Steek over noorderzon SMIDSPAD 100 JAAR Van Kerkweg tot Winkelstraat EXCLUSIEF VOOR „DE KOERIER” durft het absolute maximum aan Zakenlieden op Smidspad verrast 8ste Hart van Brabant wandeltocht HONDA ƒ.488.- N.V. ALPHONS COOLEN WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANtJ^^^^ Gerestaureerde Tongerlose Hoef wordt donderdag feestelijk in gebruik genomen FA. A. SPIJKERS ZN. „Bolivia Andina” in Tilburg Actiegroep „Tilburg leefstad” kreeg veel reacties 1 si DE OPLAGE 50.000 Feestprogramma Oude Koets Op zondag Gepentekend» en ge- bloemde polo's 27,50 Voor betere drop Jongerendiscussie in Immanuëlkerk De Tiendschuur Ik vind een wekelijkse koopavond De vrijdagavond komt mij wel/niet uit ik verkies dag Naam. Adres. Leeftijd. Handtekening. (zie pag. 4) (doorhalen wat niet van toepassing is) de personeelschef van Swagemakers-Bogaerts Perzische tapijten IlUWlON JACK H. de Zeeuw Gerzon torn Walvissen en Walvisvaart sluit op 28 september Misleidt Postorder bedrijf publiek? /oerd door Bui De Abt van Deze bon invullen en zenden aan De Tilburgse Koerier, NS-plein 14, Tilburg Elke inzender ontvangt een aardige verrassing van de samenwerkende winkeliersverenigingen. a. noodzakelijk b. prettig c. niet nodig Donderdag 25 september 1969 13e jaargang no. 633 dat in vog van de Hoei sociëteit heeft gevonden. ’Tilbui een t Ti in het srstraat, b b wensen Iers in c Iedere deelnemer die de tocht brengt, ontvar Voor groepen schikbaar. akten van de behoud van Hart van Bra- aaar jaarlijkse suwe Rob- X CANADIAN L STOCKS j> koffie, in meedenken sen ale naam wordt smiJ gewon DROGIST^ i de >tu- Wilhel- is het verblin- jeschil- PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAT 7 <5 C <5 PRIJS (incl. BTW) Aannemingsbedrijf te Tilburg vraagt voor werken in Tilburg: METSELAARS TIMMERLIEDEN BETONTIMMERLIEDEN BOUWVAKSJOUWERS Aanmelden: tussen 5.00 en 6.00 uur n.m. op ons kantoor: Ringbaan Noord 17. tLVISSEN en WAL- 3 september ’Walvissen en Walvis- irhistorisch Museum geven. 5 feestelijke i de etalages t wor- krijgt waar- lag een Evenals het vorige s< de nadruk weer ligge.. na afloop van de kerkdi Deze zondag VREDESWEE er nu werke,: pater Fredeiu weging. Mijn voorkeur gaat uit naar een avond tot 21.00 uur 22.00 uur >arte stichting zorgen. die er jffiemaaltjjc sr teg compleet met kilometerteller en stuurslot. LEO Xlll-straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 kennis kunnen maken met een van de “zelschappen ter wereld. A presenteren 60 dansers en musici, die i geheime rituele dansen voor de eerste Deze week: iracht en dat vooral nagenoeg gelijkl schade zal onde ding van het publi rbedrijf. Hij heeft i ,dige stappen genomen om het f ’Kunstambacht’ een kort geding spannen. Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg m bij te wonen krijgen tegen inle- dit nummer staat afgedrukt, één 'c een afdeling gevestigd dat ;en teert onder Het bedrijf - prijzen ’ori- emaakte de- U1V UV LUVllt goed vol- ingt een fraaie herinnering, n zijn nog extra prijzen be- sanse cultuur. t isolement van de hoogvlal rolking hebben tot ïdragen. ^langrijke bron van de heden- skende weelde aan oogve veren hoofdtooien en bc ag zal in het teken van de EEK het thema luiden: ’Is :elijk vrede? Voorganger is eriks van de Pax Christi-be- Interview tussen een sollicitant en genoemd wordt. Aangenomen dat de aan het pad gevestigde lid, de ’peter’ van het Smidspad is worden. morgen zullen zij dinsdagochtend op Burgemeester v.d. 1 dagmorgen op de Bes donderdagochtend op <j seizoen zal ook nu gen bij de duscussie lienst. in de binnenstad zijn, 5 de markt aan het Mortelplein, woens- Jesterdse markt, de Westermarkt, Iedereen die tijdens een kop interkerkelijk verband wil m en discussiëren over dit thema is van harte welkom vanaf 10.15 uur. Keuze uit meer dan 1 OOOden Alle met certificaat HAMADAN KLEEDJES, uitzoeken 62 x 42 39,— - 85 x 60 69,— Ook in koper en tin een groot assortiment Komt langs en overtuigt U van onze toch al ZEER LAGE PRIJZEN Wij geven u deskundig odvies De aktiegroep ’Tilburg Leefstad’ heeft via de Tilburgse Koerier verleden week een beroep gedaan op de Tilburgse bevolking haar mening kenbaar te maken over de gewenstheid van een koopavond in Tilburg. Reeds meer dan 600 formuliertjes werden reeds op ons kantoor ontvangen. Op veler verzoek plaatsen wij het nogmaals, zodat zij die nog niet in de gelegenheid waren het formulier in te vullen en in te zenden dit alsnog kunnen doen. Zoals verleden week reeds medege deeld ontvangen alle inzenders van de organisatoren een attentie. Jul. V. StoUxrgstr. 15 (centrum) Tifcurg Bijzondere aanbieding DAMESLAKJASSEN m. kleine onbeduidende schoonheidsfoutjes; in div. kleuren en modellen Vanzelfsprekend is de voorraad zéér beperkt. Haal NU zo'n jas, overmorgen zijn ze vttverkochtlll Inlichtingen: Mej. R. de Wilde, Niei Rielseweg 17, Goirle, De heer W. R ben, Lage Witsiebaan 8 Tilburg. A.s. zondag 28 september organiseert de wandelsportvereniging F bant, te Tilburg weer hz wandeltocht. Er wordt gelopen in vier categorieën, 5, 10, 15 en 20 km. De deelname staat open voor iedereen. Startplaats is de Mgr. Zwijssenschool, Gen. Bothastraat bij de Gen. Smuts- laan. Op zondag 28 september a.s. om half elf wordt weer begonnen met de oecu menische jongerenkerkdiensten in de Immanuëlkerk, Gasstraat 30 (Besterd). vrijdagmiddag op de markt in de Stok- hasselt en zaterdag- en zondagmiddag zijn ze in ’eigen huis’ op het Smidspad. De hele week zullen de winkeliers van het Smidspad feestelijke aanbiedingen doen en eeuwfeestkoopjes geven. Ver der zal het Smidspad op wijze verlicht zijn en zullen aan de feestelijkheden aangepast den. Iedere koper op het Midspad 1 voorts een kaart tegen inlevering Van zijn of haar kinderen op zonda ballon af kunnen halen om mee te kunnen doen aan de grote ballonnen wedstrijd met vele prachtige prijzen. zicht van de activiteiten die het uitein delijk mogelijk hebben gemaakt de restauratie te realiseren. De Grafische Kunstinrichting J.J.A. van der Wee NV te Tilburg heeft voor een zeer fraaie uit voering van het boekje gezorgd. Het is een stukje plaatselijke geschiedenis ge worden, dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken. Het is vooral interes sant voor de groep die interesse heeft in de Middenbrabantse Heemkunde. De eerste oplaag is 7500 exemplaren groot, maar als er veel vraag blijkt te bestaan, kan worden overwogen tot herdruk over te gaan. Van maandag 29 september tot en met zondag 5 oktober zal er in Tilburg een oude koets rondrijden met daarin een echtpaar in klederdracht van 100-jaar geleden. Zij zullen de aandacht gaan vestigen op het eeuwfeest van het Smidspad en aan de Tilburgse bevolking folders uitreiken met de geschiedenis van het Smidspad erop. Maandag- Op zondag 12 oktober vertrekt de jaarlijkse bedevaart naar de H. Gerardus ’De Weebosch’ in Bergeijk. Na de H. Mis is er relekwieverering. De deel nemers krijgen nadien een koffietafel aangeboden in Café Het Spinnewiel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij J. Meer- tens, Arendplein 22 en J. Copal, Ring baan West 110. Het vertrek vanuit Til burg vindt plaats om kwart over negen bij de Vredeskerk en om half tien Broekhoven. Razendsnelle broeken in veel nieu we kleuren en modellen v.a. 29,95 Corduroy velours Jeans antique In 12 Meuren en merken 23,50- 37,50. i Besterdplein 37 - tel. 23306 Tentoonstelling WAL, VISVAART sluit 28 s" De tentoonstelling ’Wz vaart’ in het Natuui te Tilburg sluit onherroepelijk op zon dag 28 september. Het staat nu al vast dat op die dag meer dan 11.000 personen de controle zullen zjjn gepasseerd. De tentoonstelling duurde ruim een half jaar en werd een van de drukst bezochte exposities die de laatste jaren in het museum plaats vonden. De tentoonstelling is voor iedereen da gelijks van 2-6 uur te bezichtigen museumgebouw aan de Kloosters achter de stadsschouwburg. 4 lang o Lezer verinf rang t Alhoewel op bijna elk ter rein het democratiserings proces om zich heen grijpt, blijkt er in onze gemeente nog volop autoritair te werk gegaan te worden. Zelfs aankondigen is er niet bij. Zo werden de be woners van het Smidspad deze week verrast, toen zij erachter kwamen dat de bedrijvigheid van gemeen tewerklieden bedoeld was om hen aan een wachtver- bod te helpen. Ten eerste is hen niet gevraagd of zij dat wensten en toen dan het besluit om de een of andere reden genomen was vond men het kennelijk niet de moeite waard om de bewoners van de veran derde situatie op de hoogte brengen. Men vraagt zich wel eens af of het onkunde of onwil is. Of zou men het bedoeld hebben als cadeautje bij het 100-jarig bestaan? Op zonda meest spec Onder de k afstammel V 4 maal in he b Bolivia ke b b b c cFcFcrcrcrcFcFeTcFeFe/ Tilburg - Den Bosdh U.S.A, corduroy broeken „Slimfit" Alle bekende merken zoals Levi's Wrangler tee - Cowden - Mave- riak v.a. 23,95. NIEUW I I Wrangler velours antique 37,50 Franse pantalons, fijn van pas vorm „Ligne tube" 33,95. Maxitruien takriemen. Tot ziens lin: Tilburg - Emmastraat 8 Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het Smidspad voor het eerst genoemd werd in de geschiedschrijving van de stad Tilburg. Hoe oud het Smidspad is valt niet precies na te gaan. Het is bijna drie eeuwen geleden dat er in de buurt van ’de Gemeijnt den Goerken’, een stuk woeste grond in het noorden van Tilburg, een pad ontstond, dat de mensen gebruikten om van de Veldhoven naar de Schuurkerk te gaan. Pas in 1869 wordt het Smidspad voor de eerste maal in de Stads papieren genoemd en wel als: ’Het Smidspad, bij het begin van de straatweg naar Loon op Zand.’ Een kerkpad is het Smidspad niet gebleven, er kwamen winkeltjes waar de kerkgangers hun inkopen konden doen en van verbindingsweg ontwikkelde het Smidspad zich tot een koopcentrum waar heden ten dage 37 bedrijven gevestigd zijn. Deze bedrijven nu willen het 100-jarig bestaan van hun winkelstraat niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben daarom een aantal feestelijkheden georganiseerd een honderd-jarige waardig. er reeds huisvesting CC l s .2 LU -1 ra Q ra it t .2. ZD Aanstaande zondag wordt verwacht Los Alegres uit Den Haag, dat Zuidameri- kaanse muziek verzorgt. Verder is ér een fototentoonstelling van Evert van Kuik en een expositie van tekeningen van Frans Mutsaers. ag 5 oktober zal Tilburg ïctaculaire folkloristische gezc naam BOLIVIA ANDINA elingen der Incas zijn, hun gcneiiue ruueie uansen voor ue eerste r -iet openbaar. 4 Bolivia kent een grote verscheidenheid van folkloristische dansen waarvan J sommige nog stammen van vóór de spaanse verovering rond 1530 en andere 4 duidelijk zijn beïnvloed door de Spaanse cultuur. 4 De centrale ligging van Bolivia, het isolement van de hoogvlakten van de 6 Andes en de verscheidenheid van haar bevolking hebben tot behoud van 4 deze belangwekkende culturele uitingen bijgedragen. Authentieke Indiaanse muziek, mede een belangrijke bron van de heden- 4 daagse Zuidamerikaanse muziek en een ongekende weelde aan oogverblin- 4 J dende handgeborduurde kostuums, prachtige veren hoofdtooien en beschil- derde maskers maken deze voorstelling tot een schouwspel waar men nog 4 lang over zal napraten. 4 Lezers die deze unieke voorstelling wensen bij te wonen krijgen tegen inle- ig van de reduktiebon, die elders in dit nummer staat afgedrukt, één Z reduktie. Vooral voor de Tilburgse bevolking is de Tiendschuur in de toekomst van be lang. Het beheer daarover is opgedragen aan een aparte stichting, die de exploi tatie gaat verzorgen. Verenigingen en gezelschappen die er vergaderingen, congressen, koffiemaaltijden etc. willen verzorgen kunnen er tegen aantrekke lijke voorwaarden terecht. Het is dus mogelijk dat de Tiendschuur in het Til burgse gemeenschapsleven een belang rijke plaats gaat innemen. Een jongeren- dagmiddag 5 oktober Smidspad een grote ïorganiseerd met een rijk ge- löwprogramma. Zaterdag 4 ..crdt de Braderie om 13.00 spend. Om 15.00 uur treden dan jeseindse jagers aan voor een 16.00 uur worden zij afge- de Sandy Boys, die zullen publiek te in de win- sdigdheden van J. de het kader van Wereld je joekel-show georga- de mooiste en liefste prijs beschikbaar is. 1 13.00 uur staat het Fraai boekje Bij gelegenheid van de officiële opening is een boekje verschellen van de hand van Marc van Abbe en Willem van der Staak, dat in vogelvlucht de geschie denis van de Hoef bevat en een over- Zaterdag- 4 en zondagmidda wordt er op het S...~-r_. Braderie geor0 J varieerd show; oktober wordt uur geoj de Groe show. Om lost door de Sandy Boys, trachten de harten van het stelen. Om 17.00 uur wordt kei in dierenbenod Kort-van Riel, in he sierendag een grote niseerd waar voor d joekels een leuke 1 Zondagmiddag om Smidspad opnieuw klaar om bezoekers hartelijk te ontvangen. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen tegen inlevering van hun kaarten ballonnen afhalen voor de grote ballonnenwedstrijd op het par- keerterreintje hoek Smidspad-Sup. de Beerstraat. Hierna volgt een optreden van de Schotjes, terwijl de hele middag de Dorsvlegels hun muzikale kunnen zullen laten horen en de feestvreugde zullen verhogen. De organiserende winkeliersvereniging zal verder nog trachten een vergunning te krijgen voor enkele kermisattracties. Het Smidspad een eeuw officieel winkelstraat, met de gemoedelijke Brabantse sfeer, die men tevergeefs elders zal zoeken, gonst een week lang van het feestgedruis. UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEH TILBURG GOIRU DONGEN LOON OT ZAND - URKH ENSCHOT EN MOERGESTH s® E S -E Geschiedenis De Schuurkerk is de oorzaak geworden van het ontstaan van het Smidspad. Die kerk was een lemen schuur, die om streeks 1698 was opgericht, op de plaats waar nu het kerkhof zich be vindt. De Schuurkerk werd het middel punt van Heikant, Stokhasselt en Veld hoven waartoe ook het huidige minapark behoorde. Naamloos Smidspad lang gebleven. Toen in 1760 de landmeter Diederick Zijnen een kaart tekende van de Heerlijkheid Til burg en Goirle, de oudste kaart die er van Tilburg bestaat, tekende hij een verbindingsweg tussen Veldhoven en Goirle, die voor de kerkgangers veel betekenis had. Een naam gaf hij er niet aan. Zo kwam er een straat, oorspron kelijk slechts een pad overdekt met hagen, waarvoor eerst in 1869 een Sinds kort is in Oisterwijk 1 van een postorderbedrijf g' zich aan het publiek preser de naam ’Kunstambacht’, levert tegen zeer goedkope pi ginele Oud Hollandse handgei kenkisten’. Van ambachtelijke kunst is echter gee sprake, want de door het bedrijf gel verde kisten zijn een gewoon machinaal product. De reden dat het bedrijf zich in Oisterwijk gevestigd heeft is te vin den in het feit dat daar al ruim 5 jaar het met succes werkend atelier voor ambachtelijke kunst van de heer Theo Gerritsen bestaat. De heer Gerritsen nu meent dat door de praktijken van het postorderbedrijf de goede naam van de in Brabant werkende en wonende am bachtelijke kunstenaars in discrediet wordt gebracht en dat vooral zjjn be drijf door de nagenoeg gelijkluidende naam ernstige schade zal ondervinden van de misleiding van het publiek door het postorderbedrijf. Hij heeft dan ook de nodij bedrijf aan te s Tilburg dinsdagavond - Donderdagmiddag 25 september vindt om drie uur de feestelijke opening plaats van deTongerloseHoef, die later op avond zal worden overgedragen aan het bestuur van het Tilburgs Si denten Corps St. Olof. Tijdens de middagbijeenkomst zal onder andere het woord worden gevoerd door Burgemeester Becht over ’Tilburg en de Tongerlose Hoef. De Abt van de abdij Tongerlo, J.M. Boel, zal spreken over ’Tongerlo en Tilburg’. De heer P.P. van Besouw, praeses van het Corps St. Olof heeft als thema ’Olof en de Hoeve’. Studenten van het Brabants Conservatorium brengen een drietal composities op het thema ’Vivat Tongerlo et Tilliburgis’. De Tongerlose Hoef zal in de toekomst het domein zijn van de bij St. Olof aangesloten studenten, maar met name de Tiendschuur zal ook door het publiek kunnen worden gebruikt.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1