49 JAMIN 0 I Voor 49 cent kunt u uzelf ’ns lekker verwennen. Pater Kees Fouchier bouwt in Chili een polikliniek Fa Obbens tachtig jaarop het Piusplein 6XU tf ého«oW^e ^‘barstensvol zachte EO 'N. REIZEN NAAR RIVA DEL GARDA DFweekblao voor het hart van BRABANTJj^^^^ 109, Foto de Groot I* Burgemeester opent Handelsbeurs AR l s ADVOCAATBOWLS 150 gram INRUIL-BROMFIETSEN Nog fl 7500.- te kort ■■HlHI Sr il 1969 - pagina 16 25361 Ings mij. it mee. TA Gro I Bescheiden werker Activiteiten - 26850 WEEKAANBIEDING 2 VASTE PLANTEN EEN VOUWFIETS TELEFOON 21767 b.g.9. 31317 Heen ;weg iden. TILBURG DEN BOSCH lisco" shirts sensationeel nieuws Tel. 23306 1966 M Jour donkergroen nbi 1965-1967 ikergroen en wit 1965 advocaatbowls 1965 ten, die tenminste voor f 1,50 besteden. Perzische tapijten H. de Zeeuw •G-ZIJN...I ,4 4, X* jwagens irantie! 0 uur 0 uur 0 uur van ƒ2,25 voor 1,95 N.S.-plein 13 M combi 1968 Jit te no- nieuwste rne in de i roef rit te Donderdag 1 mei 1969 13e jaargang no 614 I* CANADIAN STOCKS DROGIST^ <5 300 glio nis leze |en: 600 TL 1966 klour swart Speciale Aanbieding voor MOEDERDAG UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.550 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL ENSCHOT EN MOERGESTEL 6 1964 hulfdak, kleur wit Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG met garantie met 4 servicebeurten 129,95 Hetzelfde rijwiel met garantie zonder deze service-beurten 114,95 Alleen leverbaar FIRMA A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STR. 60 - TEL. 21767 b.g.g. 31317 FIRMA A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STRAAT 60 ons ïerd I, en ge- ver- waar- van de Fa. een waarde- Cadet een kap- Van 9 tot 18 i hal aan de I Handelsbeur avond om zei de onj ove riet Hoe is het mogelijk, die heerlijke advocaatbowls van Jamirï. Niet te geloven voor die prijs. Deze aanbieding geldt t/m 7 mei in onze winkels in Tilburg en Dongen. Alleen voor klanten, die tenminste voor 1,50 besteden. HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAT van zichzelf, dat hij rant, helemaal niet missiegebied werkt. ’de S 1 ge- Q van J t gevolg ien van i obsta- itsen. Het irichting is jw Obbens zen, vormt de Er is wezig. tuss<*n van Dirk van den Broek D-Tours N.V. In samenwerking met deze organisatie en met de SAM - een dochteronderneming van Alita lia - organiseert de Koerier deze reis. Vanaf Tilburg kost deze reis 225,- per persoon, waar bij echter niet de maaltijden zijn Obbens, met hang- en vanouds I ke artikel pervlak van 1 breid, nu ook overzichtelijk Hoofdzaak echte iiidige nazaten luxe en cadeau-, om de winkel alles kan vinder De gestegen e wens van de mevrouw Obbens om het assor- lit te breiden deden de oude win ti zal i Dit is snking ienge den uv Tong volgens gebouwen Nu wordt schaapskooi teerd. Met behulp Monumenter kundigen model ten Elke week nieuwe kleuren en modellen v.a 28,95 is er zich van be- bliek langzaamaan voor 5,50 worden uitgetrok ken, waarvoor men dan in Mu- rialdo een ontbijt, een lunch en een diner krijgt aangeboden. Duurdere arrangementen zijn Voor de reis naar Riva del Gar da - van 31 mei tot en met 14 juni zijn nog een aantal plaat sen beschikbaar. Deze veertien dagen kunnen worden doorge bracht in het vakantiepark Mu- rialdo, dat eigendom is van de Internationale Reisorganisatie Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 deun, kleur wit BAAN 'EL. 21673 Pater Fouchier zegt vi -*voor de kra spectaculair mi - kapelaan van de St-Eli- e, in een van de buiten- tiago de het schoolvoorbeeld lans land, dat king en de gro- imenteel door een regering uit >te armoede wordt r van deze pogin- rissen een belang- regering bouwt nieu- woningen en de mis- sn met hulp van de ontwikke- -fondsen nieuwe scholen. wel zal denken dat i aartsbedelaar is. Hij bliek dan om zich te v». sionarissen vaak werken in de wereld, waar men I vaartsstaat aanhoort alsof deze term de ruimte i vooral om< geen uitziek doen op de al op de mei gaat naar Chili en resterende ben. U Het prachtige pand, c de goede samenwerking H W. v. d. Braak uit Tilburg, F M mersbedrijf N.V. W. v. d. Wee ^■1 interieurbouwers Ka Kempen, beiden ook i der meer een aanwinf ook beschikbaar. Aan belang- ^Xiï^t stellenden verstrekken wij daar over graag inlichtingen, door middel van een mooie brochure. Deze foto toont een gedeelte van het schitterende Gardameer met het pittoreske Riva. Riva (Trento) Veduta Het f de goede W. v. d. r mersbedrijf interieurboi Kempen, der meer - City. TE KOOP: alle merken w.o.: Zündapp, Kreidler, Ruch, Batavus, Sparta BATAVETTE, E.E.G., PEUGEOT. reeds vanaf 25, met en zonder garantie, desgewenst met verzekering. Van overjarige inruilbromfietsen kan betaling prettig geregeld worden. Idee In zo’n nieuwe wijk aan de rand van de hoofdstad ligt de St.-Elisabethparochie. De parochie telt echter onder haar pa rochianen een grote groep mensen, die behoren tot de minst draagkrachtigen van de bevolking. Er is weliswaar een ziekenfonds, maar dit is niet algemeen verbreid en verplicht zoals dat in Ne derland het geval is. In de nieuwe wo ningen liggen de huren hoog en zo be wondering te wekken, t draagkrachtigen vaak het inroepen van me- op tafel gebracht kun- nnen het team van de j toen het plan om een luwen voor die minst draag- Ritme Er valt een zeker ritme te ontdekken in de wijze waarop de Fa. Obbens haar uit breidingsplannen realiseert. Is het im mers niet precies 40 jaar geleden, dat de toenmalige eigenaar besloot de kopersla- gerswinkel uit te breiden tot een winkel in huishoudelijke artikelen? Nu 40 jaar na die stap achtten de huiJ’“- opnieuw de tijd gekomen c ingrijpend te veranderen, omzet en de voortdurende heer en r--- timent uit te breiden deden de oude win kel na vele jaren trouwe dienst bijna uit haar voegen barsten. Geschiedenis Beslerdplein 37 cFcFcT"c^cFë^cFcZ'cT'cJrcFcJ Vlooienmarkt Op zaterdag en zondag 10 en 11 mei wordt in de oude onlangs door de ge meente aangekochte gerestaureerde boerderij - een vlooienmarkt gehouden. Deze markt wordt georganiseerd door de plaatselijke muziekvereniging Mu ziek en Vriendschap, die zich erg heeft ingesparJJ - kelijk ti bliek. C len geheel ten goed uniformenfonds. Volw ziek en Vriendschap 25 jaar het wordt hard nodig de huic mering te vervangen. De oüu “it een beziensw, nog een originele De markt is op zaterdag ssen een en zeven uur, op n elf tot zes uur, Alle voorkomende maten Lage prijzen HAMADAN KLEEDJES uitzoeken! 85 x 52 f 69,— f 95,— 40 x 60 39 TAFELKLEDEN v.a. f 125,— Grote collectie KOPER en TIN tegen zeer lage prijzen. r en zondag 10 en 1 oude onlangs door aangekochte gerestau - een vlooienm; markt wordt georj -‘selijke muziekve voviidschap, dieo innen de vlooienmarkt aantrek- te maken voor een breed pu- De baten die men verwacht zul- goede komen aan het ilgend jaar zal Mu- 25 jaar bestaan en de huidige unifor- De oude boerderij vaardigheid op zich, rosmolen aan- ig open zondag Pater Kees Fouchier, 32 jaar oud en missionaris van de congregatie van de Heilige Familie in Chili, kwam dit jaar na 6 jaar voor het eerst met verlof in Nederland. In zijn ouderlijk huis aan de Rielse- weg 239, vertelde hij van zijn idealen en wat hij daarvan waar heeft kunnen maken. Smalle tricot „Dis korte mouw 15,95. Nieuwe zomerpantalons voor tie ners en twens in zeer lichte gabar dine v.a. 29,95 Getailleerde hemden 15,95 Bxtra kleine mini-truitjes, Franse import 22,95 - 16,95 TILBURG - Emmastr. 8 - Tel. 23391 Een werkgroep, van 4 jongeren, heeft zich beijverd om een grote dansavond in elkaar te draaien op het Clubhuis Korvelplein. Aan deze avond werken The Sound Specials geheel belangeloos mee, zodat de opbrengst geheel ten goe de kan komen aan de kliniek van Pater Fouchier. Tijdens deze avond, zal een Amerikaanse verloting gehouden wor den met fraaie prijzen. Verder heeft de werkgroep een rekening geopend bij de Boerenleenbank, het nummer hiervan is: GIRO 111540 van de Boerenleen bank in Oisterwijk, ten name van PATER FOUCHIER. Pater Kees Fou chier verwacht zelf ook veel van de opbrengst van de collecte na zijn preek in de parochiekerk van Korvel op zon dag 4 mei. Doe dus mee aan een van de opgesomde mogelijkheden, vrijdag 2 mei ’s avonds om 8 uur in clubhuis Korvel plein, via de girorekening of tijdens de collecte in de kerk van Korvelplein op zondag 4 mei. U hebt een unifeke kans om hier gericht mee te werken aan ont wikkelingshulp en uw geld heeft een snel resultaat. Als het streefbedrag van 7500,bereikt wordt, kan in augus tus de kliniek al geopend worden. De dame in het cirkeltje van verleden week was mej. M. Kasius, Statenlaan 6 in Tilburg. Zij heeft inmiddels haar prij zen in ontvangst genomen. De foto van deze week werd gemaakt bij de St.-Olof- wegraces op de Beekse Bergen. De heer, die hier zo ingespannen de wedstrijden volgt, wacht op het kantoor van de Til- burgse Koerier een aantal aardige rassingen. Hij krijgt 10,een w debon voor een haantje Teckleriburg op de Heuvel, een waa bon voor een lekker etentje bij Le C en voor zijn vrouw of verloofde waardebon voor een watergolf van 1 salon José. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 begrepen. Per dag moet hier- De geschiedenis van de koperslagerij unrdpn ..itoPtrnk- valt als het ware samen met die van Til- (J burg. In de tijd dat Tilburg zijn enorm expansieve groei begon, expandeerde het loodgietersbedrijf van de firma Obbens mee. Later kwam het populair worden van de centrale verwarming, waaraan ós firma Obbens uiteraard direct meedeed. De laatste stoot in de expansie werd geven door het massaal ombouwen gastoestellen, bij de komst van het aard gas. Nu behoort het loodgietersbedrijf, dat gevestigd is in de Hoogvensestraat tot de meest toonaangevende in de ge meente. Aanwinst Eigenlijk is het jammer dat koperslager Harry Obbens, die nu 80 jaar geleden aan het Piusplein een winkeltje in kopersiagersartikelen, zoals koperen wasketels, kope ren potten en pannen, begon, niet bij de opening van de kapitale winkel in luxe, en huishoudelijke artikelen aanwezig heeft kunnen zijn. Zonder enige twijfel was hij trots geweest, maar bovendien had hij dan kunnen zien wat een mens met hard werken en uitgerust met een goede koopmansgeest vermag. al aan pa -radio iedere missionaris ’n j vraagt datzelfde pu- ‘e realiseren dat mis- i op die punten het woord wel- deze term uit stamt. Hij waagt het dan ook idat de grootte van het bedrag, :htloze zaak is, een beroep te e Tilburgse bevolking en voor- parochianen van Korvel. 11 Pater Fouchier weer terug i op die datum hoopt hij de 7500,bij elkaar te heb- Een vondst is de verlaging van de vloer in het midden van de zaak, waardoor een kelderboetiekje is ontstaan. Tussen de hier verkrijgbare koperen potten, fon- duestellen en tinnen bekers en vazen herleeft als het ware de geest van oude koperslagers. Behalve het nieuwe boetiekje is er een geheel nieuwe afde ling bijouterieën met een ruime keuze <3 dat ontstaan is uit e tussen architect p - het aanne- ..eegenende Laauwen en Van uit Tilburg, is zon- zinst voor de Tilburg- hier wel spreken van .^dw, want er is nagenoeg geen de andere blijven staan. De ie de zaak betreedt, krijgt meteen zoel van ruimte. Dit is het gevolg t streven om in het midde zichtbelemmerende onbanken te j de indeling ei I mei wordt in de Stadssport- Goirleseweg de Tilburgse irs gehouden. Op vrijdag- :even uur wordt deze officieel igeveer 80 deelnemers komt het zergrote deel uit Tilburg. De beurs cht zich niet alleen tot de h, vooral op het grote publiek, dat op d beurs een uitstekende gelegenheid krijgt zich nader te oriënteren op hetgeen de detailbedrijven te bieden hebben. Met uitzondering van de openings- en slui tingsdag zullen er iedere dag vanaf drie uur modeshows worden gegeven. Voorts zullen er demonstraties zijn op het ge bied van huidverzorging. In de verschil lende stands worden afzonderlijke de monstraties gegeven. De beurs zal dage lijks geopend zijn tussen twee en elf uur. tegen redelijke prijzen. Ook de afdeling verlichting is een nieuwtje voor de firma z'ubcr.3, op de entresol is deze afdeling een groot assortiment van de betere o- en schemerlampen gevestigd. De bekende afdeling huishoudelij- slen heeft, doordat het vloerop- 100 tot ca. 450 m2 is uitge- sk een veel groter en beter x assortiment gekregen, achter is en blijft de afdeling j-artikelen, waar de klant .den, van complete cassettes kop en schotels en van complete glas- •viezen tot aardewerken bloemvazen. .Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begraftnis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 teerd. Met behulp van de rijksdienst voor de Monumentenzorg en enige andere des kundigen is het originele schaapskooi- model teruggevonden. In herbouwde vorm met een vloeropper vlak van 10x10 meter zal de schaaps kooi de functie krijgen van berging en tevens huisvesting bieden aan enkele schapen die tot taak hebben het gras ter plaatse kort te houden. Ook deze schapen zijn qua soort van de tijd van enkele eeuwen geleden doordat men via terugfokken erin geslaagd is het oude inheemse schaap te herkrijgen dat in de laatste honderd jaren verloren was gegaan door kruisingen met voorname lijk Spaanse schapen. eigenlijk, in een sp Hij is gewoon li sabeth-parochie, wijken van de hoofdstad Santi Chili. Chili vindt bij het seh van een Latijns-Amerikaa ondanks de geringe bevolki te uitgestrektheid, mor progressieve en ambitieuze het moeras van de grot geleid. Binnen het kader gen nemen de missionari rijke plaats in. De re we menswaardige sionarissen met hl lingshulp-fvuu».. tot 1 servi b b b b b b b b b b b b b b b b hoeft het geen ven dat door die minst i de kosten voor het dische hulp niet c nen worden. Binr pastorie ontstond kliniek te bot krachtige groepering. Vol enthousiasme begon men de nodige fondsen bijeen te schrapen en het lukte. Met collectes, fancy fairs, steun voor de inrichtingen en het instrumen tarium van Memisa en tenslotte subsidie van de gemeente waren er voldoende fondsen aanwezig om met gepaste vreug de aan de bouw van de polikliniek te beginnen. Er zou een ruimte zijn voor een arts, een tandarts, een wijkverpleeg ster en een maatschappelijk werkster. Voorts een ziekenhuis accommodatie met 6 bedden voor noodgevallen. Tongerlose Hoeve krijgt Brabantse Schaapskooi Op het terrein van de bijna volledig ge restaureerde Tongerlose Hoeve in het Zand zal alsnog een schaapskooi verrij zen. Dit is mogelijk gemaakt door enige schenkingen die ten behoeve hiervan zijn binnengekomen bij Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt. Het complex van de Tongerlose Hoeve vertoonde vroeger volgens oude kadastrale tekeningen vijf gebouwen waaronder een schaapskooi. Nu wordt dan met de herbouw van deze schaapskooi het oude beeld gecomple- Misrekening Dagelijks zag pater Fouchier hun zieken huis groeien. Helaas echter, net nu de bouw klaar is is het geld op. De misre kening die zoveel idealisten treft, sloeg met harde hand toe. Letterlijk alles stel de Kees Fouchier in het werk om het resterende bedrag van ongeveer 10.000 gulden bij elkaar te schrapen. Het lukte niet en dus moest de bouw van de kli niek voor onbepaalde tijd afgezegd wor den. Bij de ontwikkelings-fondsen hoef de hij niet aan te komen, omdat deze alleen benut worden voor onderwijs en alles wat daarmee samen hangt. Zijn op timistisch enthousiasme sloeg om in doffe wanhoop toen hem bleek dat hij i ±>c izcuia de za'cen voor ziïn verl°f niet rond k°n é^handel, maar krijgen^ Van echt vakantie vieren is er iek rtaf on de dan ook niet veel terecht gekomen, om- S.2 k’rlia het feit, det de polikliniek dreigde te zullen vervallen, hem te veel bezig hield. Pater Kees Fouchier r wust dat het grote publ steen op klant die i een gevov. van het streven om in het mi< de zaak geen zichtbelemmerer.. kels zoals toonbanken te plaat ontwerp voor de indeling en inri vooral door de heer en mevrouw zelf gemaakt. Nieuwe afdelingen

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1