KOERIER Steek over noorderzon ...durft 7 kleine groot te zien. Tweede en derde vuilnisemmer worden belangrijk goedkoper Stadsnieuws in het kort Hearing Broekhoven OOT 25-jarige Hoofdstad Operette brengt feestelijke „Zirkusprinzessin” OOT COOP I ken Theater Nemerlaer Fa. A. SPIJKERS ZN. >8, eken j Uitslag Spijkers Jubileumactie Circus Sabine Rancy naar Tilburg RG BEIERS BIER- en WIJNFEEST J^j^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Wim Worm in ,,’tGalerietje” )69 - pagina 18 OPLAGE 50.000 MAANDAG 13 OKTOBER IN STADSSCHOUWBURG DIENST REINIGING EN VERVOER GAAT MET DE TIJD MEE Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) H foto's bove lit Zeven gulden regels LEO DE BEER :ces £mkS- ize De reinigingsdienst rijdt uit. rvan g Welvaartsvuil Wei! VAN 11 TOT EN MET 16 OKTOBER A.S. Parfum per stuk per dpzijn 100 gram 250 gram 100 gram 250 gram per stuk per stuk per stuk Kostenstijgingen ge- 40 jen De Fènf Enz. enz. TELEFOON 21767-31317 TILBURG LEO XIII-STRAAT 60 voort Perzische tapijten H. de Zeeuw UNION JACK II derail derft Lmodes [raat 59 Elke avond van 7 tot 2 uur treden voor u op o.a. De Jodelkoningin: Olga Lowina - De Oberbayern kapel: De Alpenecho's. Iedere avond Bierkoning verkiezing. Entree 2,50 met gratis 2e consumptie. Donderdag 9 oktober 1969 13e jaargang no. 635 Zó is het in de toekomst niet meer mogelijk Ook op vuilnisauto’s wordt gewezen op die zeven gulden regels. X CANADIAN L STOCKS die de veeleisende hoofdrol van Mr. X in de jubileumproductie ’Die Zirkus- 16 oktober a uur zal in de zat hearings elders in i college van Iers aanwezig Freisc Braut. c Freischütz, Braut. int tet el. 25482 ook niet in e emmers op UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN LOON OP ZAND - SERKEl - ENSCHOT EN MOERGESTEL dat het houdt, >rt nauwe- ATTENTIE! WHISKY WHITE HORSE 13,75 WHITE LABFL 12,75 ZIE PAG. 7 voor bijzonderheden DROGIST^ reeg. rette _ezel- lim 50 m. lekker J 9,95 200 ge- i en PIUSPLEIN 6 \hoek emmastraaty In grote stemmingshal, hoek Spoorlaan-Heuvel tel. 23967 n731 >en door Karei itgevoerd door 'n., te Amster- igetrokken FEIST. ie folders niging aandacht slijkheid van het tweede of derde die folder worden ien regels herhaald: land op te treden. Leo de Beer is eerste tenor van het Berlijnse Metropol Thea ter en tevens verbonden aan de Komi sche Oper van Felsenstein. Hij treedt regelmatig op voor radio en tv en maakt grammofoc mers zjjn huisvuilop gingen iu zjjn, dit in t bare bundels ’Open zijn e maandag’ zondagmi Door RECHTSTREEKSE iYnport en DIRECTE VERKOOP zijn de prijzen ongekend laag organiseert de Ruts een kam- In tien jaar t huisvuil opha van de belang schoot s verdri ïrlijnse Metropol rbonden aan de 1 r van Felsenstein. Hij j op voor radio en tv en jonplaatopnamen. tijd zijn de kosten van het talen vooral onder invloed igrijk gestegen lonen ruim- rievoudigd. vochivoe- wij gek uiterste worden gema komst direct gemaakt.’ S in ::’-s bekend is, is bij- Duitsland en Oos- Walter Kochner, die voor de Hoofdstad de, is zeer enthousiast jpdracht en over het dat hij voor de riemen v.a. j Vadh+gevoerde Vre.tr U.S.A. corduroy v.a.j 9 EMMASTR. 8 a.s., ’s 'aal van Horrevoets-Kolen, g 111, een hearing ;n voor de bewoners op de straat >edig ’Die Zirkuspt operette, die Nederland zonder tenrijk. geen huisvuil, o dozen, naast de In een aantal keurig verzorgde heeft de gemeentereiniging gevraagd voor de mogel.j- aanschaffen van een tweede emmer. Achterop d steeds de zeven guide 1U deponeert huisvuil (als u niet op container of stortkoker bent aangewe zen) in de daarvoor bestemde emmers, die u goed gesloten aan de trottoirband zet. 2. U zet pakjes of het trottoir. 3. Hebt u aan één enTmer niet genoeg, dan neemt u een tweede; hebt u er al twee, dan bestelt u zo nodig de derde. 4. Kleine, stevige pakjes kunt u uit de hand aan de huisvuÜophalers aanbie den. De Hoofdstad Operette, voortzett bestaat het komende seizoen - de dames Netty Hamel en I operette ’Die Zirkusprinzcc plaatsgevonden op 5 septer tournee omvat circa 250 voorstellii 1969 bespeelt het gezelschap Amsterdam. Een groot aantal factoren heeft geleid tot reorganisaties bij de dienstreiniging en vervoer. Daar is in de eerste plaats het verbeteren van de status van reinigingspersoneel, ten tweede de toename van de hoeveelheid huisvuil door het zogenaamde welvaartsvuil. En ten derde de enorme kostenstijgingen o.a. van de personeelskosten. Deze drie factoren behoefden een krachtige aanpak, temeer daar de toename van de hoeveelheid huisvuil merkbaar werd op de straten en pleinen van de stad en omdat daardoor onze stad dreigde te vervuilen, aldus de heer J.A. Mertens, directeur van de dienst Reiniging en Vervoer. 6. Mom- »rg; 7. v.d. 2, Berkel- 5. Grof huisvuil, dat niet in uw emmers kan, geeft u telefonisch of per portvrije kaart, die te krijgen is bij de chauffeur van de huisvuil wagen, op aan de Dienst Gemeentereiniging en Vervoer. Het wordt binnen een week gratis opge haald. 6. Grotere partijen afval die niet als huisvuil te beschouwen zijn, haalt de Dienst op uw verzoek op tegen verreke ning van de kosten. 7. Huisvuilemmers zet u buiten dag, dat de ophaaldienst in uw komt. U haalt ze na lediging zo spot mogelijk van het trottoir. r dat hij zingt, is hij nog srland opgetreden. NU 85,— NU 120,— OKTOBERMAAND VOOR ONS EEN FEESTMAAND! Daarom elke koper van artikelen die geen vastgestelde prijs hebben 10-15% KORTING o.a. CENTRIFUGES van 110,— VOUWFIETSEN van 135,— Eerste klas DAMES- of HERENRIJWIELEN van 169,95 NU 144,95 De heer de Beer voelt zich vooral thuis in de klassieke operettes: Zigeuner- baron, Fledermaus, opera’s Carmen, Butterfly, Freischütz, Fidelio en Die verkaufte Braut. opera’s Carmen, But terfly, Freischütz, Fidelio en die ver kaufte bij Soos ’De Tref’ zaterdag 11 oktober geopend ;t nieuwe seizoen bij Soos ’De 11 oktober lyvesantplein. jd door lang gelede kleur grijs haaldienst. ’Het is van het grootste belang publiek zich aan deze regels anders is onze stad binnenkor lijks meer schoon te houden aldus de heer Mertens die daar nog aan toevoegt ’Wij hebben wijkagenten en ander poli tiepersoneel gevraagd om er op toe te zien dat er geen los of verpakt huisvuil aan de straat komt te staan en alhoewel loven en hopen dat van dit middel geen gebruik hoeft te i gemaakt, zal in de na procesverbaal wo prinzessin’ van Emmerich Kalman zal zingen, heeft deze rol het vorig jaar in Duitsland niet minder dan 350 maal gespeeld. Leo de Beer is in Tilburg geboren, doch heeft zijn zangcarrière in het buitenland gevonden. >ortzetting van de voormalige F i 25 jaar. In verband met dit jubi Ruth Aurich - de keuze laten vallen irinzessin’ van Emmerich Kalman. De prei :mber 1969 in Grand Theatre Gooilan stellingen in 110 plaatsen. In de maand november met de jubileumoperette De Kleine Komedie te Naast het optreden in de drie genoemde theaters treedt Leo de Beer regelmatig op voor radio, TV en grammofoon- plaatopnamen. In de 23 jaar nooit in Nederl Fritz Hirsch Operette, rileum heeft de directie i op een feestelijke emière hiervan heeft ind te Hilversum. De Op de zolder van een van de bijgebou wen van het afgebrande kasteel de Nemerlaer in Haaren wordt vrijdag 10 October een kleine galerie geopend die de naam ’t Galerietje heeft meegekre gen. De eerste expositie brengt grafiek van Wim Worm, een.jonge Amsterdam mer met een zeer eigen en bizarre fantasie. Deze expositie is de eerste eenmans expositie in het kader van n huis voor grafiek’. Openingsuren elke avond vanaf 8.30 behalve igavond en verder zaterdag en middag vanaf 15.00 uur. Maandag 13 oktober is er in het parochiehuis van de Vredeskerk een rikconcours met mooie dagprijzen. De zaal aan de Kwaadeindstraat is vanaf 8 uur geopend. Zojuist binnengekomen exclusieve partij oude kleuren Komt kijken en overtuigt U I I Woensdag 15 oktober zal er in het klein Theater van kasteel de Nemerlaer weer voor het eerst sinds lange tijd een toneeluitvoering gebracht worden. Wim Zomer’s theatergezelschap komt op die dag met twee boeiende een-akters. Het zijn de ’Stikstof’ van René de Obaldia en ’De zaak Johan van Praag’ naar een krantebericht van Dick van Reeuwijk. Aangezien er tussen het publiek ge speeld wordt is de toeschöuwerscapaci- teit ingekrompen tot maximaal 70 per sonen. Het verdient voor belangstellen den aanbeveling om vooraf plaats te bespreken op telefoonnummer 04117-279. De aanvang van de voorstel ling is om 9 uur ’s avonds. prinzessin’ de kleurrijke merkwaardig genoeg nauwelijks bekend is, is l populair in D Regisseur al zes operettes Operette regisseerde over zijn nieuwe oi stemmenmateriaal, In 1946 vertrok hij naar Berlijn om zang te studeren bij Costa Milona en later bij Helga Roswaenge. In dat zelfde jaar reeds werd hij ook gecontracteerd door het Berliner Operette Theater. Hij zong in tal van operettes, gaf liederen avonden en kreeg in 1948 zijn eerste operarol. nieuwe operette ter beschikking kreeg De bezetting van de jubileumopere met o.a. een balletgroep zal het ge? schap het komende seizoen op ruim medewerkers brengen. Naast LEO DE BEER a.g. zijn als solisten gecontracteerd: Lizzi Schöff- mann, Herman Valsner, Claire Clairy, Rudi Vogler, Grete Kieser, Karl Frey, Antoni Wink e.v.a. Voor de Choreografie is aang de Russische danseres NINA FI Evenals de afgelopen jaren worden de costuums weer geleverd door de Firma Lambert Hofer te Wenen. De decors zijn ontworper Bruckman en werden uitg A.T. van Doesburg en Zr. dam Het orkest van de Hoofdstad Operette staat o.l.v. dirigent John Kapper. Onder leidir» Gorp zal Ku.™ zeker in staat cessen die hij i koren wist te be Momenteel is Kunst en Vriendschap bezig met een grote ledenwerving. Een ieder die zich getrokken voelt tot de veelzijdigheid van de Operettemuziek kan op maandagavond de repetities gaan beluisteren in het zaaltje van Café De Fijnproever aan de Bredase weg. Het bezoek hieraan zal zeer zeker het op geven als lid tot gevolg hebben. De toenemende welvaart brengt een aanmerkelijk hogere vuilproductie te weeg. Een vuilproductie waaraan het publiek kennelijk nog niet gewend is, gezien het feit dat het hoewel de mogelijkheid tot het in gebruiknemen van een tweede vuilnisemmer al heel lang openstond van deze mogelijkheid maar op beperkte schaal gebruik werd gemaakt. Het deponeren van dit vuil, al dan niet verpakt, langs de openbare weg of op clandestiene vuilstortplaatsen is bezig een normale zaak te worden. Zeker is het een normale zaak dat men naast vuilnisbakken al geruime tijd voor het ophalen pakjes en bundels van allerlei afmetingen kan zien staan. Dit buiten de vuilnisemmer aangeboden huisvuil is een van de grootste oorzaken van de stad-verontreiniging, want kinderen, honden en katten en vaak ook de regen en de wind zorgen voor verspreiding van de inhoud van die pakjes over de straat. Aan deze toestand komt binnen kort een einde, omdat dienst Reiniging en Vervoer, krachtens een besluit van de Gemeenteraad het reinigingsrecht voor de tweede en derde emmer dras tisch heeft verlaagd. Mensen die tot op heden al twee emmers in gebruik had den kunnen nu voor een dubbeltje meer een derde emmer nemen, terwijl de tweede en derde emmer voor nieuwe gebruikers slechts 50 cent per stuk kosten. Het spreekt vanzelf dat de dienst om zo goedkoop mogelijk te kunnen werken de efficiency scherp bewaakt. De em- ;ti zo gemaakt dat ze door de ophaler met enkele korte bewe- in de huisvuilauto te ledigen zjjn, dit in tegenstelling met onhandel bare bundels of half uit elkaar gevallen dozen. Ook volgepropte vuilnisemmers leveren voor de huisvuilophaler moei lijkheden op. Vandaar die mogelijkheid tot het goedkoop verkrijgen van een tweede en een derde emmer. Met meer ruimte hoeft men het huisvuil niet meer in een emmer te stampen. De ophaal dienst moet snel kunnen werken want tijd is geld. Dit is in het belang van alle Tilburgse gezinnen, omdat anders de ophaalcapaciteit uitgebreid zal moeten worden, iets wat een belangrijke kos tenstijging tot gevolg zou hebben. Die gestegen kosten moeten dan weer op de een of andere manier op de bevolking verhaald worden. - Het nieuwe seizoen wordt op n in de - Het Tref’ wordt op zaterdag geopend in de sooszaal Stuj De muziek zal worden verzorgt The Caledonians. - Carnavalsvereniging De Fènpruuvers organiseert op zaterdag 11 oktober een dropping voor leden en belangstellen den. Het bestuur verwacht een grote deelname, vooral omdat de dropping van verleden jaar een groot succes werd. Voor deelname kan men zich opgeven bij Bar De Fijnproever, Bredaseweg 84. Een bijzondere attractie is, dat de moeilijke hoofdrol van Mr. X in deze operette wordt gezongen door de NE DERLANDER LEO DE BEER, die in Duitsland met deze rol grote populari teit heeft gekregen - het afgelopen seizoen zong hij deze 315 maal achter een -. De in Tilburg geboren Leo de Beer vertrok in 1946 naar Berlijn voor een zangstudie bij Costa Milona. Hij kreeg daarna zoveel contracten, dat hij nooit de tijd heeft gevonden in Neder- Statusverbetering Er is een gezegde dat luidt: verbeter de wereld en begin bij je zelf. Dit gezegde heeft de directie van de gemeentereiniging zich duidelijk aange trokken, toen zij dacht over statusver- betering van 'het reinigingspersoneel. Wie kent niet de discriminerende op merkingen over de putjesschepper, de vuilnisman en de straatveger. ’Wij moe ten als reinigingsdienst de hand in eigen boezem steken’ aldus de heer Mertens. ’Want het is bijvoorbeeld nog niet zo geleden dat wij bewust een vieze “s kozen voor onze vuilnisop- uau.u^..jr Met opzet, omdat je dan niet kon zien dat hij vies-was. ’Inmid dels heeft men bij de gemeentereiniging begrepen dat een eerste vereiste is dat je het goede voorbeeld geeft en daarom verandert het beeld van de vuilnisop haaldienst zeer snel. Successievelijk worden de wagens in gebroken witte kleur geverfd en krijgen de vuilnisopha lers ook witte overals aan. Bewust probeert men daarmee bij het grote publiek te bereiken, dat men het personeel in de buitendienst van de gemeentereiniging gaat zien als ’hygiënisten’, mensen die door hun zin voor reinheid mede helpen aan het beschermen van de openbare hygiëne. Uit kranteberichten blijkt hoe belang rijk het reinigingspersoneel is. Onlangs nog staakten de gemeentereinigers van Jul. v. Stolbergstr. 15 (centrum) TILBURG SCOOTER-COATS 7/8-lengte, m. cap uitneembare dikke ring 87,75 en BROMFIETS-WANTEN (Nappa) m. kappen, r warme vachtvoering Orig. SCHIPPERSTRUIEN 100% wol34,95 Het vermaarde circus van Sabine Rancy komt het komende weekend naar Til burg voor het geven van een aantal voorstellingen. De grote viermastentent met 5000 zit plaatsen zal worden opgeslagen op het Stuyvesantplein. Er worden dagelijks twee voorstellingen gegeven, vrijdag om 16.30 en 20.00 uur, zaterdag en zondag om 15.00 en 20.00 uur. Het is de eerste maal dat dit Franse circus een bezoek aan Tilburg brengt. Het twee en een half uur durende programma bevat verscheidene hoogte punten. In het eerste deel o.m. Dieter Farell met zijn groep van 13 verschil lende roofdieren, de Amerikaanse ko miek Kid Callagan met zijn lachende paard en de 2 Walgardis, uitmuntende wipplankacrobaten In het tweede deel zijn de Chinese acrobaten de See-Hee, de jockey-groep Szilagy en de klassieke pas de deux van Dany Renz en Catherine Manetti even zeer nummers van grote klasse. Voorts zijn er prachtige vrijheidsdressuren met arabische- en Lippizanerhengsten. Het tweede deel van het programma vormt een aaneensluitend geheel, een spektakelstuk naar het verhaal van Tarass Boulba, de Russische vrijheids held uit de 16e eeuw. Er is een toneel met drie decors, prachtige kostuums, 35 paarden, dresseerde duiven, sabelgevechten dansers uit de Oeral. Het circus verplaatst zich met 120 wagens, heeft 200 medewerkers in dienst en bezit een uitgebreide menage rie met paarden, kamelen, olifanten, apen, leeuwen, tijgers, panters en poe ma’s. Sinds 1951 is Leo de Beer verbonden aan het Berlijns Metropol Theater en treedt hij bovendien regelmatig op in de Komische Oper van Felsenstein en in het Theater des Westens. „Levi'i - Wranc TILBURG Tilburg Den Bosch Tiener en Twenkleding Internationale collectie pantalons,- perfecte pasvorm „tigne tube" 33,95 JW- MaxWruien met brede lak- -n. 29,75 Vretramjacks 23,95 In verband met haar 50-jarig bestaan organiseerde N.V. Spijkers Huishoud- centrale, Piushaven 31 te Tüburg een grote jubileumactie. De prijswinnaars zjjn: 1. Mej. B. VROEMEN, Kamerlingh Onnesplein 12 Tilburg; 2. J. Maas, Hopweg 14, Tilburg; 3. J. v.d. Meer, Madeliefstraat 19, Tilburg; 4. E. Groot, Ringbaan Oost 339, Tilburg; 5. v. Roes- sel, Bosscheweg 9, Tilburg; mers, Vazalstraat 13, Tilbur. Ven, Koningin Emmastraat Enschot; 8. v.d. Staak, Vigiliusstraat 30, Tilburg; 9. Spierings, Nassaustraat 363, Tilburg; 10. Enne, Peperstraat 25, Oisterwijk. De prijzen worden thuisbezorgd. Op donderdag, avonds om 8 uui café-restaurant Broekhovenseweg worden gehouden van Broekhoven. Evenals op de vorige h- de stad, zal het voltallig burgemeester en wethoude zijn. De bedoeling van de hearing is de be woners van Broekhoven in de gelegen heid te stellen zich uit te spreken over het wonen in deze wijk, hun wensen naar voren te brengen en suggesties te doen voor verbeteringen. De avond is gratis toegankelijk op ver toon van een toegangskaart. De toegangskaarten kunnen vanaf woensdag 8 oktober aan de volgende adressen afgehaald worden: Drogisterij ’Vroom’, Broekhovenseweg 253 (post agentschap, hoek Jan Truyenlaan); Sigarenmagazijn Dingemans, Broek hovenseweg 99; Sigarenmagazijn J. van Hout, Broekhovenseweg 38. Gemengd koor Kunst en Vriendschap 40 jaar Op 30 oktober 1970 bestaat het mengd koor Kunst en Vriendschap jaar. Om dit feest op een waardige wijze te vieren hebben bestuur en leden het plan geopperd om een groots muziek stuk te gaan instuderen. Bovendien worden diverse nummers in herhaling gebracht, die in het verleden zoveel succes oogstten. ling van de heer Kees van lunst en Vriendschap hiertoe zjjn, gezien de vele suc- ook met diverse andere jehalen. Londen en daar ligt nu het vuil in bergen op de straten en ontstaat voor de bewoners een bijna onhoudbare si tuatie. De serviceman van de reinigings dienst is ook al een instituut dat mee helpt aan verbeteren van het imago van de dienst en haar personeel. De service man is een soort rijdende vraagbaak, adviseur in vuiltechnische problemen en een mobiel klachtenbureau. - Zaterdag 11 oktober Ontspannings Vereniging pioensbal ter gelegenheid van het door de bedrijfsvoetbalclub behaalde resul taat in de derde klasse. Het feest zal worden gehouden in Café Restaurant Boerke Mutsaers en begin om 20.00 uur. Het Sunset kwarte zorgt voor de muzikale omlijsting.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1