:L H IS r 3 I 5,- h-J' „Boerke Mutsaers” heropent feestelijk gemoderniseerde zaak Leuk variétéprogramma in Stadsschouwburg VAN BOERENUITSPANNING TOT MODERN BEDRIJF Met Terra Nova >9,- gezellige intieme zaak Zomeravond- SEIZOEN-OPRUIAAING WOENSDAG-AVOND 16 JULI concert op Kasteel Nemerlaer naar Schiermonnikoog FA. A. SPIJKERS ZN. ^^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Restorette De Smulpijp een Frank Sinatra zingt... )69 - pagina 16 20922 21251 v.a. inplaats Het oude café met links nog de stal. Foto Van Aarie. Vernieuwing T Unicum echt f In verband met de volgende week verspreid worden op Afd. Advertenties. UNION JACK die op donderdag 17 juli begint zal „DE KOERIER" Vouwfietsen Dames- of herenrijwielen en daaraan 1 aandacht »en kan men tfeuwlandstr. DROGIST^ Donderdag 10 juli 1969 13e jaargang no. 624 UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAT 96,50 v.a. 129,95 (een Batavus produkt) Wij hebben een geschikte betalingsregeling van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185,compleet LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 sn Eig en op service Deze show is een produktie van Frank Sinatra Enterprises. De reis wordt van Tilburg uit gemaakt met de bus. Voor opf terecht b 44, tel. 2„ Fiat 1100 i.pr.stz. 1963. Enschotse- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 voor 1 ook ;n 19 assen toe) bewijzen. ruim niet Elastieken Kousen^ show ontvar de Amerikaanse zangeres „De zaak Lindbergh op de T.V. gashaarden, kachels, huishoudelijke- en igenaar van het aan de “destraat gelegen pand -laars. GAWALO tech- - en zoon van de heer een dergelijke zaak in heeft. gen o.a. de nieuv Het veelt Baar;, dc worden aanj cier die Vrolijk. Tonny 7 Al met opgave en inlichtinge i bij Terra Nova, Ni 26269. at Paraat c doel naar om vier uur uein weer in -mepsverband gewandeld, Dooren in de ^ourbois na- Je maal deel, lory. iag vertrokken 28 Glory naar Apel- len aan de Inter- Wandeltochten. Bij 'n overlijden in zowel 's nacht» als U eerst ons, wij nemen gen, betreffende de I van over R..K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tal. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Advertenties hiervoor moeten uiterlijk maandagavond om 22 uur in ons bezit zijn. Afgelopen maande leden van Brabants G. doorn om deel te neme nationale Vierdaagse Deze week arriveerde Tilburg een groep 1 die in Tilburg men genieten kantieweken. De kinderen zijn ondergebracht bij gast vrije families. foto Van Aarie lening zal geschieden Jansen, in zijn functie oudste gevestigde 5 uur ge- Hygiëne speelt een grote rol ei is bij de inrichting zeer veel besteed. Een team van zes deskundige mensen In de Reit is weer een nieuw winkel pand geopend: De firma J. Ketelaars- Vromans. Het is een zaak in g! sanitair, elektrische-, luxe artikelen. Eig Abdij van Averbode is de heer J. Ketelaa nisch installateur W. Ketelaars, die de Lanciersstraat he i Uw familie, overdag, belt begrafs.nl» Geridderd Voor een hoogtepunt op deze avond zorgt de Karnavalsvereniging „de Tun- nelplekkers” die de heer en mevrouw Mutsaers zij zeggen Ad en Annie - de oorkonde zullen aanbieden behorende bij de vet-leren-medaille, die hun in ver band met de vele verdiensten zal worder omgehangen door de Prins in aanwezig heid van zijn volledige Raad van Elf e. waarbij zij de titel zullen krijgen van Ere-plekker. ÓÓK IN BEDRIJFS- EN WERKKLEDING SINDS 30 JAAR AAN DE TOP WERKOVERHEMDEN terlenka BAKKERSKLEDING I* SLAGERSKLEOING I* WERKPAKKEN met kombi-jack I* STOFJASSEN I in 5 kleuren en 4 modellen I I* WERKOVERALLS wit, blauw, khaky, ongebleekt, oasmir j witte, khaky en blauwe 1 WERKBROEKEN ALLES ONDER IVOLL. GARANTIE ft' jBegterdpleln 37 - tel. 23306 Frank Sinatra zingt o.a. „Hello young lovers, Here’s that rainy day en How little we know”. Naast twee ballades brengt Diahiann Carol enkele spirituals ten gehore en van „The 5th Dimension” kan men beluisteren „It’s a great li‘ Stoned soul picnic”. Feestelijk De officiële herope door de heer Jan Ji als voorzitter van de ot vereniging, waarna van 3 tot legenheid is tot feliciteren. „Francis Albert Sinatra does his thing’ heet het 55 minuten durend programma rond Frank Sinatra, dat de KRO zater dag 12 juli uiteendt. antieke fauteuil Anne pootjes, mo rn wollen moquette met platte ver- roeden. Petrus t N 2 boven, bij rug. Zündapp brommer 1 jaar oud. Rossi na 6.00 uur. Deze foto werd gemaakt op de fancy fair die afgelopen weekend werd gehou den bij de Rooi-Pannen. Deze geïnteres seerd toekijkende jongeman kan rekenen op enkele leuke verrassingen als hij zich op ons kantoor vervoegt. Van de Til- burgse Koerier ontvangt hij 10,in contanten, maar deze week is er één malig een zeer waardevoüe prijs. Deze werd ter beschikking gesteld door Foto Frans van Aarie en betreft een klein- beeldcamera t.w.v. 112,50. Verder ont vangt hij van de firma Tecklenburg een haantje, een ijstaart van Kokkie Patat uit het Wandelbos en een watergolf van Maison José (voor zijn moeder, zijn zus je of z(jn vriendinnetje). Het meisje uit het cirkeltje van verleden week was Engelien Schellekens, Rielse- weg 31 uit Goirle. Zij heeft de buit in middels binnen. Ook vijf leden van Hoefstraat vertrokken met hetzelfde doi Apeldoorn. Zaterdagmiddag on wordt het gezelschap per treir Tilburg verwacht. In groef wordt dan het laatste stukje gf namelijk naar Café Van Doo Boomstraat. Ans en Piet Coi men dit jaar voor de zevende i Zij zijn lid van Brabants Glory De huidige eigenaar (de achtste Mut saers in successie) en zijn sympathieke echtgenote zullen vandaag danig in de bloemetjes worden gezet als hun ver bouwde zaak wordt heropend. In de grote zaal, die plaats biedt aan 300 personen, is een gewelfd latten-pla- fond aangebracht, dat samen met de na tuurstenen trap naar het podium over de volle breedte, een sfeervolle indruk geeft. De voormalige open doel, waar de hand boogvereniging „de Vriendschap” en het Gilde „St.-Sebastiaan” hun pijlen in de strobalen joegen, is veranderd in een riante „Tuinzaal” waarin 100 feestende of vergaderende mensen een comfor tabel onderkomen kunnen vinden. De Gebr. Verspek zorgden in recordtijd middelgrote baga- r met metalen kap f 250,-, tevens te r t-e.a.b. Koster, an 23. De gegevens van de verschillende weken zijn: a. kinderen van 9-13 jaar van 19-26 juli, prijs 65, b. jeugd van 14-17 jaar van 2-9 augustus prijs 80,—. c. personen vanaf 18 jaar (tot ong. 30 jaar) van 26 juli-2 augustus, prijs 80,—. Ie op het station in Weense kinderen, en Midden-Brabant ko- van enkele heerlijke va- De bekende zangeres Ria Valk zal even eens vele van haar succesnummers zin- a. Dan moet je m’n zuster zien, en uv „ieuwste hit, Vrijgezellenflat. Ibelovende jonge talent Gonny Jaars, de illusioniste Miss Alice zuilen worden aangekondigd door de conferen cier die zijn naam eer aan doet Frans De begeleiding is in handen van Bakkenes en Rob van Egeren. al een leuk en vlot programma. Groot was dinsdag 8 juli j.l. de belang stelling voor de opening van Restorette „De Smulpijp”, Piusstraat 20 te Tilburg, waarvan de directie wordt gevoerd door de heer Henk Brands. Ongeveer een half jaar is een aannemingsbedrijf bezig ge weest het totaal nieuwe pand op te trek ken. Zeer geslaagd is het interieur, dat opvallend is door zijn gezelligheid en zeer aardige indeling. Er zijn talrijke in tieme eethoekjes, maar het is ook moge lijk aan de eetbar snel een hapje te ge bruiken. „Alles is hier op snelle service gericht”, zegt de heer Henk Brands, die ons ook attent maakt op de moderne apparatuur, waarbij een kostbare koffie machine die voor zes verschillende soor ten kopjes koffie kan zorgen. Ieder kopje wordt als het ware apart gezet. De keuken bevindt zich op de eerste etage. De daar bereide maal.ijd komt met een lift naar beneden en de „afwerking” van het menu vindt plaats terwijl de klant als hij dat wil kan toekijken. Bij de vakantiekampen van Terra Nova, die gehouden worden op het eiland Schiermonnikoog, zijn nog enkele plaat sen vrij. Wie er vlug bij is, kan dus nog mee. ’s Avonds zullen „de Heikrekels” v het nodige amusement zorgen en zal de nieuwe geluidsinstallatie met zijn loudspeakers (tot op de terras zijn bruikbaarheid kunnen Aan toehoorders zal het, gezien de ruit 20 gevestigde verenigingen, zeker ontbreken. verzorgt het gevraagde met grote snel heid en in het algemeen zal het maar enkele minuten duren vooraleer men het gevraagde als plateservice krijgt bezorgd. Voor de kinderen die er in gezelschap van hun ouders komen eten, zijn er leu- jn deze show ontvangt Frank Sinatra als ke menuutjes tegen aantrekkelijke prij- gasten de Amerikaanse zangeres Dia- zen. Het prijspeil bij „De Smulpijp” is hiann Carol en de g^p >>The 5th Di. trouwens in het geheel niet hoog te mension”, noemen. Het afhalen van hapjes kan vlot gebeu ren. De heer Brands, die straks recht tegenover de ondergrondse parkeerga rage is gesitueerd, voorziet hierin een grote ontwikkeling. Straks zal het zelfs mogelijk zijn een portie soep te halen. In België is dat al populair. Met deze aardige restorette, die tot twee uur ’s nachts geopend is, heeft Tilburg er een leuke gelegenheid bij. De NCRV brengt vrijdag 11 juli om 21.15 uur het eerste deel van „De zaak Lindbergh”, een televisiespel door Hel mut Ashley en Alexander Ebermeyer- Von Richthofen naar het boek „Der Fall Lindbergh” van George Waller. Dit deel is getiteld „De Ontvoering”. Het tweede deel, „Het proces”, wordt enkele dagen later, dinsdag 15 juli om 20.45 uur, uitgezonden, eveneens via Nederland I. Het is zo langzamerhand een traditie geworden, dat tijdens de Kermis een spe ciaal programma wordt gebracht. Vele jaren heeft Herman Rinket voor een fijn programma gezorgd, en weet ieder jaar weer betere troeven in handen te krijgen. Ook dit jaar weer een keur van artiesten die de revue gaan passeren, waaronder de tijdens de carnaval populair geworden zangeres Zwarte Lola. Ook de Mounties de laatste tijd veelvuldig op de televisie, treden in het programma op. Vrijdagavond 11 juli a.s. zal in het Klein Theater van Kasteel de Nemerlaer te Haaren een concert plaatsvinden in de Serie Zomeravondconcerten die door de Stichting Haarens Kasteel in samenwer king met het Brabants Barok Ensemble aldaar worden georganiseerd. Optreden zullen Pieter van Veen, blok fluit en Gerard Dekker, clavecimbel met werken van o.a. Jan van Dijk, Handel, Bach, Couperin en Telemann. Pieter van Veen werd in 1941 te Den Haag geboren. Zijn opleiding ontving hij aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek in zijn geboortestad. Bekendheid kreeg hij door zijn medewerking aan vele kerkconcerten, radiouitzendingen en kamermuziekavonden. Tot nu toe maak te hij twee langspeelplaten met blokfluit- muziek uit de 18e eeuw (Music for re corder, Odeon). Als hoofdvakleraar blokfluit is hij verbonden aan het Bra bants Conservatorium te Tilburg en het Stedelijk Muzieklyceum te Arnhem. Gerard Dekker, geboren te Utrecht in 1931 studeerde clavecibel bij Gustav Leonhardt aan het Amsterdams Conser vatorium. Evenals Pieter van Veen maakt hij deel uit van het Brabants Ba rok Ensemble; hij is een veelgevraagd solist en continuospeler. Ook hij is leraar aan het Brabants Conservatorium te Til burg. Het concert op de Nemerlaer begint om half tien des avonds. De AVRO zal een opname van dit optreden maken. Toen een zekere Mutsaers ruim driehonderd jaar geleden begon met het verlenen van gastvrijheid aan passerende voerlieden en hun trek dieren, zal hij beslist niet vermoed hebben de grondlegger te zijn van een modern Horeca-bedrijf. De vroeger eenzaam gelegen hoeve, hal verwege Tilburg en Dongen is echter geleidelijk door de toenemen de woningbouw omsloten. Was het voor de ouderen onder ons nog een uitstapje naar de speel tuin in ’t Zand te gaan, voor de jeugd van nu is een pilsje bij „d’n Boer” de gewoonste zaak van de wereld geworden. voor het tot stand komen van deze ver anderingen. Het nieuwe meubilair in het café zelf, waar Jo en Pietje op hun bekende ma nier dagelijks service verlenen, voltooit het geheel. Na het voorgaande relaas zult u wellicht denken dat het u bij „Boerke Mutsaers” aan niets ontbreekt. Dan denkt u echter verkeerd, want een der bekendste café- attributen zult u er vergeefs zoeken, namelijk de pokerpot. Aan een hooglopend meningsverschil over het wel of niet gooien van „drie vève” maakte de vorige eigenaar reso luut een einde door beker en dobbel stenen in de kachel te smijten met de woorden: „Hier wordt nie mir ge pokerd.” Een principe dat zijn zoon trouw is gebleven. Jul. v. Stolbergstr. [centrum) Tilburg Trainingspakken in korenblauw en zwart m. witte bie zen, model Wembley", kindermaten v.a. f 22,50, herenmaten v.a. f 25,50. De vakantie van de Katholieke Open bare Bibliotheek valt dit jaar van 14 juli tot en met 25 juli. DE FILIALEN zijn dan gesloten en DE BUS rijdt niet. DE CENTRALE BIBLIOTHEEK in de Willem II straat blijft open. In de kermisweek (van 19 juli tot en met 24 juli) echter alleen tot 6 uur ’s avonds. DE JEUGDBIBLIOTHEEK in de Wil lem II straat is gesloten van 7 juli tot en met 18 juli. Op woensdag 23 juli is er geen avonddienst.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1