EL I Steek over noorderzon ’Hij komt wel..., hij komt niet...’ Gouden bruiloft in Rembrandtstraat Sunneire loemsiencunst l oor Iers 90 DE TUNNEL- PLEKKERS" AK CENTRALE VERWARMING BATAVUS-PRODUKTEN ir A. SPIJKERS EN ZN. ook de nacht aan ’t daglicht te brengen H. de Zeeuw DEN ELFDE OP DE VÈFTIENDE Anti Nato- demonstratie in Tilburg *IERS |^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^^ St.-Nicolaas- kadootjes 969 - pagina 20 OPLAGE 50.200 )N 20922 St.-Nicolaasaanbieding 1L95 Foto: ”t Camerahuis’. CARNAVALSVERENIGING vanaf f 0,75 \ODE Opstelling ’Hoefstraat Pa- ’Hoefstraat Pa- t 3,50 VLOOIENMARKT INOERIJ IB' Hoefstraat 265 Tel. 31353 Tilburg Firma Hier in te vullen welke sport boot te 14 uur 1Fa. van Beurden (Brabantgas) 2. Hovers in den Besterd 3. ’t Camerahuis Mulder 4. Fa. Kruyssen, Korvelseweg 5. Fa. Spijkers, Piushaven DENKT U AAN UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE? Naam: Adres: Wenst u meerdere formulieren in te zenden dan kan het ook per brief (in gesloten enveloppe). LEO XIII-STRAAT 60 TILBURG TEL. 21767 (b.g.g. 31317) ’Prins Willem Besterdplein 37 Tel. 23306 Perzische tapijten UNION JACK ton durft Meedoen aan de prijsvraag W DROGIST^ Hockeytas diverse ruiten TILBURG - HEUVELSTRAAT 50 (Hoek Willem ll-straat) 22. Spaanse Edellieden 23. Harmonie ’Volt’ 24. Spaanse soldaten 25. St.-Nicolaas met Zwarte Pieten 26. Wagen met kisten WAARDEVOLLE GESCHENKEN Deze week vrijds het vijftig jaar echtpaar H. Rembrandtstraat 14, een oos Donderdag 13 november 1969 13e jaargang no. 640 8 e elke week nieuwe dingetjes in de tiener- en twenmode UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.'H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG-GOIRLE-DONGEN-LOON OP ZAND-BERKEL-ENSCHOT EN MOERGESTEL BESTERDRING 88 TELEFOON 21055 TILBURG TEL. 25288 ege- ruld 1de geter ben kort reiskt Hippe flesjes en potjes in alle kleuren iau- toor- da’s eg - hang- nders genda's VursteUling van de Prins en Raod van Elf, m.m.v. ,)De Edelweiss-kapel" en „Sandy"-Daansmeriekes. Kaorte kunde afhaole bij: BOERKE MUTSAERS, of Sib.liuMtraot 354; Vermllfoemtraot 14; Vli.rlaon 17 en SchiphoHaon 55 en avonds aan de zaal. Jul. v. Stolbergstr. 15 (Centrum) TILBURG Belachelijk goedkope LEDEREN VESTEN met veel voorwerpt “d in de ij Oisterwi Door RECHTSTREEKSE import en DIRECTE VERKOOP zijn de prijzen ongekend laag HAMADAN KLEEDJES uitzoeken 6’8x41 37, uitzoeken 85x65 69, Zojuist binnengekomen exclusieve partij oude kleuren Komt kijken en overtuigt U I I GROTE SORTERING Koper-Tin-Schemerlampen - In de S' zaterdag van 13.0( vlooienmarkt plaats.' mtaan gedane gebaar eugd hoopt het Cen- .mité t.z.t. nog nader Parfums Weil-Dana-Espace PIUSPLEIN 6 \hOEK EMMASTKAAT Het formulier, dat uhiernaastaantreft, VERGEZELD VAN EEN VRIJ WILLIGE BIJDRAGE, bestemd voor méér St.-Nicoiaasvreugde bij minder- draagkrachtige gezinnen kunt u tot en met ZATERDAG 22 NOVEMBER 6 uur n.m. in gesloten enveloppe inleve ren bij onderstaande adressen: Grote prijsvraag van het Centraal St-N icolaascomité vanaf 185, vanaf 99,75 vanaf 120, 49,95 vanaf 139,50 jene meer waard, dat is dat de moeder van de srijns uit Stein naar Tilburg iet gouden feest van haar taken. Zij is 92 jaar. Piusstraat Piusplein Heuvelring Heuvel Tuinstraat Willem-II straat Heuvelstraat (Oude Zomerstraat) Schoolstraat Schouwburgring zuidzijde Oude Markt (afvoer deelnemers via Bisschop Zwijsenstraat) Piushaven Kolveniersstraat Stuivesantstraat Vlimmenhoefstraat Broekhovenseweg DAMES- of HERENFIETSEN VOUWFIETSEN PASSAN-FIETSEN SPORTFIETSEN met 5 versnellingen in alle uitvoeringen leverbaar JONGENS- of MEISJESFIETSEN A.B.C.-FIETSEN KINDERFIETSJES vanaf 3 jaar KINDERRACEFIETSJES Uw oude fiets is ALLEEN BIJ ONS dafgt inruil voor u aantrekkelijk wordt. De optocht De optocht welke de Sint bij» zijn offi ciële intocht in Tilburg zal begeleiden wordt o.m. opgeluisterd door niet min der dan zeven harmonieën en jeugd drumbands, terwijl diverse verenigingen en groepen acte de presence geven. Hooit oewe kiel mor wir uit de mottebolle en komt zaoterdag 15 november naor „Boerk. Multam" in 't Zaand. Daar is 't volop fist mee lag - 14 november - zal geleden zijn, dat het Severijns van Doorn, 14, in het huwelijk trad. Om 11.00 uur wordt in de kerk Gelukkig dat onze Burger Man de helpende hand stoken, terwijl ook diverse zijnde zakenlieden en particulieren niet zijn achtergebleven de H. Man te vragen Tilburg toch zeker niet over te slaan bij zijn bezoeken aan diverse plaatsen in imeester de H. 1 heeft toege- bij-de-tijd strijken waarbij rekening gehouden is lieren niet met diverse doorgangsmoeilijkheden en “n tijdelijk afgesloten straten: bij Aankomst St.-Nicolaas met gevolg per sportver. ’Zandlopers’ rumband ’Fatima’ lyclub ’Spona’ igddrumband ’Sandy Boys’ ankers Disco dit gebeuren zien als een vaststaand feit en een jaarlijks .terugkerend feest. Ech ter zoals we hiëfboven reeds schreven is er nogal wat correspondentie gevoerd tussen Madrid en Tilburg,, daar het secretariaat van Madrid het helemaal niet vanzelfsprekend vond dat de Sint ^MotcTenTSnvfiêS ssr SCOOTERJASSEN vachtgev f 67,50 MOTORWANTEN f 9,95 REGENPAKKEN 24,95 REGENBROEKEN f 10,75 Vachtgev RUBBERLAARZEN f 29,75 Jethelmen CANADIAN STOCKS Tilburg u Emtnastraat 8 telefoon 23391 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Heden ontvingen wij rechtstreeks uit overtollige legervoorraden: LEDEREN CHAUFFEURSVESTEN gloednieuw, zonder mouwen, kleur: bruin, met dikke peau-de-péche voering, voor de „HOE IS T MOGELIJK”-PRIJS van-* ƒ34,75 Haal meteen zo’n niet te ver slijten, heerlijk warme rugbe- schermer I I De voorraad is (U begrijpt 't wel) zéér beperkt I I Nederland. Doch de mooiste brief die op het secretariaat te Madrid werd ont vangen was een schrijven van de WER KENDE JEUGD van Tilburg en om geving, welke momenteel nog part-time onderwijs genieten, die gelukkig hun eigen prettige jeugdtijd nog niet ver in waren en de Sint spontaan heb- aangeboden uit eigen zak het te- op de steeds duurder wordende tosten te betalen en daarbij behoort - Door de Verzamelaars Vereniging Til burg wordt a.s. zondag 16 november een ruilbeurs georganiseerd in de zaal Kwaadeindstraat 127, Tilburg van 10.30 tot 13.00 uur. Alle verzamelaars zijn hier welkom. vormd, aan het De bruideor naar Tilt—, gade leerde jaren is de heer H. Sever"-- J;- -!~ Ijjk uit Maastricht afkoms geweest. Vooral in het verenigingslei heeft hij altijd een zeer actieve gespeeld. Ofschoon hij nu 72 jaar geeft hij nog leiding aan het bejaarde koor ’Blijde Levensavond’ en zet zich in voor de bejaarden. De goud: bruid is 69 jaar. Het echtpaar hee negen kinderen. Opmerkelijk heer H. Sever komt om he zoon mee te mi 11. Fa. Kruyssen 12. Wandelsportver. ’Brabants Glory’ 13. Jeugddrumband ’De Jantjes’ Har monie L’Echo des Montagnes 14. Fa. Spijkers 15. Wandelsf 16. Jeugddri 17. Ponyclub’Spona’ 18. Jeugddi 18a. Fa. Dai 19. Fa. v.d. Klundert 20. Fa. Smarius 21. Jeugddrumband Alexander’ Bi, 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor* gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 vanaf ƒ139,95 vanaf 181,75 vanaf 129, Oplossingen kunnen ook per post ver zonden worden aan het adres van de penningmeester van het Centraal St.- Nicolaascomité, Hoefstraat 225 te Til burg. LET WEL: per post tot UITER LIJK DONDERDAG 20 NOV. VER ZENDEN. .ten uit groot moeders tijd in de sporthal van Haaren (bij Oisterwijk) zaterdag en zondag 15 en 16 november, telkens van 1 tot 5 uur. ook de in Spanje nog niet bekende BTW. Op dit zo spont"- van de Werkende JevjJ traal St.-Nicolaascomité t.z. terug te komen. Ook zijn er bij het secretariaat nogal wat brieven binnengekomen met de vraag waarom de Sint dit jaar zo laat binnenkomt. Dit zgn. ’late’ binnen komen van St.-Nicolaas is niet iets van dit jaar. Reeds meerdere jaren achter een kreeg het secretariaat vele brieven en telegrammen dat het toch zo vroeg hieïboven reeds schreven is was, n.l. de eerste zondag van novem ber. Het was echter bijzonder moeilijk een verantwoorde keuze te maken Uit de diverse data welke werden voorge- steld. Een brief echter van het Kath. maar tekenjare in Tilburg zijn officiële Onderwijzers verbond heeft de doorslag intocht zou houden. gegeven naar een latere datum, daar in dit schrijven onderwijsmoeilijkheden op de lagere scholen bij een te lange aan loopperiode naar het St.-Nicolaasfeest als motief werd opgegeven, waarvoor het comité en de Sint alle begrip kon den opbrengen. Zodoende is a.s. zondag de dag dat De route In samenwerking met de Gemeentelijke Politie is een route samengesteld welke zoveel mogelijk de binnenstad zal be- ctriilzon U/'l'irkii rnl/aninn firma \fermo ’JA, HIJ KOMT WELen wel op a.s. zondag 16 november zal Sint Nico- laas arriveren in Tilburg in de Pius haven, alwaar de stoomboot uit Spanje te 2 uur namiddag zal aanleggen aan de kade. Wij vernamen dezer dagen van het Cen traal St.-Nicolaascomité, dat het on langs een telegram ontving uit Spanje, dat de H. Man traditiegetrouw in Til burg zijn officiële intocht wil houden en dat deze glorieuze intocht op het secretariaat van de Sint in Madrid en in Tilburg na veel correspondentie is vast gesteld op a.s. zondag. Uit de grote aantallen mondelinge en telefonische informaties over de intocht van de H. Man en wanneer deze zou plaatshebben is het Centraal St.-Nicolaascomité in haar mening bevestigd dat grote aantal len gezinnen met kinderen zowel in Tilburg zelf alsook uit de wijde omtrek dames- of herenpolshorloge gesteld door de firma i Besterd; Rubberboot, beschikbaar gesteld door de firma v. Beurden, Galjoenstraat; Een camera, beschikbaar gesteld doör ”t Camerahuis’ Mulder, Tivolistraat; Verder nog diverse andere prijzen. Hieronder volgt de stoet iri hoofdlijnen: 1. Motorpolitie 2. Ruiterij Hooyen 3. Jeugddrumband ’De Groeseindse Jagers’ 4. Fa. van Beurden (Brabantgas) 5. Wandelsportver. ’Hoefstraat Pa raat’ 6. Fa Hovers 7. Wandelsportver. raat’ 8. Teenagerband ’Prins Bernhard’ met mascotjes en majorettes 9. Camerahuis Mulder 10. Wandelsportver. ’Brabants Glory’ Zoals de kop van dit artikel aangeeft is de prijsvraag opgenomen in de stoet die St.-Nicolaas op z’n tocht door Tilburg begeleidt. Een aantal bekende firma’s hebben zich n.l. niet alleen bereid ver klaard in deze stoet mede te rijden, doch bovendien hebben ze een aantal aantrekkelijke prijzen beschikbaar ge steld voor deze prijsvraag. Achter deze firmawagens of firma-aan- duidingen loopt een wandelsportvereni- ging, welke ieder een bepaald sport artikel met zich meedraagt, waarvan moet worden opgegeven op onder staand formulier, welke sport hiermee bedoeld wordt. Deze wandelsportver- enigingen hebben hiervoor hun spon tane medewerking toegezegd. De sport artikelen zijn beschikbaar gesteld door het Sporthuis Helma in de Koestraat. Let u goed op achter welke hrma het betreffende sportartikel wordt me eg dragen, daar dit moet worden ingevu op het formulier. Hebt u de bedoek sporten ingevuld, dan' moet u verder naar eigen inzicht het op het formulier niet-complete zinnetje aanvullen. Bij goed-ingevulde sporten is dit zinnetje mede bepalend voor de uitslag. Een competente jury, welke nog nader zal worden bekend gemaakt, zal de meest originele aanvulling belonen met een prijs. De prijzen hieraan verbonden zijn: Eeh koelkast, beschikbaar gesteld door de Éirma Spijkers, Piushaven; Electr. Handboormachine, beschikbaar gesteld door de firma Kruyssen, Korvel seweg: Pdptiac beschikbaar Hovers in den Hasselt; v. Berkel. Hasseltstraat 305; Goirke: Hettema, Wilhelminapark 44; Broekhoven: v. Hout, Broekhovense weg 38;Korvel: v.d. Markt, Korvelplein 49; Besterd: P. Nouwens, Molenstraat 72; ’t Zand/De Reit: Weegberg, Wester- markt 22; Jerusalem/Fatima: Bastiaan- sen, Hoevenseweg 62; Centrum Stad: J. Aarts, Willem ll-straat 64; Stokhasselt/ Heikant: Chrispijn, Haydnstraat 17; Hoefstraat/Groeseind: Cruyssen, Hoef straat 205. De Werkgroep Dienstweigering organi seert op zaterdag 15 november in Til burg een protestmars tegen het bestaan van de NATO en haar doelstellingen. Zij wil hiermede haar stem laten horen in de Natoweek, die aanstaande zater dag begint en duurt tot 22 november. Blijkens een uitgegeven bericht willen de organisatoren met name protesteren tegen de geldverslindende bewapenings wedloop, die aldus het communiqué een gevaar vormt voor de vrede. De werkgroep is van mening dat de lid staten waaronder Nederland mede verantwoordelijk zijn aan de koloniale onderdrukking in Angola en Mozam bique. Het verdwijnen van de NATO zou naar de mening van de werkgroep :n gebaar kunnen betekenen voor het istblok om eveneens haar bewape ningspolitiek te herzien. De demonstra tie begint om half drie bij de Capucij- nenkerk op de Korvelseweg. Om vier uur wordt in de NK Harmonie een film vertoond over het vraagstuk oorlog en vrede. De toegang is gratis. sporthal van Haaren vindt op 15 en zondag 16 november J0 tot 17.00 uur een grote van de Ringbaan West een plechtige H. Mis opgedragen tot intentie van het gouden bruidspaar, in de Postelse Hoeve wordt tussen drie uur en half vijf een receptie gehouden. Uit de buurt bewoners heeft zich een comité ge- dat voor een passende bijdrage feest zal zorg dragen. idegotn is indertijd als huzaar Iburg gekomen, waar hij zijn kennen. Gedurende vele ïrijns, die eigen- mstig is, schilder rol -r is den- t hij eeft Nieuwstraat )72 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1