JANSSENS [^[^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANyJ" 1^ UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N S. PLEIN 14-TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Kerkbijdragen in de diverse parochies houden geen gelijke tred met prijsstijging Lege plekken in Tilburgse binnenstad worden voorlopig met inspraak-acties volgepraat VAN DAL qOM O> OPHEFFINGSUITVERKOOP v. Bergen DONDERS-DE WIT Perzische-tapijten V Bliksemacties voorde prijs altijd beter Koninklijk bezoek logenstrafte minderwaardigheidscomplex 5PHRIDnn5L005 centrum uoor beter wonen OPLAGE 64.800 Donderdag 2 januari 1 18e jaargang - no. 896 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvarenbeek OVERGANG 1974-1975 DRUIPT VAN DE REGEN Inspraak roepj :e i nsp Waar de inflatie nog niet doorwerkt J^USICJNN (Foto Van Aarle) 2.490 ƒ93,— maand H. H. KASTELEINS Lawaaidreiging SUPER GEHAKT STAAF Werkgelegenheid ing Er zijn kosten opge- op het 1 zegg< tan bt De stoomtrein DROP DROP Jubileum-concert Even nakijken SUÈDE en NAPPA KLEDING De verkoop begint VRIJDAG 3 JANUARI om HALF TIEN. Alle prijzen en maten T apijtengroothandel Koest r. 138 -Tilburg-Tel.425197 VITAMINEN Zeer gunstige publiciteit 40-jarig dienstjubileum MAVO-directeur Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! te liquideren. Onze voorraad r DROGIST hebben wij met 30 tot 50% afgeprijsd. Een gedeelte van onze voorraad L.O.N.G.A. - Concordia stad op een n verkopen aar g evenement was het r. trein op het baanvak men voor Reeshof •n. Geldge- tmerikaan- Concor- )at laat- INTERNATIONALE JEANS EN MODES Heuvelstraat 78 - Tel. 320871 Ook voor kinderen van 2-12 jaar Verandering van zaken dwingen ons onze totale voorraad SUÈDE en NAPPA KLEDING HANDSCHOENEN en SHAWLS dat het nen. Als ?ng u vies- i wan- door Jul. van Stolbergstraat 5 Zie volgende week onze grandioze OPRUIMINGS-advertentie Onze opruiming begint DONDERDAG 16 januari a.s. om 9 uur Veldhovenring 2, (hoek Besterdring) Tilburg Tel. 013-431532 in van 1974 druppelen, vliegveld sbreid en dat men .ken voor de vesti- Juliana van Slolbergstr. 25, Tilburg Tel. 013 - 42 09 86 spaar rijn kosten. ooit opge- niet. En wel lat aan een kerk weer nen vaststellen, dat het in het verleden zo beruchte Tilburgse minderwaardigheids complex wel afgedaan heeft. alles vacuum in kleine verpakkit Slagerij P. v. AMELSVOORT tel. 424905, Insulindepl. 19 moest gehoorzamen, liet hij uk tonen met de afbeelding erop. ’Geef aan God wat G zei hij toen, ’en aan de keizer wat de :komt’. Tilburg e aantaster Enschotsestraat 238 - Tilburg v.h. Oud bedrijf Spandon Tel. 013-42T904 b.g.g. 320439 Wanneer we het i springt één gebeur bijzondere uit: de vierii ringsjub de konir ne, die I burg tot een stad, heeft bij een van de eerste g pakt. Op het ogenl treffen van regelinj opruimen van hv. omgeving van de Tivol Bezoekt onze speciaalzaak in zijn en de economie zelf kon ons wel eens tot bezuiniging dwingen. KARPETTEN Grote sortering in wereldbekende Richelieu karpetten Caraiman plano's vanaf VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren Bij n oVerbjden n uw fami ,e zowel s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen, betreffende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNE Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 ruimschoots won .onga enkele we- had met datzelf- tga echter blijft de achterhoede moeten de punten in lijven. Aanvang half afgelopen jaar bezien jrtenis er als een heel viering van het rege- rbileum van Koningin Juliana door iinklijke familie in onze stad. Dege- e belangstelt in de evolutie van Til- gewone grote Nederlandse dit vorstelijk jubileum kun- Wij wensen u allen een gelukkig 1975. HANDSCHOENEN en SHAWLS met 50% of meer. Op alle niet-afgeprijsde artikelen geven wij voorlopig 30% korting Zondag uit ’s Hertoj Longa altij- geweest. Af„ competitie tegen maal een gelijksj De onrustbarende stijging van de centraal probleem; verkorting van werkt gestegen dan voorspeld oo dus door. Niemand kan nu nog met een gulden doen wat hij er een jaar geleden mee deed, leder huishoudboekje vraagt om meer geld. Het gekke is dat er in het algemeen niet minder gemakkelijk geld wordt uitgegeven. Met Sinterklaas en Kerst is er veel gekocht. De broekriem wordt niet erg veel strakker aangehaald. Verwend als we zijn door onze welvaart, komen we niet gemakkelijk van onze consumptie-geest af. Daarvoor moeten andere krachten in het spel Daarom één vraag: wie voor 1974 voor zijn Kerk een bepaalde bijdrage heeft toege zegd, zou nog even kunnen nakijken of het geld al is overgemaakt. Bovendien meldt .._.f januari 1975 de Kerkbijdrage-actie - -1- zonder veel uiterlijk vertoon voor het jaar. We zouden er met het maken Bij mensen die zich niet de wet laten voorschrijven door opdringerige reclame, die zelf weten wat ze willen, is het streven naar bezuiniging al duidelijk merkbaar. Dat wil zeggen dat deze mensen hun voor keur gaan bepalen hoe ze hun geld beste den. Op zich is het een goede zaak dat mensen leren om meer bewust geld wél en niet uit te geven, ook als het om geld geven aan anderen gaat, om de zogenaamde goede doeleinden. Aan het eind van dit jaar hebben de overheid, de leiders van de gebn ondernemingen en vakbonden ons goed duidelijk gemaakt dat zieke 1974 voor Nederland in economisch opzicht geen gemakkelijk jaar mpns was. De onrustbarende stijging van de werkloosheid wordt een hoeveel bedrijven moesten niet sluiten of itijd aanvragen; de prijzen zijn toch weer hoger ongelukkigen peld was. De inflatie, de geldontwaarding zet Dat geldt ov« Izor, r>>. mof oon kit o”o >R Onze WOOI meent met i voorgaa voor de /ijfelde mede- des te meer kunnen wor- schien wel, illoze Een minder aardig veel langer duurde ei overlast. Al sinds augt pijpenstelen en het ziet er het voorlopig zal ophou. een zachte winter, heet het, e dat naar beneden valt maakt i tewateren in ons land, en stadsgewest keurig schoo wijl wijzen statistieken uit, in Tilburg en omstreken boven het landelijk gemi lijden zullen we voorlopig a.s. ontvangt Longa Concordia togenbosch. Concordia is voor tijd een moeilijke tegenstander Afgelopen seizoen werd in de tegen de Bosschenaren twee maal een gelijkspel bereikt. Het is dan ook zaak voor Longa Ci dia vooral niet te onderschatten. Dt ste kan makkelijk gebeuren als men weet dat R.K.T.V.V. onlangs n van Concordia, terwijl Lc ken geleden weinig moeite I de RKTVV. Indien Lonj voetballen en vooral in c "““n risico’s neemt, r >urg kunnen blij drie. g evenement, dat ook en duurt was de water- “"gustus regent het s, er niet naar uit, dat ihouden. We hebben u~en al dat water naan.t de oppervlak- <*n met name in ons toon. Maar onder- dat de regenval i belangrijk ligt geld al is overgemaa^. «v tiddelde. Dorst half januari 1975 de Kerl niet hoeven.... zich zonder veel uiterlijk nieuwe jaar. We zouden e - - van plannen alvast rekening mee kunnen houden. Het oudejaar is voorbijgegaan en het nieuwe jaar is begonnen onder een toevloed van bespiegelingen en speciale programma’s: iedereen weet nu wel, dat de jaren gewisseld hebben, dat er weemoedige terugblikken zijn geworpen en dat er nieuwe, uitste kende voornemens zijn gemaakt. Intussen biedt, met name voor Tilburg, het afgelopen jaar weinig om weemoedig op terug te blikken, terwijl het nieuwe jaar al even weinig belooft aan roos kleurige verschieten. Wat we in de decennia na de oorlog al vrijwel ontwend waren, blijkt nu aan de orde te komen: geldontwaarding en overproduktie, bestedingsproblemen en werkloosheid. Van al deze moeilijkheden krijgt onze stad een evenredig deel en dat zal de bestuurderen niet meevallen. De gemeenteraad kreeg een nieuw gezicht, en dezer dagen zal burgemeester Becht de gemeente verlaten, waarmee een vergaande aflossing van de wacht wordt bewerkstelligd. Of het nieuwe bestuur de problemen makkelijker en effectiever zal weten aan te pakken dan het heengaande, moet worden afgewacht; er zijn problemen, die voor geen enkel beleid zomaar opzij gaan, en die gewoon door de hele bevolking moeten worden gedragen. weer in ere werd hersteld, zij he melijk voor toeristisch gebruik. 1 riment beviel zo goed, dat volger verbinding zal worden doorgetrok aan Turnhout, waarmee we dan gebied van treinverbindingen weer ongeveer zijn gearriveer tuatie van 1937, toen dat lijntje functie was en zelfs een directe ding had met Brussel. Een aardig evenement was het rijden van de stoomtrein op het baanvak Tilburg- Baarle Nassau, waarmee het Belze lijntje -- het voorna- Nederland sleept impulsief nog altijd ho. T’ T Pen ëeld aan biJ bliksemacties. Een actie ’/en^?aar °e als de Kerkbijdrage-actie. die niet zo langs “trokken tot de weg tjmmert en vee] meer een j,eroep aan op net doet op het redeijjk inzicht dan op het J .r”61 i 81e gevoelige plekje in de mens, heeft veel meer ,?n 7e Sl' last van de druk van de economische J<".e edagin toestand. In 1973 hield de opbrengst uit de doorverbin- Kerkbijdrageactie geen gelijke tred met de inflatie. Dat is ongezond. De Kerkbijdrage hoort thuis bij de posten van het huishoud boekje en bij de doelen waarnaar onze voorkeur hopelijk uitgaat. Geld besteden aan de Kerk staat gelijk met bewust geld besteden. ruikt voor het geluk van de mens. De te, hulpbehoevende, vertwij mens. Hoe meer geld er is, c mensen gelukkig gemaakt kt den. Een bodemloos vat? Misse maar onder in dat vat zitten de tal Ml, die om hulp vragen. veral, ook in onze parochie en jonplaats. leder die het ernstig de levende kerk, zal met het lande akkoord gaan. Eerst de zorg e mens en pas op de tweede plaats de ’stenen kerk’, gebouwen en andere voor zieningen. Het gaat om onze eigen kerk, onze eigen parochiegemeenschap. Toen aan Christus gevraagd werd of men aan God of aan de keizer moest gehoorzamen, liet hij zich een geldstuk tonen met de afbeelding van de keizer erop. ’Geef aan God wat God toe-- komt’, kvi keizer toel PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Tijdens de zaterdagmarkt op het Konings plein maakt onze fotograaf bovenstaande opname, waarbij hij alle lezers een geluk kig 1975 toewenste. De omcirkelde figuur krijgt bovendien de volgende prijzen: 10,— van De Koerier, een waardebon voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, hobbycadeaus van 't Gutske' ter waarde van 5,—, een kadobon van 5,— van Boetiek Den Uil, een waardebon van ƒ5,— van Gijzen Optiek, een waardebon van 10,— van Winkeliersvereniging 'De Hasselt st raat', een cadeaucheque van ƒ5,— van Arrow Hobbyshop, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, een slinger echte Tilburgse Boerenworst van Slagerij P. van Amelsvoort, vier Jantjes van Broodje Jantje en een jaarabonnement op de Openbare Leeszaal. De winnaar van verleden week, Petriek Maitimo uit de Hoflaan heeft zijn prijzen reeds ontvangen. TILBURG BOSSCHEWEG 271 TEL 013-431063 parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig zijn gegrond op een kaart, die op geen manier klopte met de werkelijke situatie, waarmee de Kamerleden dus kwamen te zitten met inadequate informatie. De laat ste geruchten weten te melden, d tweede squadron er toch gaat kome dat zo mocht zijn, zal de verzetsbewegii zich hebben om te schakelen in een advie orgaan om de gedupeerden te helpen neer zij schadevergoeding eisen, die het Rijk zal moeten worden betaald. Het sprookje van 'de rijke kerk’, is echt wel achterhaald. Of liever: het is echt een sprookje geworden. Overal hebben de kerken met tekorten te kampen, brek is er niet alleen in de Zuidamt se of Afrikaanse kerken; evengoed in de Europese, de Nederlandse kerk, evengoed in onze parochie. Over het dalend aantal priesters, in de hele wereld, wordt doorlopend geschreven. Over het geldtekort van de kerk horen we eigenlijk slechts éénmaal per jaar: in de eerste weken van het jaar, tijdens de Actie Kerkbalans, wanneer alle katholieke en niet-katholieke christenen gevraagd wordt geen hun kerkbijdrage voor het komende jaar Tilbu vast te stellen. drie. Na het bekende boerenworstje uit Tilburg nu ook de Oude complexen De verkeersvoorzieningen in de oude stad zijn welhaast afgewerkt; het gaat er nu om, wat er met de opvallend grote ruimte, die het gevolg zal zijn van het af breken van oude fabriekscomplexen, zal kunnen ge beuren. De binnenstad moet bevolkt blij ven, dat staat voorop, en daarom zal op de open plekken de woningbouw sterk in de aandacht komen. Bovendien zal van de overblijvende ruimte gebruik worden ge maakt voor de aanleg van openbaar groen. Nu wil de kerk allerminst de indruk wek ken een kerk van geld te zijn, ze wil dat ook per se niet zijn. Maar een feit blijft dat in een kerk- en parochiegemeenschap (en dat zijn wij allemaal) gewerkt moet worden. En waar gehakt wordt vallen spaanders, oftewel: waar gewerkt wordt zijn Zou het geldtekort van de kerk o< heven worden? Waarschijnlijk om deze reden: het geld dat a; wordt bijgedragen, wordt terstond GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD BRABANT in de Sporthal van Haaren N.B. (3 km van Oisterwijk). Zaterdag en zondag 4 en 5 jan. telkens van 13.00 tot 17.00 uur, elk dubbeltje om, voor- En zeker elke gulden, aait, ziet u op de rlijke combinatie! Het munt' maar 'kruis EN Vrijdag 10 januari 1975 wordt het 40-jarig dienstjubileum gevierd van de heer W. B. H. J. Krebber, thans directeur van de Hart van Brabant-Mavo te Tilburg. In 1933 behaalde hij de lagere akte aan de Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch, waarna in 1938 de hoofdakte volg de en daarna nog een akte Duits en Engels. In de crisisjaren begon hij zijn loopbaan als kwekeling met akte te Druten. Zijn vaste aanstelling kreeg hij in 1938 in Dreu- mel, waarna hij in 1940 zijn entree maakte in Tilburg, eerst in de Stedekestraat, later als leraar aan de Korvelse Ulo. Hierna verliet hij Tilburg om directeur te worden aan de Ulo aan de Raadhuisstraat te Gilze. In 1963 volgde zijn benoeming tot direc teur aan de Hart van Brabant-mavo aan de Eikstraat te Tilburg. Hier werkt hij nog steeds met onnavolgba re energie en met hart en ziel aan het goede onderwijs en de uitbreiding van zijn school, die onder zijn leiding van acht tot dertien klassen uitgroeien. Op 10 januari zal de jubilaris door het bestuur, docenten, leerlingen en belang stellenden eens extra gehuldigd worden. Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 tot 19.00 uur in de aula van de Scholenge meenschap ’De Rooi Pannen’, dr. Ahaus- straat 1, te Tilburg. Misschien kunt u zelfs aan God geven, wat de keizer eigenlijk moet krijgen, want onder bepaalde voorwaarden kunt u de kerkbijdrage aftrekken voor de belastin gen! U draait natuurlijk i dat u het uitgeeft. Als u zo'n gulden omdrat rand staan: ’God zij met c Eigenlijk een wonderlr1- - is dus niet 'kruis OF mum Dank zij de aanpassingen in onze stad op allerlei gebied, niet in het minst op onder wijsgebied, is de bevolking gaan beseffen, dat Tilburg in Nederland eigenlijk besteen goede klank heeft en niet alleen met de andere steden goed kan meekomen, maar in sommige opzichten zelfs wel voorligt. Bij de publiciteit rondom het koninklijk bezoek is dit duidelijk gebleken; de neer buigende toon, die vroeger vaak werd aangeslagen in de publiciteitsorganen als het over Tilburg ging, is helemaal verdwe nen en heeft plaats gemaakt voor een uitgesproken waarderende toon. Dit houdt zeker verband met het feit, dat de Tilburger zelfbewuster geworden is en zijn Met de aankooP van de fabrieken van Van meer positieve manier weet te Dooren Dams en Diepen op Korvel werd an zijn relaties. een van de eerste grote complexen aange- naH On ^»“nblik is aan de orde het ;elingen in verband met het het fabriekscomplex in de ilistraat. Inmiddels worden de bouwplant Groenewoud, de Blaak en de verder ontwikkeld in de hoop, dat het vliegveld geen roet in het eten zal gooien. Het is wel zaak om met deze bouwplannen haast te maken, niet alleen vanwege de kwalitatieve woningnood, die in onze stad nog altijd niet is opgelost, al staan er nog zo veel huizen leeg, maar ook vanwege de >pen. werkgelegenheid voor de talloze werkloze nduit bouwvakkers. Het Tilburgse werklozen- peil lag en ligt ruim boven het landelijke gemiddelde, en dit zal zomaar niet worden opgelost, omdat het grotendeels van struc turele aard is. Het geeft dan ook weinig voldoening te vernemen, dat het gemeente- CI Q Q ri WPl 51 Tl bestuur van Tilburg de oprichting tan een "VI 0.4111 commissie tegen de werkloosheid ontraadt en er de voorkeur aan geeft om dit pro bleem op stadsgewestelijk niveau aan te pakken. Het is te vrezen, dat deze verplaat sing van verantwoordelijkheid kostbare tijd gaat vergen. ter herdenking van het 25 jaar gezamenlijk optreden van Tilburgs Dameskoor 'St. Caecelia’, Dirigent; Louis Sars, opgericht: 23 maart 1936 en Kon. Erk. Harmonie- korps ’L’echo des Montagnes’, Dirigent: Chr. Kuyten, opgericht: 7 sept. 1867. Pi anobegeleiding: Frans Wilmont. Solistische medewerking: Nel Dupont - sopraan. Toegang gratis. Een andere gebeurtenis wekt minder reden tot vergenoegdheid: in het begir begon in de publiciteit door te c dat de accommodatie van het Gilze Rijen werd uitgebi bezig was plaats te makt ging op het vliegveld van het squadron straaljagers tot dusver gestationeerd op het vliegveld Welschap in Eindhoven. Pro testen in deze stad hadden gehoor gekre gen van de defensie-instanties, die daar bovendien nog eigen overwegingen aan toe voegden, en die zich opmaakten om deze verhuizing ongemerkt te doen verlof Bij vragen vanuit Tilburg werd ronc tegengesproken, dat er iets aan de hand was, maar uiteindelijk bleek dit stilzwijgen niet te handhaven en daarmee kwam een hele verzetsactie los in de steden Breda en Tilburg en in de daaromheen liggende stadsgewesten. De kwestie werd voerd tot in de Tweede Kamer, die ogenblik staat voor de goedkeuring van deze verplaatsing. In een rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Labora torium werd begroot, dat de geluidsschade door de komst van het tweede squadron en het stadsgewest niet te zeer zou sn, maar deze conclusie bleek te In de loop van het jaar kwam de inspraak op gang over de uiteindelijke ontwikkeling van de oude stad.De bevolking werd uit voerig geïnformeerd over plannen en mo gelijkheden en kreeg de gelegenheid zich uit te spreken over verlangens en leefeisen, maar deze procedure is nog maar goed en wel op gang; er werd een beroep gedaan op de Werkgroep 2000 om deze inspraakpro cedure op gang te brengen en deze is daarmee dan ook doende. Het zal nog wel een tijd duren, vooraleer deze zeer om vangrijke samenspraak tussen gemeente en bewoners van de grond is; veel zal daarbij afhangen van een bruikbare groep contactpersonen, die de mensen in de diverse wijken kunnen enthousiasmeren voor de nodige vernieuwingen. 4ING DROP DROP

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1