u r 4 E'weekblad voor het hart van brabantE RIE R i k' g I6XU ei Dongen op 14 en 15 juni in het teken van sport en muziek 4, pantalons f k Foto de Groot IP GEEN RISICO! GRATIS FROEVEN! GROTE FABRIKANT DOORBREEKT TABAKSPRIJZEN!! STADSNIEUWS IN HET KORT „TONI BOLTINI" FOTO JANS IHoby/ette TEFADO SPORTWEDSTRIJDEN f ©rcuo ^▼isuper Nieuw! De populaire LEG. met voorvering nu ook met kleine wielen: 489,-.,. 4 >69 - pagina 18 Speciale Aanbieding V Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) (Foto Van Aarle) |L voor rally sensationeel nieuws WATERSKIEN Vaderdag-aanbieding VOOR VADERDAG f 3,95 u/ ALLEEN BIJ imnu-vuuii vic Zxii iu cc verkopen we juiste route met uitleg Ar iedere deelneme 16 cent Uitsluitend verkrijgbaar: Let op de stand met de ROOD-GELE VLAG ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦A»»»» G10 Fa. A. Spijkers Zn. Leo Xlll-straat 60 - Tilburg Perzische tapijten H. de Zeeuw DROGIST BERGEN II UNION JACK de Bergen Wanroij Waterskicentrum Beekse Bergen. Informatie abonnementen tel. 73490. Mlni-rijwielen of meeneem-rijwielen v.a. ƒ93.- Vouwfietsen v.a. 92,50 - Zolang de voorraad strekt - Folders op aanvraag AFD. RECLAME - Wandelpark - Bloemenhof - Hertenkamp - Volières - Midget-golf - Camping - Natuurbad - Zonnebaden - Roeivijver - Grote speeltuin - Pony-manege emd iwit. nen zak ing en ige. De Tefado-sportwedstrijden worden dit jaar ge organiseerd door de voetbalvereniging DON GEN, Autoclub „AURORA”, handbalvereni ging „DONGEN” en drumband „BEATRIX”. Fa. A. SPIJKERS Zn. Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) Tilburg Telefoon 21767-31317 CANADIAN STOCKS Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG Optima Rapid 500 V van 299,— NU f 189,— Optima Rapid 125 C van 189,— NU 139, <5 <3 <3 1 PRIJZENSLAG in het nationaal Nederlands circus. ZATERDAG van 2-5 uur op de TILBURGSE MARKT (Piusplein) en van 8 - 13 uur op de BOSSCHE MARKT 'UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Besterdring 161 KAPTEIN Haal de-folder of maak een proefrit Gazonmachines vanaf 47,' Bladhark N.S.-plein 13 een moeite om wijn van c son Appi waardebon voor son José, naar het i De heer heer ScL burg. Fabrikant voert als eerste in Nederland de moderne witte verkoop in voor tabaksprodukten: 25 HÉLE GOEIE AMERIKANEN voor 20 KING SIZE FILTER SIGARETTEN voor 50 GRAM VERDRAAID LEKKERE SHAG voor PRIMA BOLKNAK SIGAREN van 26 voor Het alom in den lande bekende RECREATIECENTRUM voor fret hele gezin gen nog door de worden. Dire ish-controle i •.e P finis LEONv.m HAMOL huidverzorging PIUSPLEIN 6 hoek .Emma, traaf Hfc Mevrouw J. C. v. vaartSlraat 494 te Tilt de winnaressen van de georganiseerde Persil Een deskundige jury haar ingezonden teke se vliegreis waard, juli zal zij met haa: Persil in Parijs. F -laars laatste ruilbev 1” op een vakanties begir bij de se- 13.00 uur, in de t stil. Niet cihie, KwaadeL Fijn!!! in!!! doen!!! Zondag 15 juli a.s. wordt door de Verzamelaars Vereniging Tilburg haar laatste ruilbeurs gehouden voordat de vakanties beginnen en wel van 10.30- de zaal van de Vredesparo- ïindstr. 127, Tilburg. Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 santé menagerie te Tilburg. Voorstellingen aan het Stuivesantplein op zaterdag 14 juni om 3 en 8 uur, zondag 15 juni om 1.30 en 8 uur. In de voorgaande jaren werden deze wedstrijden gehouden tijdens de Jaarbeurs van het Zuiden, die echter dit jaar geen doorgang kan vinden. De vier bovengenoemde verenigingen hopen met deze wedstrijden te komen tot een samenwerking waarin in de toekomst als het mogelijk is alle Dongense verenigingen aan mee gaan werken. De gedachten gaan uit om te komen tot een Don gense sportweek, temeer daar bij het gemeente bestuur de gedachte aan een sporthal steeds meer vaste vormen gaan aannemen. Ze hopen dat deze stap het spoedig tot stand komen van een sporthal zal bevorderen. Tel. 23306 Bk Bestordplein 37 Voor toto 42 waren er de volgende inleg in de derde week 266,80. De eerste prijs gaat naar de heer W. v. d. Meijs, Commelingplein 4 te Tilburg. Hij raadde 266,79 en ontvangt derhalve 40,02. De overige prijswinnaars zijn: P. Burmanje, A. Ruiten, V. Rijkers en F. v. d. Put, die ieder 26,68 ontvan gen. Verder W. van Berkel die 13,34' ontvangt. een bijzondere deelnemers zeer irect na het s zal ir '-1 m 12.30 -Y voor bestuur „AURORA” is reeds 1 dit evenement natio- leid te geven, en i de sportkalender j drijfsleven en de I is weer voor e~ Jdens aan prijzen beschikbaar leeds nu zijn uit alle streken riand de inschrijvingen binnen- rtters van de route, de H. Trommelen bren- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Alle Reductiebonnen van in Nederland verblijvende circussen kunt u aan de kas sa inwisselen voor een geldig toegangsbewijs tegen betaling van twee gulden rechten. t CIRCUS „TONI BOLTINI" EUROPA'S GROOTSTE CIRCUS I Aan de geslaagden aan het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs aan de Prof. Cöbbenhagenlaan 13 te Tilburg zullen op vrijdag 13 juni de diploma’s worden uitgereikt. met een pupillendemonstratie Wilhelminaplein. De ruim 13 j staande handbalvereniging „DONGEN” gaat in het Dongense sportleven een steeds belangrijkere plaats innemen. De vereniging telt momenteel ruim 200 werkende leden, verdeeld over pupillen, aspiranten, junioren en senioren. nationaal voetbaltoernooi aan. Hieraan wordt deelgenomen door verenigingen uit de betaalde zowel als uit de amateur sector nl. „EXCELSIOR” Rotterdam, D.F.C. Dordrecht, R.B.C. Roosendaal, DESK Kaatsheuvel, BRABANTIA Eindhoven, CONCORDIA S.V.D. Den Bosch, R.K.C. Waalwijk en de organi serende vereniging Dongen uit Don gen. Gezien de sterke bezetting zal er van interessant voetbal te genieten zijn, en is een bezoek aan het sportpark de i waard. De finale-wedstrijd wordt 17.00 uur gespeeld. Alle voorkomende maten Lage prijzen HAMADAN KLEEDJES uitzoekenl 85 x 52 69,115 x 65 95, 40 x 60 39,— KARADJA 80 x 50 uitzoeken f 42,50 TAFELKLEDEN v.a. 125,— Grote collectie KOPER en TIN tegen zeer lage prijzen. •Tilburg: een weekend vol spanning en sensatie met de Rocking-car in een driedubbele salto, adembenemende luchtsensatie, voetballende honden, - f en een keur van internationale artiesten. - Circuskassa's open vanaf 11 uur's morgens. Hf Deze week is toto 44 aan de beurt en dat is tevens de laatste van dit seizoen. Vrijdag is het ook de laa'lste dag om zich op te geven voor de totoclub. De toto- 'bescheiden voor het nieuwe seizoen kun- nen worden afgehaald op vrijdag 1 augustus tussen acht en tien uur. Het a nieuwe seizoen begint dan op 10 augus- tus. Voor tot 42 waren er de volgende meldingen: Velocitas 1, Stokhasselt 1, Longa 2, Sarto 1, Hilvaria 2, EDN 1, Korvel 2, Kunst en Kracht 1, Riel 1 en Rietse Boys 1. ★★F Onze voorstellingen te Tilburg op zaterdag 14en zondag 15 juni a.s. tegen volkspri jzen van EEN TOT VIJF GULDEN, exclusief de vermakeli jkheidsbelas- tin9- Circus Toni Boltini met een adembenemend programma r-- T:lk— I -- M AFD. BEDRIJFSKLEDING I J B JB Werkbroeken keper CBWWO" In blauw khaki en groen 10,95 - H Regenpakken 25,70 Rubberlaarzen 13,95 f 4A W Werkschoenen 18,95 I F! Werksokken ƒ3,25 M JWpM Sterke spijkerbroeken 14,95 H, EMMASTRAAT 8 TILBURG^H De 46 jaar oude voetbalvereniging - „DONGEN” die dit jaar het toernooi voor de 4e maal organiseert heeft een bijzonder sterke jeugd. Niet minder dan 130 junioren moeten de toekomst van voetbalclub „DONGEN” hoger niveau brengen. Ook f nioren zit men dit jaar niet om. inw ■minder dan 9 nieuwe spelers komen dit jaar de kern van het eerste elftal ver sterken om te proberen de oude glorie van „DONGEN” te doen herleven. vdï Veel belangstelling imesteam pro- lasse. Jammer dezaal- f Breda Jul. v. Stolbergstraat 15 (centrum) TILBURG) VISSERS-REGENPAKKEN, jack m. capuchon 15,95 broek ƒ10,50 Compleet pak 26,45 ZEILPAKKEN, vele kleuren ƒ28,95 RUBBER LAARZEN, kultmodel ƒ13,95 kniemodel ƒ15,50 Groene RUBBERLAARZEN 12,75 WERK SCHOENEN, Vetleder, met dikke rubberzolen ƒ18,75 LAGE WERKSCHOENEN, in bruin en zwart 17,95 Groene militaire jacks 34,95 Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 4f- Op vrijdag 13 juni aanstaande viert de heer Herman Hamers zijn 40-jarig dienstjubileum bij Knegtel en Ringbaan Automobielmaatschappij. Daar hij in zijn lange loopbaan als chef-monteur met vele cliënten sympathieke relaties mocht onderhouden, zal het hem niet aan belangstelling ontbreken. Receptie van 18 tot 19 uur in de kantine van het bedrijf aan de Spoorlaan. en Europa's meest impo- gens 1969 d. Meijs, Reine- Iburg was een van door de fabrikant Wereldtest 1969. y oordeelde de door vKening een achtdaag- 1 Van 22 juni tot 5 lar man gast zijn van Veel muziek Het programma is als volgt: ZATERDAG 14 juni ontvangt „BEA TRIX” de spielsmanzug „ELKEN- BREDE” uit Bad Salzufeln (Duitsland) een showband bestaande uit ruim 30 muzikanten. Met deze band wordt na een muzikale rondwandeling op het Wil helminaplein om 16.00 uur een grote muzikale show gegeven. Drumband „BEATRIX” bestaat nu ruim 14 jaar en hoopt volgend jaar op een grandioze manier haar derde lus trum te vieren. Buiten het actieve be stuur bestaat het korps uit 12 tamboers. 17 hoornblazers en 16 majoretten. Handballen op niveau Op zaterdag 14 juni om 15.00 uur be gint handbalvereniging „DONGEN” Deze f markt op het Raadhuisplein. We weten niet of deze heer koper of verkoper We weten wel dat er voor hem hier ons kantoor een tientje klaar ligt en v«„ der nog wat aardige verrassingen. Zo zijn er waardebonnen voor een haan van de firma Tecklenburg, twee flessen p de Wienerbar, 15,- van Mai- >ie uit Baarle Nassau en een een watergolf van Mai- De moeite waard dus om even redactiekantoor te komen, r uit ons vorige cirkeltje was de ïhröder, Bellinistraat 97 te Til- primeur wat r gewaardeerd sluiten van de in een kleurenfilm de g worden gedraaid -AAia. mucic deelnemer dan reeds zijn strafpunten kan berekenen. De lengte van de rit is ca. 70 km en moet worden gereden met een gemid delde snelheid van 24 km per uur vol- ~"s het K.N.M.V.-K.N.A.C. reglement ^59. Vanaf 12.00 uur zal men voor deze rit kunnen inschrijven in Café Rest. „AURORA” Kerkstraat 43, Dongen en men kan tot uiterlijk 15.00 uur starten. Voor de zesde maal Autoclub „AURORA” die voor de 6e maal de TEFADO-RALLY organiseert is een Koninklyk erkende vereniging en telt momenteel 125 leden. Elk jaar wordt in een competitie van 6 ritten het clubkampioenschap betwist zowel in een A als een B-klasse. Daarnaast organi seert men elk jaar met geweldig succes een St.-Nïcolaas-rally (deelname ruim 400 kinderen) ook dit jaar is in samen werking met Harmonie „AURORA” een Camavalsrally georganiseerd die ge zien het succes jaarlijks een terugkomen de gebeurtenis gaat worden. Hopelijk werken de weergoden op zater. dag 14 en 15 juni mee om deze interes sante wedstrijden in Dongen te laten slagen. Ook op zondag 15 juni start om uur de grote TEFADO-RALLY ariio’s, motors en scooters. Het van de autoclub „AURORA” i maanden bezig om dit evenement natio nale bekendheid te geven, en is door de K.N.M. V. op de sportkalender geplaatst. Door het bedrijfsleven en de Dongense middenstand is weer voor enkele dui zenden guldens aan gesteld. Re~J-- van Nederliuu gekomen. De uitzette heren D. Krol en I T is. T Op O ver- Vooral de heren-senioren zijn overal ge vreesde tegenstanders. Hun technisch kunnen staat op een zeer hoog peil. Het le elftal van de dames-senioren en helt 2e elftal van de heren-senioren we—1 dit jaar kampioen op ’t veld zowe. in de zaal. Het eerste dan moveerde naar de 1ste kk dat men voor het beoefenen van c handbalsport naar Tilburg of moeit. Wanneer echter de sporthal in Dongen werkelijkheid is geworden be hoort dit euvel tot het verleden. Na de onderbreking door de muzikale Show treden de heren-senioren om 17.00 uur aan tegen E.B.H.V. en zal er dus voor de handballiefhebbers van zeer goed handbal te genieten zijn. Op zondag 15 juni vangt om 12.00 uur op het spoilipark te Dongen een groot op het jaar be- -oo ggUlJ igense sportle ■re plaats inr muifientc i, verdeeld ioren en s

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1