11 Burgers nemen afscheid uit van hun burgemeester J VERHUISD I y VAN DAL Tapijtengroothandel Enschoteestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! 1 OPRUIMINGSAANBIEDINGEN Nu PERZISCHE TAPIJTEN 10 TOT 30% KORTING! LOCOMOTION L ningo 5PflRIDnn5 LOO5 centrum uuur beter wonen - op één na de beste J^jïwEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAN Etalagewedstrijd Heuvelstraat bij het Achteruitblikken Munt- en Postzegelhandel ’Den Besterd’ Besterdring 54, Tilburg Onthulling ii i 1975 -pagina 18 OPLAGE 62.800 Donderdag 30 janii 18e jaargang - no. Vlagvertoon itsbewijs GLR NIJZ PO LAVANRAC ie aan- altijd Prins Fons de Eerste zich J NIET tijd al laag gevie Eerst deze week afscl iN Kielenbal De finishing touch - Tilburg Een eervolle taak programma Speciale bussen PIANOS: Diverse merken uit voor raad leverbaar MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL. 421513-433860 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 nabij N.S. Deelnemende verenigingen aan het avondvullend goad ogste sn 12.00 in 442, an ook letalen ander leidir >it koor b Grote keuze in huiskamer-, salon-, hal- en andere maten. 2 truien 25,— zie pag.R DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. de Zeeuw >n Oetelaar sns te grote voorraden gaan wij nu weer plaats sn! moesten we ons beperken, dan was niet seis, H.W. I. Forman- van Rijs- ORGELS: Mark 1600 met gratis inbouw Rythmebox (2 klavieren en voetbassen) ƒ2495,- Verder: RIHA - MARK 2000 - PARI - BALDWIN - KAWAI e.a. zegde heren het Tilburgs I leiding van Je AFHAALCORNER TCING SALADES KERSVERS EN LEKKER Oerlesestraat 68 tel. 013-423712 Geopend van dinsdag t/m zaterdag 10-12 uur -14-18 uur. Bestel tijdig voor carnaval Q Wegei maker Politie Muziek Corp onder leiding t Corps zal ’de R in een arranger >e avond wordt t te geven, 1-etaiage- waarin verwerkt karnavalesk g~ turn grotendeel afspelen. Bezoekt onze speciaalzaak in VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren STUDIO - GROSVELDS Tivolistraat 67-69, Tilburg Tel. 013-434762. Voor het op kielenbal zijn zen te koop bi tenkommissie l Tijburg; J.de Tilburg; M. rg, tel. ippig erg spont- jk speelden eitjes. Daar ezet, en wat ien worden, ind is de heer J. Tilburgs F wacht ing. Peet. Het brengen, Maas. De met het Wilhelmus. lopen heeft de I. een laatste verga- idssporthal, alwaar Nog één keer werd rgenomen en notities -bereidingen zijn nu r de Brabander igingkan ■ebeuren. i ging zelfs drie e eer strijken. De 26 een groot repertoire dusA om dat lukte Jlu t gezocht met bur dienst voor Van links naar rechts: L. Wesst van der Mark, P. J. J. Maes, M. noy, Leo N. de Brabander, K. wijk, H. A. Colen, F. Verbunt. De B.B.A. zal twee extra bussen inzetten voor het personen-vervoer van de Stads sporthal naar het stadion. Deze bussen rijden 23.30 uur precies weg vanaf de Goirleseweg, en geven bij het stadion nog aansluiting op andere stadslijnen. Op vrijdag, 31 januari a.s. zal in de Stadssporthal een grote manifestatie \an en door de Tilburgse Burgerij worden georgani seerd. Zoals in alle afscheidsrecepties van de laatste dagen, staan ook in dit massale gebeuren de heer en mevrouw Becht centraal. Want Tilburg neemt deze week afscheid van haar Burgemeester. Veel is er al, zowel regionaal als landelijk, gepubliceerd over het afscheid van burgemeester mr. C. J. G. Becht. Ook in ons week blad hebben we in een artikel aandacht besteed aan de grote verdiensten, die burgemeester Becht voor onze stad heeft gehad. Nü, slechts enkele dagen voor de afscheidsmanifestatie van en door de Tilburgse Burgerij, willen we gaarne nader ingaan op het programma, dat vrijdag a.s. aanvang 20.00 uur in de Stadssporthal gepresenteerd zal worden. Wij zijn hiervoor gaan praten met de werkgroep, die deze avond heeft voorbereid. GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN ‘NOORD-BRARANT In de sporthal van Haaren N.B. (3 km. van Oisterwijk). Zaterdag en zondag 1 en 2' febr. telkens van 13.00 tot 17.00 uur. BREDASEWEG WATERTOREN TILBURG BOSSCHEWEG 271 TEL013-431063 parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B V. DIR. J. H G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S PLEIN 14 TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 126745 I Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loófi op Zand-Ud^ihout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvafenbeek Informatie aan H.H. ONDERNEMERS Vanaf maandag 3 febr. zijn onze specialiteit salades ook te koop bij KAPER SUPER-CENTRUM den. Natuurlijk moesten we ons beperl Als alle verenigingen, op welk gebied i ook, aan bod zouden moeten komen, één afscheidsavond in deze vorm genoeg geweest. Tóch wilde iedereen graag meedoen. Daarom hebben we als werkgroep geko zen voor een défilé, waaraan deputaties vanuit het verenigingsleven en andere groeperingen konden meedoen.’ n. ue oraoanuer, o schouwburg. ’Eervc zoek de mogelijkheid voor de burgerij werd geboden, door middel van een eigen programma, afscheid te nemen van de burgemeester. Zo’n massaal gebeuren moet natuurlijk goed worden voorbereid. Als schouwbui meer festivals - seerd. Bovendien beschikken we over een apparaat, dat hierop is ingespeeld. Toch heb jé daar een kompleet produktieteam voor nodig. Mijn eerste zorg was d een werkgroep te formeren. En df vrijwel meteen. Ik heb contact de directeur van de Gem. lichamelijke opvoeding en sport, de heer rps haar op- van Jan van der Russische Taptoe’ ;ment van Adr. J. tenslotte besloten rgeen karnavalsstad. rote Brabantse gemeente s mede te danken aan de Karnaval. Praktisch ‘^rhet .1- stading woiUt ïid van Tilburgs mogen Prins Fons de Eerste, ..j. .vacht en de Raad van niet ontbreken. Tenslotte is die tijdens de karnaval de gemeente in handen krijgt. van Tilburg als karnavals- tijdens het afscheids- :tra allure door het optreden gerenommeer- avals vereniging '’Tburg- gtoch ïplust’ i zelfs KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Zoals iedereen onderhand wel weet wordt op 1 februari door de karnavalsstichting het kampioenschap ’achteruitblikken’ ge houden; dit in het kader van het 11-jarige bestaan van de Tilburgse karnaval. Dit gebeuren zal zich op die da- eels in en om de Heuvelstraat Om geen enkel risico te werkgroep maandag j.l. dering gehad in de Stad we deze foto maakten. F het draaiboek doorg»"' gemaakt. De voorber, 'rond'. Voordat de heer uc vrijdagavond zijn eerste aankondig’ maken, moet er nog heel wat gel Maar door het enthousiasme van de deel nemende verenigingen, diverse besturen, takken van dienst en talloze harde werkers achter de schermen belooft het een waardi ge afscheidsmanifestatie te worden, waar de heer en mevrouw Becht met genoegen op kunnen terug zien. Tilburg is van oudsher Dat het dat, als gro wél is geworden, is inzet van de Stichting I iedere Tilburger weet, dat t^gr jarig beslaan van d€zc st ding gevierd. Bij het afscheiu Eerste Burger mogen P de hofkapel, zijn lijfw. Elf, natuurlijk niet ont Fons de enige, sleutels van de De presentatie stad krijgt programma extra van ’Blaos en Pieplust’. het g de huisorkest van de karnaa 'de Flepsteppers'. Zonder andere Tilburg se orkesten te kort te willen doen, mag toch wel worden gesteld, dat ’Blaos en Piep'”"*’ in de korte tijd van haar bestaan landelijke bekendheid geniet. Ja, en dan de finale. In zo’n grote hal, met zoveel uitvoerenden en toeschouwers, moet dat iets massaals zijn. Aan het slot van de avond geeft het Koninklijk Erkend Hasselts Gemengd Kapelle Koor, het Ko ninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caeci- lia en de Koninklijke Harmonie Orpheus nog eens acte de presence, met solistische medewerking van de sopraan, mevrouw Ery van Poppel-Boom. Mevrouw van Poppel volgt al jaren een zangstudie op de Muziekschool. Ze was al verschillende malen in Tilburg te beluisteren en beschikt over een rijk repertoire (klassiek, chanr sons, operette enz.). Uitgevoerd zal wor den het bekende ’Land of Hope and Glory’ van Elgar. Na deze apotheose, maakt het Hierbij delen wij u mede dat onze Munt- en Postzegelhandel is verplaatst naar het geheel verbouwde pand aan de Besterdring 54, te Tilburg. U bent van harte welkom om een kijkje te-komen nemen in onze nieuwe zaak. Voor de goede gang van zaken delen wij u mede dat wij in het vervolg geopend zijn: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Telefoon 013-430053 naar, die minstens mo,et voldoen aan de eisen van de wedstrijd. De etalages zullen worden beoordeeld op vrijdag 31 januari, waarna op zaterdagmiddag, 1 februari door Prins Karnaval met zijn gehele ge volg de prijs officieel zal worden uitge reikt, wat natuurlijk een feestelijk gebeu ren gaat worden. Wederzijds zullen dan o.a. enkele karna- valsonderscheidingen worden uitgereikt, intussen zal het winkelend publiek in de grote winkelstraat weer tot de konklusie kunnen komen ’De Heuvelstraat heeft weer eens iets te bieden’. Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring el. 013-424754 - 013-671590 - 7 februari a.s. te houden i nog enkele toegangsbewij- >ij de leden van de aktivitei- sie t.w.: S. Aarts, Veestraat 96, ie Beer, Prof. Keesomstraat 17, Sweep, Kamillehof 63, Til burg, tel. 676982; P. Sweep, Prof. Verbernelaan 75, Tilburg, tel. 675003; C. Verschuren, Predikherenlaan 68. Tilburg. Men stelt weleens, dat vlagvertoon uit de tijd zou zijn. Bij de Tilburgse verenigingen is dat in ieder geval niet zo. Tijdens het défilé zal een uit 50 personen tellende vaandelwacht uit treden en een ere-saluut brengen aan de heer en mevrouw Becht. Het Oranje Comité werd meteen bereid gevonden, de organisatie van dit défilé op zich te nemen. De muzikale begeleiding van dit eerste evenement is in handen van Politie Muziek Corps, onder Jan van der Peet. Een breed samengesteld programma Direct na het défilé begint dan het gramma, dat op twee plaatsen zal wor uitgevoerd. Zowel op een podium als de daarvoor liggende vloer zullen de verschil lende onderdelen worden gegeven. ’Dit geeft ons de kans, tot een-nauw- aaneensluitend-programma te komen, zonder storende tussenpauzes', aldus Leo de Brabander. Een sporthal is niet bij voorbaat geschikt voor theater- produkties. 'We moesten dus een aantal voorzieningen treffen, zowel voor de uit voerenden als de toeschouwers’, zegt de heer H. A. Colen. Ik denk hierbij aan het geluid, de lichttechniek, een voordoek, de podiumbouw, groen-bloem- en plafond versiering enz. Maar we hebben alles voor elkaar. In de nacht van donderdag op vrijdag begint men met de bouw. Om 16.00 uur moet alles kant en klaar staan. Versiering Behalve de groen- en bloemversiermg, die zal worden aangebracht door de gemeen telijke plantsoenendienst, komt ook de Academie tot Opleiding voor Teken- en Handvaardigheidsleraren, goed uit de bus. Onder leiding van de docenten, de heren Geurtjens en Berkulin, werkten een tiental studenten aan een versiering, die het ka rakter heeft van een zwevend plafond, dat op een achttal hechtpunten in de kap zal worden vastgezet. Men is uitgegaan van gekleurd nylon, dat door haar rekkracht een bepaalde spanning gaat geven. Het leuke is, dat deze opdracht door de directie van de Academie in het leerprogramma werd geschoven: een groepsopdracht dus die ook in de beoordelings-sfeer komt te liggen. Voordat het stoelen-plan zal wor den neergezet, zal deze ruimtelijke versie ring de nok in worden gebracht. H. A. Colen. Die was meteen ’in’ëïi spontaan zijn medewerking toe. De F. Verbunt en C. van Rijswijk namen namens het Oranje Comité zitting dn de werkgroep. Vanuit de schouwburg-staf werd een beroep gedaan op de heren P. Maes, adjunctdirecteür, H. W. van der Mark, public-relations, en L. Wessels, chef toneelmeester. We vormden een team, kwamen met suggesties met betrekking tot het programma en de totale opzet van de avond. Ik heb zelf geprobeerd tot een verantwoord geheel te komen: een kijk-en luisterspel, waar voldoende afwisseling in Zo’n massaal gebeuren zou zitten. Wat me hiérbij is opgevallen is irlijk goed worden voorbereid, het enthousiasme, waarmee onze plannen vburg-directeur heb ik weleens werden ontvangen. Men zag het wel zitten. en manifestaties geregis- Van begin af aan zijn we er van uit gegaan, dat het programma voor deze afscheids avond een tableau zou moeten worden, samengesteld uit het verenigingsleven, waar onze stad zo rijk aan is. Tijdens Jumelage-avonden in de grote schouw burgzaal was ons trouwens ook gebleken, dat op die manier ook een verantwoord artistiek niveau bereikt zou kunnen wor- Zaterdagmiddag om drie uur wordt in Tilburg Noord - om precies te zijn op de hoek van de Beethovenlaan en het Wag- nérplein - een kolossaal beeld onthuld, voorstellende een Heikants boerke. De onthulling zal geschieden door de Prins van de Lijntrekkers onder auspiciën van dc Stichting Welzijn Quirijn Stok. De prins zal bij Restaria Schoenmakers wc afgehaald door een drumband, zich op opvallende wijze naar de f onthulling kan begeven. Het boer staan tot na de karnaval. Direct na het défilé concerteert de Konink lijke Harmonie ’Orpheus’, een vereniging van 110 jaar oud, met een grote muzikale traditie. De harmonie werd twee maal afgevaardigd naar de internationale mu ziekconcoursen in Frankrijk, (Vichy) al waar eerste prijzen werden behaald. Hier na volgen de sportdemonstraties. Uit een vijftal Tilburgse gymnastiek-verenigingen. te weten ’David’, ’Dionysius’, 'Kunst en Kracht’, Spartanen’ en ’Steeds Voor waarts’, werd een dames- en herengroep geselecteerd. Zowel de dames als de heren brengen lange-mat-oefeningen. Het tweede onderdeel is een nummer mini- trampoline en paard-springen, dat door een gemengde groep zal xVorden uitge voerd. De muzikale begeleiding bij deze sportieve evenementen is in handen van de Tilburg Big Band, onder leiding van de heer J. Nooyens. Het derde programma onderdeel is een uitvoering van de Dans vakopleiding. Deze opleiding startte in 1965 in het pakket van het Brabants Con servatorium. Hier worden de leerlingen opgeleid voor ballet-pedagoog of danser es). Er zal worden uitgevoerd een ’Pas de Trois’ uit ’Het Zwanenmeer’ op muziek van Tsjaikowski in een choreografie van Marius Petipa. Een heel andere vorm van lichamelijk werken komt aan bod tijdens het optreden van ’The Mannely’s’. Onder deze naam gaan een vijftal meisjes schuil die allen de acrobatiek als hobby hebben. Ze zijn lid van een club, die al sinds 1961 bestaat. Onder leiding van de instructrice. mevr. A. van Loon-Otten werden vele demonstraties gegeven voor bejaardente huizen, verenigingen enz. Het laatste op treden voor de pauze is dat van het Ko ninklijk Erkend Hasselts Gemend Kapelle Koor, onder leiding van de heer A. Keve naar. Dit koor bestaat sinds 1934. Men deed mee aan concoursen en keer met de hoogste leden hebben zich e< eigen-gemaakt. Na de pauze, die ongeveer twintig minuten zal duren, komt de Tilburg Big Band aan bod. De band heeft een geheel eigen plaats in kultureel Tilburg. Wat begon als een clubje van een paar oud-beroepsmusici is uitgegroeid tot een volwaardige formatie, bestaande uit 24 leden. Op het onlangs gehouden ’Tros Big Band Festival’ ging men dan ook terecht met een verdiende prijs naar huis. Elke zondagmiddag repe teert de Band in de Studio van de Stads- scouwburg. Iets heel anders is het onder deel ’Jazz-Gymnastiek’. De Academie voor Lichamelijke Opvoeding is sinds 1967 weer terug in Tilburg. Een aantal studenten, die de opleiding voor sportle raar volgen, laten, onder leiding van de heer H. van Zeyl, bewegingspatronen zien in ruimtelijke en groepsvariaties.Het tweede optreden van de Dansvakopleiding van het Brabants Conservatorium dat daarna volgt is een ’Pas de Six’, op muziek van Frederic Bergmuller ineen choreogra fie van Simon André. Ook de Teenagerband ’Prins Bernhard’ zal van zich doen horen. De Texas Girls’ brengen het show-element er in. Graj van de teenager-band is, dat ze erg aan is ontstaan. In de Verzetswijk de kinderen buiten op trommeltje werd een vereniging voor opgezv. daar uit voortkwam mag gezien De instructeur van de Bar van Ommeren, terwijl Anke Hermans en Maria Smits de supervisie hebben bij de Texas Girls. Cees van Gorp is dirigent van het Konink lijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia, dat daarna enige liederen ten gehore zal brengen. Opmerkelijk voor deze vereni ging is, dat ze werd opgericht in de molen van Piet van den Boerinde Noordhoek. In de loop der tijd werd het repertoire steeds aangepast, zodat het koor thans nagenoeg alle koorwerken kan uitvoeren. DOINA PIANO'S normaal 3995— -1 Nu 3195,- Ook hebben (zolang de voorraad strekt). wij voor u diverse gebruikte instrumenten Lessen in diverse instrumenten Z Toen de loco-burgemeester, de heer P. van Zón, contact met mij zocht om na mens de burgerij te komen tot de opzet. organisatie en uitvoering van een manifes tatie bij gelegenheid van het afscheid van burgemeester Becht, heb ik het als een eervolle taak ervaren’, aldus de heer Leo. N. de Brabander, directeur van de Stads ervol, omdat mét dit ver- ■jkheid voor de bur loor middel van een Om nu een ekstra aksent hieraan t hebben wij gemeend een karnaval- wedstrijd te houden, moeten zijn de motieven ELF en ACH TERUITBLIKKEN. Dit is nu eens geen wedstrijd waaraan het publiek meedoet, maar die hoofdzakelijk bestemd is voor de betreffende etaleur of maker van de etalage, die hiermede een wisseltrofee kan verdienen, welke beschik baar wordt gesteld door de karnavalsstich ting, bovendien een geldprijs in de vorm van 2 Heuvelstraatkadobonnen van lil,ll elk. Een nog nader te formeren jury kiest uit de mededingende etalages slechts l prijswin- Bij n oVerlijden in uw familie zowel s nachts als overdag belt u eerst ons wg nemen al de zorgen beti effende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 iciën van de prins morden zodat hij plaats van aerke blijft

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1