EL DE TILBURGSE KOERIER KERSTMIS 1969 if A 1 r.dh h-' 'V-i. .k O‘S TIES Weekblad voor Tilburg, Goirle, Dongen, Loon op Zand, Berkel Enschot, Moergestel T- kW/.1* se- - v er 1969 - pagina 14 >ON 20922 WXiKKiiKM ij 171-79 tuk tuk luk tuk tuk tuk tuk ■den s en de dik .lik •lik orten tuk tuk tuk noot ulo tuk tuk 4 kilo 4 kilo tuk tuk tuk tuk tuk tuk ilo ilo ilo •ON 25482 i - Kaapse e truffel sen richtlijn en in onze orgd kerst- 5?SP0ED- ARATIES TERWIJL U WACHT ELRING 152 iet Piusplein) I ILBURG 04250-26328 Hoeveel doden er op de 21ste juli 1969 in Vietnam vielen weet vrijwel niemand. Ook niet hoeveel kinderen er van de honger omkwamen in Biafra of hoeveel vrijheidsstrijders er sneuvel den in Mozambique of hoeveel men sen er gearresteerd werden in Praag, Cairo of Jeruzalem. De wereld had het te druk om er bij stil te staan, want er waren heel andere dingen aan het gebeuren. Charles Conrad, Ri chard Gordon en Alan Bean suisden met een geweldige snelheid af op het maanoppervlak en de beschaafde wereld zat aan de zwart-wit en kleu ren tv's gekluisterd om het allemaal van nabij te kunnen volgen. In West- Europa was het al diep in de nacht toen het grote moment aanbrak. Ademloos keek de mensheid toe, ge fascineerd door zoveel technisch vernuft en ondernemingszin. Ondertussen terwijl het toestel wat werd bijgesteld om de kleuren nóg beter te kunnen zien - stierven de mensen in Vietnam in de modder. Misschien stierven ze door een mense lijke vergissing of een foutje in de berekening. Een kleinigheidje eigen lijk, dat je toch niemand kwalijk nemen kunt. Misschien stierven ze geheel volgens een van tevoren opge zet plan, misschien had er eigenlijk een ander moeten sterven. Opnieuw moeten wij ons met Kerst mis dwingen deze situaties in Vietnam en Biafra, in Mozambique en Tsjecho- Slowakije of waar ook onder ogen te zien. Gezeten in de heerlijke huiselijke sfeer met nu en dan een warm hapje en een mooi versierde kerstboom ont gaat ons echter de rauwheid, want wij hebben het wél warm, wij hebben géén honger. Mag een mens dan niets meer hebben? Voor velen zijn de gebeurtenissen in de wereld evenzoveel obsessies gewor den waartegen men eigenlijk niets kan ondernemen. Het is gaan horen bij ons levenspatroon, zoals het nieuws van acht uur en het konijn met Kerstmis. Gruwelijke fotoreportages of ver helderende beschouwingen vermogen nauwelijks nog onze belangstelling te wekken. Uiteindelijk is een leuke show veel aantrekkelijker en we moe ten toch al de hele dag werken. Het verzet groeit. Het verzet tegen het geweld, waar ook of door wie ook bedreven. De mens is tot grote dingen in staat, maar ook tot het veroorzaken van ontstellend veel ellende, leed en vernederingen. Worden wij niet allen medeverantwoordelijk voor hetgeen er om ons heen gebeurt als wij onze stem niet tijdig en met kracht verheffen? De maan is dichtbij, de aarde wordt steeds kleiner. Toch was het op deze aarde, dat duizenden jaren geleden een Kind geboren werd. De schriften vertellen ons dat het plaatsvond in Betlehem. De boodschap die Het bracht vormde het fundament voor een nieuwe wereld, een nieuwe be schaving. De liefde voor elkaar vormt nog steeds het centrale thema van het Christendom. Zijn wij veel verder dan 2000 jaar geleden? Het lijkt wel of het lied van de engelen 'Vrede op aarde aan de mensen van goede wil' telkenjare opnieuw ons falen moet vergoelijken. Wij hebben het allemaal zo goed bedoeld. Aan ons heeft het niet gelegen en ook voor de toekomst zullen onze voornemens uitstekend zijn. Wie wordt er niet moe om alles wat er gebeurt? Toch zullen we dit gevoel pas moeten kennen als wij ons werke lijk hebben ingespannen om de bood schap van het Kind te begrijpen en ernaar gehandeld hebben. Zalig Kerstfeest. jnen Zn. sstraat 45 wetier met de RKTPRIJZEN I op zilver TKNOPEN if 13,— krt. gouden )0 gram tuk tuk tuk ten lozijn lozijn 00 gram 1 M ■f 19, krt. gouden IGEN 'ERZEGEIS Ie artikelen. L 71 i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1