F l*^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KOERIER II rgeld nodig?l Informatiefolder Groenewoud II i H. DE ZEEUW -v legt nadruk op voorzieningen gezamenlijk met Groenewoud I II 995. I Win een prijs van bijna 1000 gulden met de Tilburgse Koerier De Belgische winkel Veel belangstelling voor Tilburg Indoor - SPRRIDnnS LOOS centrum uoor beter wonen voorde prijs altijd beter Ongelooflijk voordelig zijn onze Paasaanbiedingen Astmafonds vraagt collectanten I n VlIVill f Na inspraak veel aandacht gewijd aan groenvoorziening 1975 - pagina 18 OPLAGE 63.100 WOONWIJK MET VOORNAMELIJK EENGEZINSHUIZEN ipar >estf iStlcktlng jQlol-wegraceó” PRIJSVRAAG Huurwoningen to Van Aarle) HOOFDPRIJS Een spinternieuwe Bronco Batavus ter waarde van bijna 1000 gulden, EXTRA PRIJS TROOSTPRIJZEN ices op zondag 13 WAT MOET U DOEN?? LUCHT GEVEN AAN EEN ANDER GRATIS AFFICHE JL, 1 1 JW H Hf H Hf II Ih Op de posters in de etalages zijn de volgende rijders afgebeeld: Bij Bouckaert: Bij Flipsen: Bij Hoes: I PERSOONLIJKE LENING n.v. Financieringsbank I voZnZ:DEN 1 OHUFIMA 1 L van TSX,- 1 Tilburg,vanvonenhovenstraatwj k BuLk^tEN O k ^^SNEL BERICHT Bij van lersel: Bij van Loon: Bij Spijkers: Ik heb wel geen affiche van de Olof-wegraces voor het raam hangen. Lessen in diverse instrumenten Adres: Woonplaats:. Leeftijd: PERZISCHE TAPIJTEN: 10-30% LAGER DAN ELDERS MEELSTRAAT Koestr.138 Tilburg Tel.425197 TILBURG r ij TIVOLISTRAAT 67-69 DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Karadja Hamadan Hamadan UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Een weekenc aangeboden TEL. 013 - 43 47 62 MUZIEKSTUDIE) Boughara Shiraz Shiraz Shiraz ’rond komen, angstellenden is, en de graag - alpen Hoes van 1 van Loot Spijkers, En schrijf de posters afgegaan, de bevol- opgenomen. zijn, als itrijding van de volksziekte astma mede «/orden gevoerd. BREDASEWEG WATERTOREN 2* presenteert: weer iets H aparts met Pasen van de ttl beste chocolade. t veruit de ngen zullen ie kwantita- naar hoog- af te nemen 16 kaarten voor de eretribune van de internationale Olof-wegrac april a.s. op circuit de Beekse Bergen. En 240 Hero Rockets. Donderdag 20 maart 1975 19e jaargang no. 907 id geheel verzorgd voor 2 personen naar de T.T.-raccs van Assen, i door de Tilburgse Koerier. Boughara 30x30 16,— 45x30 39,— 30x30 11 - 60x30 39,— 82x34 52,- Karadja loper 150x 50 125,— 100x 60 110,— 150x100 275,— 200x100 298,— Verder alle voorkomende maten. Hierlangs afknippen en inleveren voor donderdag 10 april a.s. bij een van de onderstaande zaken of bij de Tilburgse Koerier. 25 april, na de opening wordt laai concours, mede 4 Tilburgse Rijver- i openen het spring- idere ruiters over de organiseren samen met de Stichting Olof-wegraces prijsvraag voor de lezers van de Koerier. U kunt Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg- ring, 50 meter van Korvelparkeerplaats Tel. 013-424754 013-671590 i Nieuwlandstraat 42, Tilburg Orgels RIHA- MARK - KAWAI - BALDWIN Riha Largo 3490,— Mark 1600 met U 88 normaal/ 2895,— ƒ2495 9rat'S inbouw Rythmebox Zolang de voorraad strekt. STUDIO - j^Qsveld 33 3S 'TEL 421513-433860 Nico van de Zanden had vorig jaar geen sterk seizoen. Hij haalde op het nippertje nog de Nederlandse titel in de kwartliterklasse. normaal/ 3995,— Nu 3295,— trekken lanj naar bepaal» •blijk van hi Eeh aardig'* nen in I Piano’s-Vleugels Uit voorraad leverbaar diverse merken w.o. Doina 53, telefoon 670186. telefoon 672084. raat 13, telefoon 426283. ens de avond r Harry van The die onlangs het 5 reden van deze dat Tilburg, de :r. zeikers, dit jaar J~gvierdevan het sst werd allang g nooit t carna- filtocht. ZONDAG 23 MAART zal er in Mane ge Zandeind te Riel een onderlinge Dres- suurwedstrijd gehouden worden. Deze Dressuurwedstrijd wordt georganiseerd voor pony-ruiters en jeugd op grote paar den. Aanvang ’s morgens om half elf. Door de Tilburgse Bouwvereniging Samenwerking en de Tilburgse Bouwvereeniging is tezamen met de gemeente een folder uitgege ven over de toekomstige bebouwing van het plan Groenewoud II, waarin de samenstelling van de nieuwe wijk duidelijk en overzich telijk wordt uitgelegd. De folder is verstandig opgesteld; er wordt meegedeeld, dat tussen de Ringbaan Zuid en de nieuwe Rijksweg en ten oosten van de Nieuwe Goirleseweg een gebied van 33 ha ligt, dat door de aanleg van de Rijksweg geïsoleerd raakte van het agrarisch buitengebied, en gezien de schaarste aan bouwgrond in Tilburg is het niet verwonderlijk, dat een groot gedeelte van deze gronden al spoedig de bestemming woningbouw kreeg. En dan wordt er gezegd: ’Dit plan, tezamen met de bestaande wijk Groenewoud I is van voldoende omvang om een aantal gemeen schappelijke voorzieningen te treffen, die voor één van beide niet mogelijk zijn, zoals een modern winkelcentrum en een sociaal- cultureel centrum.' Goede verbindingen Hoewel in de folder wordt geconstateerd, dat de ligging van het terrein aanvankelijk sterk geïsoleerd was, is bij de aanleg uiter aard gelet op goede verbindingen met de rest van de stad. Langs de Berglandweg komt men rechtuit naar het Pater van den Elzenplein, waar de winkelwijk en het soci- aal-cultureel centrum komt. Ter hoogte van de Rijksscholengemeen- schap Willem 11 komt men via de Eiffel weg en de Tatraweg op de Ringbaan Zuid, terwijl er ook een aansluiting komt naar de Hilvarenbeekseweg. Via de Berglandweg, die als een ringweg langs de zes woonbuur ten loopt, kan men per auto vlakbij de TILBURG BOSSCHEWEG 271 TEL 013-431063 parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig .viaiclling van de bouwverenigin- prijs worden gesteld: hier wordt k van het eerste begin af gesteld, lijk één wijk vormen en dat jeheel zullen functioneren, is men in Groenewoud I wel eens bang geweest, dat het anders zou gaan, en dat de bewoners van de nieuw bouw zich helemaal op zichzelf zouden terugtrekken. Gezien deze ’beginselverkla ring’ is dit dus niet te verwachten. Tilburgs carnaval in Australië Duizenden mensen nemen daaraan deel en langs tevoren vastgestelde routes ■«aaide café’s en bars, waar zij een ii nun bezoek aldaar ontvangen, iige kans om iets nieuws te begin- Dandenong District, aldus het bericht in de krant. Trouwens de ex-Tilburgers in Australië hebben er heel wat voorover om goed carnaval te vieren, want zij reden per bus van Dandenong helemaal naar Canberra, zo’n 600 km verderop om het ’gaonde te hauwe’. Die van Canberra komen met halfvasten bij de Dandenongers terug, wat wel een heel feest zal worden. Misschien kan de Stichting Carnaval Tilburg iets sturen om deze toewijding te honoreren. Veel inspraak Aan de definitieve planning van Groene woud II is veel inspraak vooraf- waarbij diverse suggesties vanuit Ov uy«ui- king in de plannen werden Misschien zou het wel goed zijn, als van het begin af de nieuwe bewoners meteen betrokken werden bij de wijkorganisatie, die nu in Groenewoud I al bestaat, en nog beter zou het zijn, als van het begin af werd afgezien van de benamingen Groenewoud 1 en Groenewoud 11, maar dat liever in Bij de motor- en bromfietsdealers, die aan de aktie meedoen, hangen in de etalage, door Moto 73 beschikbaar gestelde posters van beroemde wegracers. Schrijf de namen van de coureurs die op de posters staan afgebeeld op het wedstrijdformu- lier, dat in dit blad is afgedrukt. (Als u er niet uit kunt komen moet u de foto’s in de Tilburgse Koerier maar vergelijken met die van de etalages). Zaterdag, 26 april vanaf 12.00 uur staat er een nationaal programma te wachten waarvoor weer vele combinaties zijn in- “■schreven. Tevens wordt als een speciale -..ractie een meeting georganiseerd tussen een selectie van combinaties van de N.K.B. en de N.B.v.R. Op zondag 27 april staat o.a. een Parijs' springconcours op het programma en te vens enkele attractieve onderdelen welke voor het publiek aantrekkelijk zullen zijn. Inlichtingen over de organisatie etc. lopen via de heer A. Melis, Lage Witsiebaan 125, tel. 675602. U dingt mee naar de hoofdprijs, indien u tevens duidelijk zichbaar van de straat een affiche van de Olof-wegraces voor het raam hebt hangen. Dat affiche (een prachtige 4-kleuren poster) krijgt u gratis bij de dealers die aan de aktie deelnemen. Haal zo’n prachtige poster van de Olof-wegraces bij een van de volgende zaken: Bouckaert, Bredaseweg 85 Flipsen, Paleisring 7 ïs, Spoorlaan 54 lersel, Enschotsestraat 164 an, Oppenheimstraat 19 of Offenbachstraat 80 s, Leo Xlll-straat 60 op onderstaand wedstrijdformulier welke wegraces er zijn afgebeeld op s die bij bovengenoemde dealers voor het raam hangen. 5000 stuks liggen voor U klaar om keus te maken. Alle tapijten met certificaat van echtheid. pgezon :zin H. van Draanen aan de .(Er staat: ’Dat behalve rovincie Brabant weet wat carna- ïnt, bleek wel gedurende het 1 bal, toen het lid van de Raad de heer Cees Mutsaers aan Vorst ?rins John II een Kruikenmedaille Zes motor- en bromfietsdealers or en de Tilburgse Koerier een pr._ interessante prijzen winnen: openbare stukken werd gesproken - als er al een onderscheid gemaakt zou moeten worden - van Groenewoud Wést en Groe- newoud Oost. Het zal niet zo lang meer duren of de eerste huizen gaan al opgeleverd worden, dus het wordt wel kort dag, wil de sociale verwe venheid van oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers tijdig van de grond I De folder is voor alle belangstel gratis verkrijgbaar in het Stadhuis Woningbouwverenigingen geven verdere inlichtingen. woningen komen. Maar er zijn ook speci ale voorzieningen getroffen voor voetgan gers en fietsers in de vorm van fietspaden en verharde of halfverharde voetpaden. Uiteraard zal er ook een busverbinding komen. Verder is gerekend op één parkeer plaats per woning plus één garage per vijf woningen. In Australië wordt door de Nederlandse immigranten blijkbaar enthousiast carna val gevierd, aldus blijkt wel uit een bericht in de ’Dutch Societies Courier’, welk blad door familieleden werd opgezonden aan het gezin H. van Draanen aan de Augusti- nusstraat.(Er staat: ’Dat behalve Limburg ook de pro\ val beteker gemaskerd van Elf, d Leo en Pr aanbood namens de nu heersende Prins Fons I van Tilburg. Eenzelfde medaille werd tijder aangeboden aan voorzitter Ha Jokers, de carnavalsclub, c elfjarig bestaan vierde. De speciale aanbieding is, vaderstad van de Kruikenzeike eveneens de elfde verjaardag vit openbaar carnaval. Het feest v gevierd, maar tot voor elf jaar nog officieel. Een van de attracties met c val in Tilburg is de Kroegendwei.. Onze cirkelfotograaf maakte deze week zijn opname op het NOAD-terrein. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen:/ 10,— van De Tilburgse Koerier, een waardebon van 10,— van Broer de Laat, een waardebon voor vier broodjes Jantje van Automatiek J. de Kort, een waardebon voor één slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort Insulindeplein, een waardebon van 7,50 voor een plant of boeket van bloemensalon Flamingo, een waardebon voor een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, een waardebon van 7,50 voor vlees en vleeswaren van Slage rij Arno de Kort en een cadeaubon van 5,— van Gijzen Optiek, waardebon voor een doosje advocaateieren Vissers kaas, vleeswaren en reform. De winnares van verleden week, mevr. Gooyaerts van de Broekhovenseweg, heeft haar prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) Voor de tweede maal gaat de Stichting Tilburg-Indoor in de stadsporthal een concours organiseren. Na het succes van het vorig jaar zal het nu een drie-daags ruiterfeest worden. De stadssporthal wordt voor de dagen 25, 26 en 27 april daarvoor veranderd in een grote spring bak. Vrijdag, i gestart met een region: georganiseerd door de enigingen. De junioren, concours waarna de ouc hindernissen zullen gaan. 1.300.000 Nederlanders lijden aan astma of een andere, daarmee verwante aandoening van de luchtwegen. Samen worden die ziekten aangeduid als CARA. I. 300.000 Nederlanders hebben, in meer of minder ernstige mate, moeilijkheden met hun ademhaling. Velen worden er invalide door (13% van alle invaliden) en moeten vaak hun werk verzuimen (20% van het totale ziekteverzuim). Velen sterven eraan: CARA is de derde doodsoorzaak in ons land. Het Nederlands Astma Fonds heeft tot taak de strijd tegen deze volksziekte te bevorderen, te coördineren en te financieren. Hét is ieder jaar weer de grote zorg van het Nederlands Astma Fonds om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Voor een (klein) deel komt dat uit overheidssubsidies, voor een ander deel uit giften van bedrijven, instellingen en partikulieren, maar voor het grootste deel krijgt het Nederlands Astma Fonds zijn geld uit de jaarlijkse collecte. Deze collecte wordt dit jaar gehouden van 28 april tm 4 mei, en om er een succes van te maken zijn er collectanten nodig. Als u bedenkt, dat één miljoen gulden voor 1.300.000 patiënten in feite nog maar nauwelijks 80 cent per patiënt is, dan begrijpt u, dat er veel, zeer veel nodig is. In ons aller belang is het nodig, dat de bestr door uw medewerking steeds beter kan wo Aanmelden bij: Mevrouw M. Bruisten, Burgemeester van Meursstraat Mevrouw W. B. Camoenié, Luchthavenlaan 16, t Mevrouw A. C. M. van Uden-Kramer, Acaciastrs M. J. Brouwers, Duifstraat 31, telefoon 421761. J. van der Schoot, Generaal Smutslaan 37, telefoon 431098. De folder vertelt verder, dat meeste woningen huurwoning zijn. Nu, bij het af nemen van de tieve woningnood, de vraag bouwhuisvesting sterk blijkt a zullen van het totaal te bouwen aantal woningen van 1041 er 757 eengezinshuizen (met 3 of 4 slaapkamers) zijn en dan in de woningwetsector. De hoogbouw die er Komt, zal niet zo erg hoog zijn: 284 wonin gen in hoofdzakelijk drie woonlagen, be stemd voor kleine gezinnen, bejaarden en alleenstaanden. Het plan bestaat uit zes woonbuurten, gelegen langs de hoofdtoe gang, de Berglandweg, en die zijn alle zes verschillend van opbouw met de nodige variatie in woningtypen, uitzichten bezon- ning. In elke buurt komt een open speel- gesc ruimte voor de kinderen. Er zijn ruime attrs groenvoorzieningen en een drietal vijvers waar fraaie mogelijkheden zijn voor plant- soenvorming. Om de geluidshinder van de auto’s op de Rijksweg zo veel mogelijk te beperken is langs die weg een begroeide aarden wal gelegd van 750 meter, met een gemiddelde hoogte van zes meter; daar door wordt een groot gedeelte van het geraas van het verkeer afdoende opgevan- -i Door de bewoners van Groenewoud I zal gen. Middenin, aan de Groenewoudstraat deze voorstelling van de bouwverenigin- is een terrein gereserveerd voor een kleu- gen op prijs worden gesteld: hier wordt ter-en basisschool, dus gezinnen metjonge namelijk van het eerste begin af gesteld, kinderen zijn hier wel van alle gemakken dat I en II duidelijk één wijk vormen en dat voorzien. ze ook als één geh< In het verleden is wel eens bang g gaan, en dat de bouw zich helemaal terugtrekken. Gezien i dit dus niet te verws

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1