KOERIER 1 1 r 1 i! rgeld nodig?! Pater Fidentius loodste het NKV over naar een totaal alternatieve welzijnswereld Kamerleden na bezoek aan Gilze ;veld spnRinnns loos centrum uoor beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! IflPRO Rijen sterk geërgerd over onbekookte regeringsbeslissing 34 x De Kleine Gids 1 ’°=rA OHUFIMA I k BukT™EotEN O A Wij zijn aan de schoonmaak! 40-50%korting jïwEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KENNISMAKINGSCONCERT Discussie over ’welzijnszorg’ zaterdag in de Studio-zaal Vastenaktie Dekenaat Tilburg Goirle ’Samen Bouwen’ >i<‘t klerkxhv °KING •PI SALADES -Jol KERSVERS EN LEKKER wAAj SALADES J-SI iri 1975 - pagina 14 OPLAGE 63.100 Donderdag 13 februari 18e jaargang - no. 902 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvarenbeek NA RUIM 25 JAAR GEESTELIJK ADVISEURSCHAP Ln len trie) Naar de kant Nu dreiging Tweede Squadron van de baan is Eigen inbreng Diepe indruk Voorlichting Niet werkelijk ^2.55 w0.35 srop- I PERSOONLIJKE LENING M&M N V Fmancienngsbank L VAN1 Tüburg.VanVoUenhovenslraatW 1 SNEL BERICHT MUZIEKSTUDIO TILBURG .- TEL. 013 - 43 47 62 TIVOLISTRAAT 67-69 WATEI OREN TEL. 421513-438860 MEELSTRAAT 3133 35 Koestr.138-Tilburg Tel.425197 in Alle prijzen en maten Bezoekt onze speciaalzaak in VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren Donderdag 27 febr. ’s avonds 20.00 uur Boerder Leermii voor zal beleven, om- daarvan de ,ste keer is thans ’De Nederlandse sociale TOEBEDELING Binnenstad (vorig jaar: 5500,—) in verscheidene landen van Z-Amerika 10.000,- Honiara Solomons Islands 10.000- Kawambwa in Zambia 10.000,- LAND EN BEDRAG op verscheidene plaat sen in India ƒ6.000,— te Cochin in India ƒ5.600,— Toonkameraanbieding MATRASSEN en SPREIEN uit onze toonzalen worden verkocht met .kersverpakking 3 horeca Ie saladecups UITGAVE: DE Tl LBURGSE KOERI ER B V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 POSTGIRO 1126745 KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten je komt van de tgslanden, "’rochie i k van een bepaald itse Geopend van ma t/m vrijdag van 10- 12 uur en 14 - 18 uur. erij-school riddelen school 50 waterputten t.b.v. enkele dorpen in India 10.000.- te Ndona in Indonesië ƒ6.000,— te Pullambadi in India ƒ8.750,- te Alandur in India ƒ6.500,- BOSSCHEWEG 271 TILBURG TELEFOON 013-431063 Parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig. Groeseind, lat. Loven tar; ƒ4242,—) verzekering’ v en nuttige uit„ Raden van Art plaatse zou, c ig, hoewel m loeten zijn vi eval was dit oorlogs vallen ten en voorzienir Wanneer een prol de samenleving een antwoord op voorziening te c. ysteem zichzelf onderzoek, algemene vor mnikatie, schc S-programma’s, zij onze steun voor 'Geloven in verandert dat is het motto van i Geloven in verander wereld met zijn el Geloven dat elke Het heeft zodoende weinig zin om te gaan nakaarten over de procedure die tevoren Hong Kong ƒ5.000- Petrus Paulus, St. Maarten, Marg. Maria (vorig jaar: ƒ7622,—) bezoek indruk idelijk schema swetten en de tringsorganen :nd overzicht Wandelbos (vorig jaar: 3384,—) Hervormde kerk Gereformeerde Kerk Goirle (vorig jaar: 6767,—) Maranatha (vorig jaar: 5300,—) bij geven wij u de gelegenheid om meer te weten te komen over RIHA ORGELLESSYSTEEM Ook ZONDER dat u een instrument bezit kunt u bij ons orgel leren spelen Bestel tijdig telefonisch uw gratis kaarten of nog beter haal ze af aan onze zaak. parochies ’t Zand (vorig jaar: ƒ7949,—) bleken van squadron. Wat de PvdA aanlei- te merken, dat het de vraag Rijen wel een actieve basis Terwijl dr, H. Waltmans slapend maken Rijen de enige Rayon Noord-Oost: Besterd, Hoefstrat (vorig jaar ring’ i de vastenaktie 1975. ering, geloven d .t we de i ellende verbeter .i kunnen, ike inspanning en elke stui- Rayon Noord-West: Hasselt, Goirke, Vrede kerk, Theresia, Gast- huisring (vorig jaar: ƒ5291,—) Heikant/Quirijnstok, Stokhasselt. (vorig jaar: 5845,—) Heuvel, Sacrament, Koningshoeven. (vorig jaar: 4469,—) Fatima en Broekhoven (vorigjaar: ƒ9579,— Landarbeidersorgani- satie (gedeelte van dit projekt) Afscheid van pater Fidentius betekent niet alleen een afscheid van een verdienstelijk persoon maar afscheid van een tijdperk, welk afscheid de heengaande adviseur zelf heeft helpen tot stand te brengen. Zonder twijfel zal dit afscheid dan ook in deze geest worden bezien, bij de huldiging, die volkomen terecht zal worden gehouden. De kwestie Gilze Rijen schijnt nu geregeld: het tweede squadron straaljagers blijft in Eindhoven, en er is zelfs kans, dat het eerste squadron NF-5 jagerbommenwerpers ook zal worden opgeheven, of tenminste ergens anders naar toe zal worden verplaatst. De Kamerleden, die maandag 11 een bezoek aan Tilburg en Gilze Rijen brachten, voelden daar in elk geval veel voor, aldus verklaar den zij nadat zij met de bestuurders van de regio’s Breda en Tilburg en met actiegroepen en instellingen van gedachten hadden gewis seld, Inmiddels waren er al telegrammen gegaan van B W van Tilburg naar de ministerpresident en minister Vredeling om te bedanken voor het besluit om het tweede squadron niet naar Giize Rijen te halen, en naar de Tweede Kamer om mee te delen, dat de acties tegen de komst van het tweede squadron stop gezet zijn, en om de hoop uit te drukken, dat de komst van het eerste squadron inderdaad van tijdelijke aard zal zijn. kontakten gaat leggen. Misschien groeit er wel een adoptie uit. Er zijn 3 landelijke inzamelingsdata, welke door pers, radio en t.v. ondersteund wor den: 23 februari, week van 9-16 maart: huis-aan-huis kollekte, en 30 maart. Verantwoording omtrent de keuze van deze projekten: ’Het moet ons duidt ontwikkeling zo weinig te 1 het hebben of vooral krij zaken die wij vinden. Het is sen de kans krijgen ontplooien. De stappen d kunnen zetten om td bef hen gaat gebeuren en hwt is ontwikkeling. Zaterdag wordt in de Studiozaal van de Stadsschouwburg de Brabantdag gehouden van de provinciale Bond van het N.K.V., waarbij voornamelijk aandacht zal worden geschonken aan het thema ’Krisis in het Welzijnswerk'. De inleiding tot de discussies zal worden gehouden door een terzake kundig persoon, mr. P. Knijpers, directeur van het provinciaal Opbouworgaan in Noörd- Brabant, en in een reeks voorlopige aantekeningen begint hij met te stellen, dat het nog niet meevalt te weten, waar het over gaat, als het begrip welzijnsector voor de dag komt. 'De welzijnsector onder scheidt zich namelijk van andere sectoren door onzindelijk woord gebruik en een voortdurende inflatie van de gebruikte termen. Dit komt vooral doordat termen als welzijnsbeleid een verhullend karakter hebben en de werkelijke tegenstellingen inde maatschap pij afdekken en versluieren. Het voortdurend benadrukken, dat wij in een welzijnsmaatschappij leven wekt de indruk, dat de sociaal- economische tegenstellingen en de ongelijke verhoudingen in de maatschappij zijn opgelost. Inplaats van welzijnswerk is naar uit allerlei gevallen in onze concrete samenleving blijkt, het beter te spreken van welzijnszorg; in die zin dat de welzijnssituatie in onze samenleving vaak rechtuit zorgwekkend is. I 3B 2.10 Informatie aan H.H. ONDERNEMERS Onze salade specialiteiten worden geleverd: in 500 gr. en 1000 gr. consumentenverpakking 2 kg - 3 kg - 5 kg grootverbruikersverpakking voor de horeca in speciale saladecups AFHAALCORNER Oerlesestraat 68 tel. 013-423712 een waardebon van ƒ10,— van Broer de Laat, een waardebon van 5,— van Gijzen Optiek, een waardebon voor vlees en vlees waren van 7,50 van Slagerij Arno de Kort, een slinger echte boerenworst van >ort, een waarde- lamingo voor een i ƒ7,50, een fles wijn Tropicane Bar en een rent op de Openbare m .van verleden week .enen, Westerpark. (Foto van Aarle) TILBURG heuvelstraat 80-92. tel 013-320630 Beschikt Den Haag wel over juiste gegevens? Het ziet er dus nu allemaal weer betrekke lijk rooskleurig uit, al wordt door de Kamerleden, die er maandag waren, nog altijd gevonden, dat staatssecretaris Ste- merdink eindelijk eens een duidelijke uit spraak zal moeten doen. Röntgen-apparatuur ter bestrijding T.B.C. Watervoorziening Montfort Technics Institute en omgeving Konstruktie van een irrigatiekanaal PROJEKTEN Dokumentatiecentrum t.b.v. studenten-inzet op sociaal en ekono- misch vlak op het platteland: studeren maar ook doen! Oud-papier projekt: inkomsten verbetering der armen door eigen inzet. ver daaraan best» Het is aktief je dat geloof-in-d kern is. Vorig jaar was de opbrengst in ons deke naat Tilburg-Goirle ƒ97.519,20 ten bate van de Sahel-landen in Afrika. Een be langrijke druppel in de droogte van deze landen. Dit jaar willen we de TON volmaken: honderdduizend gulden moet er in zitten! Als iedereen meedoet halen we dat ook zeker. esteed, de moeite waard is. e christen-zijn -de-toekomst Malawi (som onbekend) Kameroen (som onbekend) Java 3.000,- Ghana 7.000,— Hoe koop je vandaag nog tapijt met zekerheid. Ga naar een specialist die zich uitslui tend met tapijt bezighoudt. Hij komt overal en zorgt wel dat hij weet wat op tapijtge- bied te koop is. Hij koopt veel om de prijs in de hand te kunnen houden. Hij legt gratis en vakkundig. Hij geeft minstens 5 jaar schriftelijke garantie gekombineerd met een uitstekende service. Dat is Tapro, brabants grootste keus in de bekende merken, (en ook een unieke perzenkol- lektie) Voor de prijs altijd beter. Als meest sprekende oorzaak kan worden gesteld, dat in het netwerk van de na- jse welvaartsstaat allerlei gaten ge- heeft h zijn, die telkens met aparte institu- ontwikl ingen werden opgevuld. jbleem zichtbaar werd in 'g werd daar onmiddellijk op gegeven door een nieuwe creëren. Daarmee hield het izelf in stand; de structurele Wij stemmen onze projekt-keus daarom af op wat ginds van ons gevraagd wordt en niet op wat wij zo graag zouden willen. De projekten die zij graag gesteund zien zijn minder spektakulair. Je kunt er geen foto’s va'n maken, zoals van een kraamkli niek, maar ze gaan wel naar de kern van het probleem: de mensen waarom het gaat. Wetenschappelijk onderzoek, studie, misatie, algemene vorming, Kaaer-trammg, kommunikatie, scholing, totale ontwikkelings-programma’s, dat zijn de zaken waar vragen’. In deze ontwikkeling is de vakbeweging gedrongen; zij heeft het gelegd op de economische problemen, waardoor de ’welzijnsproble- tg ezicht verdwenen. Zodoende welzijnswerk zich autonoom riten de vakbewej instellingen van de i geraakt van i an de eigen a< argani tig, of Kort, een slinger Slagerij P. van Amelsvoor bon van bloemensalon Fla boeket of plant van naar keuze van de Tr< jaar gratis abonnemei Bibliotheek. De prijzen gingen naar José Haer naar de kant zwaartepunt problemen, men’ uit het '-r- het v t,..vw.i<keld buiten de vakbeweging om. Ook de eigen instellingen van de vakbewe ging zijn in handen geraakt van specialis ten en vervreemd van de eigen achterban. Voor de standsorganisatie is dit niet in elk opzicht ongunstig, of liever gezegd, het is héél gunstig, dal de standsorganisatie als drager van een harmonisch en evenwichtig gemeenschapsidee verdwenen is. Nu de vakbeweging zich steeds meer begint los te maken van de bestaande kapitalistische structuren, gaat het erom vanuit de vakbe- eging tot een nieuwe positiebepaling ten tzichte van het welzijnswerk te komen. Ger. Majella, Korvel, Liduina (vorig jaar: 4124, Informatie aan H.H. ONDERNEMERS AFHAALCORNER llt, -kingTFI KERSVERS EN LEKKER zijn ook dagelijks kersvers te koop bij: KAPER SUPERCENTRUM :ren is een adres et de adressen uering van de instellingen. Itjes verkrijg- eid. Wie toe moet er op reke- rekening worden Voor de vierendertigst Kleine Gids voor de N verschenen. Deze succesvolle itgave van de Vereniging van Arbeid geeft al sinds jaar en dag praktische informatie over bijna alles in de sociale verzekering. Verder zijn enke le hdofdstukjes over Algemene' Bijstands wet, Rijksgroepsregeling werkloze werk nemers, Wet Sociale Werkvoorziening en het Voorlichtingscentrum Sociale Verze kering opgenomen. Ook vindt men er in een duii dat de sociale verzekeringst daarbij behorende uitvoeri laat zien en een samenvatten van de per 1 januari jl. geldende premies en uitkeringsbedragen. Om het geheel te completer lijst in het boekje geplaatst, dat c vermeldt van alle bij de uitvoer sociale verzekering betrokken ir De gids is voor negen dubbeltj- baar bij elke Raad: van Arbei zending per post wenst, nen dat portokosten in gebracht. Na de oorlog is een heel wereldje van welzijnsvoorzieningen ontstaan, samenge steld uit een groot aantal gevarieerde akti- viteiten, die geen integraal verband met elkaar hebben, met een jungle van regelin gen en voorzieningen zonder dat er rechts zekerheid bestaat voor de werkers, en waarin de bevolking alle zicht op de zaken heeft verloren vanwege de chaos. PROTESTANTSE I BEGRAFENISONDERNEMING I Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 PERZISCHE TAPIJTEN n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Afbouw soc. Centrum één gebouw als school, kapel en soc. cult, centrum Studiefonds voor jonge arbeiders; krijgen voorschot; uit hun terugbetaling stude ren de volgende weer. Programma voor audio visueel onderwijs aan volwassenen: gewone mensen op begrijpelijke wijze voorlichten. Inrichting Soc. Centrum aanvrager: Pater Wim v. Berkel te Tilburg (Hopweg 16), Kader leiding. Home-craft Centrum Zij heeft daarbij het voordeel, dat zij niet gevangen zit in het enge welzijnswereldje, maar dat zij kan opereren vanuit de werke lijke sociale; en economische verhoudin gen, en zodoende ertoe bijdragen, dat de schijn-tegenstellingen tussen welzijn en welvaart overbrugd worden. De vakbewe ging zal daartoe alleen in staat zijn, als zij kans ziet haar positie als ’betrouwbare’ partner in het huidige systeem te doorbre ken. Dit zal haar alleen mogelijk zijn vanuit het inzicht, dat niet alleen de econ omische produktie, maar ook de sociale produktie (welzijn) aan de heersende maatschappelijke krachten moet worden onttrokken.’ Aldus mr. P. Kuijpers. Geestelijk adviseur Dit is dus^het materiaal waarover zaterdag op de Brabantdag zal worden gediscussi eerd. Menigeen zal vinden, dat hier sprake is van krasse taal,, die een merkwaardige Dit is inderdaad gebleken. De plannen worden ontworpen zonder dat de betrok ken bewoners worden geraadpleegd niet alleen, maar zelfs zonder dat de plannen makers zich de moeite geven nauwkeurig te informeren of hun opvattingen over dat bevolkingsbestand wel met de werkelijk heid overeenkomen. Het feit, dat het mo gelijk is, dat een 'verkeerde’ kaart wordt gebruikt om na te gaan in welke mate een bepaalde streek overlast zal gaan krijgen van een bepaalde geluidshinder, doet vre zen, dat er ook andere gevallen zijn, waar bij overheidsbeslissingen geprojecteerd worden, die niet in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. En dat niet alleen: het gevaar bestaat, dat ook Kamerleden, die overheidsbeslissingen moeten aanvaar den, door die overheid ten aanzien van de feitelijke stand van zaken worden misleid draai meekrijgt, doordat op diezelfde Bra bantdag afscheid zal worden genomen van Pater drs. Fidentius van Beers O.F.M. Cap., die met ingang van 1 januari 1.1. ontheven werd van zijn funktie als dioce saan geestelijk adviseur in verband met zijn leeftijd. Toen pater Fidentius meer dan 25 jaar geleden werd aangesteld als geestelijk adviseur van de K. A.B., dietoen nog standsorganisatie was, zal hij, on danks zijn vooruitziende visie toch niet hebben voorzien, dat ’zijn’vakbeweging in die periode een koers zou gaan varen, die honderdtachtig graden verschilt van de richting waarin zij destijds was bedoeld. De K.A.B., zowel als vak- als wel als standsorganisatie, was bedoeld als even waardige partner in het heersend maat schappelijk stelsel, en niet, zoals het NVv, als een revolutionaire beweging, die uit eindelijk een totale verandering van de maatschappij nastreefde. Het getuigt van veel inzicht en wijsheid van de geestelijke adviseur, dat hij er in ge slaagd is in deze rigoureuze veranderingen voortdurend zijn waardevolle inbreng te blijven leveren tot nu toe. Dat hem dit niet altijd makkelijk zal zijn gevallen, zal ieder een wel begrijpen. En de bestuurders van het N.K.V. weten dit dan ook maar al te goed. lelijk worden, dat echte rinig te maken heeft met >ia> ^rijgen van allerlei j in het westen belangrijk een proces waarin de men- zichzelf vrijelijk te en die de mensen zelf bepalen wat er met hoe en wanneer, dat Het dekenaal missiekomité (daarin wer ken ook de Hervormde en Gereformeerde Kerk mee) heeft ’n poging gedaan om de nood-situaties waarvoor de vastenaktie gehouden wordt wat dichter bij huis te brengen. Daarom heeft elk rayon dit jaar een eigen projekt. het probleem: de m Hopenlijk heeft dit tot resultaat dat er niet Wetenschappelijk alleen meer in het laatje komt van de lege planning, orgar kas in de ontwikkelingslanden, maar ook kader-training, dat zo’n rayon of parochie zich meer t inleeft in de problematiek van een bepaa gebied en met de mensen daar ter plaat De Kamerleden, die maandag de regio bezochten, hebben verklaard dat de aange voerde argumenten, vooral na een bezoek aan Piusoord, een diepe indruk op hen hebben gemaakt, waarbij duidelijk de pijn lijke nadelige gevolgen bleken van het optreden van het eerste voor mr K. de Vries van ding was op te merken, aa was of Gilze Rijen wel eer móet blijven. Terwijl dr. (PPR) rechtuit stelde, dat s van de vliegbasis Gilze K oplossing was. Wanneer de Kamerleden na een i aan de bewuste streek zó onder de zijn van de werkelijke feiten, dan móet daaruit worden afgeleid, dat zij door het materiaal, dat de overheid hen voor hun. besluit ter beschikking stelt, niet afdoende worden voorgelicht. Een dergelijk bezoek ter plaatse zou, door de overheidsvoorlichting, hoewel nuttig toch niet noodzakelijk moeten zijn voor de besluitvorming. In dit geval was dit echter wel zo. Het is voor het milieubeleid in ons land maar te hopen, dat de kwestie Gilze Rijen een onaangename uitzondering mag blijven, anders ziet het er niet best uit. door de ’defensie’ werd aangewend om het tweede squadron op Gilze Rijen tot een voldongen feit te maken, vooraleer de goegemeente in staat was erop te reageren. Men heeft het project teruggenomen en daarmee basta. Maar het heeft alle zin om vast te stellen dat zonder de gevoerde acties het plan automatisch zou zijn door gegaan, en dat het dus in sommige gevallen onvermijdelijk kan zijn om acties te voe ren, domweg omdat men anders in ’Den Haag’ niet au serieux wordt genomen. Dat werd maandag nog een keer benadrukt door drs. H. Aarts van de K.V.P., die meende, dat deze acties om Gilze Rijen duidelijk heeft aangetoond op welke be schamende wijze in ons land beslissingen van hogerhand worden voorbereid. oplossingen werden achterwege gelaten. Problemen werden van hun werkelijke inhoud ontdaan en herleid tot een techni sche aanpak van deskundigen. Bij 'n oVerhjden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen, betreffende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN LETO^E^t^370 WILHELMINAPARK 127 zonder dat iemand daar iets van merkt, tot het voor de betreffende bevolking eigenlijk al te laat is. Het is al onaanvaardbaar, dat de regering tot maatregelen besluit, waardoor een bepaald gebiedsdeel wordt gedupeerd, zonder de zaak eerst op te nemen met die bevolking, maar het wordt nog veel erger, als deze maatregelen genomen worden, afgaande op gegevens, die gewoon niet kloppen, waarbij dan de protesterende woordvoerders van die bevolking tegen over de Kamer vanwege de regering het odium meekrijgen, dat zij - uit begrijpelijk eigenbelang - natuurlijk enigszins de feiten in hun voordeel trachten te verdraaien. Studio Grosveld I De cirkelfoto van deze weekwercHio onze fotograaf genomen tijdens het Ki lenbal, waarvan - naar de woordvoerd van de Stichting Carnaval Tilburg o terechtwees - de opbrengst niet was vo de Stichting maar voor de sportverenigi gen. Wie echter er ook voordeel bij mo hebben, in elk geval de omcirkelde fïgui die aan ons bureau de volgende prijzen ki komen afhalen: ƒ10.— van De Koerit

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1