DE EL at I b I b b b b Li f.B49,- Sterren van wereldformaat op U.N.H.C.R-plaat FLORYN 1 l Spartak Zetor speelt tegen Blokkeer FRANS DE KOK Kerkconcert HALFVASTENBAL Wijnfeesten op de Heuvel 25,- FIRMA A. SPIJKERS ZN. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT DANKERS DISCO Tilburgse Bedetocht naar Smakt (L) Stadsnieuws in het kort f «n dP fir- met oude muziek Muziekhuis „ROSSMEISL”: Tel. 20986 l Wat wordt met de opbrengst gedaan art 1969 - pagina 14 ON 20922 naart 1969 125,— TAFELKLEDEN A.I. IN AID OF THE WORLD'S REFUGEES VET" 18 j. 7.15, 9.30 18 j. IN" 18 j. Tuinstraat 6 - Houtstraat OOK DIT JAAR ELECTRONICAHUIS PEETERS Molenstraat (hoek Besterdring) Tel. 20397 hoe vorij ibetaanse vluchte- WEEKAANBIEDING 20 FRESIA'S 275 Zondagmiddag in Sporthal In Pastoor van Arskerk WIST U HONDA P 50 HONDA PS 50 HONDA TT 50 HONDA C310S HONDA C320S IURG ion Wij geven de hoogste inruilwaarde. a.s. zaterdag BOERKE MUTSAERS aanvang 8 uur BOERENKIELEN H. de Zeeuw 10Y ROGER’S’’spijkerbed (CANADIAN! Veel belangstelling voor „Walvissen en Walvisvaart” de Tilbv ig, 19 gmet muziek: edelweisskapel de tunnelplekkers KAARTEN a f 2,50 VERKRIJGBAAR AAN DE ZAAL HONDA P 50a HONDA PC 5Ö net oer- al en 2 Speciale voorjaarsaanbiedingen Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) TILBURG - Telefoon 21767-31317 k BINNENEN gedistilleerd Donderdag 13 maart 1969 13e jaargang no. 607 s om uit hun be- moesten >ig water voor de “i voor -ie een Tanzania. DROGIST^ in lan Tilburg Schouwburgrlng 6 Tel. 30594 bekleed UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL NU HALVE PRIJS Playtex B.H.'s en Gaines Alleen bij „DE WOLKAST" Piusplein 55 Tilburg Natuurlijk bij ifra-rode camera DO an Mondo Bizaro. 18 HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER-VIEUX voor 62 cenland. ledig ;eleid zonder genade OZE :R ver veel ustig World Star Festival verkrijgbaar bij: ng bij die iec Je koffiebar, rig kopje keu Ter Hor* Tilburg Heuvelstraat 104 Tel. 33470 Perzische tapijten BELLE nna Gael s Isabelle srdag 11.45 Ira Mile Voor eetkamer in grote maten ruime keus ~HAMADAN-KLEEDJES uitzoeken 39,— TR in zaaltje te van 190 Departe- HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 \hOEK EMMASTlAAr? programma van zondagmiddag ver- dt werken van componisten uit de l»l- zaterdag 11.30 uur lingen iar te eten eigen eerste lag 4.30, <e verfilmi JLIA 14 Prijzen 3,-, 4,- 5,- JUNGLE" platen beta-1?:: inische opleiding vluchteling Ifl Nieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg DAT WIJ DE VOLGENDE HONDA BROMFIETSEN UIT VOOR RAAD LEVERBAAR HEBBEN? Ipen er aan mee vluchtelingen >rging voor 1 in Europese het kader van een algemeen pro- -g- wederom de burg en om- n gehouden, len de pelgrims voor het uwe, ruime St.-Jozefkerk eucharistie kunnen mee- j Ar b. f uitj t rekenen er ïrvan gebruik ten getale St.-Jozef- en zondagmiddag nder groot. 1 Ti kleuren- eme walvis moeite af. De derland men met beschikt c Ley, maar bezig het Regelmatig een raam dt niet gedt In ruim één week tijd werd de tentoon stelling „Walvissen en Walvisvaart” reeds bezocht door meer dan 1000 per sonen. Vooral was de Op gerei dia’s vaart Elke koper van een plaat van de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ten bate van de vluchtelingen in de wereld weet, dat hij met de plaat waar voor zijn geld krijgt. Hij kan er evenzeer van overtuigd zijn, dat hij met zijn aankoop zijn steentje heeft bijgedragen aan het uit de wereld helpen van heel wat mense- lijke ellende en het vergroten van het aantal van huis en haard ver drevenen, dat in een land van hun keuze een nieuw bestaan kan opbouwen. Gemiddeld was de opbrengst van 25 stuks van elk van de twee Het bestuur van de afdeling Tilburg van de Nederlandse Volleybal- bond is erin geslaagd aanstaande zondagmiddag in Tilburg in de sporthal een ontmoeting te organiseren tussen de wereldbe roemde Tjechische club Spartak Zetor uit Brno en de Nederlandse kampioen Blokkeer. De ontmoeting begint om vijf uur. Niet alleen voor de 1100 officieel in Tilburg geregistreerde volleyballiefheb- bers, maar voor alle sportliefhebbers is dit een unieke gelegenheid eens een match bij te wonen, die ongetwijfeld op een zeer hoog peil zal staan. Blokkeer, een flitsende club met een hoogstaande techniek is bekend geworden bij het grote publiek door de vele tv-uitzen- dingen. Het is waarschijnlijk dat de Tsjechen ook nog zullen uit komen tegen Tornado, maar dat stond aan het begin van deze week van 3,80 N.S.-PLEIN 13 Het p>-< meldt barok. Het meest interessante van deze middag is misschien wel het samengaan van clavecimbel en orgel in drie werken t.w. twee duetten uit de Elizabethaanse tijd en de Sonate in F grote terts van Bernar do Pasquini. Het concert op zondag 16 maart a.s. de Pastoor van Arskerk, Schiphollat 30 te Tilburg begint om 16.00 uur. De crèche zal geopend zijn. l, 8.15 uur Iming SALONTAPIJTEN 2 x 1,40 mtr. w.o. Hamadan, Bordjaluw, Tafris va 375,— 558,— z 649,— 999,— 859,— Little Honda PS 50 Ook de HONDA met 21 "-wielen! met 3 versnellingen. Het schijnt een steeds terugkerend schijnsel te zijn: Wat de een met moeite opbouwt, breekt de ander rustig af. De Prins Hendrikgroep van de Ne- idse Padvinderij was zeer ingeno- net de accommodatie, waarover zij .id op de Koningshoeven, nabij de “~iar de jeugd is al maandenlang nut houten gebouw te vernielen, worden er stukken gesloopt, lat nog niet kapot is, wordt -luid en het is zover gekomen dat men door het dak de sterrenhemel kan bewonderen. De politie heeft regelmatig een oogje in het zeil gehouden, maar de baldadige jeugd verschijnt uiteraard niet als de politic in de buurt is. Voor de Prins Hendrikgroep betekenen deze aan vallen van de jeugd een ware ramp. Thans is er al voor ongeveer 10.000, Op 18 maart heeft het modehuis Ter De Staf van Jong Nederland, Paro- Horst van Geel weer een modieuze mijl- chie Gasthuisring deelt mede, dat zondag paal in zijn geschiedenis bereikt, want 16 maart a.s. ’s middags om 3 uur op om 10 uur gaan in de Diezerstraat 72 feestelijke wijze de nieuwe Gildehal jrten van één der grootste en wordt geopend. De jeugd van de parochie Gasthuisring krijgt voor haar activiteiten een prach tige ruimte. De Gildehal is geplaatst achter het paro chiehuis in de Vredeman de Vriesstraat. niet zeker of deze jongedame r waarnaar zy luistert kocht, maar wij hebben wei enkele verrassingen voor haar. Zij ontvangt van ons een tientje en voorts een waardebon, die haar recht geeft op een haan. Deze kan zij halen bij de firma Tecklenburg op de Heuvel. Met een waardebon van 7,50 kan zij dan bovendien nog een heerlijk hapje gaan eten bij Le Cadet aan de Oude Markt. Het ligt allemaal voor haar klaar. Wij verwachten ze graag op ons kantoor. De mevrouw op de markt in ons num mer van vorige week was mevrouw C. van Drunen, Stevezandsestraat 146. Onze fotograaf verraste haar „gezellig mertend met haar man”. Zij heeft haar tegoed inmiddels bij ons ontvangen. (Foto Van Aarle). El:“ laaiden de 2 jaar durende riding van een jonge Pa- in het Midden- -L--J- 2.30, 6.45, 9 uur ntuur en romantiek ERS :IL) erine Monet. Hoezeer ook de levensomstandigheden zijn veranderd en, daarmede, de kosten expl voor levensonderhoud zijn verhoogd, 18 r het is de UNHCR vandaag de dag nog steeds mogelijk om met de opbrengst van 25 „World Star Festival”-platen vluchteling afdoende te helpen. s met het batig saldo van de twee vorige UNHCR-platen vluchtelingen zijn geholpen: I a. De verkoop van 82.000 platen maakte de bouw mogelijk van 25 flats v< Armeense vluchtelingen in Griekc 5. 65.000 platen zorgden voor 2 volk I uitgeruste medische klinieken door het Indiase Rode Kruis, hoeve van 3000 Tibetaanse vlucl lingen in Noord-India. 30 maart a.s. zal w jaarlijkse bedetocht van Tilbt streken naar Smakt worden j Dit jaar zullen de pelgrims ïerst in de nieuwe, ruime F plechtige Et ren. leiders van de betetocht dat vele pelgrims hierv; len maken en in nog grote dan voorgaande jaren aan deze S verering zullen deelnemen. Vertrokken wordt vanaf het Piusplein om 9.15 uur. Kaarten verkrijgbaar bij de volgende adressen: Voor Tilburg: Tuinstraat C - 104 Lanciersstraat 54. Voor Hilvarenbeek: Th. van Mierlo, Papenstraat 14h. Voor Alphen en Riel: mevr. C. Baeten v.d. Broek, Baarleseweg 11. Zoals in de dagbladen is vermeld, moet de acteur-regisseur Ko van Dijk een operatieve ingreep ondergaan, waar door de opvoeringen van „Het Wijde Land” van Arthur Schnitzler moeten worden gestaakt. Ook de opvoering in de Tilburgse Stads schouwburg op woensdag, 19 maart a.s. gaat niet door. In overleg met de directie van de Haagse Comedie is besloten thans op te voeren „Veel leven om niets” van William Shakespeare. Dit stuk ging kort geleden in première. Het vond in de Ne derlandse pers een gunstig onthaal. 10, 6.45 en 9 uur wensen overlaat. M ROUGE n 11.45 op zaterdag en zo belangstelling bijzonder egelde tijden worden dan k< vertoond over de moderne i 1 in het Zuidpoolgebied. De tentoonst Hing is dagelijks van2-6 uur te bezichtigen in het museumgebouw aan de Kloosterstraat, achter de stads schouwburg. vernield en de groep beschikt niet over voldoende financiële middelen om het allemaal weer wat op te knappen. Ook in ander opzicht betekent het een schade post. In de zomermaanden werd het ge bouwtje namelijk wel eens verhuurd aan bevriende groepen, maar dat zal dit sei zoen niet mogelijk zijn. De leiding van de groep, die uit ongeveer 45 jongens bestaat, doet een dringend beroep op iedereen die helpen wil om met ’n kleine bijdrage - en het zouden er vele moeten zijn - de jongens in staat te stellen aan de wederopbouw te beginnen. Wie helpt? Bijdragen zijn welkom op gironummer 1184957 tnv. de districtscommissaris van de Nederlandse Padvinderij, afd. West-Brabant, Tongerlosc Hoefstraat 34 te Tilburg. XD G Besterdplein 37 Tel. 23306 5* l in zijn geschiedenis bereikt, want 16 ti 10 uur gaan in de Diezerstraat 72 feest de modepoorten van één der grootste en modernste modehuizen in Zwolle open. Het modehuis zal bestaan uit de volgen de afdelingen: japonnen, bonneterie, mantels, mantel- costuums, regenmantels en vrijetijdskle- ding. Bovendien heeft het modehuis er een afdeling bij die iedere vrouw zal waarde ren: de koffiebar, waar men gratis ee geurig kopje koffie kan drinken. De Li ma Ter Horst yan Geel heeft ook een vestiging in Tilburg. (Heuvelstraat 107). Zoals bekend werden in september vorig jaar voor de eerste maal in Tilburg Wijn feesten georganiseerd. Dat dit idee in geslagen is, moge blijken uit het feit, dat het stichtingsbestuur van verschillende zijden is benaderd over de vraag of dit jaar een herhaling zou volgen. Kortgeleden heeft het bestuur van de Stichting Wijnfeesten besloten dit evene ment op de Heuvel in Tilburg te her halen. Als data zijn gekozen donderdag, 4 tot en met zondag, 7 september zodat vier avonden (vorig jaar drie) de Heuvel het centrum zal zijn van de wijnfeesten. Er zal wederom een stadje worden ge bouwd. Verwacht mag worden, dat er meer huisjes zullen komen dan vorig jaar, terwijl bovendien besloten is in praktisch alle huisjes alleen wijn te ver kopen. Reeds thans worden voorberei dingen getroffen om met een attractief programma te komen. Ook dit jaar zal weer een Wijnprinses worden gekozen. De eerste selectie zal plaatshebben op dinsdag, 26 augustus, terwijl de verkiezing van de Wijnprinses en haar hofdames zal geschieden tijdens een speciale avond, welke wordt gehou den op vrijdag, 29 augustus a.s. in het Studio-theater van de Stadsschouwburg. Eventuele initiatieven rond deze wijn feesten worden verder gaarne ingewacht bij het voorlopige secretariaat van de Stichting, Bredaseweg 376, THburg. Het ligt in de bedoeling in het na jaar 1969 voor de abonnees van het tele foonnet Baarle-Nassau automatisch lo kaal telefoonverkeer mogelijk te maken met Baarle-Hertog. Deze abonnees kun nen dan worden bereikt door het draaien van het voorkiesnummer 69. Het juiste tijdstip van ingang van deze automatisering zal nog nader worden bekend gemaakt. Als overgangsmaatregel i.v.m. de voor bereidende werkzaamheden in de tele fooncentrale Baarle-Nassau, zal m.i.v. 1 april 1969 het thans gebruikte voor kiesnummer 8 worden gewijzigd in 6. uv ufjuiciigsi Tan stuns van cik va 11 ut mei vorige UNHCR-platen, „All Star Festival” uitgebraebt in februari 1963 en „International Piano Festival” uitgebracht in oktober 1964, voldoende om één vluchteling op gang te helpen en hem een nieuw leven te bieden. Dit was natuurlijk alleen maar mogelijk, doordat de bijdragen van de UNHCR inspireerden tot andere, om vangrijke materiële steun van de zijde van regeringen van de betref fende landen en van intergouvernementele en privé bronnen. Tevens werden hiermee de aanloop- en rioitatiekosten gedekt voor de eerste maanden, inclusief de aanschaf van een ambulance-jeep voor het bezoeken rengst van 8 vluchtelingenkampen en 5 bedden m één in een sanatorium en een ziekenhuis voor patiënten, die een uitgebreide behande ling behoefden. c. 50.000 platen hielj aan 291 Europese China een goede verzor verdere leven te bieden i jaardentehuizen. d. 36.000 platen stelden UNHCI ieken, geleid staat een school en een ziekenzaalt iruis, ten be- stichten voor een gemeenschap vluchtelingengezinnen in het 1 ment Oasis in Algerije. e. 30.000 platen zorgden voor het kapi taal voor leningen aan 1.444 Chinese vluchtelingen, vissers en boeren in Hong kong; met het kapitaaltje kunnen steeds weer anderen worden geholpen nu de eerste leningen reeds worden terugbe taald. f. 17.000 platen leverden de gelden voor de levenslange verzorging van 14 chro nisch zieke bejaarde vluchtelingen in België. g. 750 platen zorgden voor de salarissen Zondag 16 maart a.s. om 4 uur des mid dags vindt in de Pastoor van Arskerk, Schiphollaan 30 te THburg het laatste concert plaats in de serie Kerkconcerten van het Brabants Barok Ensemble. Op treden zullen het Brabants Barok Ensemble bestaande uit: Pieter van Veen, blokfluit, Lucius Voorhorst, fluit, Gerard Dekker, clavecimbel en Hans Bol viola da gamba met medewerking van de organist Jan D. van Laar. Het Brabants Barok Ensemble behoeft nauwelijks nog enige aanbeveling; dit THburgse ensemble is zeer oekend door haar concerten (in haar eigen concert serie in het Studiotheater, de Kerkcon certen in de Pastoor van Arskerk en de Pauzeconcerten) en daarbuiten en haar nog niet vast. Mocht dat wél zo zijn, dan begint die ontmoeting yele radio optreden. Organist Jan D. van om half vier. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de heer S. van Iterson, Heuvelstraat 88 en de heer A. Pelkmans, Abdij van Eg- hage; hij is thans organist te Amersfoort, mondstraat 25. Op zaterdagmiddag bovendien tussen vier en acht ^ct Noknuitist Pieter van Veen maakte uur aan de zaal en ook nog op zondagmiddag vanaf vier uur. y en e e angspee p aten. Tilburg voor één jaar van de onderwijzers, die 20 Tibetaanse jongens in Denemarken les geven. h. 500 platen stelden UNHCR in staat 200 ton maïs te laten malen en vervoeren ten behoeve van vluchtelingen in Tan zania, die daardoor een jaar te eten had den, in afwachting van hun oogst. i. 125 pl technisc lestijnse Oosten. j. 2 platen leverden de fondsen aankoop van landbouwwerktuigen 3 vluchtelingen uit Roeanda, die nieuw bestaan opbouwen in Binnen het kader van een alge gramma I baten var --r a. de voeding, gezondheidszorg en scho ling voor 1 Palestijnse vluchteling gedu- Op zondag rende 1 week kunnen worden betaald; jaarlijkse be b. de aanleg van een waterput voor 2 vluchtelingen in een Senegalees dorp, die vroeger 2 kilometer moesten lopen om eer een emmertje drabbig water te halen, de kon worden betaald; vierei c. 8 vrouwelijke vluchtelingen in Senegal De 1 verlost konden worden van hun dage- op, lijkse, uren vergende opgave gierst te zulk malen voor hun gezinnen volgens een eeuwenoud procédé, zodat zij de vrij gekomen tijd ten nutte kunnen maken aan het gezinsinkomen. Elke verkochte plaat van „World Star Festival” brengt niet alleen vreugde voor de koper, maar helpt bovendien een vluchteling op de weg naar een betere toekomst. Vergeet niet, dat 25 „World Star Festivaf’-platen UNHCR in staat stellen één vluchteling een nieuwe le vensbestemming te geven. CMS A STOCKS

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1