DE Steek over noorderzon Z0E«ÏÏ ta I Grote St-Nicolaas- en Kerst actie van Korvet Vooruit XI-XI bals in Tilburg De Sint komt 5 2.50 GROTE ST.-NICOLAAS-PUZZEL durft ’t de mannen bont te maken LEUKE VLOTTE TEENERS Doorbroken Cirkel Zondagavond op KRO-T.V. Studenten jeugdwerk St.-Nicolaasactie Tilburg, 25 jaar breken en bouwen belooft groot succes te worden traat kbon WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANTj^^^^^ J 6.90 VAROPA gaat weer bakken DANK! DANK! DANK! REGENKLEDING FIRMA A. SPIJKERS ZN. r 1969 - pagina 22 OPLAGE 50.200 ’Kor- rvelpl id op Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) H D.G.G. :ert no. 3 T (FOTO VAN AARLE) In de Studio van de Stadsschouwburg 8,95 oec ia list \i □rt, type 17,95 'ilburg ST. NICOLAAS GROTE SORTERING irsbureau Van Rossum en Van de Meerendonk te MANDJE t, maar ook hier werd 165, nu DANK DANK DANK geven Bij voorkeur al op maandag 10 november. Adv. afdeling ID Perzische tapijten H. de Zeeuw UNION jack! Gerzon dirft -TEL. 33401 4 jongedames uit zeer beschaafd milieu >ndi I2 in A K.V. 386 zal hem bereiden. Voor een prachtige te openen afdeling in allerhande artikelen nodig voor een leuke woning nu nu Directie Var F. van Rooi /eest van wacht iet echt maar dat irgse carna- al ,ijf enaar van de door cbare prijs. imeester Becht de i e punt is bereikt. De WAARDEVOLLE GESCHENKEN zerk, ïp Jonj r van de iparoc met j alleen al op lijks drie uur ƒ120,— 96,50 - ƒ137,1 De prijswinnaar van vorige week was de heer Th. Snels Tilburgseweg 108 in Goirle. ELKOSTUUMS SEIZOEN S sprek dat v Jen haddei UW JREN •S DROGIST^ esen mogen worden. Hij komt niet ogste punt bereikt. FOTO VAN AARLE UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG-GOIRLE-DONGEN-LOON OP ZAND-BERKEL-ENSCHOT EN MOERGESTEL RDELIG ENGAAN BIJ: OOP EEN jropa Bakkerijen n.v. P. de Kroon ATEN I tel. 26026 lem II str.) In haar prograi film uit van de film werd gemaakt in een psye cirkel’. neem itakt op 7391 Jul. van Stolbergstraat 15 (Centrum) Tilburg -hoge suède WERKSCHOENEN ESPOST napjes ide soorten die als een zware last moet meegetorst en remmend werkt 'erdere ontwikkeling. vogelvlucht, ntoonstelling ;n die in gebie- een of andere Donderdag 6 november 1969 13e jaargang no. 639 Nog maar weinig nachtjes sla pen en de Sint komt. Vol gende week zondag - op 16 november - arriveert hij na lange afwezigheid weer in de stad. De hele bevolking een warm onthaal Tilburg - Den Bosdh -W" Tieners en twens! Fijne collectie I „tigne tube Mini- en max U.S.A, cordur jacks „Slim Fir igedame in het cirkeltje tiet haar mede-clubleder Vooraleer verbleef dt de pat met ht Vitamine- p«,aNn6 HOEK ÊMMASTKAAT sterke rub- 19,95 vlag hijsen op het nog )e vlag in top dus! FOTO VAN AARLE Ook op c boven de de voetgangerstunnel e grond uit, maar ook li sant beeld van onze stad in v Behalve interessant is de tent informatief voor diegener den wonen, die om de reden gesaneerd moeten worden voor wegenaanleg of de aanleg van ongelijk vloerse kruisingen. Zij krijgen dan een idee van hoe het zal worden als zij verhuisd zullen zijn. vanaf vanaf zijn’, aldus Godfreij v.d. ten aanzien van luanceerd leert verleden in de sprake thans op de .0,50 92,50 12,50 22,50 12,75 12,75 12,75 '”’,50 Studentfenjeugd- jaar weer een St. jorganiseerd worden, „.^ngst bestemd is voor van een project t.b.v. de Volgende week onvoltooide nieuwe 7,50 7,50 9,50 7,50 8,50 33,— 24,75 Deelnemen aan de grote Sint Nicolaas- en Kerstactie is heel eenvoudig. Ieder een die iets in een winkel van een van de 52 deelnemers voor tenminste f 2,50 koopt krijgt van die winkelier een vel waarop 52 zegels zitten met de namen Volgende week plaatsen wij weer onze At, Persoonlijke aanmelding zaterdag 8 november tussen 13.00 en 16.00 uu.r Meubelafdeling CASH AND CARRY Tivolistraat (naast conservatorium) op hij afwezigheid weer in Hoge WERKSCHOENEN vetleder m. ijzers! berzoler, WERKSCHOENEN in bruin en zwart, juchtleder f WERKSCHOENEN (hoog) juchtleder, bruin, extra soepel 25,95 en f 29,75 Het wordt weer grandioos Gelieve uw advertentie voor dit nummer tijdig op te van de deelnemers. Nu gaat het erom wie op 15 november het grootste aantal vellen heeft verzameld. Degene die het grootste aantal vellen heeft krijgt een extraatje van duizend gulden voor de decembermaand. Zij die deze prijs aan zich voorbij zagen gaan hoeven echter nog niet te wanhopen, want hun aantal telt mee voor de volgende ronden op 22 en 29 november en op 6, 13 en 20 december. Zij die zich liever willen concentreren op de prachtige prijzen van de diverse winkeliers, kunnen de zegels van ieder vel van die betreffende winkelier(s) gaan sparen waarbij de andere zegels als ruilobject dienen. Wie op 24 december om 18.00 uur de meeste zegels van een winkelier heeft De Korvelse Winkeliersvereniging ’Kor vel Vooruit’ houdt tot en met 24 december een grote Sint Nicolaas- en Kerstactie waarmee 6 prijzen van I f 1000,- en tientallen prachtige ge- Schenken te verdienen zijn. De winke- I liersvereniging die alom bewondering afdwingt voor de wijze waarop zij ieder jaar opnieuw de koninginnefeesten weet uit te bouwen tot een grootse, stedelijke manifestatie, zou haar reputa- f tie geen eer aandoen als zij er niet iets aparts van had weten te maken. Juist I omdat de winkeliersvereniging altijd zo actief is vindt men het niet fair dat het 1 Sint Nicolaas comité gezegd heeft, dat pogingen van het comité bij verschil lende winkeliers een financieel funda ment te leggen gefaald hebben. ’In feite heeft het Sint Nicolaas Comité nage- laten om de Winkeliersvereniging V 'Korvel Vooruit om een bijdrage te F verzoeken.' Zo zegt men. v.a. 29,95 □xi-truien 19,95 duroy braeken en jacks „Slim Fit" v.a. 23,95 Velours antique 37,50 Vistram jacks - Zakriemen Loop regelmatig binnen I I Tilburg - Emmastr 8 gespaard wordt eigei die winkelier beschikt Omdat niet iedereen veel kan kopen heeft men speciaal dat systeem van zegels die geruild kunnen worden ont wikkeld. Korvel Vooruit zou zichzelf niet zijn als zij de zaken niet tot in perfectie had voorbereid. Zo worden er voor de zegeltjes verzamelaars een twee tal ruilbeurzen georganiseerd, in de zaal van v.d. Brekel Korvelplein 44. De ruilbeurzen zijn gepland op zaterdag 29 november en zaterdag 13 december, steeds van 2 tot 5 uur. Elders in dit blad vindt u een vel met zegels afge drukt. U kunt dat uitknippen en als een eerste begin zien op weg naar de dui zend gulden. van zaken. Zoals de titel weergeeft wil de cineast met deze film trachten het publiek een wat andere visie te geven op de verpleging in een psychiatrische inrichting, maar zeker ook een andere kijk op de patiënten. De psychiatrie heeft zich als wetenschap zeer snel ont wikkeld en het is een gelukkig ver schijnsel, dat vele zogenaamde af- wijkingsverschijnselen tot aanvaardbare proporties kunnen worden terugge bracht. De tolerantie van het publiek paste zich aan deze situatie niet of nauwelijks aan. Wie eenmaal verpleegd werd in een psychiatrische inrichting, blijft in te veel gevallen als ’gek’ door het leven gaan. Dit harde oordeel is dan in talrijke gevallen eigenlijk een veroor deling, worden op een ver Door RECHTSTREEKSE impc en DIRECTE VERKOOP zijn 'de prijzen ongekend laag HAMADAN KLEEDJES uitzoeken 68x41 f 37, uitzoeken 85x65 69, Zojuist binnengekomen exclusieve partij oude kleuren Komt kijken en overtuigt Uil GROTE SORTERING Koper-Tin-Schemerlampen r hij met de opnamen begon, ie cineast enkele weken tussen latiënten om vertrouwd te geraken nun beleven van de dagelijkse gang houden de Flepsteppers zaterdagavond hun elf elf avond. Uitstekende muzikale begeleiding. Deze is toevertrouwd aan de Boerenblaoskapellen De Boere- toeters en ut Narreschip. Onder auspiciën van werk zal ook dit Nicolaasactie geo: waarvan de opbrer de financiering i Tilburgse jeugd. Studentenjeugdwerk, ressorterend onder de Actiegroep Jongerenvoorzie ningen in het kader van de Discrimina- tieactie van de studentenparochie Mara- natha, houdt zich bezig met jeugdwerk voor vrijwilligers. Het is de bedoeling middels deze actie (experimentele) jongerenactiviteiten te subsidiëren. Mocht u een bezoek van de Sint op prijs stellén, neem dan zo spoedig mogelijk kontakt op met de secretaris van de sint, tel. 73971 (ma wo en vrij van 18.00-19.00 u.) ’Het zou nodig zijn’, al Heuvel ’dat men ook dit punt wat meer geni denken. Was er in het i inrichtingen vrijwel uitsluitend van een liefdevolle begeleiding, staat een duidelijke therapie c voorgrond. In feite wil de film niets anders zijn, dan een confrontatie met het anders zijn zoals ik dat met mijn camera heb vastgelegd.' De film heeft in ’vakkringen’ grote be wondering gewekt. voor het snelle en doeltreffende optreden van het gehele BRANDWEERKORPS, waardoor de totale vernietiging van ons bedrijf werd voorkomen en de voor ons bedrijf zo be langrijke nieuwbouw behouden bleef. aan de gemeentelijke instanties en in het bijzionder aan het POLITIEKORPS, aan de gemeentelijke ENERGIEBEDRIJVEN en aan de DIENST VAN BOUWTOEZICHT, die werkelijk a' het mogelijke hebben gedaan om de ramp voor ons bedrij tot een minimum te beperken. aan de tientallen collega-bakkers en in het bijzonder aan DE DIRECTIES en MEDEWERKERS van de N.V. SMARIUS FA BRIEKEN en N.V. PAIJMANS DELGEIJER, voor wie wij een enorme waardering hebben omdat zij door hun directe en spontane hulp een ongestoorde broodvoorziening hebben gewaarborgd. aan de directies en medewerkers: Jan Brekelmans n.v. aannemersbedrijf te Udenhout Architectenbureau Van der Wegen en Van de Bolt in Tilburg Ingenieur Goirle Mathijsen en Van Santen N.V. te Tilburg S.V.M. Gasthuisring te Tilburg Swagemakers en Zn. te Tilburg A. Schoenmakers, Goirkestraat te Tilburg Van de Meydenberg Sanitair te Oisterwijk W. van der Velden Schoonmaakbedrijf CHV-NCB Remmers Carrosseriefabriek die reeds tijdens de brand maatregelen hebben getroffen en voorzieningen hebben voorbereid om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Aan onze eigen MEDEWERKERS en DE VELE ONBEKENDEN voor hun spontane, directe en van harte gemeende hulp en steun. De stedelijke carnavalsstichting met het eerste carnavalsbal tot he de elfde van de elfde is, •weerhoudt de talrijke Tilbui_ valsverenigingen er niet van de ko mende dagen reeds met het feesten te beginnen. Een groot kielen- en neuzenbal organi seert De Hasseltse Schuit op zaterdag 8 november bij het Tramstation aan het Wilhelminapark. De muziek wordt ver zorgd door hammond organist Tap Knepper en zijn drummer. In het Tram station zullen twee volledig ingerichte bars voor de bevoorrading zorgen. Om elf minuten over negen zal d’n Opper van de Tunnukus zijn joyeuse entree maken in zijn residentie, die hij de komende dagen gemakshalve heeft ingericht bij de Old Inn in de Lange- straat. Dit ook op de achtste november. Eveneens op die datum groot carnavals bal bij De Spoel in de Fabrieksstraat. De organisatie is in handen van De Ezels, zodat het ongetwijfeld zeer gezel lig zal worden. Het is allemaal op zaterdag 8 november. De Rammelaers, thuis bij Pas Buiten, hebben niet achter willen blijven. De leden hebben gratis toegang, anderen zullen een kleine toegangsprijs moeten betalen. De tentoonstelling die tot 28 november in het Volkenkundig Missiemuseum te zien is belooft een groot succes te worden. In het eerste weekend is het bijzonder druk geweest; zondagmiddag in nauweli, tijd bezochten 450 personen de ten toonstelling. De gemeente heeft met het inrichten van deze tentoonstelling duidelijk een schot in de roos gedaan. Ook van de zijde van scholen bestaat er grote be langstelling; reeds meer dan 50 scholen hebben aangekondigd de tentoonstel ling te willen zien. 2 Studenten de heren W. Setton en Fr. Martens zijn beschikbaar om geïnteres seerden deskundig rond te leiden langs de vele fraaie foto’s en maquettes die een goed beeld geven van wat er al zo verbeterd en veranderd is in Tilburg in de laatste 25 jaar. Vooral de reusachtige maquette die helemaal is bijgewerkt tot op de dag van vandaag geeft een impo- De Jongedame in het cirkeltje toont hier met haar mede-clubleden blij lachend resultaten van haar vorderingen op de keramiekclub van clubhuis Kor velplein. Als ze verder leest wat ze gewonnen heeft zal ze opnieuw reden hebben om blij te lachen. Als ze zich op ons kantoor meldt krijgt ze een waarde bon voor een fruitschaal van de Fa. J. de Wit, een half pond paling van de Weduwe van Belzen, 2 flessen wijn van de Wienerbar, een haantje van Tecklen- burg, een saunabad van de Finse Sauna, een waardebon van F 15,- van Maison Appie in Baarle Nassau en tien gulden van de Tilburgse Koerier. In een gesprek dat wij met een aantal f bestuursleden hadden bleek dat als het T Sint Nicolaas comité eerder contact opgenomen had met de winkeliers- I vereniging deze zelfs bereid was gewe I de hele organisatie van de intocht I Sint Nicolaas op zich te nemen. Nu is dat te laat maar volgend jaar blijft dit 1 aanbod van kracht, als tenminste het I comité bereid is de goede Sint ook eens F over de Korvelse winkelstraat te laten I gaan. Hoe het ook zij dit jaar heeft I Korvel Vooruit een grandioze Sint Nicolaas- en Kerstactie. Tevens zullen binnenkort de feestverlichtingen ont- i stoken worden, zodat de winkelstraat r op vroege winteravonden een extra- gezellige aanblik biedt. amma GAMMA van zondagavond zendt de KRO onder andere een ie cineast Godfreij v.d. Heuvel, Tilburgseweg 136c in Goirle. Deze psychiatrische inrichting en kreeg als titel ’Doorbroken PONCHO'S KINDERREGENCAPES ROKZADELS DRAGER plus INZETTASSEN JETHELMEN 39,75 DAMESHELMEN ƒ29,75 VOUWFIETSEN van 7 tot 81 jaar KINDERVOUWFIETSEN tot 9 jaar MEEGROEIFIETSEN DRIEWIELERS AUTOPEDS BONANZA-STUUR TELSTAR-STUUR PUCH-STUUR RACEKUIP enz. enz. BEKIJK ONZE GROTE VOORRAAD SIERBEUGELS. LEO XIII-STRAAT 60 TILBURG TEL. 21767 (b.g.g. 31317) L|

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1