Steek over noorderzon bevrijdingsfeest in Tilburg Toch nog vele (particuliere) activiteiten rond zilveren Stedelijk St Nicolaas Comité vraagt om noodzakelijke steun bij middenstand en bedrijfsleven ES 1 Kunst en antiek BEZORGER Fa. A. SPIJKERS ZN. ...durft Oosterse pracht in nuchter Nederland aan Uitgave over Tilburgs bevrijding Van Boesschoten opende filiaal Viering 60 jarig bestaan N.K.V.- Tilburg The Butterfield Blues Club opent 24 oktober I Sn den BGSTeTO WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^^ bij „Komdrin” Kiesmannen en kiesvrouwen Dekenaat Tilburg 1969 - pagina 20 OPLAGE 50.000 BRADERIE WESTERMARKT. DODENHERDENKING. BIJVERDIENSTE Voor 'f centrum van TILBURG vragen wij een NEDERLAND-ENGELAND OTO VAN AARLE MUZIKALE STERTOCHT. Tilbui Ban en plan jaar kers-Fai Enz. enz. TELEFOON 21767-3131/ TILBURG LEO XIII-STRAAT 60 Perzische tapijten H. de Zeeuw II UNION JACK II Gerzon durft Aanmelden aan ons kantoor N.S.-plein 14. >aarne ook, duizenden Donderdag 23 oktober 1969 13e jaargang no. 637 TENTOONSTELLING TILBURG 25 JAAR BREKEN EN BOUWEN. p het je-bal g binnen lar slechts rach- ilaas- Wandel- srlaan 10; onlang tuur er UITGAVE J. DE BEER - LID VAN REDACTIE EN ADMINISTf TELEFOON 04250 -30783 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG GOIRLE DONGEN - LOON OP ZAND - MEK El - ENSCHOT EN MOERGESTEL gdoendei iet St. 1 Jul. van Stolbergstraat 15 (Centrum) Tilburg Soepele nappa BROMFIETSWANTEN vachtgevoerd f 9,95 BROMFIETS-JACKS waterproof met windvangers f 29,75 REGENBROEKEN f 10,75 REGEN-JACKS met capuchon f 16,50 DROGIST ij zich meldt Iburgse Koeri ties. tslui- i worden voor lal St. Nicolaas minder draagkra vetje St. Nicol; racht te nodigde eft het e platen Hub telt a.s. Het Genootschap Nederland-Engeland, afd. Tilburg organiseert op maandag 27 oktober a.s. om 20.00 uur in de Tiendschuur van de Tonj Reitse Hoevenstraat 129 t« bijeenkomst. Als sprei de Engelse historicus 1 Door RECHTSTREEKSE import en DIRECTE VERKOOP zijn de prijzen ongekend laag HAMADAN KLEEDJES uitzoeken 37, Zojuist binnengekomen exclusieve partij oude kleuren Komt kijken en overtuig» U I 1 Deskundig advies twenbroeken. n en kleuren f 49,85 tige 1 Hier gek ’Vele kle 400 win! 4 DE N.H.H.P. FRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG POSTGIRO 1126745 jgen. id; na deelr ’■ecedenten ges sre deelname ii “,:jk was. getracht om via de winke- incieel fundament te leg- erg het zou zijn, als dit plaats hebben? En toch vst helpt verwezenlijken, en er van moeten afzien, hoe ong: ie intocht te bereiden. Hoeveel l teleurgesteld zijn? Deze gedachte is niet straat logsms De tentoonstelling is avond van 10.00 - 22.( dags van 10.00 - 20.00 uur. OKTOBERMAAND VOOR ONS EEN FEESTMAAND! Daarom elke koper van artikelen die geen vastgestelde prijs hebben 10-15% KORTING o.a. CENTRIFUGES van 110, VOUWFIETSEN van 135, Eerste klas DAMES- of HERENRIJWIELEN van 169,95 NU 144,95 igeland jhardie. gevestigd n Engelse ’.E. De gasten een bezoek aan S.H.A.P.E. en S.V. ’Hooghardie’ op programma en ’s avonds een Oranje- met prijsuitreiking. Zondagmorgen wordt een rondrit ge maakt door de stad. niet bij zijn, □f gezins- rking ko- Voor een tweede Nederland-Eng zorgt de Sportvereniging Hooghardie. Sportvereniging ’Hooghardie’, g Gasthuisring 61, ontvangt een legergroep van de S.H.A.P.7 brengen vrijdagmiddag het Paleis Raadhuis. Om 20.30 uur ’s avonds geven de Scotjes op de Heuvel een muzikale show. Voor de zaterdag staat o.a. een voetbal wedstrijd tussen het team van de a: ue neer j. roon, oen. Loven: de heer A. Hop- it 5; St. Lucas: me- •d. Nap, J studentenparochie) Prof. Cobber heden bij alsnog in een aanlooi lege van n, dat opr via t 7, een tentoonstelling van oor- rateriaal. Op 27 oktober wordt ’s avonds om 8 uur een muzikale stertocht gehouden, welke zal eindigen op de Heuvel. Aan deze stertocht, waarbij de groepen de beschikking krijgen over fakkels, zullen deelnemen: De harmonieën: L’Echo des Montagnes; P.T.T.-Harmonie; Heikant; De Vogelen zang; Willem II; Harmonie Tilburg; Volt; Orpheus. De drumbands: De Jantjes; Prins Bern- hard; De Scotjes; De Tyrolers; Groes- eindse Jagers; Prins Willem Alexander; Sandy Boys. De show wordt beëindigd met een klein vuurwerk. is geopend elke 1.00 uur en zater- Het Centraal St. Nicolaas Comité is n.l. van de mening uitgegaan, dat de op brengsten van de collecten niet aange wend kunnen worden voor betaling onkosten, doch dat deze gelden uits tend aangewend mogen het doel van het Centras Comité, n.l. ook bij m tigen een klein beet vreugde te brengen. De Jeugdinstuif ’KOMDRIN’ van de Sacramentsparochie komt ook dit jaar weer met een grote beurs voor kunst, antiek en mooie dingen uit de tijd van twee generaties terug. Dit initiatief, dat in de verre omtrek de aandacht onder vindt, is bijzonder groot opgezet; het is bewonderenswaardig, wat eendrachtig en bekwaam samenwerken van bestuur en leiders en leidsters tot stand weet te brengen. Er zijn antiekzendingen erkende handelaren in osa, welke collectie nog ild door tal van particulii Dezer dagen is in Tilburg een boekje verschenen getiteld ’de bevrijding van Tilburg.’ Het is geschreven door de heren H. Mijland, Oisterwijksebaan 170 en J. Trommelen, Schreierstorenstraat 17. Op overzichtelijke, chronologische wijze worden hierin een groot aantal feiten weergegeven, die zich vanaf de zomer van 1944 tot en met de bevrij ding van Tilburg hebben afgespeeld. Het boekje dat voor f. 3,50 te koop is, —ir-iijke stijl geschreven. moering is eenvoudig maar duide- ieente Tilburg wordt in het eum, Klooster- slling ingericht welke de stad rgaan, in beeld middel van juettes. te Tilburg - Den Bosch 2WF' Brabants grootste sortering tiener- en ts Nieuwste modellen van f 29,95 - Corduroy broeken USA import v.a. 23,95 Velours antique f 37,50 Lange Franse jassen in vistram en velours antique v.a. 93,75 Spaanse jacks in vistram en teak. Tot ziens in: TILBURG - EMMA5TR 8 TENTOONSTELLING EN AMUSE- MENTSTENT BESTERDPLEIN. iizoL-zvucn, verleent deze avond gaarne t bij wonen van de Hoe dikwijls hebben wij vroeger de verte de stoomboot met de binnenvaren. En nu nog jaarlijks zingen duizenden en duizenden kinderen dit liedje, terwijl ze reikhalzend uitzien naar St. Nicolaas, waarvan ze vele weken vooraf reeds gedroomd hebben. Jaarlijks blijft dit een prachtige, feestelijke intocht van de grote Kindervriend. Zouden wij ons wel kunnen voorstellen hoe er grootse gebeuren eens niet meer zou kunnen pk het comité dat sinds 1901 dit grootse kinderfeesl zal wel eens noodgedwongei de H. Man deze feestelijke kinderen zouden dan niet nieuw, niet van dit jaar alleen. Sinds het jaar, dat de gemeente Tilburg gemeend heeft, geen aanloopsubsidie meer te kunnen verlenen aan dit folkloristisch kinderfeest, heeft dit comité veel wegen bewandeld om de financiering van de intocht rond te krijgen. tijd breidt de firma van i zich toch geweldig uit. Zo nog niet lang geleden, dat de plaats helemaal verbouwd en ge- ïrniseerd werd. Het geheim van het '~5ns de heer van Boes ge tijd meegaan, service «ersoonlijk contact met de rhouden. is de firma van Boes in ooit in staat om dit De heer A.F.G. v. Boesschoten heeft naast zijn zaak in de Hoefstraat een tweede zaak geopend in de Piusstraat. In nog geen drie maanden tijd heeft aannemer Graauwmans onder leiding van architèct Valk het pand totaal ver bouwd. Doordat het interieur helemaal is uitgetimmerd met hout is een warme, gezellige winkel ontstaan. Een nieuwtje in het interieur is het gebruik van. een stroomrail, waarop op ieder willekeurig punt lampen kunnen worden aange sloten. De laatste 1 Boesschoten is het werkpl moden succes is volgen schoten: Nfet de verlenen en per klanten onderin Nu na tien jaar schoten meer dai devies voor heel Tilburg waar te maken. die als onderwerp heeft gekozen: Chur chill, the Historian. Aan belangstellende niet-ledei het Genootschap op c gastvrijheid voor het lezing. t op .00 uur in ngerlose Hoef, te Tilburg, een ;ker is uitgenodigd Prof. J.H. Plumb, Libelle-Steunkousen l f 18,90 J PIUSPLEIN 6 X. HOEK EMMASTRAAT NU 85, NU 120, van een vijftal antiek en cu riosa, welke collectie nog wordt aange vuld door tal van particuliere bijdragen. Het aantal stukken zal rond de driedui zend bedragen, wat wel bewijst, dat er zaterdag a.s. van 14.00 - 22.00 uur en zondag van 12.00 - 21.00 uur in het parochiehuis aan de Pelgrimsweg voor elk wat wils te zien zal zijn. B. en W. uiteengezet, om aanmerking te komen voor opsubsidie en tevens is het College van B. en W. mededeling ge daan, dat opnieuw getracht zal worden, ditmaal via de plaatselijke pers, de winkeliers en neringdoenden te bewe- De heer J. Simons organiseert van dinsdag 21 oktober tot en met 25 okto ber in het gebouw van de Kath. Wer kende Jongeren, gelegen Korte Tuin als kind dit liedje gezongen als wij in H. Man de haven van Tilburg zagen Al met al heeft Tilburg een druk bevrijdingsprogramma gekregen, waarbij iedereen aan zijn trekken kan komen. Alhoewel de feeststem ming overheerst, wordt de herdenking van de gevallenen en de herinnering aan het leed dat oorlog heet, levend gehouden door een aantal activiteiten, die zeker de aandacht verdienen. In de hierna volgende regels kunt U lezen wat, waar en wanneer er zoal in Tilburg iets te doen is. De programma’s van de winkeliersverenigingen vindt U gespecificeerd terug op de voor hen bestemde pagina’s. Op zondag 26 oktober vindt bij het oorlogsmonument bij de kruising Groenstraat/Ringbaan Zuid de herden king plaats van de gevallenen tijdens de laatste oorlogsdagen. Om 11.30 uur is er een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van Broekhoven II waarna kranslegging bij het monument. De Wandelsportvereniging S.O.O.S. or ganiseert, aansluitend aan de dodenher denking, een Bevrijdingstocht. De start is om 12.30 uur vanaf het patronaatsge- bouw in de Prof. Keesomstraat. In de tocht is een défilé van de deelnemers opgenomen langs het oorlogs- en het Irene-monument, waaraan de Jantjes hun medewerking verlenen. Inschrijving voor de tocht staat open op het adres Edisonlaan 49 te Tilburg (tel. 21703). ’s Avonds is in het patronaatsgebouw het blarenbal verzorgd door de boeren kapel van de harmonie ’Vogelenzang’. Ook niet-wandelaars kunnen aan dit blarenbal meedoen, zij het tegen beta ling van f 1,50. Het aktie-comité Westermarkt gaat op de dagen 25, 26 en 27 oktober een grootse braderie houden met etalage wedstrijd. Op zaterdagmiddag om 2 uur wordt het feest geopend met een balonnenwed- strijd, ontsteken vreugdevuur en muzi kale show van het Tamboer en Trom- pettercorps Prins Willem van Oranje uit Dordrecht. Dit corps is geheel samenge steld uit oud-strjjders. Gedurende de Braderie wordt er voor de jeugd een kermis georganiseerd en zijn er in de grote feesttent shows waaraan bekende artisten medewerken. Op zondag 26 oktober komt om 14.00 uur Bromsnor en Swiebertje in de grote' feesttent, terwijl op maandagmiddag de bejaarden een speciale uitvoering wordt geboden. De Braderie wordt besloten met een taptoe om 24.00 uur. gen en masse donateur te worden van het Centraal St. Nicolaas Comité a raison van f. 2,50 of meer per jaar. Het comité vertrouwt, dat juist zij in deze ’gulle’ St. Nicolaastijd volgaarne medewerker willen zijn om dit prach- kinderfeest te kunnen handhaven. «eldt inderdaad het spreekwoord v kleintjes maken één groot! Als winkeliers zegge en schrijve f. 2,50 pér jaar zouden willen donateuren, zou Door de gemt Volkenkundig Missiemuseui straat 24, een tentoonstel waar de veranderingen, na de oorlog heeft ondergas worden gebracht door foto’s, tekeningen en maqt De tentoonstelling is te zien van 30 oktober tot en met 28 november en is geopend op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur; op zondag van 14.00 tot 17.00 uur en verder op dinsdagavond en donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur. Gedurende de dagen vrijdag 24 oktober tot en met maandag 27 oktober heeft de Winkeliersvereniging Besterdplein een groots opgezet feest georganiseerd. Naast een 12-tal kermisattracties zal in een grote amusementstent een geva- riëerd programma worden geboden door o.a. de 28 standhouders welke medewerken. Een van de orkesten is The New Orleans Syncopators. Tevens wordt op het Besterdplein en de omgeving bij deze gelegenheid de nieuwe feestverlichting in gebruik geno- Het Nederlands Katholiek Vakverbond hoopt op 30 november a.s. zijn 60-jarig bestaan te herdenken. Een bescheiden feest, zo luidt het p'-~ van het N.K.V., dat terecht zestig jaar in dringende sociale arbeid niet zonder meer voorbij laat gaan. Bjj de feestviering wil het N.K.V. vooral betrekken de langdurig bedlegerige zieke leden en hun gezinsleden. Om deze jubileum-ziekenaktie te doen sla gen, is het noodzakelijk dat het N.K.V. beschikt over de namen en adressen van de leden of gezinsleden, die drie maan den of langer bedlegerig ziek zijn. Aangezien deze adressen veelal ni< het N.K.V. of vakbond bekend verzoeken wij alle zieke leden of f” leden (die hiervoor in aanmerk...,, men) zich op te geven bij hun bestuur van hun vakbond, of bij het N.K.V., St. Annaplein 21. M Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) de inkomst van St.- Nicolaas jaarlijks verzekerd zijn. Vanaf deze plaats echter ook gaarne hulde aan die kleine groep van midden standers, die het voor het comité voor haar speciale acties ten bate van het St. Nicolaas Comité mogelijk maken, via hun soms zeer kostbare prijzen, een zo groot mogelijk bedrag ter uitdeling be schikbaar te krijgen. Hulde ook aan die verenigingen en particuliere personen, die belangeloos medewerken om de intocht tot een feestelijk geheel te maken. H.H. Winke liers en Neringdoenden, met vol ver trouwen ziet het St. Nicolaas Comité Uw positieve reactie tegemoet. U kunt uw reactie telefonisch doorgeven aan het Secretariaat Molenstraat 63, tel. 32160, op postrekening 1021569 t.n.v. penningmeester Centraal St. Nicolaas Comité Tilburg of op haar rekening bij de Nederl. Middenstandsbank Tilburg. Het comité zorgt dan verder voor een jaarlijkse inning van het door u toege zegde bedrag, opdat jaarlijks uit duizen den kindermonden moge blijven klin ken: ’Zie ginds komt de Stoomboot....’ Het boekje dat voor f is in prettige zakelijke stijl gesel De uitvoering is eenvoudig maar lijk. Zelfs wie in eigen herinnering een aan tal feiten kan opdiepe, zal deze uitgave met veel belangstelling kunnen lezen, omdat het zeer volledig is. Interessant vooral is de exacte vermelding van veel militaire feiten in Midden-Brabant, die wellicht nergens zo overzichtelijk wer den gerangschikt. De samenstellers, die in het voorwoord dank betuigen aan drs. H. Schurink, gemeente-archivaris van Tilburg, en zijn medewerkers en aan de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht, hebben Til burg en Midden-Brabant met deze uit gave een dienst bewezen, waarvoor veel waardering mag bestaan. Men kan het op de adressen van de schrijvers kopen, maar dan wel na 7 uur ’s avonds. Met veel belangstelling volgt deze jonge man de prestaties van zijn favoriete sportclub. Het was wellicht een fijne match in een heerlijke najaarszon. Er wachten hem een aantal verrassingen. Als hij zich meldt op het kantoor van de Tilburgse Koerier ontvangt hij wat attracties. Allereerst een tientje van de Koerier, een waardebon van de Fa. Tecklenburg, een waardebon van f. 10,00 van Café Frits Meulenbroeks, 1/2 pond paling van de weduwe Van Belzen, een fruit schaal van Fa. J. de Wit en Zn., een geschenkbon van het VW, een waarde bon van f. 15,00 van Kledingmagazijn Maison Appie in Baarle Nassau en een gratis Saunabad in de Finse Sauna aan de Willem II straat. De mevrouwuit ons vorige cirkeltje was mevrouw Hoes- van Gijsel, Heuberger- straat 143, te Tilburg. FOTO VAN AARLE In PoP-Pub hebben twee clubs hun onderdak n.l. Don Qhuichotte en Para diso. Helaas heeft Don Qhuichotte een heftig maar kortstondig bestaan gehad maar deze plaats wordt snel ingenomen door een club die de naam draagt The Butterfield Blues Club. Zoals we verne men blijkt dit de enige Blues Club in Tilburg te zijn waar alleen Blues ge draaid wordt. De disc-jockey van PoP-Pub Johan Jans sens heeft het initiatief genomen en wordt hierbij terzijde gestaan door Wout Meyer die inmiddels druk bezig is met een affiche te ontwerpen. Peter van Zijl zal zich met de bezig gaan houden. De Blues Cl inmiddels al 52 leden en gaat vrijdagavond 24 oktober om 8 uur open. Het comité heeft eerst getracht via reclamedeelname een en ander finan cieel rond te krijgen. Het eerste jaaj ging dit uitstekend; na het tweede jaar bleken voor de deelnemende firma’s zoveel precedenten geschapen te zijn, dat verdere deelname in één plaats niet meer mogelijk Vervolgens is liers een finar gen, zg. als donateur voor f 2,50, f of f 10,- per jaar. Het eerste jaar kwam uit de ingezonden antwoordkaarten een bedrag t van f. 85,00; in het tweede jaar s f. 35,00. Na in de voorafgaande jaren getra hebben via deze wegen de bene gelden binnen te krijgen, heef comité zich onlangs nog gewend tot de Directeur van de VVV, teneinde te trachten, de intocht van St. Nicolaas te laten plaatshebben onder auspiciën van de VV, waybij het comité het recht zou behouden tot collecteren voor haar doelstelling. Helaas mocht dit niet lukken, gezien de nieuwe structuur waarin de VW’s gaan werken. Teneinde raad heeft het St. Nicolaas Comité zich nog onlangs gewend tot het Gemeentebestuur en haar moeilijk- Het kiescollege, dat op 30 oktober a.s. de leden zal kiezen van het Regionaal Pastoraal Beraad bestaat uit de vol gende parochiële leken-afgevaardigden. St. Anna: de heer M. Kruyssen, Breda- seweg 202; Besterd: de heer S. Emmen, Zuid Oosterstraat 65; Broekhoven I: de heer Kools, Primus van GilsstTaat 30; Broekhoven II: de heer J. Neesen, Leij- parkweg 53; Fatima: nog niet bekend; Gasthuisring: de heer J. Hendriks, Ph. Vingboonsstraat 50; Goede Herder: mevrouw Van Asten Postelse Hoeflaan 46; Goirke: nog niet bekend; Groes- eind: mevrouw M. Maas-Hovers, Past. Schutjesstraat 59; Hasselt: Mej. T. sen, Kamgarenplein 26; Heikant: me vrouw Janssens, De Schans 38; Heike: de heer J. Jacobs, Korte Tuinstraat 17; Heuvel: de heer A.L. IJsenbrant, Vee- marktstraat 31; Hoefstraat: de heer A. van Dongen, Hoefstraat 212; Koningin van de Vrede: nog niet bekend; Ko ningshoeven: de heer H. Kusters, Gerard de Bondtstraat 4; Korvel: de heer K. van Poppel, Berkdijksestraat 87; St. Lidwina: de heer J. Poort, Gen. Smutslaan 29; L~.<, staken, Atjehstraat vrouw Van Vark-v.d. Nap, Jupiterstraat 7; Maranatha (studentenparochie): de heer W. Willems, Prof. Cobbenhagen- laan 19; St. Maarten: de heer G. van Vessem, Conservatoriumlaan 24; Noordhoek: mevrouw H. Penn-de Witte, Spoorlaan 402; H. Pastoor van Ars: de heer L. vjd. Broek, Europalaan 114; H.H. Petrus en Paulus: Ir. G. Logtestijn, Vierwindenlaan 27; H. Pius X: de heer P. Wouters, Don Sartostraat 4; Ringbaan Oost: Dr. P. Schulte, Prof. Dondersstraat 48; Ringbaan West: de heer C. Wouters, Ringbaan West 253; Stokhasselt: mevrouw H. Messemac- iul, Puccinistraat 435; H. There sia, de heer A. van den Dries, Van Sasse van Ysseltstraat 21; Trouwlaan: de heer J. Smits, Abel Tasmanstraat 7; bos: de heer J. Mannaerts, Vlier GOIRLE: H. Geest: de heer A. Bogers, Klotven 5; St. Jan: nog niet bekend; Maria Bood schap: mevrouw Zaal, Wethouder Tra- plein 5. Van de priesters zijn voor het kiescol lege een aantal gevraagd. Van hen hebben de volgende priesters de taak aangenomen. moderator L. de Bonth; rector C. van den Brand; kapelaan H. van den Broek; kapelaan L. Bijl; pater H. Ey; pater Rembertus de Haan; pater J. van der Heyden; pater C. Joore; Drs. G. Laudy; moderator J. van Lierop; pater M. van Mil; pastoor F. van Oort; kapelaan I. Ponsioen; deken H. Schouten; pastoor J. Schrauwen; kapelaan M. Schraven; pastoor Dr. F. Tesser; moderator K. de Vries; pastoor G. Witlox; pater M. Wijn akker.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1