11 |^||^weekblad vo°R het hart van braban^JKl^^^ E Rk IE T L J J rtij ^eld nodig?! 6 H. DE ZEEUW ^pg^g©©g] spdridhiisloos [entrum uoor beter wonen i VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Verkeersbrug over het kanaal in Ringbaan O. wordt - weer hersteld - in gebruik genomen Betonconstructie bleek te ouderwets om nog mee te kunnen Sukses-story van een Tilburgs impresario. Grandioze actie f- IfotoJcleurstudio voor peuter kleuter iveld opening MANNEQUINS gevraagd Olof-wegraces m I 1975 - pagina 22 OPLAGE 63.100 Donderdag 6 maart 1 18e jaargang no. 905 BUSDIENSTEN LOPEN WEER ZOALS EERST Mutsaers om negen uur is de bru; irijzen reeds ontvangen. Tilburg Amateurwedstrijden (Foto van Aarle) tel. sSfic/ttintj „&lol~ioeciraceó” lf PERSOONLIJKE LENING JU NV Financierinflsbank I V°^.=EN 1 OHUFIMA 1 I VAN f tJoa- TOT^sJioO,- 1 THbUrfl.VanVollenhovenstraat16 1 SNEL BERICHT sling taal stationsstraat) 10-30% LAGER DAN ELDERS Koestr.138- Tilburg -Tel.425197 TEL. 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 in Alle prijzen en maten Tel. Theaterburo René Frijters al twintig jaar een begrip Nóg een voorstelling van Cyrano voor LESSEN: Orgel-Piano-Drums- Diverse blaasinstr. 125,— 110,— 275.— 298,— PERZISCHE TAPIJTEN TILBURG TIVOLISTRAAT 67-69' iar net Boughara Shiraz Shiraz Shiraz Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Reeds duizenden tevreden kopers in onze speciaalzaak in I, maar de borrel 20.00 uur. van telde ligs de ORGELS: Kawai - RIHA - MARK - Baldwin MARK 1600 U 88 f 3195,- 5000 stuks Alle ta Ha bester tllburg tui DOINA van ƒ3990,— Nu 3190,-. 150x 50 100x 60 150x100 200x100 VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren tEL. 013 - 43 47 62 MUZIEKSTUDIO KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten EGJ OREN skties ven land. n Uitr“ collec... handgel Perziscl Uw schriftelijke reflecties, voorzien van enkele recente foto's te richten aan: Directie Kimby-Dress- St. Annaplein 6. Tilburg prestatie geleverd, die dat echt goed toneel kassa zijn nog kaarten DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur een afspraak maken is ook mogelijk. BREDASEWEI WATERTO '"maart begint delente s betrek- jer werd ’e het zachte liesdagen ge reken periode t hem. Bij nader onderzoek licht, dat de hele ijz paalde punten drei, zodat het niet i worden geac beschikbaar eisen wat 1 zo’n I nog gewo beloc ONGELOOFLIJK VOORDELIG! PERZISCHE TAPIJTEN: Boughara 30x30 16,— 45x30 39,— 30x30 14,— .60x30 39,— 82x34 52,- HALFVASTENBAL bij DE TUNNELPLEKKERS :meenteraad onderweg, dat r Besluit de Raad tot reparatie, uan l maanden duren vooraleer de bru; open geste.. voetgangers over. SCHADE ONDERWEG?? Doe beroep op onze schadeservicedlenst voor binnen- en buitenland RUUD VORSELAARS Ma I Spi I Schijfstraat I (Industrieter B Oisterwijk. 1 ter», tuinstraat 89 (bij s telefoon 013-422764. I. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! in de zalen van Boerke M m.m.v. de Kempener Bla aanvang 20.30 uur, I I Het zat er natuur stelling va Rostand r zag er toch even naar moest blijven. recteur er tocu stelling van dit en wel op ma 20.00 uur. Ii hebben we uitvoerig inhoud van dit stuk, hebben, weten inmiddel dreven hebben. Het is t~; we in jaren niet gezien Dijk, ssiert in wereldtitels. Vorig jaar behaalde hij zou best aan de Olof-wegraces willen re sommetje van 20.000 gulden voor. vrijdagmiddag kunt u een kijkje komen nemen, werken doen we dan niet, staat klaar van 16.30 tot 20 als ’de Lachbrekers’, Victoro Huberto, de Italiaanse kunstfluiter en talloze bandjes. Gedreven door het sukses.iwam et een tweede shyw met iets grotere namen. Het werd een fiasco. ’Avond aan avond moest er geld bij’, aldus Frijters. ’We hielden 2000 programma-boekjes over. Die hebben we toen maar gezo bedrijven in de men er aanvragen, om p te geven met een zangen accordeon-duo. Later kt rencier bij, een goochelaar. Op ontstonden de shows. Voor in die tijd een komplete ave Vervolg op pagina 3 Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg- ring, 50 meter van Korvelparkeerplaats Tel. 013-424754 013-671590 joekjes over. Die hebben we :zonden aan de directies van e buurt.’ Van lieverlee kwa- personeelsavonden ïresje, acrobatiek of kwam er een konfe- Op die manier r/275,— had u KIMBY DRESS zoekt voor haar mantel- afdeling MANNEQUINS: voor het tonen van kollekties op binnen- en buitenlandse modebeurzen en het presenteren van koliek t.b.v. de verkoop binne Vanmorgen om negen uur is de brug van de Ringbaan Oost over de havenzijtak van het Wilhelminakanaal weer voor alle verkeer opengesteld, waarmee de lastige verkeersperikelen in dit stadsge deelte weer tot het verleden behoren. Ook de busdiensten, lijn 2 en lijn 6 krijgen weer hun normale loop volgens de dienstregeling, met dien verstande dat lijn 6 niet meer loopt tot aan de Pascalstraat maar tot het Pater van den Elzenplein. Ook de busdienst van de Zuidooster, naar Moergestel e.v., krijgt weer de gewone haltes terug; wel belangrijk voor bezoekers aan het ziekenhuis. De lage brug bij de Prinsenhoeven daarentegen zal de eerste tijd gesloten blijven. Het wegdek van de brug - van zacht hout vervaardigd - heeft, onder meer door de omleiding van het zware verkeer, zodanig geleden, dat het zal moeten worden vernieuwd. Daarbij moet worden onderzocht of ook de onderliggende balken geen reparatie van node hebben. Dienovereenkomstig is een voorstel aan de gemeenteraad onderweg, dat mogelijk in april wordt behandeld. Besluit de Raad tot reparatie, dan zal het toch nog wel een paar maanden duren vooraleer de brug helemaal hersteld is en weer voor verkeer zal worden opengesteld. Voor het ogenblik kunnen er nog alleen fietsers en v( Karadja loper Karadja Hamadan Hamadan Verder alle voorkomende maten. irlijk dik in, dat één voor aan dit meesterwerk van Edmond niet voldoende zou zijn. Maar het r uit, dat het er bij één en. Gelukkig is schouwburgdi- och in geslaagd, nóg een voor- i dit top-toneel te contracteren taandag. 10 maart a.s. aan vang In ons blad van vorige week stil gestaan bij de Zij die het gezien els. dat we niet over- top-theater, zoals jaren niet gezien hebben. Guus Hermus, Ko van Dijk, Lies Franken, Je roen Krabbé en nog eens zo’n 54 acteurs en actrices hebben een opnieuw aantoont, nog bestaat. Aan del te verkrijgen. Vorig jaar heeft de Tilburgse Koerier een grootscheepse aktie gevoerd voor de internationale Olof-wegraces die een gewel dig onthaal kreeg van de lezers. In samenwerking met een 6- tal motor- en bromfietsdealers uit Tilburg wordt er ook voor de volgende Olof-wegraces in de Tilburgse Koerier weer een aktie gevoerd. De publiciteitsmedewerkers van de Olof-races (Swiet van Rossum en Eim van de Bosch) hebben samen met de redaktie van de Tilburgse Koerier een spectaculair pro gramma op stapel gezet. Lees vanaf heden aandachtig de beschouwingen over de Olof-wegraces. En bewaar de artike len over de races, die behoren tot de 5 grootste motorraces ter wereld.Het is de moeite waard. Volgende week volgen nadere aankondigingen. Wij verklapp u vast een klein geheim. Er zijn 2 hoofdprijzen: een splinternieuwe brommer en een weekend volledig verzorgd naai de T.T.-races van Assen voor 2 personen. Giacomo Agostini uit Italië gross zijn 13e wereldkampioenschap. 'Ago' deelnemen, maar vraagt daar het lieve I Autohulpdienst K Autoschadebedrijf F Anti-roesfstation fe Dinitrol f* 5 jaar garantie jfstraat 1 2 »rrein) Tel. 04242-3903, b.g.g. 2990. Piano’s - vleugels Baldwin - Rameau Doina - Zimmermann Kawai - Ronisch - Geyer. en nog vele andere waaronder gebruikte piano's. Het herstel aan de betonnen brug is I kelijk snel verlopen. Op 14novemb< ermee begonnen en vanwege het weer zijn er vrijwel geen verliccdz^ weest. Daarom is men zowat twee w« eerder klaar dan was gedacht. Beton slaat niet aan Intussen is het wel interessant te weten wat er eigenlijk met deze brug aan de hand is geweest, waar een reparatie ten bedrage van ƒ980.000,nodig is geweest om deze verkeersvoorziening weer helemaal in orde te krijgen. De brug is enkele jaren voor de oorlog gereed gekomen, dus nog geen veertig jaar oud; bovendien werd zij. in 1956 nog voorzien van een nieuwe beton- laag. Een leek zou verwachten, dat de constructie nog tientallen jaren zou mee kunnen. Op Publieke Werken vertelde men echter, dat de betonbouw in die jaren helemaal niet zo bijzonder solied was; het heeft iets te maken met het aanstampen, of aantrillen, van het beton rondom de ijze ren bewapening. In die tijd gebeurde dat lang niet zo zorgvuldig als tegenwoordig, krijgen, met het gevolg, dat gewapend- deze bri betonconstructies uit die tijd soms gevaa J lopen water door te laten, waardoor he wapeningsijzer kan gaan corroderen. Nog niet echt gevaarlijk Dit is dan ook, wat er met de brug in de Ringbaan Oost gebeurd is. Vastgesteld was al, dat de brug aan de zuidkant be schadigd was en reparatie zou behoeven. Zelfs wij stonden perplex van de enorme kollektie prachtige tapijten zojuist uit Perzië zijn binnen gekomen :s liggen voor U klaar om keus te maken, tapijten met certificaat van echtheid. 20 jaar geleden begon het allemaal, een vrij gezapige periode indeamusementswereld. Behalve Snip en Snap en de bekende kermisprogramma's, waaronder Rooie Sien (eens in Tilburg verbodenwas er niet veel. Het verenigingsleven was nog hecht en men zocht de gezelligheid binnenska mers of in het patronaat. In die sfeer begon de 16-jarige René Frijters met amateur wedstrijden. talentenjachten ’tussen de schuifdeuren’. Het waren geweldige avon den, bomvolle programma’s en een enorm groot aanbod. Dit bleef geen Tilburgse aangelegenheid. Gesteund door Radio Luxemburg ging René Frijters op de landelijke tour. Automatisch kwam hij in kontakt met exploitanten van zalen, schouwburgen, verenigingsgebouwen, pa tronaten enz. Hij kreeg tips van toneel meesters, werd in het spoor gezet van jong en veelbelovend talent. Op die manier kwam hij vanzelf in het artiesten-wereldje terecht. De basis voor het theaterbureau ontstond in deze tijd. De eerste grote show was een sukses. Overal bomvolle zalen en leuke reacties. Uit die tijd dateren namen PASDAMES: geen opleiding vereist. Voor het doorpassen en tonen van onze kollekties t.b.v. de showroom verkoop. Voor beide vacatures moet aan onderstaande eisen worden voldaan: Burg, staat: ongehuwd leeftijd: 25-32 jaar lengte: 1.72-1.76 bovenwijdte: 92 cm heupwijdte:96 cm Het strekt tot aanbeveling indien men de Duitse taal behoorlijk beheerst. vrijdagmiddag 7 maart a.s. Is het zover, dan gaat 'kiekeboe' van start met een speclele foto-kleurstudio voor peuter en kleuter. midden tussen het kinderspeelgoed hebben we een kiektoestel gezet en spelen kiekeboe met als resultaat een geweldige kleurenfoto. geheel werd vs het zuidelijk f toe was, i vaststelling enkele jarer dan hadden er wel ong gebeuren. Het is te hopen, gevallen in de toekomst sys niet bij toeval worden ontu. ECCEM. IC -k kwam echter aan het ijzerconstructie op be- :igde te gaan wegroesten, meer verantwoord kon -j-lcht je |,rUg voor het verkeer uniKuaar te houden. De technische ;n voor de veiligheid liggen altijd wel hoger dan het feitelijke vermogen van i brug, dus echt gevaarlijk is de situatie u niet geweest, maar zij zou dat wel vorden zijn, als men de zaak op haar oop had gelaten, waarbij de schade snel erger zou zijn geworden. Op andere plaatsen? Een en ander doet wel de vraag rijzen, of onze stad nog meer van die vooroorlogse constructies rijk is, waarbij eenzelfde soort schade kan optreden.Hierbij gaan de ge dachten vanzelf naar de brug in de oprit van de Ringbaan West over de spoorlijn naar Breda. Inderdaad zullen ook aan deze brug eerstdaags reparaties moeten woidcn uitgevoerd, maar die zijn niet van zodanige aard, dat het verkeer ervan te lijden zal Bovendien is de constructie van brug volgens een ander systeem, zodat de euvels, die bij de kanaalbrug zijn opgetreden, hier niet worden verwacht. Dat is maar goed ook, want als er met deze brug iets mis zou zijn, zou het treinverkeer gestaakt moeten worden. Zonder twijfel is dit gebeuren aanleiding voor de gemeente om na te gaan of er wel een sluitende onderzoekdienst bestaat, die geregeld controleert of alle bouwwerken van zulk kaliber nog wel voldoen aan de eisen, die moeten worden gesteld. De erva ring die met deze reparatie is opgedaan heeft inderdaad bedenkingen in die zin opgeroepen; de fuhetionarissen van Pu blieke Werken verklaarden flink te zijn geschrokken, toen zij vaststelden hoe de kanaalbrug erbij lag. Niet zozeer omdat het nu al echt gevaarlijk was, maar wel omdat het in zekere zin toeval was. dat de toestand van de brug als geheel werd vastgesteld, toen besloten was het zuidelijk gedeelte, dat aan behandeling onder handen te nemen. Was deze Hing enkele jaren later gekomen idden er wel ongelukken kunnen ■n, dat dergelijke systematisch, en itdekt. tgezochte tetie ‘knoopte :he tapijten René Frijters Variété en Theaterbureau bestaat 20 jaar. 'Als je de waarde van Frijters als impresario zou moeten bepalen, moet je hem even weg denken uit het theater-leven. Er zou een hiaat ontstaan aan de top van de amusementsindustrie: een hiaat waarin niet makkelijk zou zijn te voorzien. Daarom moetje René ook niet weg denken, maar nóg eens twintig suksesvolle jaren toewensen.' Met deze woorden typeert schouwburgdirecteur Leo N. de Bra bander René Frijters, de man achter het gelijknamige theaterbu reau, dat nu twintig jaar bestaat. Alhoewel René een man is die geen rust kent, staat hij de komende dagen toch wel even stil bij dit jubileum. Middels een aantal klinkende voorstellingen betrekt hij het publiek in het feest. Daarnaast gunde hij ons een gesprekje, waardoor we even achter de schermen konden kijken van het theater-bureau. Er ontstaat dan vrij snel het beeld van de jonge, suksesvolle zakenman, die het allemaal wel gemaakt heeft. Maar zo'n sukses-story kent ook een voorwoord: een moeilijke waarin het allemaal begon. En daarover spraken wij met De Cirkelfoto van deze week werd geno men tijdens de wedstrijd van zondag Willem H in het Stadion. De. omcirkt figuur houdt er in elk geval nog iets aardig' aan over. Hij kan aan ons bureau volgende prijzen komen halen./ 10,— van De Koerier, een waardebon van 10,— van Broer de Laat, een waardebon van f 105,— van winkeliersver. 'De Hasselt', een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar. een slinger echte boerenworst van slager P. van Amelsfoort, een boeket of plant t.w.v./7,50 van Bloemensalon Fla mingo, een waardebon voor vier broodjes Jantje van Broodje Jantje, Automatiek de Kort, een waardebon van 7,50 voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een cadeaubon van 5,van Gijzen Op tiek. De winnares van verleden week, mevr. Kuijpers uit de Van Heemskerk- straat heeft haar pr (Foto van Aarle) UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1