt veel om de prijs in de hand te kunnen houden. Hij legt gratis en vakkundig. Hij geeft minstens 5 jaar schriftelijke garantie gekombineerd mqt een uitstekende service. Dat is Tapro, brabants grootste keus in de bekende merken, (en ook een unieke perzenkol- lektie) Voor de prijs altijd beter. wa het met een huurprijs t en 95 woningen in jaarden, Ou* u maar met een k'-: en met een maar Jeans en Modes Het wordt nu de vraag of deze bewe- HP ging te bevorderen is. Het gemeente- te prijzen, gesteld, te- wel wij- 'ijkheden jordt in niet inge- /oon-maar iok niet bij innen aan te ming. Wij ge- ier bedacht- zijn namelijk stad, die de van jonge gezinnen ie paren, omdat zij m een zekere nos- van deze jongere waarop zij de trasten is n<„ ibruikelijke manier wel eens kunnen in deze geest zou en gedacht, omdat een it leefvlak liggend be twijfel verrijkend zou or allurex en stijl van de iet is voor de gemeente eilijk om de nieuwe be- Een van de grote zorgen groeide gezinnen een te grote van het gemeentebestuur van woning bewonen. Tilburg is een eind maken aan Vooral dit laatste geeft aan- de ontvolking van de oude leiding tot gemeentelijke stad. Daar zijn twee elemen- overwegingen om daar ver ten in te onderscheiden :erop andering in te brengen. De rlnt kncfnnn/ln Innrlnlwbo form rlaarvnnr IC Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt’u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN T»l. 425525 b.g.fl. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 juffrouw moet zien. En natuurlijk ginnen dan de problemen. Want t sen twee dagen zit ook een nacht.en w*e zal met w’e slaPe 'eg Het is een dolle dwaz< laar ™aar wei"'g geschre’ verwisselir moeten v< 'Vorm van fluiten, standen, maar ui bevredigend slot. lijk rapport bes moeten worder .f,o- oudere g—x aangewend voor bewoning meente heeft van deze bewe- doorstroming0?^ iwaze klucht, zoals er ...jg geschreven worden met ikke toestand na de andere... ingen... mensen die zich /erbergen... seintjes in de fluiten, een heleboel misver- moor uiteindelijk toch een Zoals normaal: DISCRETIE Elke koper eer, BOSSCHEWEG 271 TILBURG TELEFOON 013-431063 Parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig. Er is dus wel degelijk sprake van een echte doorstroming ouderen verla ten ruimere, voor hen te ruime, huizen ten behoeve van jonge gezinnen, die eerstdaags een ruimer huis nodig zul len hebben. door gezinnen, en trachten de gingsmogelijkheid dan ook open vallende plekken in de een studie gemaakt. bebouwing zodanig te her- gr js een analyse opgesteld van ge bebouwen, dat er weer bewo- van doorstroming naar aanleiding ners komen. Wanneer wij de tot standkoming van 175 ftatwor J x - wrr J gen aan de Hart van Brabantlaan, zien, dat in februari 1975 de waarOver de afd. onderzoek en bevolking in vergelijking met tiek van de gemeentesecretarie 1974 weer met bijna 400 zie- «chrijving heeft samengesteld. j kernvraag werd gesteld Kan Uw len is teruggelopen, dan blijkt, dat de trek naar de buitengemeenten nog altijd niet is afgelopen, ook al schijnt deze neiging te ver minderen. Er is echter alles aan gelegen om het bewonen van de stad, en met name van de oude stad, aantrekkelijk te maken. Van belang is hierbij uiter aard wat voor gebouwen er moeten komen om de be woonbaarheid van de oude stad te bevorderen. Dat is niet zo simpel. In de oude stad be- groeide staat zoals de toestand nu is waarvan een problematiek, waarin a) bevolkingsspecialisatie op treedt, waarbij vooral de ou dere gezinnen overheersen, b) er een tekort is aan kleine woningen zowel voor jonge ren als voor ouderen en be jaarden, terwijl c) het be staande woningbestand on nuttig wordt gebruikt, omdat er teveel oudere en uitge- Als de gemeente en de woningbouwver enigingen daartussenin dan huizen gaan zetten, die die sfeer verbrei bestaat de kans, dat die enthousiaste nieuwkomers hun enthousiasme weer verliezen. En daardoor zou de door stroming dan weer stagneren. Wat de bejaarden betreft, die willen wel, maar daar zal het veel een kwestie zijn van de en tussen f 385 en fors. De Cirkelfoto van deze week werd opgenomen 's middags op tweede pinksterdag bij de Hasseltse Kapel, die zich gelukkig steeds meer verheugt in belangstelling van devote toeristen. De omcirkelde persoon kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen: f 10,van De Koerier, een waardebon vanf 10,van Broer de Laat, een waardebon van/ 5,van Gijzen Optiek, een boeket of plant van 7,50 van Bloemsalon Flamingo, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, vier Jantjes van Broodje Jantje, een waardebon voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort en een cadeaubon van f 5,van Kadoboetiek -De Uil». De winnares van verleden week, mevr. Van Gijzel uit de Componistenlaan, heeft haar prijzen al ontvangen. Foto Frans van Aarle. Aldus de gemeente. Het is t* - dat dit onderzoek wordt inges., meer daar de resultaten toch v zen op uitgesproken mogelijl doorstroming. Intussen w< rapport uiteraard r gaan op de vraag of gewc nieuwbouw in de oude stad oc machte zou zijn jonge gezinn :kken, zonder doorstromir^ t het zaak is hier I zaam te werk te gaan. Er zijn veel huizen in de oude s voorkeur hebben v— - en samenwonende r ---Ti aan een zek Hing m“nsen. De manier vonen en uiti yan de geb wonen. Het zou dat nieuwbouw moeten worder typisch in dit stand zonder f biï^^ud'^et Fs^voor^e^emeerne De T-R-°-S- gaat op donderdag 5 juni a.s. met aanvang te Hoe komt U aan kaartjes voor natuurlijk moeilijk om de nieuwe be- 20.15 uur in de grote zaal van de Stadsschouwburg Tilburg de deze zaalopname woners van de oude stad te gaan eti- klucht *HÉ, MAG IK MIJN ECHTGENOTE TERUG» op- Gewoon af te halen aan de kassa van /rC“ale:X'”n„'e M^'hM nemen.Het wordt een gewone voorstelüng zonder opgeprikte toch wel nuttig zijn daarop te let- toestanden of ingestudeerd applaus. Natuurlijk mag U wel p g p e ten zowel in verband met de nieuw- klappen, een open-doekje geven zoals dat heet, maar het is Mmïjk 4» "iet verplicht- Dat er veel bijval zal zijn is wel zeker. Het stuk heeiwat in zien om hetzij alleen, hetzij heeft in vele schouwburgen gestaan, was overal uitverkocht en gezamenlijk, een oud pand te renove- voorzag in een duidelijke behoefte aan een fijn avondje «uit». «nos"aig1sche%neest»dan maar zeggen Ook in onze schouwburg was het stuk al eerder te zien, maar omdat de zaal toen uitverkocht was, wordt deze voorstelling gegeven. eken, yyat gaa( (J zjen siaste Als het doek opgaat, zien we psychia ter Barend in een innige omhelzin met zijn assistente. Dan wordt er g beid. Zijn ex-vrouw Vera en haar nieuwe verloofde verschijnen ten to nele. Zij vertellen, dat tante Minnie een paar dagen komt logeren! Maar tante weet niets van de op handen zijnde echtscheiding. Dat gaat haar trouwens ook niets aan. Daarom wordt besloten, met z’n allen een potje komedie te spelen. Barend en Vera horen weer even bij elkaar en de assis tente wordt tijdelijk aan de nieuwe ver loofde geplakt. De dagen Komen wel Ook het dienstmeisje wordt betrokken in het komplot. Zij mag zich niet ver gissen in wie ze nu de mevrouw en de n kwamen. ig over twee typen woningen ten in etagebouw voor uitge- gezinnen (gezinnen dus, *e8enioet zaarvan de kinderen merendeels al ta*8>sche instellir et huis uit zijn) met drie kamers en “De tussenƒ385 en/400. n'nj’en ®w‘ ingen in etagebouw voor be- WIJ en Vc ook driekamerwoningen, van kleiner vloer oppervlak aandhuur van 310. jport besluit «Onderzocht zou ii wvi Jen wat de omvang in de gezinsfasen, die een grotere bewonen is, dus wie voor -stroming in aanmerking komen, aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om deze personen vrijwillig te la ten verhuizen, en wat de voorwaarden zijn, waaronder de jonge gezinnen met kinderen de achtergelaten woningen in de oude stad willen betrekken. Er wordt thans nagegaan in hoeverre een onderzoek op dit punt van belang zou kunnen zijn voor een geïntegreerd woningbouw- en stadsvernieuwings beleid». gevallen uvu.o..».ning naar aanleiding van de tot standkoming van 175 flatwonin gen aan de Hart van Brabantlaan, waarover de afd. onderzoek en statis tiek van de gemeentesecretarie een be schrijving heeft samengesteld. Als kernvraag werd gesteld Kan door de bouw van aangepaste woningen voor specifieke bevolkingsgroepen m.n. voor ouderen en bejaarden een vrij willige doorstroming worden gereali seerd, waardoor woonruimte vrijkomt voor jonge gezinnen met kinderen, en zullen deze gezinnen de vrijkomende woningen ook betrekken. In najaar 1973 en voorjaar 1974 kwa- men die 175 flatwoningen gereed en toen is geregistreerd wat voor bewo ners er intrek namen, waar ze vandaan kwamen en wat voor een woning ze £UL opgaven. Vervolgens is onderzocht, en’“ wie er in die achtergelaten woningen zaam te we kwamen wonen, en waar die dan weer vandaan Het ging 80 huize Welnu, 87 van deze woningen werd betrokken door personen afkomstig uit Tilburg en de overige 13 stond leeg of werd betrokken door mensen van buiten Tilburg. Van de 152 door Tilburgers betrokken woningen werden er 113 (74%) be trokken door Tilburgers uit de oude stad. De gemiddelde leeftijd van de gezinshoofden was 62 jaar. Waar kwamen die mensen vandaan Voor 17 uit etagewoningen voor 83 uit ééngezinswoningen, en deze laatste waren voor 80 grote of middelgrote eengezinshuizen. Voor 90 van die grote eengezinswoningen is nagegaan, wie erin kwamen wonen. Voor het grootste deel waren dit jonge gezin nen, die nog kinderen moesten krij gen, maar voor 10 ook alleen staande jongeren, onder wie dan ook nog een aantal vooralsnog ongehuwde paren, die veelal te enigertijd wel zul- - len trouwen, en die zichzelf in elk ge- ^arPri-is: bedra8er val als vastverbonden beschouwen. 400 zÜn noS altijd f betreft, eel eei mg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1